Blog Archives

SNÖSVÄNG MED PEAB DRIFT OCH UNDERHÅLLNING

hämta (1)

Jag brukade vakna av plogbilarna när det snöat, men den här morgonen var det tyst i Bagarmossen.

Ett av Sveriges största byggbolag hade åtagit sig att röja snö i stora delar av Stockholm. SMHI hade larmat och snön låg redan tjock på trottoarer och vägar, men inga traktorer från Peab eller dess underentreprenörer syntes till. Ljudlöst anslöt sig nya sjok av iskristaller till den växande kalabaliken.

Kvart över elva gav jag mig av till stan. Fortfarande inga snöplogar. En familj försökte få loss en bil som kört fast utanför vår port. Jag hade inte tid att hjälpa dem.

På perrongen spanade resenärer efter ett försenat tåg. Jag hade tur. Det hade just lämnat snöyran i Kärrtorp för att fara genom berget och vända i Skarpnäck. Märkt av ovädret störtade det in på stationen.

Jag oroade mig för min far. Han skulle till Karolinska sjukhuset för att få brännsår rengjorda och omlagda.

Annika ringde några timmar senare. Transporten till Karolinska gick bra, men på hemvägen var det värre. Ingen privat entreprenör hade ännu plogat Kolbäcksgränd. Snön var så djup att chauffören från Samtrans inte vågade köra in på gatan. Nu stod Annika med sin 85-årige, brännskadade man i rullstol i djupsnön vid infarten. Han hade inga varma kläder på sig, han kunde strax behöva kissa, och snön och blåsten ville inte lägga sig.

Hon hittade en snöskyffel. Skottade gångvägen fram till Kolbäcksgränd 1. Där tog farsan sig in i porten med rullstolen medan hon röjde väg till 3:an. Så tog de sig fram port för port. Efter två timmar hade de nått backen upp till 21:an. Då kom traktorn som bostadsrättsföreningen anlitat för gångvägarna.

En vecka senare anlände Peabs kontrakterade underentreprenör för att ploga gatan. Då var snön packad till ett ispansar. Fastighetsskötaren fick stå med spett och hacka sig ner till avloppsbrunnarna när smältvattnet svämmade över trottoarerna till våren.

Trafikkontoret i Stockholm räknade den snörika veckan i december 2012 till över 6 600 inkomna klagomål från allmänheten. Från Skarpnäcks stadsdel hörde 845 medborgare av sig. De kunde berätta om plogbilar som inte synts till på åtta dagar, sopbilar som kört fast, trottoarer som var oframkomliga, trappor som inte skottats, bilar som begravts i snö och handikappade som inte kunde ta sig ut ur sina bostäder.

Lars Thyberg, chef för Peab Drift och Underhåll, ansåg att snöröjningen efter omständigheterna hade fungerat bra. Ansvariga politiker påpekade att så mycket snö inte fallit på så kort tid sedan 1960-talet. Visst fanns det brister, men tjänstemännen hade “järnkoll”, förklarade Ulla Hamilton, det moderata trafiklandstingsrådet: “Trafikkontoret följer hela tiden vad man gör och inte och betalar utifrån vad de tycker att det är värt.” På de punkter där bolagen felat skulle det bli efterräkningar. “Det kommer att kännas ekonomiskt för entreprenörerna”, lovade chefen för drift och underhåll vid Trafikkontoret.

Ett halvår senare var många av vinterns fakturor fortfarande oreglerade. Vid Almedalsveckan i Visby i juli talade DN-journalisten Maciej Zaremba om New Public Management, det marknadsmässiga styrsystem som politikerna introducerat i den offentliga sektorn. Professionella yrkesutövare som läkare och lärare hade blivit underkastade en mäthysteri med belöningar knutna till enkla kvantitativa mått. Det fick irrationella följder, menade han. Inte för att det är något fel på marknadsmekanismen utan för att den inte passar sjukvård, skola och annat som är “mera komplicerat”:

“Jag vill påstå att det fungerar så länge uppgifterna man utför är enkla och rutinbetonade. Snöröjning går bra, för inom snöröjning kan man översätta kvalitet till kvantitet och tillbaka. Antal ton bortforslad snö översätts till säkra gator.”

Kan det vara enklare?

Mats Berglund, parkingenjör i Skarpnäcks stadsdelnämnd, har erfarenhet av snöröjning och underhåll av gator och parker i Stockholm. Han började 1976.

– Vi hade självständiga arbetslag med ansvar för ett visst område. Fyra, fem man och en lagbas. Jag jobbade i parklaget i Kärrtorp. Man kände för området. När man gick därifrån ville man att det skulle vara snyggt. Så är det ju inte i dag. Det är bara pengar som styr. Göra så lite som möjligt. Lura beställaren.

Det började när han jobbade fackligt i mitten av 1980-talet. Socialdemokraterna styrde i kommunen och började experimentera med konkurrensutsättningar. Inom snöröjningen hade staden en omfattande maskinpark och egen personal som ledde och utförde det mesta av arbetet. Parkarbetare, asfaltläggare och stensättare kunde kallas in för att hålla plogbilar och traktorer rullande dygnet runt. Sedan länge hade också utomstående anlitats för att klara de värsta prövningarna.

– Det var oftast samma gäng som kom tillbaka år för år.

Bönder från omgivningarna satte sig i traktorn för att ploga snö i Stockholm om vintrarna.

Men nu skulle snöröjning och underhåll av gator och parker effektiviseras. Kommunfullmäktige fattade 1993 ett principbeslut om att konkurrensutsätta all verksamhet utom myndighetsutövningen. Förvaltningarna delades upp i beställande och utförande enheter. Gatu- och parkarbetarna hamnade i Stockholm Entreprenad, en kommunal enhet som till en början skulle vara garanterad en viss beställningsvolym.

Cheferna såg fram emot en snabb privatisering – “ledning, nyckelpersoner och viss personal” skulle på förmånliga villkor få överta hela organisationen, varvid all personal senare skulle “erbjudas möjlighet till förvärv av aktier, eventuellt i samband med en börsintroduktion”. Folkpartiet tillstyrkte en privatisering men Socialdemokraterna och Moderaterna bestämde att Stockholm Entreprenad först steg för steg skulle rustas för full konkurrens. Därefter kunde “en annan organisationsform och ett annat ägande bli aktuellt”.

Kommunen beslöt att minska antalet anställda inom enheten från 780 till 560 personer. De övertaliga skulle, som det finkänsligt hette, “avvecklas”.

Vid millennieskiftet sålde en borgerlig majoritet Stockholm Entreprenad till Peab Drift och Underhåll. Då var bara 400 anställda kvar. 300 följde med i köpet jämte maskiner, uppställningsplatser och byggnader.

Till en början fungerade det ungefär som vanligt, berättar en av de inhyrda snöröjarna. Men för fyra, fem år sedan började det hända saker. Företaget gjorde sig känt för att ta bra betalt för att göra så lite som möjligt.

– Vi har väldiga problem med Peab Drift och Underhåll, säger Mats Berglund. De har inte koll. Jag känner mig som en jävla arbetsledare. Jag får ringa och tjata på dem hela tiden. Man får nästan dra jobbet ur dem. Det som har funkat bra är extrabeställningarna. Det är där de tjänar pengarna.

Vintern 2012 blev problematiken akut.

– Peab presenterade ett nytt upplägg för sina chaufförer. En del av dem hade kört i uppåt 20 år, och nu skulle de få sämre ersättning. Då tackade gubbarna nej. Peab fick i all hast försöka få tag i nya underentreprenörer.

– Många av killarna som satt och körde hade ingen aning om vad de gett sig in på. Det var full fart när de for fram. De körde sönder gräsmattor, elskåp och allting. De hittade inte. Det var bedrövligt. Även om de gamla killarna varit kvar hade vi fått problem med all
snö, men inte lika mycket.

Peab Drift och Underhåll liknade alltmer ett bemanningsbolag. Den egna personalen och maskinkapaciteten var neddragen till ett minimum. Underentreprenörer fick ta över ansvaret för snöröjningen i hela stadsdelar.

– Vi kallar dem Peab Drift och Underhållning, berättar en av de gamla snöröjarna. Det är cirkus hela tiden. Förut har de stått för arbetsledningen och haft egna maskiner. Nu la de ut hela områden på fast pris. De skulle inte ha något eget alls. Och nytt folk höll i det hela på Peab. Friska krafter. De som hade erfarenhet hade blivit tillsagda att inte vara med. Det skulle inte vara några förutfattade meningar. Man skulle se på det med nya ögon.

De nya cheferna hade en lösning på ett kalkylblad som de nya underentreprenörerna fick lägga bud efter. Ett familjeföretag från Nyköping fick kontraktet för Skarpnäck och Bagarmossen, Bellmans Åkeri skulle röja i Farsta och omgivningarna. Nyköpingsföretaget hade inga anställda. Chaufförer och maskiner – allt var inhyrt. Bellmans hade också en stor andel underentreprenörer.

När snön rasade ner från himlen i december föll den nya organisationen samman. Anställda hos Peab ringde i panik upp sina tidigare underentreprenörer.

– Kom med allt ni har, sa dom, berättar snöröjaren. Kör så länge ni orkar.

– Sen vart det ju vilda västern. Totalt kaos. Ingen arbetsledning som fungerade. De hade alldeles för lite eget folk för att styra upp det hela.

– Det kunde vara 30 till 40 nya ansikten på mötena. De kunde säkert köra snö, men de hade ingen lokalkännedom och fick ingen hjälp med att hitta flaskhalsar och problempunkter. Det gjorde saken ännu värre. Man fick städa upp efter. De hade stora maskiner som nästan inte kom fram någonstans. Inga små plogar för att komma åt på gångbanor och trottoarer.

I kontrakten med Stockholms stad ingår en fast ersättning för att hålla gator och gångvägar rena från snö. Bortforsling av snö debiteras däremot på löpande räkning.

– Nu plogades många gator aldrig efter reglerna i kontraktet. Man röjde och körde bort snön till det löpande priset i stället.

En av Peabs arbetsledare for runt i kaoset och upptäckte igensnöade gator som enligt underentreprenören var plogade.

– De satt där och ljög en rätt i ansiktet.

– Andra gjorde nog sitt bästa men kände inte området och hade för dålig kunskap om hur man plogar i Stockholm. De fattade inte att gångvägar och kollektivtrafik har högsta prioritet. De trodde att det var som att ploga landsväg nere i Sörmland. Det låg snö på övergångsställena och inne i busskurerna.

Ilskan tilltog i snövallarna.

– Jag hängde in firmakläderna i skåpet. De gick inte att ha på sig. Vi for runt i privata bilar. Man kunde inte åka Peabbil. Det var helt omöjligt. Det hände ett par, tre gånger att maskinförare blev misshandlade. Folk klev upp på fotsteget, ryckte upp dörren och gav dem en dagsedel.

Men han tror inte att snöröjningen var billigare på den kommunala tiden.

Vad säger Mats Berglund, parkingenjören i Skarpnäck?

– Det har blivit mycket dyrare. Det är flera led, och alla de här extrabeställningarna, de drar i väg.

Kanske handlar det om olika mätpunkter.

Det är vanskligt att tolka de bokförda utgifterna för snöröjningen i kommunen. Hänsyn ska tas till den allmänna inflationen, skiftande snömängder och andra parametrar. Men någon tendens till sjunkande kostnader går inte att avläsa åren 1992 till 2013. Kurvan rör sig snarare uppåt.

Den luft som skulle pressas ur organisationen försvann inte. Den hamnade någon annanstans.

Dick Örn, vd och delägare till Bellmans Åkeri, vittnar om villkoren för underentreprenörerna:

– Det har blivit tuffare. Absolut. Det är problem i dag att få folk till snöröjningen. Beställarna vill inte betala för den kapacitet som erfordras. Vi hade 100 enheter på snön för tio år sedan. I dag har vi 30. Det går inte ihop. Det är inte så kul att investera i en bil som kostar två miljoner, när ersättningarna sänks och du inte vet hur mycket du får köra.

Så vart tar pengarna vägen?

– Ta bort mellanhänderna, brukar det heta. Men här tar man in fler mellanhänder i stället. Dessutom ska vi dokumentera allt vi gör numera. Det är som på byggena. Folk sitter och håller på med kvalitetsgranskningar hela tiden. Det är en fruktansvärt omfattande administration kring allting i dag.

– En bättre lösning är nog att kommunerna håller i sin egen snöröjning. Jag tror inte att det blir billigare för dem att leja bort den. I egen regi har du en kunskap som stannar i kommunen. I stället för att det ska komma en ny entreprenör vart tredje, vart fjärde år.

Kommunen betalar Peab för att själv slippa hålla personal och maskiner i beredskap för vinterns snöfall. Men Peab Drift och Underhåll har inte någon nämnvärd beredskap. Tvärtom har företaget nyligen sagt upp 60 av sina 120 kvarvarande arbetare i Stockholms län. Svarte Petter flyttas längre ner i lagren av entreprenörer och underentreprenörer.

Ett halvår efter snökaoset meddelade Trafikkontoret att fakturor på över 18 miljoner kronor var ifrågasatta. Men de ekonomiska efterräkningarna för Peab inskränkte sig till sist till 3,2 miljoner, 4 procent av företagets intäkter för snöröjningen i Söderort vintern 2012/2013. Kommunen hade inte hunnit kontrollera vad entreprenören gjort eller inte gjort, och när tjocka pärmar med fakturor inkom flera månader efter beställt uppdrag gick det inte att belägga vad som hade misskötts.

Det Peab förlorade i ena änden tog man igen i den andra. När de löpande räkningarna skenade i december 2012 och kommunen signalerade betalningsovilja ströp Peab utbetalningar av samma storleksordning till sina underentreprenörer. Det var inget de inhyrda kunde göra. Sätter man sig upp mot de stora drakarna är det slut med kontrakten.

Längst ner försvinner andrummen ett efter ett.

– Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan får betala, säger arbetsledaren. Förr fanns det utrymme för ett antal icke toppresterande arbetare, men vi kan inte ha killar som hänger på ett spadskaft i dag. Det finns inte en chans i helvete. Det kan jag tycka är lite tråkigt. De har ingen plats i samhället i det här entreprenadtänket.

– Vi tävlar varje dag med de andra firmorna. Kommunen kanske räknar med 1 350 timmar på ett jobb. Om vi har ett par slackers kanske det går åt 1 700. Lägger vi det i vårt anbud är vi borta.

Kan det vara enklare?

Mikael Nyberg, Folket i Bild/Kulturfront 12/2014

 

 

Advertisements

Därför erkänner borgerligheten inte att klyftorna ökar

 

Jag tror att borgerligheten känner av ett skifte i opinionen: Folk anser att ojämlikheten gått för långt.

Varje gång Anders Borg angrips för att inkomstklyftorna ökat avvisar han det som felaktiga påståenden. Och det handlar inte bara om att den nymoderata fasaden måste hållas fin. Det går djupare. Han gör det med hetta. Uppenbarligen finns det en instinktiv reflex hos borgerligheten som gör att den vägrar höra något om vad rådande politik får för konsekvenser. Det kan alltid avfärdas som ”offerjournalistik”, för att tala kjöllerska. Förra året gjorde Janne Josefsson för en gångs skull ett svagt Uppdrag Granskning när han ville leda i bevis att det i Sverige inte existerar någon fattigdom bland barn. Det intressanta var reaktionerna från borgerliga opinionsbildare: de blev glada, ja lättade, som om de befriats från skuld.

Det paradoxala här är ju att ett grundläggande syfte med borgerlig politik är att öka skillnaderna. I en borgerlig världsbild uppskattas inkomstskillnader, karriärstegar och större lönespridning (detta märkligt positiva ord för ojämlikhet) eftersom det ger människor incitament, som det heter. Ett stående argument är att inkomstskillnaderna har varit för små, lönestrukturen för ”sammanpressad”, ja man har pratat om ”lönestelhet”. Men när klyftorna väl ökar, i enlighet med det ideologiska önskemålet, gläder sig borgerligheten aldrig öppet. De förnekar istället fakta. ”Fakta om inkomstklyftorna sjunker inte riktigt in”, skrev en nästan uppgiven redaktör på LO:s tidning Arbetet nyligen. Martin Klepke hade varit på Finanspolitiska rådets seminarium och hört en uppsats presenteras som klart visade att inkomstklyftorna i Sverige ökat sedan åttiotalet och nu accelererar. Men opponenten, Svenskt Näringslivs förre chefekonom Stefan Fölster, protesterade: Nej, de har egentligen inte alls ökat! Därför att bland de lågavlönade idag finns det mest funktionshindrade och andra problematiska individer som inte kommer någonstans i samhället.

Jag var inte själv där, och det där är inte Fölsters exakta ord, men andemeningen redovisas av Klepke. Argumentet liknar det som Reinfeldt fört fram när det gäller arbetslösheten: massarbetslöshet finns inte för ”etniska svenskar”, bara för invandrargrupper och särskilt vissa av dem (ett tag närmast stigmatiserades gruppen somalier, inte minst av Jan Björklund). Det kan bara tolkas som att dessa grupper inte anses vara en del av samhället och har de problem så är det inte ett problem för Sverige! Det är ännu ett sätt att slippa erkänna fakta. Tyvärr finns spår av de där tankegångarna även i Finanspolitiska rådets rapport, när den menar att gruppen med endast förgymnasial utbildning blivit ”alltmer selekterad” och ”dränerad på egenskaper som gynnar framgång på arbetsmarknaden”. Är det ett kastsamhälle de talar om?

Men rapporten kommer med hårda fakta: ”Ökar inkomstklyftorna i Sverige? Svaret måste bli ja om vi ser till konventionella mått på ojämlikhet ifråga om inkomst.” Författarna konstaterar att en anledning till att fördelningsfrågor uppmärksammas alltmer är att ”inkomstskillnaderna ökat betydligt i ett stort antal länder sedan 1980-talet”. Det har strömmat in rapporter om den nya ojämlikheten även från organisationer som OECD och Internationella valutafonden.

Men vad hindrar liberaler från att jubla över den nya ojämlikheten? Jag tror att det finns en inneboende motsägelse i deras världsbild. I liberal teori sker alla förhandlingar och skrivs alla kontrakt mellan jämbördiga parter. En arbetsgivare har inget överläge gentemot löntagaren. De är jämlikar. Problemet är att praktiken visar att den som har större inkomster också har mer makt och då slås den liberala utopin i bitar. Därför är det oerhört svårt för en övertygad liberal att erkänna inkomstskillnader, trots att det är just det man önskar. Därför tvingas de till ett slags förnekelse.

Ett dystert klassdrama har utspelat sig de senaste tjugofem åren. Skillnaderna i inkomster har ökat, snabbare i Sverige än i andra länder på senare år på grund av att socialförsäkringarna försämrats. Även den relativa fattigdomen har förvärrats och utesluter man kapitalinkomster (som varierar kraftigt med finanskriser) syns en stigande Ginikoefficient (ett mått på hur mycket som måste omfördelas för att jämlikheten ska vara total).

Det kan man läsa i rapporten. Det som saknas är tyvärr en analys av den allra översta procentens inkomstökning. Idag tar denna topprocent runt tio procent av alla inkomster och vi är därmed tillbaka på 1947 års läge.

Varför ropar inte borgerligheten ut att samhället är på väg att bli så som den vill ha det? Varför letar de småfel hos Thomas Piketty istället för att glädjas åt hans tes om ökade skillnader? Jag tror att borgerligheten känner av ett skifte i opinionen: Folk anser att ojämlikheten gått för långt. Häromdagen mötte jag en ung industriarbetare som röstar på SD. Vi skrek åt varandra i en kvart. Sedan lyckades jag berätta om hur de rika skaffat sig allt större rikedomar och att inte invandringen är problemet och jag märkte att han till slut var på väg att byta fiende.

Borgerligheten är livrädd för att den argumentationen breder ut sig.

NATO’s Nazistversion av Frihet är Organiserad Ondska emot Mänskligheten

Idag är det bara de historiskt sett dåligt informerade, de djupt indoktrinerade eller de mentalt sjuka, som kan se nazisterna och dess gelikar som motståndare till globalisterna, den ekonomiska eliten, västvärldens kungafamiljer,  “aristokraterna” och deras “hov” och “tjänstefolk”. Nazismen är uttrycket för ideer som bildades för att skydda just dessa människor från Demokratin eller en ny Bastilj! Dess logik, metoder och taktik har antagits av NATO, IDF, EU och USA med ‘avkommor’ som Al-Qaida/IS och deras senaste “missfoster”, Kievs NATO-ihopplockade Gladio-armé. Den som placerades där för att den skulle förbereda NATO’s invasion av Ukraina.

Denna artikel behandlar uppkomsten av nazismen, dess karaktär, dess förutsättningar, dess gelikar och dess arv och innehåller följande 5 punkter:

 • Bakgrund
 • Varför utmärker sig nazisterna som de värsta krigsförbrytarna i mänsklighetens historia?
 • Ondska är “Empati Erosion” och nazisterna gjorde den till samhällsnorm
 • Den förödande missuppfattningen av begreppet “Frihet” i västvärlden
 • Nazismen och NATO

English

2457231081_abb1b2b620b

Bakgrund

Den EU och USA stödda Kiev-regimen, med sina pöbelhopar av huliganer och sin NATO-värvade, ‘Gladio’ armé; har med Odessa massakern den 2:a Maj 2014 och de pågående massakrerna i östra Ukraina inlett en ny era av etniska rensningar i Europa. Odessa massakern var en noggrant iscensatt hemlig underrättelse-operation i syfte att signalera början på den nazistiska terrorn på den europeiska kontinenten.

Det var inget “spontant” eller “oavsiktligt”, som massmedia påstod, med denna djävulska aktion som inkluderade massmordet på 120+ människor inne i Fackföreningarnas Hus i Odessa. Byggnaden sattes mycket medvetet  i brand som en del av en noggrant planerad paramilitär operation, utförd av amerikanska psykopater ur CIA’s special ops.

Israels och USA: s arméer och deras underrättelsetjänster är direkta arvtagare till nazisterna och deras avhumaniserings-politik. Den nyligen om-stylade naziregimen i Ukraina är bara en naturlig följd av den 7 decennier långa CIA- och MI6-sponsrade Nynazismen och det är de CIA- och Mossad-stödda jihadisterna i arabvärlden också.

gladio

Idag försöker EU-och USA-median att ihärdigt tona ner nazisternas brott under andra världskriget och deras utomordentligt misantropiska disposition och därigenom ge en annan bild av nazismen. Att slakta, ‘spetta’ , våldta och bränna obeväpnade kvinnor, barn och spädbarn var och är, som nazisterna själva deklarerat, en del av deras “krigföringstaktik”. Den exceptionella grymheten i massakern i Odessa, 2 maj 2014, och de pågående massakrerna i östra Ukraina har samma egenskaper som de tusentals tyska massakrerna som utfördes av Einsatzgruppen och Waffen SS under 2:a världskriget. Trots dessa tydliga likheter i både grymhet och taktik, blev massakern i Odessa rapporterad och “förklarad” av västmedia, med en “logik” som försökte vifta bort det iscensatta brottet som en beklaglig olycka.

De två viktigaste prototyperna för dessa typer av krigsprovokationer och terrorisera civilbefolkningen till lydnad-taktiker, som Kiev-regimen, NATO, IDF och EU ofta använder är två av de viktigaste av andra världskrigets nazistststrategier;

 • “Hemliga Militära eller Paramilitära Operationer Policyn” (falsk flagg operationer) såsom Gleiwitz incidenten, som “gav ursäkt” för invasionen av Polen. Eller ett mer relevant exempel som Stay-Behind-operationerna under namnet “Operation Gladio“. De bildades i slutet av andra världskriget av USA-räddade, och CIA-stödda nazister och fascister som de allierade hjälpte till omorganisering och de har varit aktiva i Europa sedan det grekiska inbördeskriget 1946-1949 ända in i våra dagar med Ukraina som sitt senaste framprovocerade NATO-konstruerade inbördeskrig.
 • “Kollektiv Bestraffnings Policyn (emot obeväpnade civila), såsom i främst Grekland, Polen, Serbien, Vitryssland och Ukraina. (mot obeväpnade civila). Eller mer aktuella exempel som Odessa massakern och de kontinuerliga massakrerna i Syrien och Gaza.

Nürnbergrättegångarna förklarade tydligt dessa ‘policies’ kriminella. Båda anses vara Krigsförbrytelser enligt Den Fjärde Genèvekonventionen (GCIV) och terrorism enligt Genèvedeklarationen om Terrorism Artikel I, punkt 1 och 7. USA, NATO och IDF har fullständigt antagit dessa strategier och använder dem sedan 1946 frekvent som vanliga ‘krigföringsmetoder’  (IDF fanns inte förrän 1948, men det gjorde Haganah).

Det är av största vikt idag att vi kan förstå exakt vad Mänskligheten står inför och vad som skiljer nazisterna och deras gelikar, från alla andra massmördare i historien. Deras gelikar idag är naturligtvis USA, Israel och det tysk- ledda EU med NATO och den nya EUROGENDFOR (europeiska gendarmeristyrkan) som dagens Wehrmacht och Gestapo.

Varför utmärker sig nazisterna som de värsta krigsförbrytarna i mänsklighetens historia?

Nazisterna utmärker sig från resten av mänsklighetens krigsförbrytare i en klass för sig, med sin väl dokumenterade och oöverträffade grymhet och blodtörst och sin sadistiska, misantropiska disposition, speciellt när det handlar om obeväpnade civila kvinnor, äldre, barn och spädbarn. Vad är det som gör att de utmärker sig, jämfört med alla andra krigsförbrytare i mänsklighetens historia? Svaret är ganska enkelt egentligen: Det är faktumet att de lyckades göra den ‘organiserade avhumaniseringen av människor’ till en ‘passande’ ideologi/kult, och de lyckades göra ’empati erosion’, den vetenskapliga termen för ‘ondska’ (förklaras längre ner), en högt värderad “kvalitet” och en utbredd norm inom den sociala karaktären i det tyska samhället. Avsiktligt, mycket väl planerat och väl organiserat, närde de misantropiska känslor i det tyska samhället.

På grund av denna socialpsykologiska manipulering, konstruerade nazisterna en aldrig tidigare skådad industriell form av folkmord. De organiserade ordentliga slakthus enligt ‘Löpande Bands Principen‘, för massutrotning av människor – Experimenterande på Människor och Industriell Utrotning av människor som “lösningar” på kulturella, politiska, geopolitiska och social-ekonomiska problem. Dessa metoder var och är kompatibla med den Nazistiska versionen av en Mänsklig Civilisation. Ingen annan krigsförbrytare, “slaktare” eller tyrann i den mänskliga historien, före nazisterna, gick så långt i sin “förädling” av sina misantropiska känslor och begär. Ingen före dem, återvann industriellt och använde huden, fettet och olika kroppsdelar och kroppsvävnad från de massmördade. 

Förutom Experimenterandet på Människor och den Industriella Utrotningen av över 15 miljoner människor, i de 23 största tyska förintelselägren och i de över 1 200 underlägren, var de särskilt grymma i sina ‘krigföringsmetoder’ mot obeväpnade civila. Einsatzgruppen och Waffen-SS utförde tusentals massakrer på obeväpnade civila, särskilt i Vitryssland, Grekland, Frankrike, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina.

Ett exempel på detta faktum är från Grekland och är mycket grafiskt förklarat av Sture Linnér, den svenska chefen för Internationella Röda Korset i Grekland, när han beskrev den bistra verklighet han såg när han kom till den lilla staden Distomo:

Asgamarna steg långsamt och trevandes på låg höjd från sidorna av vägen när de hörde oss komma. I hundratals meter längs med vägen, hängde människokroppar  från varje träd, genomborrade med bajonetter – några var fortfarande vid liv.

De var byborna, som bestraffades på detta sätt – de misstänktes för att ha givit hjälp till gerillan i regionen, som hade lagt sig i bakhåll för en SS-enhet.

Lukten var outhärdlig.

I byn brann fortfarande de sista resterna av husen. Hundratals döda kroppar av människor i alla åldrar, från äldre till nyfödda, var omkringströdda i gruset. Flera kvinnor var slaktade med bajonetter, deras sköten hade slitits sönder och deras bröst blivit avhuggna; andra låg strypta med sina egna inälvor lindade runt halsen.”

disto03

1779 byar brändes till spillror i Grekland och över 430 massakrer på obeväpnade civila ägde rum från juni 1941 till augusti 1944. Grekland förlorade 13% av sin befolkning under andra världskriget.

Kanske en av de mest gripande aspekterna av detta kommer igen från Sture Linnér, som återvände till Distomo i slutet av kriget, två månader efter massakern:

När den tyska ockupationsmakten blev tvingade att lämna Grekland, gick det inte som planerat för dem.

En tysk enhet var omringad av gerillan i exakt samma område, i Distomo. Jag tänkte att detta skulle kunna tas av grekerna som en möjlighet för en blodig hämnd, särskilt med tanke på att regionen under ett bra tag hade skurits av från transporter av alla livsmedel. Jag laddade några lastbilar med mat och nödvändigheter, jag telegraferade till Distomo ett ord om vår planerade ankomst, och vi befann oss återigen på samma väg, Cleo och jag.

När vi nådde utkanten av byn, möttes vi av en kommitté som leddes av den äldre prästen. Han var en gammaldags patriark, med ett långt, vågigt, vitt skägg. Bredvid honom stod gerillakaptenen, fullt beväpnad. Prästen talade först och tackade oss å allas vägnar för alla livsmedel. Sedan tillade han: “Vi är alla utsvultna här, både vi och de tyska fångarna. Men, även om vi är utsvultna, är vi i vårt land. Tyskarna har inte bara förlorat kriget; de är också långt ifrån sitt land. Ge dem den mat du har med dig, de har en lång väg framför sig.”

Vid denna fras vände Cleo sina ögon emot mig. Jag misstänkte vad hon ville säga mig med den där blicken, men jag kunde inte se klart längre. Jag bara stod där och grät…”

“MÄNSKLIGHET. Det är något som nazisterna inte hade och något som det grekiska folket hade – och fortfarande har – i överflöd”.

Sture Linnér

De tusentals liknande exemplen från Grekland, Vitryssland, Frankrike, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina tillsammans med deras Experiment på Människor och deras Industriella Utrotningar, säger oss en viss sak om nazisterna. De lyckades organisera, göra till rutin och uttrycka den ultimata ondskan i sina ‘policies’, sina ‘krigföringsmetoder’ och genom sitt beteende mot människor i allmänhet. Metoder, taktiker, ‘logik’ och beteenden som tyvärr många andra har antagit sedan dess. Förutom den Industriella Utrotningen, använder NATO, USA, IDF och det tysk- styrda EU permanent samma ‘rutiner’ i sitt beteende mot alla ‘människor som de väljer att se som degenererade och t.o.m som icke-mänskliga. Experiment på Människor har på senare år utförts i Guantanamo Bay’s vårdinrättningar, i Abu Ghraib-fängelset, och i flera universitetssjukhus eller fängelser i USA, på den amerikanska arméns begäran, sedan 1947.

Ondska är ‘Empati Erosion’ och nazisterna gjorde den till en samhällsnorm

Dr Simon Barono-Cohen vid universitetet i Cambridge beskriver ‘Empati Erosion’:

“…när människor avhumaniserar andra människor, när de gör andra människor till objekt, och därför blir kapabla till illvilja och extrem mänsklig grymhet“.

Nazisterna förlitade sig mycket på sina skickligt skräddarsydda ideologiska, politiska, vetenskapliga och historiska propagandamyter, sina rituella massmöten, sitt SS-brödraskaps elitistiska, rasistiska indoktrinering, sitt paramilitära politiska våld och terror och sina ungdomsorganisationer. De utvecklade ett ‘utbildnings- och fostrings-system‘ för utvecklingen av de lämpliga normerna, trosuppfattningarna och förutsättningarna, så att den organiserade ‘avhumaniseringen av människor‘ skulle utvecklas i massiv skala, i det tyska samhället. Ledarna för de nazistiska organisationerna Hitlerjugend (60% av alla pojkar) och Bund Deutscher Mädel (50% av alla flickor) införde ‘empati eroderarande‘ fostringsmetoder och innanför dess ramar, var ett av syftena att indoktrinera ungdomar med rasbiologisk vulgär-vetenskap, en vriden moraluppfattning och nonsens-historiska sagor och myter presentertade som historiska fakta. Detta gjorde de för att peka ut olika etniska och kulturella grupper eller ‘raser’ som icke-mänskliga och de fria tänkarna och dissidenterna som “degenererade” och därför mindre mänskliga.

Civila från staden Ohrdruf fördes för att se kropparna från utrotningslägret och de synliga, mänskliga reaktionerna var mycket få.

Amerikanska soldater visar mänskliga lik funna i Buchenwald koncentrationsläger för de tyska civila i Weimar . 

Nürnbergrättegångarna, fördömde likgiltigheten och passiviteten ifrån det Tyska folket som bodde nära de 23 förintelselägren, när massutrotningarna av människor ägde rum dagligen i väl över fyra år. Det var uppenbart att den över 20 år långa avhumaniserings-propagandan och nazist-partiets skräddarsydda ’empati eroderande’ undervisnings- och utbildnings-metoder, verkligen hade gjort en majoritet av tyskarna omänskligt toleranta och tillåtande av sådana grymheter. De hade matats med alla de, enligt nazismens ‘logik’, “godtagbara skälen” för sådana brott emot mänskligheten.

Även om metoderna skiljer sig en aning, var de i grund och botten inte särskilt annorlunda från “avhumanisering propagandan” vi tvångsmatas med idag, från USA’s och EU’s regeringar och deras media. Detta görs så att vi ska acceptera NATO-ledda massakrer och pogromer mot obeväpnade civila i bl.a Palestina, Irak, Libyen, Syrien och Ukraina och alla andra platser som USA, EU och NATO beslutar att “befria”. Taktiken strävar efter ett klart social-psykologiskt resultat – samma ’empati eroderande’ sociala karaktär som i Nazi-Tyskland. Ett historiskt mycket bisarrt, men tyvärr väldigt tydligt, exempel på ett samhälle som har satts under en strikt ’empati eroderande’, socialpsykologisk manipuleringspolicy, är det israeliska samhället.

Om israeliska krigsbrott skrev Chris Hedges i November 2013 i IOA (Israeliskt Ockupations Arkiv)

“Israel har förgiftats av det permanenta krigets psykos. Det har blivit moraliskt bankrutt genom att helgonförklara offerrollen, som det använder för att motivera en ockupation som rivaliserar med apartheid-Sydafrikas brutalitet och rasism. Dess demokrati – som alltid var enbart för judar – har kapats av extremister som driver landet mot fascism. Många av Israels mest upplysta och utbildade medborgare – 1 miljon av dem – har lämnat landet. Dess mest modiga människorättsaktivisterna, intellektuella och journalister – israeliska och palestinska – är föremål för ständig övervakning, godtyckliga arresteringar och statsanktionerade smutskastningskampanjer. Dess utbildningssystem, med början i grundskolan, har blivit en indoktrineringsapparat för militären.”

Läs hela artikeln på engelska här

Nu när de NATO ledda Nazi-massakrerna har inletts även i Europa och sanningen bakom dem fortfarande i mycket hög grad, möts med likgiltighet och apati från de västerländska samhällena, bör vi åtminstone hålla en sak i åtanke:  En dag, på order av en anständig och rättfärdig ‘Internationell Brottsmålsdomstol’ som förstår sin roll, kan de påstådda “civiliserade” västerlänningarna (inklusive israelerna), tvingas att gå igenom berg av hundratals döda kroppar, som USA-EU-NATO-IDF’s proxy-krig har lämnat efter sig. Vi kommer troligtvis att kollektivt dömas för den kollektivt visade likgiltigheten och den kollektivt visade apatin, när våra ledare under flera decennier har matat oss med lögner, rasist-propaganda, false flag operationer, proxy-krig, irrationella, påstådda ‘självförsvars-handlingar’ och andra ‘godtagbara skäl’ för massmord av oskyldiga, människor. Vi kommer sannolikt att fördömas och dömas för vår uppenbart rasistiska läggning, vilken tydligt framgår av de öppet avslöjade skillnaderna i hur vi värderar arabiska, asiatiska eller afrikanska liv och amerikanska, europeiska eller israeliska liv.

Det är där den ‘ultimata ondskan’ börjar i vår tid. Den börjar med sådana generaliserande, misantropiska känslor. Den börjar med dessa, på konstgjord väg, återupplivade lämningarna av det ’empati-eroderande’ Nazist-arvet och dess ideologiska, andliga och kulturella grundvalar. Det är detta arv som starkt har bidragit till “barbariseringen” i stället för “civiliseringen” av västvärlden. Numera har detta Nazist-arv i de västerländska samhällena, blivit mycket tydligt genom Kievs nazist-regim, dess NATO-samlade Gladio-armé och NATO’s och IDF’s brott emot palestinierna och araberna. Många (inklusive jag själv) hävdar att detta arv har återuppväckts, framför allt genom USA’s och EU’s nyliberala, socialekonomiska IMF/Världsbanken/WTO-strategier med sina tydliga samhällsutmattande och folkmördande avsikter. Dessa åtgärder och strategier är predestinerade att leda fram till den önskade destabiliseringen av de europeiska samhällena och nedmonteringen av Demokratin och Rättvisan. Det är ju en nödvändighet för att de nyliberala “projekten” skall fungera. Och det är ett känt och beprövat recept från Latinamerika och Sydostasien, för att nazistiska och fascistiska ‘avhumaniserings-sentiment’ skall stiga och spridas. Detta är den ‘ultimata ondskan’ som breder ut sig igen i Europa.

tutufoundationusa.org gjordes följande kommentar om ‘Empati Erosion’:

“I stället för att avfärda handlingar av ondska som rena vansinneshandlingar, kan det vara mycket värdefullt att undersöka vad som får människor att agera så destruktivt. Barono-Cohen, författare till boken The Science of Evil (Ondskans Vetenskap) tittar på empati i allmänhet och vad ett underskott på empati hos människor kan leda till.

Han menar att empati är fördelad i befolkningen enligt en klockformad kurva. Vissa har en enorm mängd empati medan andra, de som ofta klassas som psykopater eller med andra psykiatriska diagnoser, finns på lägre delen av den klockformade kurvan. Barono-Cohen förklarar att rötterna till empati kommer både från naturen och från fostran. De med liten eller ingen empati kan ha annorlunda hjärnstruktur och funktion eller kan ha lidit under miljöbetingade faktorer såsom vanvård eller övergrepp i barndomen.”

Den Beteendekognitiva Psykologin visar att majoriteten av personer med “liten eller ingen empati alls” har lidit under sociala miljöfaktorer så som vanvård eller övergrepp i barndomen. Inom beteendevetenskaplig forskning så betraktas sociala fenomen så som fattigdom och undernäring under barndomen som miljöfaktorer av vanvård och övergrepp. Sociologisk och kriminologisk forskning visar att den typ av ’empati-erosion’ som föder organiserade subkulturer av grymhet och ondska, härrör nästan uteslutande ur vanvård och misshandel och långvarig fattigdom och social misär i barndomen och i tonåren. Ändå behövs det ett par ‘ingredienser’ till, för att verkligen garantera uppkomsten av strukturerade onda subkulturer.

Utvecklingen av strukturerade onda subkulturer kan endast uppstå genom den medvetna organisationen av ‘vägledningen’ och ‘ledarskapet’ av dessa grupper. I ett mänskligt samhälle, sker detta bäst genom avsiktlig och  fortlöpande propaganda, infiltrering, rädsla och upprepad indoktrinering. Dessa fakta är något som nazisterna förstod mycket väl. De hade mycket goda socialpsykologiska insikter, genom den rika tyska litteraturen i psykologi och psykoanalys, men framför allt genom en fransk socialpsykolog, sociolog och antropolog, Gustave Le Bon och hans bok, The Crowd: A Study of the Popular Mind. Den blev en högst användbar grupp-psykologisk guide då de skräddarsydde sina fostringsmetoder, för att skapa den önskade ’empati-erosionen’ i stor skala. Det är oundvikligt nuförtiden att dessa ‘onda subkulturer’ främst uppstår i de västerländska samhällena, eftersom en hel del av nazisternas sociala manipuleringsprojekt och metoder fortfarande implementeras i dessa samhällen.

I våra dagar är tyvärr ’empati-erosionen’ väl inbyggd i nästan alla aspekter av ett typiskt, västerländskt liv.

Den förödande missuppfattningen av begreppet Frihet i västvärlden

De västerländska samhällena har på grund av omfattande ’empati erosion’ och en långvarig social-darwinistisk indoktrinering utvecklat en mycket omogen och mycket perverterad syn på begreppet frihet. Inte i ord förstås, men i beteende och handlingar. Den uttrycks vanligtvis som en mycket adolescent, självcentrerad, ensidig, fördomsfull och rasistisk slags frihet, på grund av en mycket hög grad av pågående och ökande avhumaniserings-policies i dessa samhällen. Detta är varifrån de värsta rasistiska ideologierna i mänsklighetens historia har vuxit fram, och det är där den kriminella logiken för etnisk rensning, folkmord, plundring och kolonisering på global nivå, är så uppenbart ursäktad.

Varför vi ser de flesta människor i väst i dag mer eller mindre, även om det kanske inte stöder den, åtminstone ‘accepterar’ uppkomsten av nazism, är därför att:

 1. De är likgiltiga, arroganta och okunniga och fullt upptagna med att tillfredsställa sin egoism och sin narcissism.
 2. De är bara mottagliga för ‘skräddarsydda sanningar’ som tillfredsställer deras antaganden, teorier och fördomar
 3. De är historiskt felinformerade och förlitar sig enbart på de kulturellt och socialt serverade, populära, ’empati eroderande’ berättelserna.
 4. De förstår inte att det enda verkligt effektiva antifascist-åtgärden är att införa verklig demokrati och verklig rättvisa.
 5. De tror inte riktigt på demokrati och rättvisa för de har accepterat mycket själviska begrepp av frihet i sina liv för länge.
 6. Det berör dem inte där det borde, eftersom deras emotionella liv är nedsmittat med mentalt och känslomässigt ‘giftigt avfall’.

En mogen och civiliserad tolkning av frihet, i ett verkligt civiliserat mänskligt samhälle, uttrycks INTE främst genom hur många moraliska principer man kan bryta. Fri att bryta varje moralisk och etisk gräns utan samvete eller något ansvar för sina handlingar, är den vanligaste versionen av praktiserad frihet i de västerländska samhällena idag. Enbart detta är ett kristallklart tecken på att dessa samhällen faktiskt är socialt omogna och andligt sett efterblivna. På grund av dessa uppenbart oerkända, kollektiva, sociala åkommorna, blir sådana samhällen extremt accepterande av grymma diktaturer, samhällsvåld och krig. Onödigt att påpeka, är att dessa samhällen inte är särskilt hållbara och nästan säkert är, att de är dömda att gå under relativt fort. Det är okunnighet, själviskhet och faktiskt en mycket låg nivå av kritiskt tänkande, som håller de flesta medborgarna i dessa samhällen från det enade åtagandet att gemensamt bygga adekvata politiska och rättsliga ‘skyddsgrindar’ emot tyranni. Den verkliga  faran ligger i faktumet att dess medborgare, fortfarande är övertygade om att ‘denna typ av samhälle är det bästa, mänskliga samhälle som existerar, även om det inte är perfekt’. Vad dessa medborgare är oförmögna att förstå, på grund av sina sociala skygglappar och sin vägran till någon adekvat självkritik, är att det som ‘inte är perfekt’, faktiskt är exakt den avsiktligt införda ’empati eroderande’ policyn som tillåter att misantropi blir en högt accepterad social norm. Detta faktum placerar dessa samhällen väldigt, väldigt långt bort ifrån bedömningen “perfekta” och i stället skulle man kunna hävda att de faktiskt är ganska defekta, åtminstone ur ett utilitaristiskt mänskligt perspektiv.

Detta har hänt eftersom det i nästan varje praktiserad aspekt av ett typisk västerländskt liv idag, är EGOISMEN högt aktad, vårdad och utvecklad och ALTRUISMEN ignorerad, förlöjligad och förlamad. Därför är den västerländska, perverterade men likväl allmänt praktiserade formen av frihet, uppenbarligen en följd av följande doktrin: “Gör som du vill – sök ständigt enbart fysisk och materiell tillfredsställelse  – ångra inget för vilken som helst skada, lidande, misär och olycka du kan ha orsakat andra”. En mycket destruktiv doktrin som när den bildar den allmänna, sociala karaktären i ett samhälle, orsakar den bedrägliga relationer, misstro, konflikter, våld, uppror, krig och lidande, och den föder organiserade ‘subkulturer av ondska’. Vad som egentligen händer, när allt av den mänskliga sidan av människan ignoreras och förlöjligas och därmed bedövas, förhärdas och torkas ut, är att “det tomma skalet” av människan vänder sig till Mammon för ‘frälsning’ (som de misströstande judarna gjorde i Sinai). Det är därför som personlig vinst och personlig förmögenhet är det yttersta målet i ett västerländskt eller ‘västinfluerat’ liv, och det är därför ensamhet, hopplöshet, depressioner, emotionella kollapsar, sinnessjukdom, självmord och mord, är mycket vanligare i väst (eller västerländska typer av samhällen) än någon annanstans.

“Starta ett företag – ta stora lån – se till att du har råd med några bolagsjurister och egna torpeder och börja misshandla och missbruka världen och människorna, för personlig vinst och tillfredsställelse”. Detta är det verkliga underliggande budskapet i det västerländska praktiserade frihets-begreppet, som bygger på “gör som du vill-doltrinen”. Så har i vart fall de normgivande finanshajarna som slaktade företag på 80-talet och nationer idag tolkat det.

Västs justitiedepartement och rättsliga myndigheter tydliga ovilja att föra de uppenbara toppbrottslingarna från de övre skikten i samhället inför rätta, är det som – med en obestridbar klarhet – visar att den ovan nämnda doktrinen, verkligen är det underliggande budskapet i denna typ av brotts-dyrkande, västerländska form av frihet.

Den vanliga uppfattningen om begreppet frihet i de västerländska samhällena är med andra ord inte alls baserad på någon särskilt omfattande social insikt, eller någon djupare förståelse av vad ett mänskligt samhälle, eller människan, egentligen är. Faktiskt, i motsats till det, är den baserad på klart omogna pseudovetenskapliga begrepp, mycket efterblivna medvetanden och fula känsloliv. Tråkigt nog har detta utvecklats i de västerländska samhällena, trots tillgången till ett mycket rikt klassisk arv, som förtydligar och förklarar båda mycket väl. Det är ett arv som också ger adekvata intellektuella, andliga och praktiska verktyg så att mänskligheten och de mänskliga samhällen skall utvecklas i enlighet med människans sanna natur och på så sätt lämna barbari och misantropiska sentiment bakom sig. Det arvet är högt aktat och vördat i västvärlden, enbart i ord, men tyvärr ytterst sällan i individuella och sociala beteenden och nästan aldrig i det konkreta uttrycket för utbildning, lag och rätt eller i regeringens arbete. Det påstås utgöra fundamentet till västerländskt tänkande, men varken i ord eller handlingar tycks väst vara kapabelt att verkligen förstå den nästan 3 000 år gamla vägen till verkligt fria, kritiskt tänkande människor, personligt och socialt civiliserat beteende och därmed en verkligt mänsklig civilisation. En mycket djup orsak till detta är att det existerar en mycket gammal schism, mellan två helt motsatta idé-världar, till grund för västerländskt tänkande. En väldigt schizofren schism är dold bakom västerländskt tänkande, som även om många akademiker har slagit larm om den, så övervägs den aldrig på allvar av huvudfåran av tänkarna och forskarna. Åtminstone inte i dess rätta proportioner. En av dessa idé-världar är den verkliga vaggan för den västerländska civilisationen och den erbjuder befrielsen av människan, och den andra är begravningen av denna ‘vagga’ och den bringar förslavandet av människan.  En av dem gör tyrannier som nazismen och fascismen omöjliga och den andra föder dem och ger näring till dem.

“…Det är verkligen denna gamla schism mellan två helt och hållet motstridiga idé-världar och andliga traditioner,… denna “schizofreni” mellan Hellenismen och Rothschild-sionismen, som de härskande klasserna har försökt att tränga ihop inom ‘den moderna västerländska civilisationen’. Denna paradox och denna grundläggande konflikt mellan idéer, är det som verkligen speglar hela det västerländska samhället i alla dess institutioner, dess kultur och samhällen, dess sociala karaktär och dess grundläggande syn på människan och mänskligheten ” – från artikeln: Hellenism is in danger, humanity is in danger

Nazisterna och deras gelikar representerade och representerar fortfarande, på ett mycket tydligt sätt, den morbida diskrepansen mellan vad de påstår sig vara och vad de faktiskt är. Ett ständigt återkommande exempel på detta faktum, under den tyska ockupationens år i Grekland, var följande beteende av tyskarna: I Aten, gick nazisterna ofta upp till Akropolis för att beundra grekernas mästerverk, men när de gick ner därifrån, i Plaka, nedanför Akropolis, kunde samma officer som stått och beundrat Parthenon gripa en lite utsvulten grekisk grabb, som hade sträckt sig efter en kringla, och bryta hans lilla arm över sitt knä. Från den uppenbara ytan av en kultiverad människa, till sin sanna odjurs-liknande karaktär på bara några få minuter. Vid sådana tillfällen, visade dessa låtsas-civiliserade tyskar på ett mycket tydligt sätt, att de bara förstod att beundra död marmor, men inte vad som hade inspirerat konsten som huggits ut ur den. De kunde verkligen inte förstå och än mindre beundra de moraliska och etiska begreppen, rikedomen i sinnet och mänskligheten hos dem som förde den grekiska kulturen till den punkt där de skapade dessa oöverträffade uttrycken av skönhet. Dessa inspirerade, medvetna uttryck, av den fria, upplysta och medvetna mänskliga själen, och det verkligt ädla i den mänskliga anden.

Den oerhört korrupta formen av frihet i väst, väljer tydligen att värdera sig själv genom hur många av de lägre mänskliga drifterna och begären, (egenskaper som gör oss mer odjurs-liknande), dess medborgare kan uppfylla och tillfredsställa och inte genom hur många av de högre mänskliga drifterna och begären, (egenskaper som gör oss mer människolika) de kan uppfylla och tillgodose.

USA och EU är “leveranspojkar” av denna typ av pseudo-civiliserad social karaktär och dessa själs-korrumperande subkulturer, och de ser till att ‘amma’ dem båda, eftersom de gynnar deras bankirer och affärsmännens mål, men inte bara. Också NATO, de västerländska bankfamilj-dynastiernas kriminella, avhumaniserande krigsmaskin, vars rörelser dessa familjer styr i verkligheten, gynnas oerhört mycket av att upprätthålla ett samhälle som producerar massor av unga människor i förtvivlan, ångest, ilska och vrede. En ungdom som kommer att vara djupt rasande och vilseledd och därmed benägen att välja att döda och dö, för vad de inte förstår bara är skamligt, rasistiska, högteknologiska, plundrar-horder som kallas “arméer”. Arméer som i själva verket arbetar under en handfull företagslogotyper och några få bankfamilj-dynastier.

Nazismen och NATO

Nazism är i själva verket inte en ideologi rotad i några särskilt djupare moralfilosofiska reflektioner. Eller snarare, den är baserad på en emotionellt störd tonårings tolkningar av en psykotikers moraliska reflektioner (Nietzsche), en suicid pessimists ångest (Schopenhauer) och en storhetsvansinnig mans beundran av ‘Lucifer’ förklädd till en arisk Kristus (Wagner). Nazismens misantropiska “lösningar” på politiska och socioekonomiska problem, omfattar därför massutrotning av andra etniska, religiösa, sociala eller politiska folkgrupper och experiment på människor. Eftersom sådana “lösningar” utgör ett omedelbart hot mot hela mänskligheten, är de oförenliga med en mänsklig civilisation. I stället för en verkligt mänsklig civilisation, syftar Nazismen efter ett anti-mänskligt barbari klätt som en ideologi, och den är mycket väl lämpad att fungera som ‘livvakt’ och ‘torped’ åt globalisterna, den finansiella eliten, västvärldens kungafamiljer samt ‘aristokraterna’ och deras ‘hov’ och ‘tjänare’. Nazismen bildades i själva verket för att skydda just dessa människor, från verklig demokrati eller en ny Bastilj.

President Woodrow Wilson signing the Federal Reserve Act in 1913. Source: Woodrow Wilson Birthplace Foundation, painting by Wilbur G. Kurtz Sr.

Woodrow Wilson undertecknar Federal Reserve Act 1913

Senator Nelson W. Aldrich en mycket god vän till JP Morgan kallade följande bankirer och affärsmän till mötet på Jekyll Island i November 22, 1910.

 • Paul Warburg – (Tysk, företräder Baron Alfred Rothschilds Kuhn, Loeb & Co)
 • Henry P Davidson (Senior partner till J.P Morgan Company)
 • Charles D Norton (Ordförande i Morgan First National Bank Of New York)
 • Abram Piatt Andrews (Biträdande Finansminister)
 • Frank Vanderlip (Ordförande i National City Bank of New York)
 • Benjamin Strong (Representerar J.P Morgan)

De anlände till Jekyll Island Club för att diskutera penningpolitiken och banksystemet, och detta ledde till skapandet av den nuvarande, privatägda Federal Reserve. De som deltog i mötet svor tystnadsplikt och tilltalade endast varandra med kodnamn. Användandet av efternamn förbjöds och gruppen refererar därför senare till sig själva som “The First Name Club”.

Med födelsen av FED, 1913, startade i själva verket dessa bankirer ett 100 år långt “Pyramidspel”. Nathan Mayer Rothschild och JD Rockefeller var de två verkligt mäktiga bakom mötet på Jekyll Island, trots att ingen av dem var där. Dessa två familjedynastier med associerade var de som skulle koncentrera nästan all rikedom i världen till sig själva inom de närmaste 100 åren.

En bankir-son vid namn Heinrich Heine sa en gång “Pengar är guden av vår tid, och Rothschild är hans profet”

Nazismen bildades för att hålla dessa ’bankir-profeter’, deras “projekt” och deras allierade säkra från en ny Bastilj, och för att hålla befolkningarna som ville ha sann demokrati, terroriserade, delade och bekämpandes varandra, medan dessa bankirer successivt centraliserade makt och rikedom till sig själva. Nazismen och Fascismen har tjänat dessa bankirer väl, genom två världskrig, inbördeskrig, diktaturer, imperialistiska krig och depressioner. Varför skulle dessa inte tjäna dem nu under NATO’s kommando, när århundradenas ’skördetid’, och dess angrepp på ’stygga’ Ryssland nalkas?

Nazismen är en tillverkad pseudo-ideologi som utvecklades i ett par konferensrum i Basel, Zürich, Wien och München, i slutet av 1800-talet, och som sattes samman av några nationalist-fanatiker från Kaisers armé, som förmodligen trodde på dess påstådda, antikapitalistiska förklädnad. Som politisk idé dök, fundamenten av det som nästan ett halvt sekel senare blev Nazismen, först upp i England och USA på 1870-talet. Den grundas på ras-hierarki och social-darwinism, vilket innebär att den försöker tillämpa biologiska begrepp som det naturliga urvalet och den starkes överlevnad på sociologin och politiken.

Fanatikerna från Kaisers armé insåg inte faktumet att en handfull av finansiärerna bakom Theodore Herzl’s sionistiska rörelse också hade sina planer för de anti-kapitalistiska, national-socialistiska strömningarna och stämningarna.  Historien har med noggrannhet visat att Nazismen i praktiken, är allt annat än anti-kapitalistisk. Oberoende av vad Hitler och hans mentorer visste eller inte visste om de skumma aktiviteterna i Basel, Wien, Zürich och München, så föddes Nazismen genom kapitalister, den stöddes av kapitalister och den var och är favoriserad och använd av kapitalister. Dessa kapitalister har använt och sammanlänkat nationalistiska, pan-tyska sentiment, med de Rothschild-sionistiska målen från slutet av 1800-talet. Dessa samarbetande, informella sammanslutningar har sitt ursprung i de mindre kända verksamheterna från några medlemmar av Burschenschaft den tyska nationalistiska studentföreningen, borgmästaren i Wien, Karl Leuger, grundaren av det österrikiska, Kristligt Sociala Partiet, överste Albert Edward Williamson Goldsmid och Fredrik I, storhertigen av Baden.

Ι den absoluta filosofiska och andliga kärnan av Nazismen, så som nämdes innan, var naturligtvis Hitlers egna vridna tolkningar av Nietzsches redan vridna teorier om moral. Nietzsche, den tragiska filosofen, försökte i sin bok “Zur Genealogie der Moral” att vända alla värden ut och in för att “bevisa” att det som kallades gott faktiskt var ont och att det som kallades ont faktiskt var gott. Den unga, existentiellt sett mycket förvirrade, Hitler tolkade*1 vid 15 års ålder Nietzsches skrifter. Han var förtrollad av pessimisten Schopenhauer som sa att “gott och ont inte finns” (detta ger goda ‘moraliska’ ursäkter för barbari), och han var mycket inspirerad av Richard Wagner, som avgudade “Lucifer”, listigt förklädd till en arisk Kristus (den verkliga moraliska bilden av katolska kyrkan).

Dessa tre historiska gestalter uttryckte alla de filosofiska och andliga grunderna på vilka en ung Hitler baserade Nazismen, med hjälp av tre av Kaisers generaler.

*1Ur ett biologiskt-neurologiskt perspektiv, kan filosofiska och andliga texter inte förstås och tolkas i tillräcklig utsträckning av sinnen som neurologiskt och känslomässigt sett, fortfarande är under utveckling, som till exempel hos en 15-åring. I synnerhet inte av känslomässigt gravt traumatiserade sinnen, som fortfarande är under utveckling. Det neurologiska systemet hos en människa är inte fullt utvecklat förrän vid 19 – 22 åldern.

Så denna surrogat-ideologi, som är mentalt baserad på rädsla, indoktrinering, storhetsvansinne, vidskepelse och ockultism, utvecklades med hjälp av tre fanatiska generaler och ockultister från Kaisers armé. Karl Haushoffer, Helmuth von Moltke och Konrad von Hötzendorf handplockade och de ’förberedde och initierade’ känslomässigt och andligt Adolf Hitler, som Nazismens messianska gestalt, några år efter första världskriget. De utvecklade Nazismens myter, riter och seder, med hjälp av gamla germanska legender, Thule-sällskapets ockulta läror och riter tillsammans med antijudiska socioekonomiska, geopolitiska och rasistiska idéer och de formade detta till en lämplig militant blods-kult, en hat-ideologi.

De antijudiska sentimenten passade Rothschild-sionisternas*2 mål perfekt, eftersom de skulle påskynda deras syften, då många av de ledande i Europa var skeptiska till det sionistiska “projektet” för en judisk stat. Generalerna visste inte på den tiden att en handfull av konspiratörerna från Basel, Zürich, Wien och München var kapitalister och sionister som ville ha ett “ideologiskt verktyg”, en anti-judisk, militant rörelse som med dess aktioner skulle leda till accepterandet av en judisk stat. På 30-talet blev Nazismen ett perfekt ‘verktyg’ för att krossa vilka verkligt demokratiska, verkligt frihets-längtande sentiment som helst, med extremt våld, terror och massakrer i stor skala, och detta är vad den har blivit idag igen. Inga andra -ismer hjälper faktiskt kapitalisterna att centralisera makt och rikedom och försvara sig emot demokrati eller en ny Bastilj så bra, som Nazismen och den nuvarande Nyliberalismen gör.

NATO (våra dagars Wehrmacht), visar öppet idag att det verkligen inte finns plats för empati, mänsklighet och mänsklig värdighet i västvärlden längre. Rättvisa, Rättfärdighet och det Fria Ordet har offrats och ersats med ‘Lydnad eller Utrotning’. Detta är i enlighet med den kriminella “Kollektiv Bestraffnings Policyn” och policyn om “Hemliga Militära eller Paramilitära Operationer“, som har blivit grunden för deras nya doktrin – faktiskt inte alls väsensskild logiken i den katolska kyrkans “heliga inkvisitions-doktrin” under den mörka medeltiden. De europeiska ‘kungarikena’, ‘imperierna’ och samhällena, som tillsammans brukade aspirera till titeln “den västerländska civilisationen” sedan renässansen, kan nu bara kallas ett “imperium av människoförakt och död”.

Renässansen som var det kulturella och intellektuella uttrycket för längtan till och återfödelsen av det antika grekiska arvet, var vägen ut ur den mörka medeltiden. Den, av NATO, USA och EU, aggressivt promotade ‘Nya Världsordningen‘, är vägen tillbaka in i den igen, men nu i form av en ny högteknologisk, vulgär-vetenskaplig, sinnes- och själs- förslavande och människoutrotande version. Detta var och är syftet med Nazismen, oavsett om deras “anhängare” förstår detta eller ej. Och det är därför den passar ‘kungligheter’ och ‘eliten’ så bra och det är därför en så katastrofal, massiv, social-psykologisk störning, fortfarande kallas en ideologi, och kan fortsätta att infiltrera västerländska samhällen och deras sociala karaktär, med sina ’empati eroderande’ och ’avhumaniserande’ taktiker.

Nazismen, måste vi därför förstå, är INTE bara ännu en ’ideologi’ och absolut inte ett svar emot kapitalismen. Den är en skickligt tillverkad ’ursäkt’ för den avsiktliga, organiserade ’empatierosionen’ och genom den massmördandet och utrotningen av människor. Etiketterna ’Nazism’ och ’nationalsocialism’ har visat sig vara endast ett politiskt och socialekonomiskt kamouflage, av ren sadism, blodtörst och människoförakt. NATO’s nazistiska version av frihet är i själva verket Organiserad Ondska emot Mänskligheten. Så måste helheten av mänskligheten se den och dess gelikar, och i grunden är det så Rättvisan och de Internationella Domstolarna måste behandla den och dess gelikar.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 31-07-2014

 

_______________________________________________________

Rothschild-sionism*2

I den här artikeln, när jag hänvisar till sionismen beskriver jag Rothschilds version av sionism (identisk med antikens fariseism), vilken egentligen mer handlar om den kulturella ’kapningen’ av den sanna judiska religionen och dess traditioner, för att den skall tjäna en oligarkisk bank-familjs strävan efter global makt, med den nuvarande staten Israel som sin sköld och fordon mot detta mål och med USA och Storbritannien som dess vakter… Det finns kristna sionister och muslimska sionister oavsett hur konstigt det kan låta, helt enkelt därför att dagens Rothschilds-sionism har inte något avsevärt att göra med den verkliga judiska religionen  (Moses folks lag), utan endast med dessa familjers mål och deras planer med staten Israel (Mammon’s doktrin). De anser sig själva vara “kungar” och “kejsare” av mänskligheten och de använder Israel och judarna för att uppfylla sin strävan efter global dominans och att upprätta sina positioner som självutsedda halvgudar av mänskligheten.

Nazismens “syre” är avsaknaden av demokrati och rättvisa inom de s.k demokratiska samhällena

Nazism och Fascism stiger bara till makten då Demokratin självmant resignerat.

Jag efterlyser, med denna omredigerade och nutidsanpassade artikel från 2012, en numera mycket nödvändig självkritik inom de demokratiska rörelserna, hos vilka en ärlig, uppriktig självgranskning måste bli prioritet om de rätta handlingarna någonsin skall komma. Socialdemokratin och dess alltmer svårupptäckta idegrund, för att inte säga något värre, ägnar jag stor uppmärksamhet och kritik åt. Jag anser nämligen att endast det partiet egentligen någonsin fört en rättvis politik för hela folkets bästa, och dessutom med en sådan omfattande genomslagskraft hos sitt eget folk. Inte de senaste 25 åren och därav kritiken.

Jag inleder artikeln med Olof Palmes tal från inledningen av Stefan Jarls dokumentär “Godheten”, för att på de två minuterna förklarar Palme vad socialdemokratin egentligen är och hur demokratin i en demokrati fördelas mest rättvist och därför mest lämpligt.

___________________________________________________________

poster01_socialdemokraterna

Ett fenomen i hela Europa och i synnerhet Sverige sedan början av 80-talet, som sällan har ifrågasatts på ett relevant sätt, är faktumet att extrema högergrupper och nynazistgrupper slog frö och växte inom kort till sig i ett till synes utbrett socialdemokratiskt, vänsterorienterat samhällsklimat.

Större delarna av Europa och i synnerhet Sverige var solidariskt, demokratiskt och på de förtrycktas och på arbetarnas sida under 60- och 70-talet. Man slogs för solidaritet, mänskliga och civila rättigheter, fred, minskade inkomstklyftor och rättvisare fördelning av resurser och ur detta kom alltså Thatcher, Le Pen, Merkel, Gyllene Gryning, Breivik, Bildt och Åkesson… och nu stiger den Ukrainska nazismen till regeringsposition på tröskeln till Europa och precis som då så skyndar sig de olika politiska hyenorna, d.v.s asätarna till undsättning för precis som då börjar de bli oroliga över folkens växande missnöje. Hur kan det komma sig att i 70-talets samhällsatmosfär, under vänster-, socialist- och demokrati-rörelsernas ‘storhetstid’, så frodades tydligen ett samhällsklimat där det växte fram odemokratiska rörelser, rasism, intollerans och där högerextremismen och ny-nazismen tog fart?  Förvisso vet vi nu att de västerländska stormakternas säkerhetstjänster landsatte omfattande “tysta” operationer som skulle underminera just socialdemokratin, kommunismen och vänstern i Europa, men medborgarna och socialisterna själva skyddade inte självaste kroppspulsådern i rörelsen, nämligen ide-, och värde-grunden.

Det är därför livsviktigt att demokrater åtminstone nu klarar av att visa förmåga till självgranskning om demokratin skall kunna återhämta sig och överleva. Som socialist och demokrat måste man nu orka fråga sig: Hur mycket satte vi egentligen emot de av ny-liberalismen uppenbart ‘nedsmittade’ socialistiska regeringarna, när branch efter branch, industri efter industri och rättighet efter rättighet attackerades? Vad krävde rörelsen, fotfolket, eldsjälarna av sin partitopp och hur pass vaken var man inför ny-liberalismens fällor och den tilltagande kapitalist-propagandan?

Alldeles för många trodde att om man bara kunde citera Marx, Luxemburg, Fromm och Kirgegaard att man också automatiskt var vaccinerad emot girighet och själviskhet, alltså kapitalism. Jo, tjena! Jag känner flera som stod på barrikaderna 1968 och som idag är fullfjädrade kapitalister och fascister i sitt vardagliga förhållningssätt till andra människor. Enbart för att de svalde hela den framodlade och konstruerade splittringen mellan olika samhällsgrupper och speciellt mellan småföretagare och arbetare och mellan svenskar och invandrare och numera mellan nya och gamla invandrare. Naturligtvis erkänner de inte detta, men det är ju handlingarna och de uppvisade värderingarna bakom handlingarna som bevisar sådant, snarare än röstsedeln och knappnålen på rockslaget.

Att finanseliten och den politiska aristokratin från båda ‘fästningarna’ kan uppleva olustkänslor i ett rättvist, solidariskt samhälle är möjligen förståeligt, men att vanliga arbetare, bönder, småföretagare, sjuka, ensamstående, unga och pensionärer anser sig överkörda, förbisedda och myndighets-misshandlade borde väcka stor oro hos sanna socialdemokrater. Det är nämligen bland dem som Åkesson, Claes Lund och liknande ‘råttfångare’ samlar anhängare med sina ‘flöjter’. Istället för en sannerligen nödvändig värdemobilisering ser jag, från alltför många socialdemokrater istället en arrogant ibland naiv och ibland självgod attityd gentemot den katastrofala dekadens som socialdemokratin upplevt de senaste 25 åren och som sedan just mitten av 80-talet starkt bidragit till att locka fram ormarna ur sina hålor. En oerhört farlig avsaknad av självkritik, har det visat sig. Vilka av de demokratiska rörelserna idag talar på allvar om faran med de ytliga demokraterna, när folksjälen och samhällsatmosfären egentligen kräver kraftiga ställningstagande av ledarna, speciellt i dessa mycket kritiska tider? Det är nämligen just under deras yta som fascismen och nazismen gödslas. Vilka utav de självskrivna demokraterna tar idag ansvaret för att man i 25 år låtit småormarna växa till sig och nu är på väg att bli drakar?

Många följde vänstertrenderna, strejkade, gick på festerna, konserterna, demonstrationerna och så fort 80-talet kom och pengar spreds på kredit av bankerna så som RFSU spred kondomer, blev de lägenhetsägare och då måste man ju “ta sitt ansvar”, ”växa upp”, hette det,… alltså lära sig ta vilket skit som helst på jobbet och till varje själsligt pris så att man kan betala tillbaks lånen,… ner på knä och glöm bort dina värderingar och din värdighet, med andra ord. Just de värderingarna och den värdigheten som socialdemokratin annars försvarat och utkämpat stora politiska och sociala kamper för,.. men som den nya socialdemokratin förhandlade och kohandlade med. Detta krävde som sagt samhällsatmosfären i mitten på 80-talet, genom de giftiga okritiserade fascistoida arbetsplatsnormerna och ego-kulturen som ringlade sig in i socialdemokratins bärkraft, arbetarklassen.

Undermineringen av exempelvis fackföreningsrörelsen tog riktig fart när ideologiskt väl förankrade, kamratlojala och klass-stolta eldsjälar byttes ut emot arbetsskygga, tvetungade diplomater och försäljartyper som såg fackligt arbete som en betald arbetsflykt, en plattform för självhävdelse och en chans att själva få ‘smutta på direktörslikören’.

Fackföreningsledarna påminde mer om direktörerna än arbetarna så småningom, både i stil, språk och åsikter. Smådespoterna i förvaltningarna, de alltmer, själlösa, människofientliga byråkraterna som krälat in i kölvattnet efter föregångarna, de verkliga samhällsbyggarna, spred en trygghetsfascism utan dess like gentemot både anställda och medborgarna de skulle tjäna. Att ansluta sig till och försöka utkämpa en politisk kamp av värde blev lönlöst och den vilja som fanns hos flera sköljdes bort eller blev impotent genom alla de meningslösa och urvattnade “låtsas-kamperna” som 24-timmarsstrejkerna och 48-timmarsstrejkerna för 1.50 eller nått liknande mer om dagen. Luftslott, luftslott, luftslott och åter luftslott som inte betjänade något annat än socialdemokratins och arbetarrörelsens fall och det ökade misstroendet emot fackföreningarna, som de senaste 20 åren ju i princip endast mutat till sig medlemmar genom den numera söndertrasade A-kassan. Arbetarnas och tjänstemännens röster tystnade och tynade bort och fackföreningar och förvaltningar blev de nya ‘socialistiska’ kapitalisternas växthus. Genom ren utfrysning, mobbing och förtal av de socialister som vågade ifrågasätta den egna rörelsens begynnande tunnelseende och elitism, förlorade socialdemokratin sin demokrati.

Sverige blev utan något vidare motspjärn från socialisternas sida, ett samhälle där socialdemokrater via en begynnande ’marknadsanpassad’ och arrogant ledning, fumlade bort förtroendet hos folket istället för att visa ryggrad nog att stå för de värderingar man hävdade i tal. Istället köpslog man och kohandlade med socialdemokratins viktigaste värden, så att alliansen och högerpopulismen kunde komma med ny-liberalismens slampiga alternativ, paketerade i tramskulturens omslagspapper som karaktärs-korrumperande “nappar” åt det bedragna folket.

Tydligt blev att det grodde något i samhället som dessa rörelser INTE uppfattade. Nämligen det berättigade missnöjet och det minskade förtroendet för dem som påstod att de representerade arbetarna. Något riktigt illaluktande pyrde och bubblade upp i Sjöbo, i Klippan och i storstäderna och rasismen fick en politisk röst via en diktatorisk pop-despot och en punchig greve. VAM (vitt ariskt motstånd) och rasistiska och ny-nazistiska grupperingar gjorde entré på riktigt. Vapenförråd länsades och värdetransportrån och bankrån och annan grov brottslighet började finansiera högerextremismen. Polisen rullade tummarna, jämrade sig och förklarade bort sin ineffektivitet med mantrat “brist på resurser”. Denna attityd var fullständigt i enlighet med de utländska säkerhetstjänsternas begynnande militarisering av polisstyrkorna i hela Europa, inför det som den nyliberala lobbyn i väst visste skulle komma förr eller senare. Inte den ökade brottsligheten naturligtvis, utan de massiva folkliga protesterna, generalstrejkerna, upproren och revolterna vi ser idag emot maktmissbruk, överstatlighet och av-demokratisering. Därför behövdes militarseringen och den tunga beväpningen av polisen och inte för att fånga värstingar i kungsan eller bankrånare i city eller för att pensionärerna skulle känna sig trygga. Utav exakt samma anledning behöver finanseliten nynazismens och fascismens uppgång nu.

Detta var klara indikationer på samhällsröta som man från socialisternas sida viftade bort med rigida, politiska pekpinnar och ytliga debatter samtidigt som fackpampar och företagsledare började svinga golfklubbor tillsammans och socialister skålade och skrålade ihop med ultra-kapitalister på Cafe Opera. Det var dessa fackliga ledare och dessa socialister som folket hade givit förtroendet att försvara de demokratiska värderingarna och erbjuda relevant skydd emot privatisering av det offentliga och samhällsnyttan samt bekämpa fascistiska och nazistiska samhällsyttringar. Vilka var det egentligen som inom demokratins egna “skyddsvärn” varken lämnat kikare, vapen eller ammunition kvar inför fiendens attack? Vilka var dessa infiltratörer och vart kom de ifrån? Två oerhört viktiga frågor att gå till botten med inom socialdemokratin idag. Inte imorgon, utan idag!

Nazismens uppenbara roll, var på 30-talet så som nu; att med skräck, terror, rasism och grymhet vakta och befästa finanselitens makt och förstärka den vid politisk turbulenta tider då man riskerar folkliga uppror emot avdemokratisering, orättvisa, privatisering och centralisering av resurser och makt. De föredrar nämligen den anti-demokratiska revolutionen framför den demokratiska.

Nynazismens konstgödsel och Socialdemokratins metamorfos

I ett odemokratiskt, ett låtsas-demokratiskt eller rent av anti-demokratiskt samhälle skapas ett mycket farligt socialt och politiskt baksug i samhällsklimatet mellan medborgarnas ‘längtan till sann demokrati’, ‘avsaknaden av den’ och ‘despotismen, maktmissbruket och nonchalansen från de styrande’. I detta baksug, i de “ideologiska avloppen”, får mörka sammanslutningar sugfäste och i skydd och med stor hjälp av stormakternas underrättelsetjänster kan de t.o.m föreställa folkens ‘välgörare’ och ‘rättvisa hämnare’. De ges rollen av ett “utvalt” brödraskap och de tar rollen som ‘skarprättare’ av de orena, de oärliga och de omoraliska. Sin egna moraliska afasi och sin uppenbara våldsdyrkan, förklarar de bort med någon hafsigt ihophäftad ändamålet-helgar-medlen-slogan. I ett verkligt demokratiskt samhälle kan aldrig dessa uttrycka något annat än en liten klicks neurotiska läggning för hämndbegär, människoförakt och våldsdyrkan. När däremot etablissemanget och statsmakten själva, strukturellt visar just ‘hämndbegär’, ‘människoförakt’ och ‘våldsdyrkan’, gentemot sin arbetarklass, så ökar nazist-sammanslutningarnas valsiffror.

Vänsterrörelserna somnade in med vinglaset i handen, nån gång under ”U-båts-revyn” som spelades upp för svensken på 80-talet med nazistsympatisören Bildt som moderator och huvud-demagog. När de vaknade upp i början på 90-talet, satt de istället med en Martini i handen och kollade börsnoteringarna i Dagens Industri. De dreglade då öppet över dyra status-leksaker och en plats i någon kanals morgonsoffa,.. man ville ju leka rik med sina nya lån, sina färska skulder och sitt nya borgerliga liv på kredit. Det krävde ju den nya samhällsnormen.

rosRosen_RGB

En tydligare metamorfos av det äkta och det naturliga till det oäkta och det onaturliga kan väl knappast illustreras på bättre sätt i detta sammanhang? En slags bisarr före-efter-symbolism. Före och efter vad? Ja det kan man fråga sig om man vill spela överraskad och ovetandes, eller bara dum, angående det uppenbara doktrinskiftet åt höger inom socialdemokratin. Men om man bara anat det skamliga förfallet vet man mycket väl före och efter vad. Den svenska socialdemokratins övergång från rollen som “den omtänksamme, anständiga och kärleksfulla fadern” som genom en socialekonomisk mediakupp, ett statsministermord och ett pådyvlat tydligt normskifte, sakteliga ersattes av “den oansvariga, skrupelfria, omoraliska och marknadsanpassade, karriäristiska styvpappan” Tro nu inte  att jag tror att tidigare ledningar inom S var ofelbara. Tvärtom så har de mest folkära S-ledningarna också ett par pinsamma skelett i garderoben. Men inga andra partiledningar eller regeringar i Sverige har någonsin behandlat sitt eget folk med sådan respekt och med sådant förtroende som exempelvis Tages och Olofs regeringar gjorde. Man visade ifrån de regeringarna att man på allvar tänkte på svenskens bästa och då nedifrån och uppåt och inte som ALLA, precis ALLA gör idag, uppifrån och nedåt.

När den verklighetstrogna, riktiga rosen byttes ut emot en stiliserad klotter-ros som för tankarna till en hafsig kludd som skulle kunna döpas till ‘Perssons hånleende emot arbetarrörelsen’ och när partiordföranden måste stylas och uppfostras för sin brist på stil, sin bufflighet och sin uppenbara läggning för despotism, kunde man redan ana intåget från de odugliga, de sluga, de maktlystna och de karriärsugna parti-kaparna. Var verkligen denna, så småningom vältaliga, despot den bästa S hade att ta fram då. Nej, naturligtvis inte, men han passade in i ‘den nya tiden’ sa alla kanslipapegojor och som inför en Idol-tävling marknadsfördes Göran som en modern Erlander, en landsfader. Ett epitet som förresten Alliansens nuvarande Führer suktar hårt efter, men jag är rädd att det är landsförrädare både han och “godsherren” kommer att kallas i historieböckerna.

De inom socialdemokratin som aldrig någonsin arbetat för sin inkomst och som därför inte hade en aning om vad det innebär att vara arbetare och ha barn att fostra och räkningar att betala, när direktörer och bankirer hånleende kastar smulor åt en, tog plats i ledningen. Den nya tiden behövde professionella politiker, experter “som visste vad de gjorde” var andemeningen som den nya sortens rådgivare marknadsförde,.. utan att rörelsen själv alls reflekterade över att professionella politiker är grunden för oligarkier och inte demokratier. Dessa pampar förstod förstås bättre arbetsgivarens argument än arbetarens. Socialismens lismar-aristokrati gjorde entré och började därmed ge arbetarklassen kväljningar. Man placerade hädanefter alltid ärliga, uppriktiga, brinnande eldsjälar med visioner i agitator-roller, i fotfolks-roller då man skulle bemöta arbetarna och det svenska folket, d.v.s under valrörelser, kriser och TV-debatter, men man reserverade maktens nyckelpositioner till demagogerna, lao-planerna (folk-missledarna), de maktlystna, de karriärsugna, de omoraliska och de som var beredda att utan större protester erbjuda minsta, möjliga motstånd emot ny-liberalismens och finanselitens privatiserings-korståg.

Skulle vi in i det “moderna samhället” på riktigt hette det, så skulle vi anamma marknadsekonomin men inte bli ett marknadssamhälle förklarade Göran. Den då “aspirerande godsherren” som höll i arbetarrörelsens tyglar, ville inte ens tala om faktumet att det sedan länge slutat existera någon fri marknad, om den ens någonsin existerat bakom privata finanshus, karteller, handelsallianser och post-koloniala unioner. Han visste mycket väl att det visst var ett marknadssamhälle han drev svensken in i och att det visst skulle raseras och säljas ut offentlig sektor, samhällsnytta och med dessa också arbetarnas rättigheter. Han visste mycket väl att genom sitt agerande så skulle arbetarklassen tvingas bli ‘arbetskraftsinvandrare’ i sitt egna land, och drivas till att lön-konkurrera med balter och östeuropéer. Ett oförlåtligt svek som de quisling-marinerade fackföreningarnas icke-kamp tillät. Lönerna trasades sönder och detsamma med arbetsrätten och kollektivavtalen. Detta var ny-liberalismens segrar och inte socialdemokratins. Alliansen skulle aldrig kunna drömma om att så tydligt våga rasera hela arbetsrätten och svenskens övriga rättigheter utan att stöta på patrull, men “godsherren” fixade detta galant, bara han var iklädd arbetarnas rosenprydda fana. Att S-rosen hade blivit ett kluddigt hånflin emot hela det svenska folket reagerade väldigt få över då.

Man måste ärligt erkänna att den insomnade, känslokalla socialismen bäddade mycket bra för Alliansens avdemokratiseringskampanj i Sverige. Sken-socialismen är den vars “småfurstar” i både begär och i handling, egentligen dyrkar kapitalismens förtecken och därför febrilt söker vinna aktning på borgerlighetens arenor, istället för att vinna aktning hos sitt folk.

När S började att försöka DIKTERA för svensken vad som gäller, istället för att LYSSNA på svensken (med den då aspirerande godsherren Göran Persson som ’megafon’) tappade man också fotfästet hos den arbetande svensken och så bäddades lydigt parti-korgen för ännu fler ”parti-jyckar”, d.v.s människor som likt väldresserade, lydiga ’vovvar’ försöker anpassa verkligheten och medborgarens behov efter partiledningens behov och inte partiledningens behov efter verkligheten och medborgarens behov, som ju vore att föredra i en sann demokrati. Socialdemokratins värderingar och idegrund samlade i form av pappersdokument och kompendium hädanefter bara damm och förmultnade i partikansliets bokhylla eller nått arkiv.

Eftersom partiet grundats och fram till 1986 tidvis letts av några av de enda verkligen stora politikerna av verklig dignitet i detta land, vill jag uttrycka min uppriktiga sorg över att socialdemokrater INTE längre tycks förmå att tänka stort… Det som Palm, Hansson, Branting, Erlander och Palme visade vägen till, vågar man inte ens drömma om att axla, då konflikträdsla, tidsödande prestige-debatter och marginella ordningsfrågor blivit det egna självpåtagna ’strypkopplet’, samtidigt som Löfven idag vill dra partiet ännu mer åt höger. Partiet leds inte längre av de dugligaste, de anständigaste och de som innehar sann politisk kraft förankrad i folket och i en sann socialdemokratisk princip, utan av de med de vassaste armbågarna och de som visar tillbörlig lydnad gentemot parti-eliten, dvs demagogerna, ‘folk-missledarna’ och lismarna. Det är inte bara i Grekland som de odugliga lismat och ljugit,.. och lyfts in i partiledningar och maktpositioner av säkerhetstjänsterna och finanselitens ‘rådgivare’.

Inom Socialdemokratin belönar man helt enkelt INTE längre dem som är ärliga, anständiga och dem som verkligen vill göra något av värde för folket, utan man belönar dem som bäst KAN GE SKEN AV att ’de är ärliga, anständiga och verkligen vill göra något för folket’. Valrörelser och partiledardebatter i EU’s 4:e rike är inget annat än marionetternas egna Oscars-galor där den trovärdigaste ‘gycklaren’, som svurit lydnad emot EU-oligarkin, hyllas som vinnare och får leda svenskarna ytterligare ett trappsteg nedåt emot avgrunden.

Vill man ställa detta till rätta idag, skall man akta sig mycket noga från att fortsätta i de post-Perssonska spåren och bemöta farorna med förnekelse, arrogans, naivitet och utan någon djupare insikt, och man skall verkligen akta sig för att missa att vara oerhört lyhörd för det svenska folkets verkliga bekymmer. Om inte vi är ytterst seriösa, allvarliga och klarvakna kommer rasister och fascister att verka vara det i folks ögon. De väljare som söker sig till SD idag ÄR inte SD de RÖSTAR  SD, för att etablissemanget, låtsas-demokraterna och “de systemlydiga” skymmer rättvisan. De som dras till SD är tragiska människor som lider av kärlekslöshet och SD lovar dem, fast med kluven tunga förstås, “hedern” och “anständigheten” tillbaka. Detta parti kan endast frodas och växa av det vi demokrater ‘lämnar efter oss’ obehandlat och osett! Själva har de egentligen inte något alls att komma med, de har ingen kraft alls eftersom de de-facto är inte bara odemokratiska utan framförallt nazister och DET är sannerligen INTE den stora majoriteten av det svenska folket. Dessa parasiter lever på kraften vi INTE tar vara på, de rör sig i det vacuum och det tomrum vi lämnar efter oss genom de känsliga frågorna vi vägrar ta i! De närs av vår ytliga ‘duktighet’, dubbelmoralen och av den påtagliga oförmågan att verkligen behandla de sociala och nationella problemen så som ett demokratiskt samhälle borde ha ryggrad nog att göra.

Allt beror på medborgarnas förmåga till självkritik, insikt, mod och självrespekt i slutändan. Socialdemokratin kan bli en socialpolitisk och nationalekonomisk “INVESTOR” för det svenska folket om partiets breda vänstergrund orkar göra väsen av sig och byta ut hela den nyliberala lobbyn, karriäristerna och ja-sägarna i sin ledning och i sina led och därmed återetablera inte bara socialdemokratins idegrund men också folkets förtroende. För om INTE det Socialdemokratiska Arbetarpartiet är ett tydligt arbetarparti som därmed utgör en klar och tydlig motkraft till ny-liberalismens förljugna saga om lyckan, behövs det inte alls. Vi behöver nämligen inte höra sagan i stereo. Vad vi behöver nu när de svarta molnen igen tornar upp sig över Europa, är en stadig ideologisk fästning, enhet och adekvata socialekonomiska och rättsliga vapen emot det kapitalist-nazistiska korståget.

Kosmas Loumakis

Stockholm 25-04-2014

Tio tecken på din avprogrammering

1654.original

Råttfångaren från Hemlin personifierar dem som sprider elitens “version” av verkligheten

 

Du lever i en värld som till stor del bygger på illusioner. Dagligen bombarderas du med allehanda information varav det mesta endast är stressande och manipulerande. Följande tio punkter indikerar att din avprogrammering är igång.

1. Du blir allergisk mot reklam och all påtvingad påverkan. Kort sagt, du slutar titta på reklam, vägrar lyssna på reklamradio och har självfallet en ”Nej tack till reklam”-skylt på brevlådan.

2. Du slutar köpa dags- och kvällstidningar eftersom det knappt går att skilja på dem och ”Se och hör” och du läser hellre alternativa nyheter via nätet.

3. Du börjar forska på historia och inser att större delen av den officiella historiebeskrivningen är medvetet censurerad eller manipulerad.

4. Du ser mindre och mindre på TV eftersom du inser att den är elitens främsta redskap för hjärntvätt och programmen är så usla att din fjärrkontroll lämnar in en stämningsansökan mot dig.

5. Du inser att politiker ljuger eftersom deras läppar rör sig.

6. Du går ur svenska kyrkan då det blir omöjligt för dig att bekänna dig till någon religion eftersom du inser att de alla är uppfinningar av eliten för att hjärntvätta och kontrollera folk.

7. Du inser det absurda i att en liten elit ska tvinga människor att jobba när det borde vara självklart att alla som föds till jorden ska vara berättigade existensminimum utan en motprestation.

8. Du slutar rösta då du inser att valen är en del i en charad uppspelad av den elit som läpper fram poltiker vilka är knähundar som villigt lyder när husse delar ut order.

9. Du får allt svårare att engagera dig i ytliga diskussioner.

10. Du inser att t.o.m flera av dina intelligentaste vänner är effektivt dresserade att köpa den officiella versionen av ”verkligheten.” Sedan börjar du prioritera kvalitet framför kvantitet varpå du får ett mindre men mycket rikare umgängesliv.

 

källa

__________________________________________________________

Det grekiska dramat

tollare_folk_il

Alla har vi hört talas om Grekland. Om hur de lata grekerna går i pension vid 50 års ålder och låter oss arbetsföra nordeuropéer stå för kalaset. Varför ska tyskar och finnar stå för kalaset? Vi har ju inte lånat mer pengar än vi kan betala tillbaka?

Ser ni något problem med den här bilden jag målar upp? Kan det verkligen vara på så vis att greker inte vill, eller kan, arbeta tillräckligt för att försörja sig? Naturligtvis är det inte så, bilden vi har av greker som lata pensionärer som gottar sig i solen på vår bekostnad kan inte vara mer falsk. Sanningen är att greker jobbar i snitt 700 timmar/år mer än tyskar och 500 timmar/år mer än svenskar.( http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS)

Myten om den lata greken kan således, för all framtid, slängas i soporna. Hur står det då till med pensionsåldern i Grekland? Går de i pension vid 50 års ålder? Nej det gör de såklart inte. Snittåldern för när en grekisk arbetare går i pension är 62,4 år, och för den tyska arbetaren är snittåldern 63,2 år. Således bara en marginel skillnad i pensionsålder.

Hur har då grekerna hamnat i den här situationen? Hur kommer det sig att den grekiska stadsskulden ökat till astronomiska 345 000 000 000 euro? Hur kommer det sig att de tvingas betala 9000 kr i ränta per sekund? http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece

Frågorna är många, svaren inte lika enkla, och framför allt är svaren väl dolda bakom den dimridå av desinformation som främst västerlänska medier sprider. Sanningen är att ”grekernas” ansökan till eurozonen är skriven av korrupta politiker i samförstånd med giriga banksters på Goldman Sachs i New York. Att dessa herrar, med mångårig erfarenhet av finansvärlden, inte skulle ha sett eller förstått att den grekiska ekonomin inte var redo för ett intåg i euron kan helt enkelt inte vara sant. Efter lite kreativ bokföring och ett och annat avancerat derivattrix så var saken klar, Grekland skulle in i euron, den grekiska staten skulle låna astronomiska summor och den grekiske arbetarens skattepengar skulle för all framtid tillfalla de banker som lurat in grekerna i euron. Nästa land på tur är Spanien, tätt följt av Portugal, för att sedan ta Italien, och så kommer det att vara tills dem som är utsatta för denna ekonomiska krigsföring faktiskt begriper vad som sker och går man ur huse för att lösa den uppkomna situationen. Den avsaknad av engagemang som västvärden uppvisar när plutokraterna i bankvärlden faktiskt försöker förslava ett helt folk är häpnadsväckande. När en Prideparad drar 500 000 man och en demonstration för grekerna drar 500 man så är inte bara prioriteterna skeva, empatilösa, och verklighetsfrånvända, det är också ett tecken på en mental bedövning som är en förutsättning för att banker och finansinstitut i samförstånd med stater ska lyckas i sina illasinnade uppsåt.

Men det finns en väg ut ur bankirernas och de korrupta staternas punggrepp, det finns ett väl beprövat sätt att vrida makten ur händerna på dessa tjuvar. Vi vet var de finns. Vi vet vilka de är. Historien lär oss att tyranner tenderar att tro på sin egen oövervinnlighet, och att den arrogans som följer därav till slut blir deras fall. Det ligger i allas omedelbara intresse att denna process skyndas på.

Men hav förtröstan, ty även i detta mörker finns ett ljus, ett ljus i form av ett folk som en gång givit oss gåvan demokrati. Kanske kan de än en gång visa vägen ut ur tyranniets dunkla hålor och tillsammans kan vi vandra mot den ljusnande framtid vår dignitet som människor faktiskt påkallar.

Text: Michel Diot

källa: http://dinnyfikenhetkommerstrypadig.tumblr.com/post/75676272076/det-grekiska-dramat

Mankind’s serious condition has reached life-threatening levels

Within the human societies that have developed some form of civilization, ie any kind of forward thinking and development, a parasitic organism has become entrenched since long and has now put the host body (mankind) in mortal danger. This parasite needs to be treated just like a fatal parasite and not as a “familiar itch”.

A parasite is an uninvited guest, an organism that lives attached to another organism (a host animal,  a host plant, a host community) and it takes its nourishment from the host organism.

Mankind as a whole, if seen from a sociological view as one living organism, also have its uninvited guest,  an organism that lives attached to it and that sucks the life out of the host organism/humanity. The word comes from the Greek para, “by”, and sitos, “food” or “feed”. The study of parasites is called parasitology. Among the ancient Greeks and today’s Greeks the term is used, partly about religious officials who were paid by the receipt of ‘full boarding’ and about the companions to senior officials who came along in official contexts. The word took on the meaning of a lower sense of sponger.

TODAY  ONE  CAN WITHOUT PROBLEMS AND THROUGH A PROPER SCIENTIFIC PRECISION IN SOCIAL SCIENCES, CALL THE ENTIRE EURO-AMERICAN BANKING-, BUSINESS-, AND POLITICAL-ELITE AND THE SO CALLED UPPER CLASS, PARASITES. However, to varying degree if one want to be fair in their assessment of humanity’s foremost health risk.

The host organism can survive and possibly survive the parasite, but can also succumb when it is not able to feed itself and the parasite.

In biology a distinction is made between some forms of parasites,.. a distinction also sociology can make, and parasites can then easily be identified whithin the host body, humanity, namely:

 • Animals that steal food from other organisms is called kleptoparasites. Kleptoparasites in the body of mankind is THE FINANCIAL ELITE, THE POLITICAL ELITE and THE UPPER CLASS
 • A parasite that lives entirely within its host is called endoparasit, if it lives partly outside its host it is called ectoparasite. Within the body of mankind they are both called  MONARCHIES, OLIGARCHIES, PLUTOCRACIES, PSEUDO-DEMOCRATIC GOVERNMENTS and MULTINATIONAL CORPORATIONS

Parasites are harmful organisms, they are animals that cause humans damage by such as the spread of disease, or by damaging food, clothing, buildings, crops or other property. Mankind’s parasites, in order to feed themselves are damaging food, crops, homes communities and countries. They are spreading the mental toxins that damage the human intellect, the mental health, the community character and the psycho-social immune system to such a degree that melancholy, apathy and irrational, self-destructive tendencies occurs in the host organism/humanity.

The term harmful organisms can be seen as a classification of species / communities from a utilitarian paradigm which focuses on this animals / communities benefit for humans and mankind. Animals / communities that is hurting people are seen, from this perspective, as pests.

Most often it is enough to balance the pH level in the body to get rid of parasites and in human societies, it is about balancing the human-values level by a truly blind and functioning justice and real democratic and altruistic basis for all people’accessibility to life essentials and development opportunities.

A community which to its biggest part live and feed on other people’s creative power, ingenuity and inspiration, on the work of others, others sacrifices, the health of others, others property, others food, home, land, savings, are undoubtedly the monarchs, the dukes, the bankers and the multinational business leaders communities. When these through extortion gain control of armies and weapons and the power to procure for themselves control of the courts, the political systems, governments and by that the human societies, the danger becomes fatal to the entire organism. This is just where we find ourselves today.

Those who actively, sober, thoughtful and above all, in a relevant and appropriate way resist and fight against this mankind’s most dangerous parasite rampage, are mankind’s only hope for recovery and survival. Everything else is, at this point, just useless ‘sugar pills’, ‘pacifiers’ and ‘baby blankets’ for the spineless…

Kosmas Loumakis

Athens 07-01-2014

 

in Swedish

_____________________________________________________

the text is an adaptation of Wikipedia’s description of the parasite

Mediokra Merkel styr det mediokra “tjänstefolket” i de europeiska parlamenten, som ”regerar” bakom kravallpolis och lydmedia

c8b3d9f3b3bfc26af69d5751c3c46d7b_L

video från stunderna då kravallpolis invaderar radiohuset i Athen.

Ännu en allvarlig attack emot demokratin i Grekland, av den grekiska regeringen/regimen igår morse.

Kravallpolis invaderade igår morse den fria, grekiska, offentliga kanalens högkvarter där ERT’s avskedade personal i 142 dagar enligt själv-organiseringens och yttrandefrihetens principer sänt till greker över hela världen. Något som journalister från hela världen valt att studera  (inte från SVT förstås) under de senaste månaderna, då detta sker för första gången i de offentliga sändningarnas historia. Polisen satte, utan att fatta det diaboliska i symboliken, handbojor runt gallerporten till ingången. Kanske är bilden med handbojor på byggnader en bild de menar att vi bör vänja oss vid. Och vi svarar: Vande vi oss inte vid tyska armestövlarnas trampande i Athen, eller generalernas skräckvälde under militärjuntans tid, kommer vi inte att vänja oss vid era fascistiska metoder nu heller, utan vi kommer att bekämpa er och motstå er tills vi står fria och självständiga igen. .

Kravallpolis kan inte få fortsätta regera grekerna och Samaras diktatur kan inte få fortsätta kallas demokrati utan att åtminstone de anständiga i Europa högt och tydligt opponerar sig! Existerar det några sådana i Sverige, undrar jag,…jag menar journalister och politiker med ryggrad nog att ställa ner vinglaset och äntligen göra skäl för sitt oförtjänt, uppblåsta rykte?

00f21f21f2

29213

I 4 år har nu diverse grekiska Friedman-regeringar regerat de fysiskt, mentalt, ekonomiskt och socialt misshandlade grekerna, i skyddet av tiotusentals kravallpoliser, tårgas,  gummikulor, parastatliga formationer och nynazister som välplanerat och med statligt skydd spridit skräck i det grekiska samhället. Merkels EU, ECB och IMF har med uppsåt skapat detta klimar i Europa och alla medlemsländerna har en skuld i attacken emot demokratin. Inte minst de svenska bankster-talibanerna i Sveriges riksdag,.. från höger till vänster som valde att, mer eller mindre, anamma Berlin-skökans förnedrings-retorik och lögn-propaganda emot Grekland från början! Sin 30-talsinfekterade vana trogna sällar sig HELA det svenska politiska etablissemanget, under Europeisk kris och turbulens, med det ‘fjärde rikets’ värderingar, förklaringar och agerande. Jag förvånas inte något avsevärt måste jag säga! Mitt förtroende för ‘svensk demokrati’ avtog så fort jag insåg att det krävs ca 350 myndigheter och en enstämmig lydmedia i Sverige för att regeringen skall kunna diktera och reglera det man paketerar som demokrati åt svensken. Att sedan svensken ändå inbillar sig att han har demokrati är bara ett pinsamt bevis på att han inte längre har en susning om vad verklig demokrati handlar om.

ALLA som under dagens växande EU-diktatur, säger sig vara emot EU’s nyliberala korståg men sitter kvar i riksdagshus och parlament och leker ’regering’ och ’oposition’ (cowboys och indianer) närs och gynnas i själva verket av just den bank-oligarki som diktatoriserar Europa idag och därför vägrar de också sälla sig till folkets verkliga vilja. Attacken emot demokratin idag motsätter man sig inte bäst genom de etablerade partierna, de är ju följden och resultatet av ett politiskt system som i gemensam trupp ’tillåtit’ bankster-elitens och tjänar-politikernas övergrepp. Både allians och opposition väljer att spela sina roller väl så att inte svensken vaknar till och fattar hur grundlurad han egentligen blir. Sitter man kvar i en riksdag som väljer att sälja ut landets offentliga egendom är man moraliskt medskyldig till nedmonteringen av demokratin,  man ger den nämligen kredibilitet genom sin fortsatta närvaro i en riksdag där klimatet inte alls gynnar svenskens och Sveriges bästa utan endast bankernas och de Europeiska stora finanshusens bästa. Bankirerna och storföretagen avgör idag politiken inom hela EU och de är långt ifrån demokrater, så därför HAR ALDRIG FÖRR  SÅ MEDIOKRA PERSONLIGHETER OCH SÅ KORRUPTA KARAKTÄRER HUSERAT INOM PARLAMENTEN I EUROPA SOM IDAG,… INTE MINST I SVERIGE. Om inte folken väljer att ställa sig i fronten själva och utan medlöpare som representanter, men med den egna själv-organiseringen som verktyg, kommer ni alla att ångra det dyrt mycket snart. De legaliserar och lagstadgar nämligen diktaturen och totalitarismen i EU nu.

En politiker med integritet, anständighet och minsta självrespekt i kroppen lämnar i protest ett parlament där regeringens roll, av det egna politiska systemet och den egna median har decimerats till att  endast vara en ”butler-roll” åt en diktatorisk, totalitär, europeisk centralstyrd stat, och han/hon sällar sig till sitt folk och formar demokratiska rörelser emot pseudo-demokraterna. Han/hon sitter inte kvar i ett parlament där oppositionen opponerar sig lika mycket emot diktatoriseringen av EU, som en dreglande hortorsk opponerar sig  i en bordell emot prostitutionen

Det kommer att bli en mycket het vinter i Grekland och jag ber er vara uppmärksamma på vad som händer i Athen för att vi kommer återigen att lära västvärlden vad verklig Demokrati, sann yttrandefrihet och själv-organisering innebär. Vi kommer att visa er att endast medvetna, organiserade medborgare kan i verkligheten tala om frihet i ett mänskligt samhälle. Vi kommer att visa alla vad en vital, envis demokratisk, politisk kamp innebär och hur den ser ut när den utkämpas av dem som VET hur en demokrati skall se ut och vad den absolut måste innehålla för att överhuvudtaget kunna kallas demokrati.

Sanna mina ord, de flesta av er anar ingenting och ni accepterar vilken oligarki som helst som demokrati,  eftersom den media ni väljer att informera er igenom spenderar miljarder per år för att hitta sätt att föra er bakom ljuset, utan att ni fattar att ni blir förda bakom ljuset. Ni har inte fått veta vad som sker i Grekland bakom, misärens, åtstramningarnas, kravallernas, ny-nazismens och massprotesternas nyhetsreportage. Ni har inte följt den grekiska ‘motståndsrörelsen’ på nära håll som jag gjort, eller deltagit i den som jag gör, och ni har inte sett den vitalitet och den kraft som reser sig sakta men säkert i mitt hemland och min hemstad Athen. Athen är ingen tillfällig metropol, eller endast ytterligare en Europeisk storstad utan det är det mänskliga tänkandets finaste SPA, om man bara fattar vart man skall leta! Detta får ni naturligtvis inte veta och detta talar inte ens de frispråkigaste, etablerade journalisterna om. I synnerhet inte nu, när de allra flesta medborgarna i Europa inte längre alls är medborgare utan endast en pavlov-tränad fårskock, bestående av glupska, giriga och själviska konsumenter av den erbjudna tramskulturen och de av nyliberalismen duktigt marknadsförda “frihet-utan-ansvar-värderingarna”. “Vadhelst som kan ursäkta min girighet, min själviskhet och min rasism gör jag till min ideologi” är medelsvenskens och medeleuropens nutids-mantra. Det skall vi, ännu fria greker ändra på och den kampen kommer vi att vinna.

Kosmas Loumakis

Stockholm 2013-11-07

__________________________________________________________

Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar som skall slå ner varje försök till en samlad folklig revolt

Nynazistiska sammanslutningar går ALLTID storfinansens, monarkernas och imperialist-aristokratins ärenden har historien visat, oavsett hur gärna de själva vill hävda folklig förankring. De utgör deras blodhundar, de utgör det råa, grymma ‘okontrollerbara’ hotet så att till de till synes nödvändiga begränsningarna i demokratin och rättvisan skall accepteras och legaliseras. Ny-nazismen får anti-demokratiska, diktatoriska regeringar att se ut som om de gör rätt och dessa grupper är bra på att starta och sprida oro och våld mellan olika grupper, just när ett folk börjar att enas emot sitt poltiska etablissemangs diktatorisering

01-dosi-gg[10]

Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar och inte folkets beskyddare och de arbetar med lögnen, vilseledandet, och skrämselpropagandan som sina främsta redskap. De när sig på outbildade människor som inte känner till sin historia, som inte har någon vidare ideologisk insikt och som helt saknar förmåga till sund politisk slutledningsförmåga.

De utav dessa historielösa och politiskt blinda som blivit misshandlade och utnyttjade av systemet har inget som helst mentalt motstånd emot hämndens, vedergällningens, hatets och blodtörstens metoder. Att en s.k politisk ideologi, som jag alltså ser som en mental bristsjukdom, kan fungera som täckmantel för vanliga hatbrott kan vi tacka herr Hitlers gäng för. GG’s förebilder i 30-talets Tyskland var ju mästare på just sådana propaganda-metoder och vi kan alla tacka också herr Goebbels för att GG kan få sådant stöd hos vissa idag, när fattigdom och arbetslöshet sprids förvisso, och det är just det som gör dessa rörelser så demoniska. De när sig på människors lidande. De har verkligen lärt sig hur man fångar vilsna själar och hur man genom att erbjuda falskt brödraskap, falsk vänskap, falska hedersbegrepp och genom att misstolka rädsla för respekt, kan skapa en organisation som gör hatbrotten till politiska metoder. Metoder som tyvärr gynnar och flitigt,bakom kulisserna, används av de etablerade s.k demokratiska partierna. Därför existerar Gyllene Gryning. Så att alla andra odemokratiska och rena anti-demokratiska åtgärder skall se relativt oskyldiga ut i jämförelse med karikatyrerna. Det är ingen slump att storyn om GG har förpassat alla andra nyheter kring plundringen av Grekland åt sidan. I dagarna genomdrivs nämligen mycket grövre övergrepp på det grekiska folket av staten, än vad någonsin GG kommer att vara kapabla till.

Varför är det så svårt för vissa att fatta att dessa blodhundar ljuger både grekerna, men också sina egna anhängare rakt upp i ansiktet. De använder sig av populistiska slogans, klatchiga, pseudopatriotiska fraser som lovar ‘upprättelse’ och ‘ära’ för dem som staten misshandlat socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. De som tror på deras avvart av patriotism har inte den blekaste aning om vilken typ av samhälle dessa vill ha i Grekland och framför allt ingen aning om hur tätt sammanlänkade GG’s och storfinansens mål egentligen är. Den absolut innersta kretsen av GG vet mycket väl vad deras organisation verkligen tjänar för syften, men från de allra närmaste och neråt är alla endast förblindade anhängare, lojala “soldater”, som tror på deras lögner och på den uppenbara militarismen och den utlovade äran och upprättelsen när man väl kommer till makten. De har alla en övertro på myten om “de utvalda”, “de rena” och “de bästa”. I själva verket är det inte makten de vill åt i nuläget, de fungerar bäst som statsmaktens “extrapoliser”, deras ‘blodhundar’ de som ser till att skapa oro och slå ner strejker, fredliga protestaktioner och skapa kravaller då viktiga ‘spikar i grekernas likkista’ skall röstas igenom. 

De vet heller inte att aldrig någonsin kommer denna ideologi att kunna verka någon längre tid i Grekland, just p.g.a att Nazismen har satt sådana omfattande blodiga spår hos folket. Var tredje grekisk familj har dödsoffer inom sin familj i kampen emot Nazismen och fascismen, under de senaste 80 åren. När många greker idag förfasas över att det kan finnas så många ny-nazister i exempelvis byar som Distomo och Kalabrita eller i stadsdelarna Nikaia och Kesariani och många andra platser som utmärkte sig för sitt motstånd emot Nazismen under kriget och fascismen i inbördeskriget, har de glömt faktumet att det utfördes massavrättningar och massakrer i dessa byar och stadsdelar som minimerade eller utrotade hela befolkningar. Andra än dem som kämpade flyttade in och andra normer började att genomdrivas genom säkerhetspolisens terror och ‘häxprocesser’.

De självutnämda grekiska ‘patrioterna’, d.v.s nazistkollaboratörerna, alltså grekiska folkets konstanta banemän och bödlar… de grymmaste förrädarnas, torterarnas och slaktarnas arvingar från kriget och diktaturernas tider, Gyllene Gryning, har av riksåklagaren fastslagits som en kriminell organisation. Efter arresteringarna av 6 parti-toppar, 18 andra medlemmar och 3 poliser som haft mycket nära samröre med kärnan av GG, med anknytning till mycket grova brott, utreds nu för bl.a 10 mord, kidnappningar, över 100 fall av grov misshandel, mordförsök och dråp och en oändlig rad av olaga hot, vandaliseringar, grova rån o.d… Över hela Grekland gjordes igår tillslag på GG’s kontor och en uppsjö av USB-minnen och dokument som förstärker bilden av GG som en kriminell organisation stärks ytterligare.. Flera arresteringar förväntas komma under dagen. Och Samaras-regeringen kan plötsligt se legal och demokratisk ut! Detta är också syftet bakom denna historia och jag kommer att gå in närmare på det lite längre ner.

Dessa landsförrädare, trånar alltid och febrilt efter titeln patriot, genom aggressiva slagord och viftande med flaggan,… en flagga som de och deras föregångare har dränkt i oerhört mycket grekiskt blod sedan 1936, då den första diktatorn Metaxas tog rodret i Grekland. Då, när de paramilitäriska grupperna som “hjälpte till att hålla ordning” uppstod på flera håll i Europa. Dem som Konstantinos Karamanlis’ (ND’s grundare) säkerhetspolis flitigt använde under början av 60-talet. Efter det politiska mordet på Gregoris Lambrakis som just denna säkerhetspolis “torpeder” utförde avgick Karamanlis och flyttade (flydde) till Paris 1963. Trots att deras föregångare under kriget gick bredvid SS-befälen, med huvudet täckt av en gjutesäck med två hål för ögonen, och pekade ut och angav motståndsmän och motståndskvinnor för avrättning, vill deras ättlingar, Gyllene Gryning idag, framstå som hjältar och patrioter. Detta får den absoluta majoriteten av befolkningen i Grekland att spy, medans median arbetar febrilt för att ge en annan bild…

december1944

Demonstrerande vänstermedlemmar (EAM) avrättade av GG’s föregångare – Motståndskämpar avrättades ofta av antingen säkerhetspolisen eller de militier av högerextrtema falanger som Churchill beväpnat och givit stöd åt efter att han först lurat EAM, genom tomma löften, att lämna ifrån sig vapnen i Varkiza överenskommelsen.

300px-Tagmata_as

Efter Varkiza-överrenskommelsen jagades, fängslades, torterades och dödades motståndsmän och kvinnor som slagits så hjältemodigt emot den Tyska Nazismen, den Italienska fascismen och den Bulgariska fascismen. Den fruktade ultrahögra mördarmilitian X’s framfart efter Varkiza-överrenskommelsen beskrivs tyvärr bäst av sådana bilder där EAM-kämpars avhuggna huvud utgör förgrunden i bilden.

Hundratusentals kämpande greker avrättades under kriget och hundratals byar och stadsdelar massakrerades och brändes ner tillsammans med sin befolkning, mycket ofta genom dessa maskerade bödlars täta samarbete med SS. Plutoner av sådana slaktare gick bärsärkagång över hela Grekland, i byar och stadsdelar som utmärkte sig i motståndskampen emot Hitlers och Mussolinis styrkor och efter tusentals vittnesmål från den tiden, kan man lätt se att dessa ”greker” var grymmare och blodtörstigare än självaste SS i de flesta fallen. Grymma till sådan grad att t.o.m Tyska befäl i November 1943 oroade sig för att dessas ovanligt grymma våldsdåd skapade ett onödigt starkt och massivt motstånd emot Hitlers trupper.

Dessa lögnaktiga, bedrägliga bödlar var också oerhört behjälpliga åt militärdiktaturen 1967 – 1974, genom att där återigen fungera som säkerhetspolisens angivare, mördare och torpeder och genom att sprida terror i hela det Grekiska samhället. De eskalerarade medvetet våldet i städerna, och de flesta av dem blev kända torterare och bödlar åt diktaturens fruktade militära säkerhetspolis. Dessa krafter, dessa mörker-varelser ur militärens och polisens mörkaste förrädar-vrår håller återigen på att sprida våldet och sätta igång en massiv blodspillan i Grekland. De har återigen lockats fram av storfinansens behov att avdemokratisera Grekland och Europa. Det stöd de har i Grekland av en klick obildade (som inte känner till sin egna historia), utgör inget egentligt hot förren media undviker att kontra dessa historieförvrängares lögner och falska patriotiska utspel. Detta har tyvärr undvikits under de senaste två åren i Grekisk media och bl.a därför har GG’s “popularitetskampanj” lockat vissa ungdomar och vissa nyfattiga.

Man skall dock ha mycket klart för sig att den stora majoriteten av de unga, de arbetslösa och de nyfattiga INTE ansluter sig till GG eller stödjer deras ideologi, utan tvärtom så visar majoriteten av grekerna att deras massiva stöd nu går i första hand till utomparlamentariska, demokratiska rörelser och organisationer som sysslar med ett aktivt och direkt hjälp- och solidaritets-arbete och där motståndskampen består av enad civil olydnad och en strävan att uppmuntra folket till enat motstånd. Man kan otvivelaktigt finna vissa förklaringar till GG’s framfart i fattigdomen och arbetslösheten, men det är en annan ingrediens som också krävs för att människor skall hänge sig åt rasism, nazism och fascism. Det krävs ett redan utvecklat, innerligt hat emot andra, och en redan påbörjad kriminell bana, i ens sinne i vart fall. De militaristiska, meningslösa ritualerna är afrodisium för självförtroendet för de mest uttorkade själarna och den hårda hierarkiska ordningen genom total underkastelse formar “den värdige” och “den färdige” soldaten. Fattigdom, arbetslöshet och nationell fönedring är inte roten till det onda, utan endast jävligt bra fenomen för att skaka fram och sätta sprätt på just dessa individers vilsna hämndlystnad. Den social-ekonomiska misären ger helt enkelt ursäkter åt vissa så att de kan bli odjur, medan de allra flesta trots allt förblir människor också under omänskliga förhållanden. Det är vad vetenskapen och studier av ämnet har visat i själva verket.

Gyllene Grynings egentliga roll 

GG säger själva att de är EMOT Grekiska regeringens tjänar-roll och EU’s plundrings-politik och dem som sålt ut landet (det är genom denna tomma fras de skaffat sig det numera endast 6%-iga stöd, av de mest korkade och obildade grekerna vårt land någonsin skådat) men de kväser samtidigt och förstör ivrigt varje demokratiskt försök som folket företagit sig, för att kunna enas EMOT denna EU-politik och landets utförsäljning. MAN HAR VID VARJE STOR DEMONSTRATION, VID VARJE STORSTREJK LEKT KRAVALLER OCH UPPLOPP med kravallpolisen och på sätt tagit både medias och folkets fokus från huvudfrågorna som de flesta i Grekland numera för fram.  NÄMLIGEN REGERINGENS AVGÅNG, DETTA POLITISKA SYSTEMS UPPHÖRANDE OCH EN FOKLIGT VALD, TEMPORÄR, FOLKKONGRESS  SOM UTLYSER FOLKOMRÖSTNING OM EN NY KONSTITUTION.

GG har förstört och motsatt sig varje försök, från det grekiska folket att enas och ‘tvinga’ fram detta politiska systemskifte, redan i sin linda. De har alltid med våld, i ett numera genomskådat och löjligt uppenbart sätt, tillsammans med kravallpolis och säkerhetspolis, provocerat fram upplopp, kväst och slagit ner folkets massiva demonstrationer och krav på rättvisa. Detta förstås, med uppenbart skydd av polisen (finns hundratals olika videoklipp på internet som bevisar detta sedan 2008)… Jag har själv som ögonvittne rapporterat om detta sedan den första stora massiva protestaktionen på Syntagma som jag befann mig på 5-5-2010. Vid åtskilliga tillfällen har jag fotat ‘ömma stunder’ av ”gemytlig samkväm” mellan kravallpoliser och GG-anhängare i rånarluvor och de allra flesta i Grekland känner väl till deras förrädiska roll nu och då (under krig och diktaturer) och kan dra sina egna slutsatser. DE HAR HJÄLPT STATEN ATT LÄGGA GRUNDERNA FÖR EN “YTTERLIGHETERNAS TEORI” (som passar det etablerade politiska systemets och också tvår deras händer från sin direkta, långt farligare och grundligare anti-demokratiska politik).

När vi inbillar oss att det endast handlar om nazister emot anarkister så kan vi RENTVÅ de s.k demokratiska krafterna från brotten de ändå begår emot det Grekiska folket. Det är lätt att man då missar regeringens uppenbara avdemokratisering och överlämnande av den Grekiska staten i EU-trojkans och lånehajarnas och ockrarnas händer (Grekland är för tillfället endast ett Berlin-styrt EU-protektorat). Det grekiska hopkok som föreställt regeringar, sedan låneavtalen slöts och “hjälppaketen” med ECB, IMF och Eurogruppen inleddes, har ju inte haft någon som helst annan roll än att eskortera Grekiska offentliga rikedomar och det grekiska folket i händerna på EU’s ockerhajar… I dagsläget kan ju inte ens den mest trångsynta påstå att EU-politiken syftat till något annat än att plundra grekerna på sina hem, sina offentliga rikedomar, sin frihet och sitt land. Dessa Quisling-regeringars betjänt-roll gentemot EU, har inte gynnats så mycket av någonting annat som av Gyllene Grynings cowboy och Indianer-lekar på gator och torg när massorna demonstrerade och sökte varandras stöd i ett enat motstånd. Då slogs dessa “patrioter” på polisens sida, för att slå ner de upprörda stämningarna och omdirigera focus på en arrangerad polisstödd huligan-konflikt, så att möjligheten till enhet försvårades avsevärt. Detta är också sådana sammnslutningars enda egentliga roll, d.v.s. att provocera fram “hårdare tag” och avdemokratiseringen av en stat, så att de odemokratiska, nyliberala, företags-imperialistiska åtgärderna skall kunna genomdrivas. Med ett folk på knä, och förföljt av fascismens blodhundar görs detta bäst, har Chicago-pojkarnas enögda erfarenheter visat, sedan deras torpeder, CIA, mördade Allende och tillsatte Pinochet i Chile 1973.

GG skriker sig hesa att de som fört Grekland hit måste hängas, men deras egna hållning emot folkets aktioner, stryper varje demokratiskt försök till att avsätta regeringen. Trots det de själva försöker spela, visar deras agerande att de faktiskt hjälper denna regering att genomdriva och fullfölja sina förehavanden med EU-trojkan. VARFÖR SKULLE ANNARS SKEPPSREDARE OCH ANDRA FÖRETAGSLEDARE SPONSRA GG? Varför skulle Samaras justitieminister ha 320 anmälningar om mycket grova brott utförda av GG, i sina byrålådor i ett år nu? Varför skulle man tillåta att GG’s medlemmar infiltrerar både polis och militär till sådan grad? Den ofattbara tollerans som både regeringen, rättvisan och media visat GG tills nu berodde ju inte på undfallenhet eller oförsiktighet, utan på en tyst uppbackning av “ytterligheternas teori”, den passar ju dem som vill dölja sina anti-demokratiska metoder när man speglar dem emot de uppenbara fascistiska metoderna som GG står för. Inom ramen för “ytterilgheternas teori” fungerar ju GG som “lockbete” och “provokatör” för diverse aggressiva reaktioner från olika håll. GG är naturligtvis inte det minsta intresserade av att folket skall ha makten i Grekland, då de föraktar demokratin, utan de vill åstadkomma en miljö där folket skall påtvingas en diktator och ett fascistiskt politiskt system. De som trodde att det bara är kommunister som pratar om en internationell kamp har INTE hört mycket om de nyfascistiska och ny-nazistiska rörelsernas internationella strävanden sedan början av 80-talet. DE känner helt enkelt inte till Nazismens internationella mål. De om några har internationella mål med sin totalitära stat. DETTA GYNNAR JU I VERKLIGHETEN GLOBALISTERNA OCH ZIONISTERNA MER ÄN NÅGOT ANNAT. VAD KAN VARA BÄTTRE ÄN ATT HA DESSA BLODHUNDAR SOM VÄKTARE OCH BÖDLAR ÅT EN NY VÄRLDSORDNING? Nazismens internationella roll är att skydda storfinansen, kungahusen och aristokratin d.v.s den nya världsordningens “fordon” och vara dessas blodhundar, när de folkliga reaktionerna och motståndet emot deras politik blir för stor.  GG strävar i enlighet med denna plan, efter en diktatorisk ordning i Grekland där en fascistisk ledare skall leda grekerna rakt in i denna totalitära världs-stats klor.

Man skall i kulisserna av dessa arresteringar och den Grekiska rättstatens “plötsliga uppvaknande”, dock vara på sin vakt inför denna regerings egentliga syften med aktionerna emot GG. Om man inte mycket försiktigt och enligt verkligheten formulerar brottsrubriceringen och väl förklarar vad som gör GG till ett brottsyndikat och inte exempelvis partiet Syriza (som “ytterligheternas teori” syftar på), kan vi stå inför en politisk och rättslig miljö där många av de rena, demokratiska organisationerna och rörelserna (d.v.s. alla som är emot åtstramningspaketen) kan brotts-stämplas. Nonsens-retoriken om Syriza som växthus för anarkister använder ju GG inte helt utan syften. Man måste tydligt och klart se till att de demokratiska rättigheterna som redan stympats i Grekland inte försvinner helt p.g.a. en accepterad generalisering av väldigt specifika tendenser. “Rikets säkerhet” till exempel har ju använts flitigt under mänsklighetens historia, för att införa diktaturer, fascistiska regeringar och hetsjakt på de demokratiska krafterna.

Slutligen skall man också veta att dagen efter mordet på Fyssas satt ett minsterråd bestående av endast tre ministrar och skrev på ett dokument som ger den grekiska militärmakten rätten att ‘ingripa’ när den anser att “det föreligger hot emot stabiliteten i landet”. Man öppnade alltså dörren för en eventuell militärkupp, “vid behov”. Denna underskrift är okonstitutionell och därmed ogiltlig om inte dokumentets innehåll först debatteras och röstats för i parlamentet. Den 20 Sep kungjordes detta i Parlamentets tidning FEK (ΦΕΚ). Flera statsvetare och konstitutionsjurister stärker nu ytterligare teorin som säger att mordet på Fyssas var ett politiskt mord och en dimridå för det som under samma dagar beslutades emot det grekiska folket. Omdirigering av allmänhetens fokus från de grova brotten emot Grekland till en Quisling-regerings media-skapelse vid namn ‘ytterligheternas teori. Det har “bäddat för” en god anledning för införandet av en grekisk form av “Patriot Act” där civila och mänskliga rättigheter skall begränsas avsevärt och där individens rättsskydd elimineras… Man skall veta att militärkupper oftast inte utförs av en militant milis eller av ett gäng stridskåta stridisar. De utförs av militärmakter och den strävan finns INTE inom det Grekiska Försvaret, men det är den känslan GG bl.a velat ge genom sin väl marknadsförda kontakt med några figurer ur de grekiska elitförbanden… Militärkupper sker oftast under någon stormakts överseende och med en militärmakt som har understöd utifrån, CIA, MI6 och Mossad har de absolut flesta militärkupperna i världen på sin repertoar, inklusive militärdiktaturen i Grekland 1967 – 1974 som var en Washington-stödd militärkupp.

Jag har mina allvarliga tvivel kring uppriktigheten i aktionerna emot GG från just den regering, som hittills varit mycket överseende och mycket apatisk inför de uppebara grova brott som GG gjort sig skyldig till sedan de blev ett parti som kom in i Parlamentet. Jag ser det mer som en “knäpp på nosen” på blodhunden som gått aningen överstyr utan husses order under ett skede då regeringen försiktigt signalerat att de önskar en “allvarligare” form av högerextremt parti i parlamentet (som kan hålla de demokratiska krafterna inom ND i styr) istället för karikatyrerna i camo-byxor och grymtningar och örfilar i media.

Det är bakom kulisserna man skall titta, om man vill se vad den ‘statliga undre världen’ kokar ihop och inte stirra sig blind på deras färdiga, propagandistiska dimridåer som kallas nyhetsrapportering.

THE LOST SIGNAL OF DEMOCRACY – a foretaste (trailer in English and Francoise)

The Lost Signal of Democracy, is a documentary about the shutting down of the public TV in Greece…

Today it is the 91st day since the employees of ERT “occupied” the building and all the machines and tools of ERT in Athens and have, since then kept it open on INTERNET and they have continued to broadcast, much better programs than ever, many argue. The NEWS-reports and the debates and analyses are by far the most serious of all the other big channels on Greek ‘air’ now. To by all costs, keep ERT open and to show solidarity with the fighting journalists, has become a very crucial struggle for the resisting movements in Greece.

ERT News in English

They say that the ‘padlock’ on ERT will have a financial benefit…  LIE!
ERT is not burdening the state budget with a single euro, contrary it adds to the state coffers. In 2013 it will pay for taxes, VAT, social security contributions and the debt, 148 million euros.

They say the hike is very ERT for a channel. LIE !

The 4.2 euros per month that each household pays is the lowest compensation rate in Europe. Of these, 1 euro goes to LAGIE, the company responsible for the operation of the electric energy market.

We pay 50 euros a year to get news, culture, sports from four TV channels. Seven radio stations broadcasting in the most remote
village. To Hellenism worldwide.

They say that the people does not pay for the private channels. LIE !

50 euro per month it costs each household for the operation of the private stations. Since 1989 that they emit they have not paid one penny for the use of the television frequencies, leaving a hole in public funds on more than 300 million euros per year. The 2% of the gross revenue that they had to pay was reduced to 0.1%, and they did not even pay that.

Even the troika made it easier for the private channels to start paying 20% tax on advertising from 2014!

The_Lost_Signal_of_Democracy_Poster_Bigpart

Keep your eyes open for it from Mid September.

The_Lost_Signal_of_Democracy_Poster_Big

A foretaste through these two ‘rough cut sequences’ in english and in french

DURATION: 52 min

COMPLETION DATE: Mid September 2013

Main Credits:

Written & Directed by Yorgos Avgeropoulos
Producers: Yorgos Avgeropoulos, Anastasia Skoubri
Picture: Yiannis Avgeropoulos, Anna Prokou
Music: Yiannis Paxevanis
Production Manager: Anastasia Skoubri
Editing: Anna prokou, Vasilis Magos
Researchers: Georgia Anagnou, Ahilleas Kouremenos, Andreas Vagias
A Small Planet production © 2013-2014 smallplanet.gr

The Lost Signal of Democracy

Suddenly, in the afternoon of June 11, 2013, the Greek government announced the closure of the country’s public broadcaster ERT. The very same night, after 75 years of continuous operation, the public frequencies of TV and radio fell silent, resulting to a black screen and a buzz!

It was an unprecedented occurrence in world history. Nowhere around the world and never in well-governed democratic states, had the public broadcaster been silenced in such a manner that was characterized by both, opposition and members of the government alike, as “autocratic”. Within five hours, the Greek Prime Minister Antonis Samaras turned off the switches, shocking the Greek citizens and causing waves of international reactions, as well as a serious governmental crisis.

The closure of ERT was an unprecedented political act, in the middle of the economic and social tragedy unfolding in Greece.

Why did the public broadcaster have to die?

DIRECTOR’S NOTE

“The Lost Signal of Democracy” is a 52-minutes-long documentary that reveals what was hidden behind ERT’s

“The Lost Signal of Democracy” encloses one of the most important and symbolic moments of the Greek economic crisis”

black screens. It records everything that happened from the very beginning, both on the day of the government’s decision as well as in the days that followed. It examines Greece’s public broadcaster’s past, the government’s interventions during its operation and its appointment of cronies. It also examines government manipulations made both on a communication as well as on a political level during the closure of ERT. Finally, it analyzes in depth all the possible reasons that led the Prime Minister to this decision, such as the requirements of the Troika, the control of information and the interests of private TV networks. “The Lost Signal of Democracy” encloses one of the most important and symbolic moments of the Greek economic crisis. Based on this decision, with which the government closed the public service broadcaster, other public organizations in Greece will also be shut down. All the while, a debate on the dark and uncertain future of public broadcasting networks, especially in those countries affected by the crisis, is taking place in Europe.

MORE ABOUT THE PLOT

The Greek Radio Television, ERT, is a typical case of unique opacity and extreme extravagance. And that ends today … The government decided to close ERT. Under the current legal framework and after the joint ministerial decision ERT will stop broadcasting after the completion of tonight’s program.

The statement of the Greek Government’s representative Mr. Simos Kedikoglou concerning ERT’s closure – ironically, through the channel’s own frequency, – shook Greek society and the country’s political landscape.

2,656 employees lost their work overnight, covering thus the number of dismissals of civil servants demanded at that time by the Troika, Greece’s lenders. The government pulled the trigger: “At a time when Greek people make sacrifices, there is no time for delays or hesitation. There is no room for tolerance and “sacred cows” that remain intact when cuts are made everywhere”, noted Mr. Kedikoglou in his announcement.

A DECISION REPLACES THE PARLAMENT

Citing the need for reforms in the economy, the Greek government has announced a program for the privatization of large organizations and the shrinking of public services.

In this context, a “legislative act” that bypasses parliament was promoted just a day before the closure of ERT.

In other words, a minister can simply make a decision to immediately close a public body without further delay.

ERT was the first organization where this practice was implemented. And there are many who fear that the same will be used for closing down public hospitals and educational institutions.

“2,656 employees lost their work overnight, covering the number of dismissals of civil servants demanded at that time by the Troika”

THE SHOCK AND THE LEGITIMACY

ERT’s “sudden death” was the result of the government’s first exemplary application of the doctrine of shock on Greek society.

By the shockwaves caused the government itself was shaken, when soon after, one of the three partners, the party of the “Democratic Left”, withdrew from the ruling coalition, denouncing the lack of democratic legitimacy, since the decision to close ERT never received the parliament’s approval.

Furthermore, the Council of State, the country’s highest court with an interlocutory injunction, asked for the public broadcaster’s program to be immediately restored, an order which the government of Mr. Samaras blatantly disregarded.

Eminent jurists and scholars of Greece complained that the government breaks the law repeatedly! Even a member of the coalition government’s majority party of New Democracy, former minister and professor of public law Prokopis Pavlopoulos notes: “At that moment I felt that the Prime Minister’s advisers had made a very big mistake. A constitutional mistake regarding the function of democratic institutions. We acted outside the constitutional framework and the Article 15 of the Constitution! ”

“This is not about firing 2,656 journalists, technicians and administrators,” says Anastasia Zigou, radio producer of ERT. “This is the ultimate act of trying to gag public service broadcasting. This blatant censorship is unprecedented. People were disconcerted when they saw the black screens and when they heard the buzz on the radio. “

#Occupy_ERT

Indeed, within a few hours since the government’s announcement, tens of thousands of people swarmed the buildings of ERT across the country, staying there day and night, contesting that the public service broadcaster remains open. The employees refused to leave their posts and remained in the buildings to preserve ERT’s assets and did not stop for a moment broadcasting a live program, which, as ERT had no signal anymore, was broadcasted on the Internet by the EBU and dozens of supportive websites.

“This has never happened before in Europe. Since the establishing of the EBU, no government has ever cut the sig

ERT IN NUMBERS
 • Employees: 2656
 • Wage costs: 92 million euro
 • Revenues from TV licence fees:approximately 300 million a year
 • 2012 Balance Sheet: + 68 million euro
 • Television channels: 5 (one of which in HD)
 • Radios: 29 (Athens, Thessaloniki and whole Greece)
 • Periodicals: 1
 • Website: 1
 • Culture: 3 ensembles (National Symphony Orchestra, Orchestra of Contemporary Music, Choir)
 • Digital Archive

nal of a broadcasting”, said Jean-Paul Philippot, President of the European Broadcasting Union when he came to Greece to express his support.

The impact ERT’s closure had abroad was deafening. “Black screen on democracy” was the headline in the French newspaper Humanité that was issued sporting a black front page one the day after ERT’s closure. “We believe that what happens at ERT is but a foretaste of what can happen everywhere”, said the newspaper’s correspondent, Fabien Perrier, in a break from his reportage. “It’s unfortunately a foretaste in a country that has already experienced such things. I am thinking of the military dictatorship and the Civil War before that …”, “These events take us back to the darkest times of not only Greek but also of European history”.

ECONOMIC DATA

Even if as a government agency the public service broadcaster was, as expected, subject to pressure from the successive governments, it wasnevertheless connected in the minds of the people with the safeguarding of information and the preservation of historical and cultural memories recorded by its frequencies. Not even the military junta of 1967 made public television broadcast black, while ERT’s archive is considered a cultural treasure.

ERT was a miniature depiction of Greece’s public sector. Some were hired on merit some others not. All political administrations appointed voters on a clientelistic basis or served favors. The same government which closed down ERT had in one year appointed 28 “special advisers” and staff in special positions, some of whom happened to be best men, relatives and party followers of all three factions involved in the government. Even the government spokesman Mr. Simos Kedikoglou, who “executed” the government’s decision, was once himself a permanent employee of ERT.

During his announcement Mr. Kedikoglou noted that the closure of ERT is beneficial to the country’s economy. However, ERT was a profitable, autonomous and independent organization that did not rely nor burdened the State budget. Quite the opposite! In May 2013, it had a surplus of 40.97 million euro, while in 2012 a profit of 68 million euro, making it the 14th most profitable company in the country. It was financed through advertising but also from television licence fees paid by the citizens. With 4.25 euro per month (of which 1/3 was not flowing into ERT but to another unrelated service for the operation of the electricity market) Greek people had 3 channels nationwide, a satellite channel, a High Definition channel, two of the country’s most important orchestras, a choir, 29 radio stations across Greece, one website, one magazine, and a precious digital archive with countless hours of video and audio with the history of Greece and the world available online for citizens.

Finally, in May 2013, ERT was contributing with 50% of its revenue, or 129 million euro, to the black hole of the country’s debt. So why did the government want to close such an organization?

FAILURE TO GAIN COMPLETE POLITICAL CONTROL or “WE APPOINTED LEFTISTS!”

“One of the reasons for the closure of ERT is political. It is the failure to gain full political control – and when I say full I mean full, because there was control – on behalf of the government,” says Mr. Yorgos Pleios professor in the Department of Communication and Media at the University of Athens.

“This has never happened before in Europe. Since the establishing of the EBU, no government has ever cut the signal of a broadcasting”, Jean-Paul Philippot, President of the EBU}”

Many members of Mr. Samaras’s New Democracy stated the same, namely that the journalists and technicians of ERT “made clear within the last year that they did not want in any way to support the legitimate government’s reform efforts.”The situation reached its climax when Mr. Samaras stressed during his speech at his party’s congress: “Everyone that has ruled until now made errors in ERT’s case. And the ones who benefited the most were those who did not govern. Certainly did PASOK appoint employees. So did New Democracy. But -because I do not like to mince matters – both parties appointed mainly people of the Left,”he stated!

ERT’s worker strikes had angered government officials, who felt that the government’s work was not being displayed as much as it should have. ERT’s failure to cover the news of the French President François Hollande’s visit in Athens and the Prime Minister’s trip to China were the straw that broke the camel’s back.

2000 DISMISSALS FOR THE TROIKA

“It was a “forced choice” from start to finish: We all had undertaken the responsibility to remove 2,000 employees from public services by the end of May in order to receive June’s installment. Everybody knew that…” stated the Prime Minister in a great Sunday newspaper, referring to the reasons which led to ERT’s closure. And he pointed out:“We could not proceed to “mass layoffs” in public organizations before evaluating job positions and personnel. I have to point out that as long as ERT existed, we could not dismiss more than 30 people per month! In order to reach the number of 2,000 more than five and half years would have to pass…! And we only had days before us…”

A WAR OF INTERESTS IN THE DIGITAL ERA

The black that appeared on screens awakened in citizens and official bodies the fear of a totalitarian, monopolistic control of information. In particular, the closure of ERT was followed by a plethora of accusations that the government was encouraging owners of big private media in Greece, who are at the same time also significant contributors to the country’s economic life, with activities in construction, the maritime sector etc.

What is particularly emphasized is the coincidence that the public body was closed down at a time when the competition in Greece for the allocation of digital frequencies had entered the final straight, heading to a new era marked by technological developments in television. ERT was the only competitor of DIGEA, a digital provider belonging to private mass media owners.

“We are standing before a cheerful monopoly, so critical voices have to be neutralized”

“I believe this competition is directly related to the closing down of ERT”, says Nikos Michalitsis, who was until recently Technical Director at ERT. “We know of the rabid support that specific private television stations have offered to the last governments that handled the memorandums, the austerity policies and what role they have played in the passing of these policies. We are standing before a cheerful monopoly, so critical voices have to be neutralized”, he adds.

The days when information and communication was made exclusively through free television are long gone. Thank god there are many effective ways for someone to communicate to the people what they want”, answers mr. Yorgos Mathios, chief executive of DIGEA.“Maybe we have to abolish one day this fixation that information is controlled, this is something that Europe has surpassed years now”.

“If the idea for tomorrow is to have channels exclusively in the service of shipowners or maybe contractors of public works or someone else, it is clear where the interests of such television or radio will lie. In this case, it is not about information, but communication, lest I mention propaganda”, says Fabien Perrier of Humanité.

RESULTS

ERT became a symbol of democracy. Almost 6,000,000 people from around the world are watching it online. The decision reminiscent of the dark ages of Greek history rallied around ERT laid off people from factories, pensioners and working people who suffer cruelly from the crisis. After a long time, it led great parts of society to demonstrate again on the streets.

Cornered by the lack of planning, from the laws defied, by employees who refused to leave the building as well as the general public outcry, the government promised to reinstate on the basis of temporary contracts 2,000 workers. And despite the fact that the Troika presented ERT’s closure as a great success, the lenders denied that the agreed upon conditions about the 2,000 redundancies had been upheld. They believe that the layoffs amounted only to 656.

Mr Pantelis Kapsis has been appointed Secretary of State for Public Television, bearing the responsibility to constitute the new carrier. Being a journalist himself, Mr. Kapsis stated that he did not like the way by which the ERT closed down with no plan. “People saw in the black monitor the darkness of their own lives” he noted, only to add despite the above statement, that “in difficult times such as this one we all have the chance to do whatever we can in order to create a better public television”.

At the same time, the cost for closing ERT exceeds “with moderate estimates, 300 million euro” ERT employees pointed out, who will now be added to the 1.5 million officially registered unemployed.

“The compensations for the 2,650 workers, the contract terms, the cancellation of program production agreements and the enormous costs for compensation of any kind are all being transferred onto the public accounting and onto the deficient budget”, they added, arguing that the mistakes made in the case of ERT’s surprising closure cannot be corrected.

%d bloggers like this: