Blog Archives

Demokratins “muskler” må vara förtvinade, men den är inte död såvida inte vi låter bödlarna “vårda” den

world-of-consumerism

Demokratin kan aldrig bevaras eller försvaras av “företagkratin” för dess målsättningar kräver demokratins och de mänskliga rättigheternas död

De absolut bästa stunderna i samtalen i de sociala medierna för mig är när någon med huvudet på skaft, lyfter en fråga eller ställer en fråga med den upplystes insikt, som i sin tur lockar till eftertanke innan man svarar,.. om man har svar vill säga.

Min fb-vän Kjell-Erik Andersson, som är administratör för facebook-sidan Graasroot International lockade under ett “samtal” på sidan till följande svar, som jag vill dela med resten av er. Att EU håller på att braka ihop var huvudinlägget.

KL:EU har egentligen brakat ihop redan 2012, men hålls vid liv på konstgjord väg genom en påtvingad “ekonomisk respirator” (privatiseringar, åtstramningar och raserandet av civila och mänskliga rättigheter och internatiuonell rättvisa, “för att rädda” de mest kriminella “investerarna” och de mest omoraliska bankirerna)… Detta kommer att bli uppenbart så fort Draghi inte kommer att kunna trycka upp och sprida fler värdelösa papperslappar i form av skuld-Euro… Ju fortare “vi” (de Europeiska folken) stänger av “respiratorn” (aktiv dödshjälp) desto snabbare kan återhämtningen via VERKLIGA ekonomier börja för alla de Europeiska nationerna och folken…

K-E A: “Kanske helt rätt men känns väldigt jobbigt. Det kommer att krävas gigantiska nedskalningar i den reala ekonomin, alternativt mycket stora skuldavskrivningar. Med åtföljande sociala konflikter. Det kommer att ställas mycket höga krav på ledare, som vi inte har i dagsläget.”

KL: Skuldavskrivningarna och även ogiltigförklaringen av olagliga skulder har stöd i internationell rätt och det har FN’s Human Rights rådgivare redan påpekat sedan 2013 till de länder som skuldsatts oskäligt och olagligt (i synnerhet Grekland men också Spanien, Portugal o.s.v)… Däremot så har dessa länder precis som de flesta andra EU-länder försetts med neoliberalismens agenter – som regeringar – som gått storfinansens ärenden istället för att se till att fullfölja det uppdrag de fått av sina folk. Grekernas NEJ-röst som tolkades som ett JA av Tsipras låtsas-vänster är det mest groteska exemplet i Europa så här långt… Samaras så kallade success-story som hela Europa gick på, var en likadan storlögn som syftade till att kasta sand i ögonen på EU-medborgarna tills utförsäljningen fullföljts.

Och du har helt rätt att det ställs stora krav på ledarna, men de kraven skall ställas till verkliga ledare och inte på de ryggradslösa bank-tjänarna till ledare vi har idag (från vänster till höger i nyliberalismens tecken). Folken behöver ersätta dessa mediokra slapptaskar med riktiga ledare som förstår och respekterar demokratins fundamentala huvudprinciper, d.v.s. sådana som ser efter sitt folks bästa, försvarar folkrätten, de offentliga finanserna och landets produktion först och främst – och inte bankernas och de fiktiva marknadernas bästa… I annat fall spelar vi de mörkaste krafterna sedan Hitler rakt i händerna.

K-E A: Mycket bra och initierat skrivet! Frågan är då bara hur folkets nominering av sina rättmätiga ledare ska gå till. Förslag?

KL: “Upplysta och aktiva medborgare som har förmågan att se värdet i solidaritetsprincipen och det sociala tänkandet är det enda svaret för en demokrati med “stuns” och kraft nog att stå emot nykolonialism och fascism… Så länge vi lämnar över våra liv i händerna på ledare som bara ser oss som ekonomiska spelbrickor kommer vi också att förbli sådana tills vi inte ens är det, utan endast skuldslavar och tjänare utan rättigheter. Dagens ledare och dagens s.k. demokratiska regeringar vill uppenbarligen inte ha medborgare utan medbrottslingar och därför ägnar de sådan enorm energi på att förvrida våra uppfattningar om verkligheten och att marknadsföra den nya Europeiska imperialismens allra mest stötande doktriner som nödvändiga. Ledare som lämpar sig för en verklig demokrati d.v.s. ledare som verkligen regerar istället för att styra och administrera finanselitens önskemål, hittar man bland folk som vet hur det ”dagliga brödet” tjänas och som vet vad det innebär att arbeta för sina pengar. Folk som vet hur ett hushåll sköts och hur de grundläggande behoven säkras för ALLA.

Vi kommer aldrig att hitta sanna demokrater som tar sitt uppdrag på allvar bland proffspolitiker och partipolitiska broilers eller hos “experterna”. En tumregel är: Om man behöver experter för att leda en demokratisk stats angelägenheter är det ingen demokrati, utan en oligarki. En “bättre vetande”, oftast självutnämnd elit som leder ett helt folk i “koppel” via skräckpropaganda och komplicerat dravel skapar livegna och slavar. Om vi fortsätter att leta bland “experter” och proffspolitiker eller proffs-syndikalister, kommer vi att fortsätta hitta endast imperie-behjälpliga karriärister och ansvarslösa demagoger som inte har ryggrad nog att ta de rätta besluten. Vi kommer att fortsätta se förhandlingsbara samveten bedra oss efter varje val. Vi behöver vanliga, upplysta medborgare med integritet och ryggrad nog att stå emot frestelser och yttringar av själviskhet och girighet på det offentligas bekostnad.

Svaret finns i några av de sedan antiken ignorerade klassiska, demokratiska huvudprinciperna… I synnerhet de principer som “bekvämt glömts bort” av alla, sedan dess. Nämligen:

  • Principen om medborgarens rättigheter till ”anarkistiskt” motstånd (i bemärkelsen spontan självorganisering), civil olydnad och organisering av icke samarbets-, och solidaritets-åtgärder mot grymma monarkier, oligarkier, diktaturer och tyranni i allmänhet.
  • Principen om omedelbart återkallande av en förtroendevald om hans handlingar går emot det allmännas bästa och emot sina grundläggande skyldigheter gentemot folket
  • Principen om personligt ansvar inför en högsta domstol för alla förtroendevalda vid misstanke om olaglig, försumlig eller äventyrlig hantering av offentliga angelägenheter och statskassa – även retroaktivt, om misstanke om korruption, stöld eller förräderi uppstår. Även strävan till sådana aktiviteter skall behandlas enligt samma princip.

Det finns ett antal sådana grundläggande demokratiska principer som allmänt ignoreras i dag, av alla “demokratiska regeringar”. Principer, som vi vet ansågs så grundläggande i det antika demokratiska Aten, att de var tvungna att uttryckas som praktiserade medborgerliga rättigheter före alla andra. De som nämns här och många fler var tänkta att fungera som säkerhetslås för skyddandet av själva demokratin och för att överhuvudtaget kunna undvika korruption, infiltration och oligarki. Atenarna då visste något om den mänskliga naturens värsta ”avloppsbrunnar” och som vi sedan dess ignorerat till förmån för girighet, makt och megalomani hos våra ledare och finanselit. Istället för att ge bort ytterligare friheter och rättigheter bör vi kunna ta ett steg framåt och återerövra dem vi nyligen förlorat… (ursäkta för den långa texten).

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 31-12-2015

 

En grundlig förklaring av de grundläggande demokratiska principerna, dess etik och det jag kort säger här finns (men tyvärr bara på engelska än så länge) i introduktionen och grundsynen till min blog, för den som är intresserad.

ATHENIANVOICE presentation and description

 

Advertisements

Greece – What You are not Being Told by the Media

greeceausterity7515According to mainstream media, the current economic crisis in Greece is due to the government spending too much money on its people that it went broke. This claim however, is a lie. It was the banks that wrecked the country so oligarchs and international corporations could benefit.

Every single mainstream media has the following narrative for the economic crisis in Greece: the government spent too much money and went broke; the generous banks gave them money, but Greece still can’t pay the bills because it mismanaged the money that was given. It sounds quite reasonable, right?

Except that it is a big fat lie … not only about Greece, but about other European countries such as Spain, Portugal, Italy and Ireland who are all experiencing various degrees of austerity. It was also the same big, fat lie that was used by banks and corporations to exploit many Latin American, Asian and African countries for many decades.

Greece did not fail on its own. It was made to fail.

In summary, the banks wrecked the Greek government and deliberately pushed it into unsustainable debt so that oligarchs and international corporations can profit from the ensuing chaos and misery.

If you are a fan of mafia movies, you know how the mafia would take over a popular restaurant. First, they would do something to disrupt the business – stage a murder at the restaurant or start a fire. When the business starts to suffer, the Godfather would generously offer some money as a token of friendship. In return, Greasy Thumb takes over the restaurant’s accounting, Big Joey is put in charge of procurement, and so on. Needless to say, it’s a journey down a spiral of misery for the owner who will soon be broke and, if lucky, alive.

Now, let’s map the mafia story to international finance in four stages.

Stage 1: The first and foremost reason that Greece got into trouble was the “Great Financial Crisis” of 2008 that was the brainchild of Wall Street and international bankers. If you remember, banks came up with an awesome idea of giving subprime mortgages to anyone who can fog a mirror. They then packaged up all these ticking financial bombs and sold them as “mortgage-backed securities” at a huge profit to various financial entities in countries around the world.

A big enabler of this criminal activity was another branch of the banking system, the group of rating agencies – S&P, Fitch and Moody’s – who gave stellar ratings to these destined-to-fail financial products. Unscrupulous politicians such as Tony Blair got paid by Big Banks to peddle these dangerous securities to pension funds and municipalities and countries around Europe. Banks and Wall Street gurus made hundreds of billions of dollars in this scheme.

But this was just Stage 1 of their enormous scam. There was much more profit to be made in the next three stages!

Stage 2 is when the financial time bombs exploded. Commercial and investment banks around the world started collapsing in a matter of weeks. Governments at local and regional level saw their investments and assets evaporate. Chaos everywhere!

Vultures like Goldman Sachs and other big banks profited enormously in three ways: one, they could buy other banks such as Lehman brothers and Washington Mutual for pennies on the dollar. Second, more heinously, Goldman Sachs and insiders such as John Paulson (who recently donated $400 million to Harvard) had made bets that these securities would blow up. Paulson made billions, and the media celebrated his acumen. (For an analogy, imagine the terrorists betting on 9/11 and profiting from it.) Third, to scrub salt in the wound, the big banks demanded a bailout from the very citizens whose lives the bankers had ruined! Bankers have chutzpah. In the U.S., they got hundreds of billions of dollars from the taxpayers and trillions from the Federal Reserve Bank which is nothing but a front group for the bankers.

In Greece, the domestic banks got more than $30 billion of bailout from the Greek people. Let that sink in for a moment – the supposedly irresponsible Greek government had to bail out the hardcore capitalist bankers.

Stage 3 is when the banks force the government to accept massive debts. For a biology metaphor, consider a virus or a bacteria. All of them have unique strategies to weaken the immune system of the host. One of the proven techniques used by the parasitic international bankers is to downgrade the bonds of a country. And that’s exactly what the bankers did, starting at the end of 2009. This immediately makes the interest rates (“yields”) on the bonds go up, making it more and more expensive for the country to borrow money or even just roll over the existing bonds.

From 2009 to mid-2010, the yields on 10-year Greek bonds almost tripled! This cruel financial assault brought the Greek government to its knees, and the banksters won their first debt deal of a whopping 110 billion Euros.

The banks also control the politics of nations. In 2011, when the Greek prime minister refused to accept a second massive bailout, the banks forced him out of the office and immediately replaced him with the Vice President of ECB (European Central Bank)! No elections needed. Screw democracy. And what would this new guy do? Sign on the dotted line of every paperwork that the bankers bring in.

(By the way, the very next day, the exact same thing happened in Italy where the Prime Minister resigned, only to be replaced by a banker/economist puppet. Ten days later, Spain had a premature election where a banker puppet won the election).

The puppet masters had the best month ever in November 2011.

Few months later, in 2012, the exact bond market manipulation was used when the banksters turned up the Greek bonds’ yields to 50%!!! This financial terrorism immediately had the desired effect: The Greek parliament agreed to a second massive bailout, even larger than the first one.

Now, here is another fact that most people don’t understand. The loans are not just simple loans like you would get from a credit card or a bank. These are loans come with very special strings attached that demand privatization of a country’s assets. If you have seen Godfather III, you would remember Hyman Roth, the investor who was carving up Cuba among his friends. Replace Hyman Roth with Goldman Sachs or IMF (International Monetary Fund) or ECB, and you get the picture.

Stage 4: Now, the rape and humiliation of a nation begin under the name of “austerity” or “structural reforms.” For the debt that was forced upon it, Greece had to sell many of its profitable assets to oligarchs and international corporations. And privatizations are ruthless, involving everything and anything that is profitable. In Greece, privatization included water, electricity, post offices, airport services, national banks, telecommunication, port authorities (which is huge in a country that is a world leader in shipping) etc. Of course, the ever-manipulative bankers always demand immediate privatization of all media which means that the country gets photogenic TV anchors who spew establishment propaganda every day and tell the people that crooked and greedy banksters are saviors; and slavery under austerity is so much better than the alternative.

In addition to that, the banker tyrants also get to dictate every single line item in the government’s budget. Want to cut military spending? NO! Want to raise tax on the oligarchs or big corporations? NO! Such micro-management is non-existent in any other creditor-debtor relationship.

So what happens after privatization and despotism under bankers? Of course, the government’s revenue goes down and the debt increases further. How do you “fix” that? Of course, cut spending! Lay off public workers, cut minimum wage, cut pensions (same as our social security), cut public services, and raise taxes on things that would affect the 99% but not the 1%. For example, pension has been cut in half and sales tax increase to more than 20%. All these measures have resulted in Greece going through a financial calamity that is worse than the Great Depression of the U.S. in the 1930s.

After all this, what is the solution proposed by the heartless bankers? Higher taxes! More cuts to the pension! It takes a special kind of a psychopath to put a country through austerity, an economic holocaust.

If every Greek person had known the truth about austerity, they wouldn’t have fallen for this. Same goes for Spain, Italy, Portugal, Ireland and other countries going through austerity. The sad aspect of all this is that these are not unique strategies. Since World War II, these predatory practices have been used countless times by the IMF and the World Bank in Latin America, Asia, and Africa.

This is the essence of the New World Order — a world owned by a handful of corporations and banks; a world that is full of obedient, powerless debt serfs.

So, it’s time for the proud people of Greece to rise up like Zeus and say NO (“OXI” in Greece) to the greedy puppet masters, unpatriotic oligarchs, parasitic bankers and corrupt politicians.

Dear Greece, know that the world is praying for you and rooting for you. This weekend, vote NO to austerity. Say YES to freedom, independence, self-government, sovereignty, and democracy. Go to the polls this weekend and give a resounding, clear victory for the 99% in Greece, Europe, and the entire western world.

 

 

 

Tsipras är en riktig Judas och våra politiker och massmedia likaså!

Hela världen sitter i händerna på bankparasiterna som ersatt pengar med bankernas egna skulder som betalmedel. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder och kräver ränta på dessa påhitt – kan parasitismen bli värre? Bankerna ”lånar ut” mindre än ingenting – bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton.

Låt det totala vansinnet i detta smälta in genom att upprepa det inom dig :

Bankerna ”lånar ut” mindre än ingenting – bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton.

Tänk dig att du ”lånar ut” din egen elräkning till en förståndshandikappad och kräver att stackarn ska betala ”tillbaka” med kronor och att du dessutom ska ha ränta för att du ”lånat ut” din egen skuld. Detta är precis vad bankerna gör! Vem fan skulle inte bli rik som ett troll om man kan få folk att tro att ens skulder är pengar?

Grekerna röstade mot denna idioti. De röstade mot bank och finansparasitismen. De trodde att demokratin levde och att de hade en röst mot finansdiktaturen. Men de blev lurade. Jag ska medge – jag blev lurad jag med -jag kände hopp.

Nu ska grekerna svältas för att betala av på de ”skulder” som de ”lånat” av finansdiktaturen. Öar, hamnar etc ska ges till finansparasiterna – samtidigt ska grekernas pensioner försämras osv.. Jag förstår grekernas ilska – mitt förakt för politikerna överträffas nog bara av politikernas förakt för folket.

Faktiskt skulle grekerna kunnat lösa det här t.om inom det rådande skuldslavsparadigmet. Som ekonomiprofessor Richard Werner påpekat skulle den grekiska staten helt enkelt bara skita i att ge ut statsobligationer.  Staten skulle kunna ”låna” bankskulder direkt av de grekiska  bankerna. Det är t.o.m förenligt med Maastricht artikel 104(1) (som förbjuder staten att skapa pengar – den lagen tvingar staten att ”låna” bankernas skulder).

Grekiska staten skulle dessutom kunna ”låna” bankskulder helt gratis om Grekland startade en statlig bank (typ SBAB i Sverige). Grekiska staten skulle då sätta sig i ”skuld” till sig själv – vilket givetvis inte är någon skuld (om du ”lånar” en 1000.lapp av dig själv så är det ju fånigt att säga att du har en skuld)

Richard Werner förklarar hur här:

Prof.Richard Werner:Solutions for Greece-other than default, euro exit or giving up national sovereignty

Istället lägger Tsipras sig platt för finansdiktaturen och svälter sitt eget land.

Visst, politikerna i Grekland är korrupta och köpta av finansdiktaturen. Demokratin i Grekland är rutten. Men de svenska politikerna och den svenska demokratin är såååå mycket bättre! I helvete heller! Våra politiker är lika djävla korrupta och köpta de med. Så medan jag ändå är på gång och är förbannad så låt oss se vilka äckel till politiker vi har i Sverige och hur de gör som de blir tillsagda av finansdiktaturen.

I Sverige är inte staten så skuldsatt ÄN av banksystemet  Men när bostadsbubblan spricker kommer vi bli ett nytt Spanien. I Spanien satt inte staten heller i så stor ”skuld” till banksystemet men blev det när staten räddade bankerna efter att den Spanska bostadsbubblan sprack.

Så låt oss studera hur den sk ”bostadsmarknaden” är uppbyggd – då den gjort att Sverige ”levt över sina tillgångar” (såsom Grekerna anklagats ha gjort) och det även kommer visa hur vi kommer bli ett nytt Spanien och Grekland.

Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan skapa kontopåhitt från luften som de ”lånar ut”
Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
1) en säljare (tillgångssidan)
2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
och
3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting. Bankerna försöker trissa upp priserna så mycket som möjligt med dessa påhitt genom att hetsa ”köparna” mot varandra.

Det är ingen marknad, det är skuldslavsauktion där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken som sätter priset..

Och bankerna marknadsför bostadsinflationen, som är en följd av denna upptrissning, såsom ”värdeökningar” (samma skit med IT-bubblor, aktier, guld, etc). På så sätt får de människor att tro att alla kan bli rika bara de skuldsätter sig maximalt och går in i pyramidspelet och spekulerar. Sist ut blir svarte Petter.

Av ovan är det helt klart att bankerna inhäktar skuldslavar genom att ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton. Och, som sagt, när den Svenska bobubblan spricker kommer staten hamna i samma potta som Spanien och Grekland. Staten kommer ta över alla skulder för att rädda banksystemet. Sedan kommer Trojkan komma in och kräva att allt statligt ska säljas ut för finansiera ”betalningen” av alla påhittade skulder. Välfärden kommer monteras ned än mer och Trojkan kommer, liksom i Grekland, kalla utsugningen för ”nödvändiga reformer”.  Bostads och bankkraschen på 90-talet kommer vara en västanfläkt i jämförelse och finansdiktaturen – som orsakat alltihop, – kommer med politikernas hjälp samla ihop alla tillgångar -precis såsom sker i Grekland nu (och Spanien där ovan redan skett då deras bobubbla, som sagt, redan ploppat – vill du se vad som väntar Sverige, kolla då in vad som redan skett i Spanien).

Politikerna vet om ovan och de har på alla möjliga sätt hjälpt bankerna att häkta i boskuldslavar. Ränteavdraget, rotavdraget,  etc har politikerna genomfört för att underlätta bankernas skuldslavsindrivning.

Som sagt – mitt förakt för politikerna är gränslöst men politikernas förakt för folket är än större.

Överkurs:

Enligt Basel3 kan banker ”låna ut” sina egna skulder till stat och kommun med riskvikten noll. Det betyder att bankerna inte behöver hålla ett skit i ”reserver” då de ”lånar ut” sina egna skulder till stat och kommuner. I Greklands fall skulle mao en statligt ägd bank kunna ”låna ut” hur mycket av sina egna skulder till stat och kommun som helst. Och, som sagt, om staten sätter sig i skuld till sig själv så är det givetvis ingen skuld (det är givetvis ingen skuld när privata banker ”lånar ut” sina egna skulder till konton heller – det är ett bedrägeri och inget annat – men då det är så spelet spelas skulle den Grekiska staten kunna, precis såsom Werner visar, kringgå parasiterna).

 

källa

Banksystemet ersätter de enda lagliga pengarna med bankernas egna skulder och skuldförslavar hela världen genom att införa en finansdiktatur

I förra inlägget skrev jag om hur den fd advokaten Henning Witte (utslängd från advokatsamfundet) troligen medvetet förlorar rättsfall för skapa prejudikat och hindra framtida rättsprövningar. Jag visade att det lätt skulle gå att bevisa att bankerna begår bedrägeri.

Jag tänkte jag skulle lyfta blicken lite i det här inlägget och visa att banksystemet systematiskt dödar den lilla demokrati som finns kvar, inte bara i Grekland utan i hela världen.  Banksystemet kan göra detta då de agerar som en enorm kartell som kontrollerar det globala betalsystemet. Om ett land, såsom Grekland senast, vill följa den demokratiska viljan hos folket stängs dörrarna både till det internationella och det nationella betalsystemet (bankomatköerna i Grekland är ett exempel på hur banksystemet kan strypa betalsystemet inom landet). Om ett land inte ger sina tillgångar till finansdiktaturen hotar finansdiktaturen med att svälta ihjäl landet.

Hur har då banksystemet fått denna enorma makt? Jo, genom att de unisont gradvis ersatt ländernas pengar (kronor, euro, pund etc) med bankernas egna skulder (dvs kunders kontoinnehav) som betalmedel. Utav penningmängden består endast 3% av pengar (kronor, euro,pund eller vad som är landets valuta) – resten av ”penning”mängden utgörs av bankernas skulder till kontoinnehavarna. Ett annat sätt att säga samma sak på är att säga att 97% av den sk ”penning”mängden inte är lagliga pengar då de enda lagligt skapade pengarna är de som den suveräna staten skapar (kronor, pund etc). Mao har staten har gett bort  97% sin suveränitet genom att låta bankerna ersätta lagliga pengar mot bankerna skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav).  97% av samhällets betalmedel är mao kontrollerade av finansdiktaturen medan bara 3% av penningmängden står under någon som helst demokratisk kontroll.

Faktum är att  användningen av de ynka 3% riktiga pengarna även är dikterat av finansdiktaturen. Enligt Maastricht artikel 101(4) FÅR INTE staten skapa pengar för att finansiera sig. Staten MÅSTE enligt denna lag ”låna” bankernas skulder genom att ha ”kund”konton på privatbankerna (och bankernas ”kund”konton kan, som sagt, endast innehålla bankernas skulder och inget annat). Centralbankerna får endast skapa riktiga pengar (kronor, euro, pund etc) som de ger till privatbankerna – centralbankerna får inte skapa riktiga pengar till staten som ska representera folket i en demokrati.

För att förstå att bankernas skulder (våra kontoinnehav hos bankerna) inte är pengar utan bara betalmedel måste vi förstå skillnaden mellan betalmedel och pengar. Låt oss ta ett exempel på hur enkelt bedrägeriet är uppbyggt som gett finansdiktaturen den enorma makt den har fått.

Säg att Nisse lånade 50 kronor av dig. Du kan då köpa en öl för Nisses skuld om  pubägaren går med på det. Du behöver bara fråga pubägaren:

-”Är det ok om Nisse betalar senare? Han är skyldig mig 50kr och jag har inga pengar”

Nisses skuld fungerar ovan som ett betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med pengar, dvs kronor.

Ovan fungerar bara om pubägaren litar på Nisse. ICA-handlaren kanske inte alls litar på Nisse då han tycker Nisse är en strulig fan – Nisses skuld skulle då inte duga som betalmedel i ICA-affären.

Säg att Nisse har satt sig i skuld med i princip hela samhället. Säg att Nisse även är polisen i samhället och är den enda som har vapen. Nisse blir till slut trött på alla som kräver tillbaka sina pengar och samlar alla innevånarna på torget och pekar med sin pistol och säger:

-”Ni ska från och med nu bara använda mina skulder som betalmedel – den som använder pengar kommer jag skjuta ihjäl. Den som vägrar acceptera mina skulder som betalning kommer jag också skjuta ihjäl”

Det Nisse gör ovan är precis vad banksystemet globalt samstämmigt gör. Det land som tillåter folket att använda landets egna valuta som betalmedel hotas att svältas ihjäl. För bankerna gör precis som Nisse ovan – tvingar oss under hot och utpressning att använda bankernas skulder som betalmedel istället för riktiga pengar..För när vi betalar varandra genom kontona betalar vi varandra med bankernas skulder då ”våra” konton inget annat kan innehålla än bankernas skulder.

Banksystemet är faktiskt snäppet värre än Nisse då bankerna påstår sig ”låna ut” bankernas egna skulder till konton och får oss att tro att bankernas skulder till kontoinnehavarna ÄR pengar som vi ”lånat”. Mao banksystemet har gjort alla till skuldslavar genom att ”låna ut” bankernas egna skulder till konton. Alla är skuldslavar, om inte annat så genom skatten då staterna får betala skatt till bankerna för att stater är tvungna  att ”låna” bankernas skulder (som sagt, Maastricht artikel 101(4) ).

Grekland har visat att vi måste resa oss mot finansdiktaturens skuldslaveri. Vi måste resa oss mot tyranniet och kräva ett ärligt penningsystem där riktiga pengar skapas på ett ärligt demokratiskt sätt. Bankernas kontroll över konto och betalsystemet måste tas i från dem och riktiga pengar skapas demokratiskt . Parasitrovet som finansdiktaturen roffat åt sig ska tas ifrån dem och fördelas till den utsugna befolkningen. Om det ska ske genom ren konfiskation eller genom en extrem beskattning på den 1% som sitter på nästan alla tillgångar kan bli en demokratisk fråga.

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddy, studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem:
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

 

källa

Grekland i ESM

784216_1_wesiogalerie_esmESM – Slutet på demokrati och nationell suveränitet

English

4 dagar efter det grekiska folkets rungande ”NEJ till fortsatta förhandlingar med EU/ECB på det grekiska folkets bekostnad”, meddelade den grekiska regeringens igår att de kommer att ansöka att Grekland skall inlemmas i superstaten EMS “hjälpåtgärder”och alltså därmed i praktiken upphöra att existera som självständig och suverän nation. Så tolkade alltså Tsipras med hjälp av Greklands och Europas Goebbels-media folkets NEJ i söndags. ESM är en överstatlig organisation som invigdes 8 okt 2012 och som rent juridiskt i princip har samma rättigheter som en självständig stat.

Maskerna har verkligen fallit och nu ser alla i Grekland vilka som är vilka, och vilka enda två sidor som egentligen existerar i detta fula spel och på det grekiska folkets bekostnad. Faktiskt på all de europeiska folkens bekostnad, och med demokratin fjättrad till både händer och fötter. Folket i Grekland är inte alls splittrat p.g.a. folkomröstningen så som median menar. Det är tvärtom, ett mer enat folk än någonsin och den giftiga inbördeskrigs-doktrinen vänster-höger-politiken, börjar att suddas ut och istället delas folk allt oftare upp enligt parametrarna demokrat eller anti-demokrat och för Greklands och det grekiska folkets bästa eller bankernas och affärselitens bästa. Dessa existerar inom alla partier (dock aningen tunnsått med “demokrater” i Gyllen Gryning förmodligen).

“Man skall vara alldeles på det klara med att de enda två verkliga parterna i detta fula pan-europeiska spel är EU-oligarkerna och deras tjänar-regeringar med sin “diaboliska” propaganda-apparat på ena sidan, och de Europeiska folken, exkluderade dess finans, affärs och politiska elit, på andra sidan.” Detta skrev jag för några dagar sedan och den sanningen är bra att hålla färsk i minnet under de kommande veckornas “EU-pjäs”.

När skall folk egentligen börja fråga sig, när i helvete alla dessa superorganisationer röstades igenom? När informerades Européerna på ett adekvat sätt om detta? Fick de säga sitt i sammanhanget? Hur många vet idag vad ESM är?

 

Snabb videoförklaring vad ESM egentligen är:

ESM, an organization to handle debt!

ESM: the new dictatorship

 

Varför har så få av er ödmjukheten att först lyssna noga och sedan komma med de egna förslagen?

253D19293CCD065A27EEAE961B946818     0

Européernas “experter” och “allvetare” får spekulera, gnida sina grå och förstå, eller inte förstå, bäst fan de vill. Så länge de inte vågar fråga våra verkliga röster, är de alldeles för arroganta för att ens anses förnuftiga.

I frågor kring skuld, nationell valuta och demokrati har ekonomen och motståndsrörelsen EPAM’s generalsekreterare herr Dimitris Kazakis (till vänster) klargjort och förklarat varje detalj med fakta och referenser som ingen annan och detsamma har konstitutionsprofessorn George Kasimatis (mitten) och f.d ambassadören Leonidas Chrysanthipoulos (till höger) gjort. För att nämna tre bland en handfull andra oerhört kunniga, erfarna och hos folket betrodda personligheter. Dessa människor anser det samlade ”hundspannet” som kallar sig journalister i de stora kanalerna och de stora tidningarna, alltså de enögda propagandatränade ”experterna”, inte vara värda att bjuda in och höra deras argument kring EU och skulden. Varför?

Ni som läser mig då och då och vill ge mig förslag på lösningar på Greklands problem, gör inte det utan att först ha satt er ordentligt in i EPAM’s förslag, lösningar och de tydliga och de pricksäkra analyserna av den verkliga grundproblematiken. Om ni inte gör det, skall ni åtminstone erkänna att ni inte känner till tillräckligt och i synnerhet inte det som krävs, för att kunna ge adekvata råd eller förslag till oss greker som dagligen, de senaste fem åren satt oss in i just denna fråga och med tillbörligt allvar. För oss är inte detta enbart ännu en brännhet, internationell fråga, utan vår livskamp. Visa tillbörlig respekt för detta.

Jag vet alltför väl att ingen av EU-papegojorna VÅGAR exponera dessa mäns analyser och förslag på lösningar, för dessa förslag är alldeles för logiska, enkla och kan snabbt bli populära bland de europeiska folken. De lösningarna går inte ut på att rädda parasitbankerna genom en totalitär ny-kolonial superstat, utan att “riva ner” både dem och den totalitära superstaten,.. och tillsammans med de andra självständiga europeiska folken bygga ett Europa med fria, självständiga och jämställda national-stater där solidariteten och rättvisan och demokratin fungerar, och på folkens och den breda massans villkor, inte på de dysfunktionella investmentbankernas villkor. Och den politiska tjänar-elitens och affärselitens villkor. Detta kan ske mycket enkelt genom vissa politiska, vissa rättsliga och vissa ekonomiska och finansiella, nödvändiga åtgärder. Helt i enlighet med internationell lagstiftning och med största säkerhet, generalförsamlingens överväldigande stöd i FN, om bara en grekisk premärminister lägger fram saken i generalförsamlingen.

Därför ser man ingen av dem i någon kanal i Europa, fast de borde vara i varje kanal och varje dag, nu när detta EU allt snabbare driver iväg in i nazismens och fascismens farvatten.

Vem eller vilka av de Europeiska kanalerna har någonsin bjudit in Herr Kazakis? Han är ju först och främst nonchalerad i de grekiska kanalerna, förutom i några av de oberoende lokalkanalerna. Vem av de utländska nyhetskanalerna har brytt sig om vad den mannen och de andra ur EPAM säger de senaste fem åren? Denna mediala utfrysning sker nu i fem år, trots att Kazakis demokratiska motståndsrörelse har 110 lokalkontor över hela Grekland och tiotusentals aktiva medlemmar. Han, EPAM, herr Kasimatis och herr Chrysanthopoulos nonchaleras i yttrandefrihetens namn naturligtvis. Om den friheten försäkrades vi ju av “the Hall of Shame-cirkusen”, de hycklande världsledarna, som helt skilda från folkmassorna och i skydd av polis marcherade i Paris för yttrandefriheten.

Trots att EPAM anordnat både nationella och internationella konferenser om skulden, nationell valuta och demokratin så är de inga man behöver intrvjua eller fråga anser “de som vet vad Grekland behöver”. Kazakis sänder ett radioprogram dagligen som tusentals följer och han far varje vecka runt i Grekland och talar till folket på deras hemmaplan och det har han gjort under snart 4 år. Dessutom så ”lånar” faktiskt de regeringar som vill föreställa att de tänker på folkets bästa, Kazakis meningar och EPAM’s förslag, fast den urvattnade light-versionen förstås. Alltså de stympade, kraftlösa och halvfärdiga åtgärderna i förhållande till de mycket detaljerade, omfattande och ytterst demokratiska original-förslagen från EPAM.

Trots denna nonchalans och ovetskap, så kommer nu alltså återigen alla möjliga förslag till mig och andra aktiva greker och alla har lösningarna eller åtminstone så har man tänkt på något som inte vi kan ha tänkt på, menar man. I alla dessa förslagen, hur olika de än kan vara, är det alltid underförstått att man inte ens ifrågasätter om grekerna verkligen måste vara i beroendeställning till stormakterna. Och det är just detta som äcklar oss fria, kämpande greker. Kan ni ana hur jävla trötta vi är på alla skygglappsförsedda yr-pannor som på grund av ett, eller några sketna diplom på väggen uppenbarligen tror alldeles för mycket om sig själva. Främst för att det är tydligt att man inte är intresserad av de seriösa rösterna i Grekland i denna debatt, utan bara av vissa, nämligen dem som uttrycker sig i enlighet med finans och politiska elitens intressen.

Jag och många greker med mig kan därför inte alls ta de uppenbara översittar-råden på allvar, då de bygger på era journalisters och TV-“experters” kontinuerliga underskattning av oss. Ni gör det stora misstaget att jämföra “slapptaskarna” och deras “hov” som styrt Grekland och utgjort landets finansiella och politiska elit, med det övriga folket. Det grova misstaget gjorde hela den europeiska politiska, finansiella och journalistiska etablissemanget också åren och månaderna innan den 28 Oktober 1940.

Jag har hört era ”experter”, på tre olika språk och jag har hör de inhemska seriösa rösterna, så innan jag ser att ni också har hört alla sidor och ingående, så undanber jag mig helt enkelt råd, vilka varken jag eller de övriga fria och kämpande grekerna bett om. Vi vet vad vårt land och vårt folk behöver, ni gissar och tolkar utifrån bristfälliga kunskaper och propaganda om problemets grundorsaker. Återkom med de goda förslagen när ni behagar sätta er in i frågan som sig bör och när ni kan ta våra kunskaper, insikter och strävan på allvar.

Vad ni kan göra däremot, om ni vill göra något av verkligt värde är att fråga er media och era “journalister”, varför de inte intervjuar och frågar Dimitris Kazakis, George Kasimatis och Leonidas Chrysanthopulos om dessa frågor, och fråga er själva varför får ingen av er höra deras förslag och sedan själva avgöra? Fråga er samtidigt, hur rätt måste denna man ha och hur rätt har alla hans farhågor visat sig vara, om hela det Europeiska “hundspannet” i princip bannlyst honom från både grekisk och Europeisk media?

Detta millenium’s “gamla greker”, dem som alla era barnbarn och barnbarnsbarn kommer att lära sig om i skolan, kläcks och skapas i dagens Athen och i dagens Grekland, vare sig ni vill förstå detta eller ej.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 6-7-2015

Tsipras tolkar folkets röst som ett NJA

image

English

Konstigt att de utbildade och välartikulerade journalisterna har sådana svårigheter att tolka ett ord på endast tre bokstäver. De tiotusentals banderollerna och affischerna över hela Grekland samt de ca 4 miljoner grekers slagord på gatorna och torgen de senaste dagarna var inte tydliga nog, menar alltså både nyhetspapegojorna och den egna regeringen.

Paniken bland nyhetsuppläsarna, kommentatorer och diverse “experter” i de grekiska TV-kanalerna, var fullständig igår kväll. Så mycket dravel och hårresande teorier om hur man skall tolka detta NEJ. De flesta av dem lyckades få det till att NEJ betydde nej till en brytning med EU. Och sedan påstår de svenska sexlagsstiftarna att ett NEJ alltid är ett NEJ. Vad gäller för våldtäkten av Grekland?

Tolkningarna, över hela registret, var förstås att NEJ egentligen betyder JA och att ingen i Grekland egentligen vill lämna Euron och EU. Trots att det över hela landet har talats om ett NEJ till ockupationen, som vi alla uppfattar Eurogruppens och i synnerhet Tyska regeringens förehavanden i Grekland som. Dessa dumburk-papegojor måste vidga vyerna lite och sluta dricka sitt kaffe endast på de välpolerade innekaféerna, där både personal och gäster poserar med de löjligt överblekta käftarna och de löjligt onaturliga Kalifornia-leendena.

Sedan kom den verkliga “avtändningen”. Tsipras’ eget ”segertal”, där han försäkrade att han INTE tolkar grekernas röst som om han fått uppdraget att bryta med Europa, utan att förhandla om bättre villkor för “samarbetet”. För det första så kallas aldrig ett strypkoppel för “samarbete”, och för det andra så vill vi att han slänger av sig strypkopplet och börjar att på allvar lägga fram folkets åsikt och inställning kring skuldens legitimitet och avtalens legitimitet och med stöd i internationell rätt och t.o.m. med rådet, ifrån FN’s egen folkrättsrådgivare, att vägra betala långivarna och genast förkunna skulden och lånevatalet ogiltligt.

Låt internationella domstolar syssla med frågan i några år och under tiden betalar inte Grekland en endaste euro på skulden. Varför det skulle innebära några problem för grekerna, har egentligen ingen förnuftig människa som klarar av att räkna förstått, trots all domedags-propaganda i medierna? Om gekerna inte betalar ocker-skulden och alltså inte behöver ta nya lån för att betala tillbaka de senaste fem årens  påtvingade, oskäliga lån, så finns det tillräckligt  med pengar för både löner, pensioner, sjukvård, utbildning, infrasstruktur, försäkringar och nödvändigheter åt folket.

Så gör i vart fall en premiärminister och en regering som arbetar för sitt folk och inte för bankerna och affärsmännen.

Vill man, med sådan “vind i seglen” – som NEJ-rösten innebär – och med de främsta internationella rättsliga organens råd om att vägra betala, fortfarande inte tolka ett NEJ som ett “NEJ till detta nyliberala och odemokratiska åtstramnings-EU”, har man helt klart andra lojaliteter än vad man visar. Så hans egen tolkning blev alltså NJA. Hans segertal lät som om det var JA folket sagt. Läste han inte banderollerna och hörde han inte slagorden eller har han inte sett graffittin över hela Athen som säger “NEIN” och “RAUS”? Har inte hans partimedlemmar förmedlat folkets “aja-baja” för några som helst vidare förhandlingar med EU/ECB på folkets bekostnad, om den olagliga skulden och dess omänskliga strypkoppel som kallas avtal? “Till och med om detta skulle innebära att lämna Euron och bryta med EU”, är det klara beskedet folket gav regeringen i Söndags.

Det som denna folkomröstning gjort och som är av stort värde är att den orsakat ett klimat av panik där alla masker slutligen fallit och de har avslöjat sig själva och sina egentliga syften för folket. Vi ser idag klart och tydligt vilka verkliga lojaliteter var och en har och vilkas intressen de arbetar för. Den politiska ledningen, nyhetskanalerna, JA-väljarna, låtsas-demokraterna och låtsas-vänstern har demaskerats. De som underhållit och levt på den korrumption och den svågerpolitik som stjälpt Grekland står  nu “nakna” och “med handen ända upp till armbågen i kakburken”.

Detta kan tvinga Tsipras till nyval och till en bredare koalitionsregering eller en helt ny teknokrat-regering typ Papademos-regeringen. I värsta fall, en militärdiktatur för att lägga grekerna i “gips-vagga” igen, som psykopat-översten, diktatorn, och CIA-agenten Papadopoulos 1967 uttryckte det. Skall bli mycket intressant att se hur den breda majoriteten inom Syriza kommer att reagera på Tsipras minst sagt förädiska NEJ-tolkning. Det är tveksamt om han klarar månaden ut för att inte säga veckan ut, då han återigen dyker upp i politiska “kortbyxor” på förhandlingarna för att framföra det grekiska folkets ställning till Bryssel- och Berlin-kommendanterna.

Jag hoppas att de tankat helikoptrarna!

 

1000-no-vote.jpg.size.xxlarge.promo

in-photos-anti-austerity-march-greece-876-body-image-1435655432images (15)

A man holds a board which reads "No" for the vote in the Greek referendum, as he celebrates at Syntagma Square in Athens on July 5, 2015 after the first exit-polls of a referendum on usterity measures. Greek voters headed to the polls today to vote in a historic, tightly-fought referendum on whether to accept worsening austerity measures in exchange for more bailout funds, in a gamble that could see the country crash out of the euro. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO

Skylten säger vi röstar  NEJ till ockupationen

Svenska journalister, sluta vifta med era “blodiga pekfingrar” emot offren utan att skämmas och sluta försvara gärningsmännen

Varje torg i Grekland fylldes i fredags och igår med ett rungande NEJ som svar till all Brysseldikterad skrämselpropaganda 

Den logik som genomsyrar hela Grekland idag bland folket är: “Titta noga på vilka jävla typer det är som förespråkar ett JA och rösta därför NEJ”. Den samlade grekiska rövareliten, deras politiska betjänter tillsammans med journalistspannet, prästerskapet och de inhyrda JA-supportrarna från Skopje, har nämligen gått man ur huset hela förra veckan för JA-sidan. Det hade nog varit mycket bättre för JA-sidan om dessa ökända rövare och banditer inte visat sig och yttrat sig offentligt i frågan.

Vem styr egentligen Grekland?

Svenska journalister som uttalar sig om Grekland, i de stora tidningarnas eller kanalernas räkning, vill inte tala om att Grekland idag och sedan ca tre år tillbaka faktiskt inte regeras av regeringen så som det ser ut, utan av Herr Declan Costello. Det är nämligen namnet på den icke folkvalda tjänstemannen i Bryssel som är den som ansvarar och beslutar om vilka politiska åtgärder och förändringar som alla regeringar inom EU måste genomdriva i sina länder. En vanlig tjänsteman som alltså inte har några som helst juridiska skyldigheter gentemot något lands regeringar eller folk, utan tvärtom har livslång åtalsfrihet för sina beslut och handlingar, beslutar om 600 miljoner Européers liv och framtid.

I Greklands fall och enligt de två första memorandum-paketen och med den här regeringens nuvarande permanenta memorandum-avtal, så regeras landet idag och sedan två år tillbaka genom ultimatum per e-mail eller sms från Bryssel och Berlin, som grekiska ministrar skriver under och sedan skickar tillbaka till Eurogruppen som egna förslag. Detta är de marknadsförda “hårda förhandlingarna” som median genom en välregisserad pjäs sålt in till er alla och även stora delar av det grekiska folket de senaste fem månaderna. Detta sker så att EU-median kan låtsas som om det faktiskt är flera parter med i detta spel. De enda två verkliga parterna är EU-oligarkerna och deras tjänar-regeringar med sin propaganda-apparat på ena sidan, och de Europeiska folken förutom dess finans, affärs och politiska elit på andra sidan. Flera av de frågor som flera svenska journalister menar att grekerna måste ta ställning till, borde därför rimligtvis först och främst riktas till de som för närvarande dikterar den grekiska regeringens förehavanden och underminerar och nonchalerar det grekiska folkets verkliga kamper.

Det är oerhört viktigt att förstå att ingen analys angående Greklands ekonomi och politiska förehavanden kan bli sanningsenlig eller ens något vidare begriplig, om man inte i densamma också nämner de minst sagt otillbörliga kraven, ingreppen och utpressningarna som utländska regeringar bedrivit emot landets ekonomi, affärsliv och politik under hela efterkrigstiden. En trovärdig analys måste alltså, klargöra vilka det de facto är som återkommande hindrat det grekiska folket från att göra upp med sin korrupta, skrupelfria, kriminella och kollaboratörsbenägna elit en gång för alla. Vad gör EU-median t.ex. de senaste fem åren och i synnerhet under de massiva protestaktionerna 2010 till 2013. Jo, den samlade EU-median underminerar och förvanskar medvetet folkets rop på rättvisa och demokrati. Slagorden på banderollerna och ur människornas munnar går inte att misstolka, såvida man inte prompt måste porträttera grekerna som lata och bedrägliga bråkstakar som inte vill betala för det de lånat.

Jag var där på Syntagma alla de tre åren och vet mycket, mycket väl vad den absoluta majoriteten av de över 4 miljoner greker som var ute på gator och torg över hela Grekland ville då och fortfarande vill. Vi ville och vill, det den absoluta majoriteten av oss alltid velat genom hela vår mångtusenåriga historia och som vi sedan “Sjöslaget vid Salamis” återkommande uttryckt också i praktiken. Inte minst genom befrielsekriget emot Ottomanerna och den moderna grekiska nationens födelse 1821. Vi vill ha “Demokratin verklig och Friheten mänsklig” som våra kämpar emot nazisterna skrev på väggarna i städerna under den dåvarande Tyska ockupationen.

Med näbbar och klor har stormakterna underhållit och skyddat den grekiska rövareliten

Till och med genom att skapa och göda inbördeskrig och diktaturer i landet har stormakterna ständigt förhindrat det grekiska folket från att skapa sin demokrati och sin egen form av samhälle efter sitt eget självbestämmande. Numera kommer förstås inte Européerna undan sitt ansvar längre, då också denna nyvakna generation av greker har börjat inse vad som pågått de senaste 70 åren, och vad det i verkligheten betytt för grekerna att vara medlemmar i ett oligarkiskt och imperialistiskt EU.

I slutet av andra världskriget, valde Churchill att avväpna frihetskämparna och stödja fascisterna, nazist-kollaboratörerna och bödlarna som utgjorde ca 10% i Grekland för att rensa ut EAM/ELAS, d.v.s den motståndsrörelse som ca 80% av den grekiska befolkningen anslutit sig till och stött i frihetskampen emot nazisterna. Inbördeskriget 1944 – 1949 var en direkt efterföljd av Churchills beslut. De som utan minsta tvekan skulle ha blivit en överväldigande majoritetsregering i Grekland efter kriget förföljdes, jagades och mördades av högerextrema militier, kriminella mördare och delar ur den grekiska engelsk-styrda armén på CIA’s uppdrag, långt efter att inbördeskriget tagit slut. De som alltså som kämpande nation och som ett helt folk bjudit på Europas starkaste och effektivaste motstånd, och som kört ut nazisterna ifrån Grekland utan någon avsevärd hjälp utifrån, fick p.g.a Churchill aldrig bilda regering.

Ett annat exempel på stormakters inblandning och stöd till de korrupta i Grekland är ett exempel från slutet av 60-talet, närmare bestämt den 21 april 1967, då CIA valde att planera, sanktionera och stödja en grym, fascistisk militärjunta, när folket försökte hitta vägar att göra upp med sina CIA-styrda, korrupta politiska ledare och affärsmän. Detsamma efter juntan och 17:e November-revolten 1973, då främst USA och England pekade ut vilken enda kandidat som var tänkbar som den nya demokratiskt valda premiärministern i Grekland. Detta, trots en handfull andra stora och betrodda politiska personligheter som folket främst hade i åtanke. Så fortsatte stormakterna hålla den grekiska finansiella och politiska korrumperade eliten kvar på plats, enda in i våra dagar.

De europeiska stormakterna och USA, har med hjälp av invasionskrig, inbördeskrig och grymma diktaturer hållit den korrupta eliten kvar i sina positioner i de länder man behagat. I Greklands fall så är det så illa att många av dem som var kända nazist-kollaboratörer under kriget blev rikligt belönade med antingen nyckelplatser i det politiska livet eller i den nya affärseliten i landet några decennier senare. Idag så ser vi – förutom några av dem själva (över 90 år idag), sönerna, döttrarna och barnbarnen till dem som gick bredvid nazist-befälen med huva på huvudet och pekade ut det grekiska folkets frihetskämpar för exekutionsplutonernas kommendanter – sitta i politiska nyckelpositioner och de utgör den finansiella och politiska eliten också idag. Omklappade och omkramade av dagens EU-politiker och EU-bankirer och med samma kollaboratörsinställning och förrädarattityd som deras fäder och förfäder.

Numera, efter de senaste tio årens cirkus är det tyvärr en tragikomisk fars att se vad grekerna går till val för och vad de sedan tvingas att utstå, och detta med Européernas goda minne och de senaste fem åren med medlemsländernas viftandes sina löjliga pekfingrar. Denna Europeiska pjäs är vad som utspelar sig på grekernas bekostnad under krisens 5 år.

De journalister som ännu yrar om att ”grekerna måste ta sitt ansvar”, borde först och främst och en gång för alla fatta att de måste beakta två specifika saker innan de från en av historiens mest avlägsna “stå-läktare” kräver mer ansvar av grekerna. DEN FÖRSTA ÄR ATT GREKERNA MER ÄN NÅGOT ANNAT EUROPEISKT FOLK VERKLIGEN HAR FÖRSÖKT ATT FÅ BORT DESSA KORRUPTA PARASITER FRÅN SITT SAMHÄLLE, OCH DET ANDRA ÄR ATT VARJE GÅNG DETTA INTE LYCKATS SÅ ÄR DET UTLÄNDSKA REGERINGAR OCH INTRESSEN SOM RÄDDAR DERAS SKIN OCH HÅLLER DEM KVAR OCH INTE GREKERNA SJÄLVA. Grekerna må de senaste två decennierna ha fallit offer för en hutlös propaganda och en psykologisk terror och de må ha lurats av både inhemska och utländska intressen att välja ledare kortsiktigt och utan något egentligt hopp om någon grundlig förändring, men ingen kan säga att det grekiska folket inte alltid gjort sin historiska plikt när det väl kallats. Oftast tyvärr med de påstådda “vännerna” och de påstått allierade som främsta motståndare.

Bildresultat för All Greece say NO

Oavsett vad den precisa frågeställningen för folkomröstningen vore så vet jag och de flesta andra som följer detta på nära håll att det överväldigande NEJ som grekerna kommer att säga idag är till mycket hög grad ett “far åt skogen” till den här sortens Europa. Det är ett NEJ till varje vidare förödmjukelse från Schäuble, Merkel och deras EU och Eurogrupp, ett NEJ till vilken grekisk regering som helst som inte orkar axla folkets verkliga uppdrag. Det är ett NEJ till den olagliga skulden och de olagliga låneavtalen och om det alltså skulle behövas även till EU-medlemskapet. Det är ett NEJ till ett ny-nazismens och folkmordens Europa och ett stort och bestämt NEJ till Greklands kolonialisering. Grekerna kommer att be det nyliberala EU “fara o flyga” oavsett hur resultatet kommer att tolkas av regeringen som ju säkerligen kommer att försöka hitta vägar inom EU:s ramar för att bemöta långivarna. Folket som inte alls vill något sådant kommer att straffa den regering som inte fattar vad folkets NEJ i detta nu faktiskt betyder. Grekerna förstår nämligen numera att utan en nationell valuta och folkets kontroll över sin egen centralbank kommer aldrig folket att befrias från den olagliga skuldbördan och de europeiska asätarna.

Varenda grek utom parasiterna, alltså de som lärt sig att tjäna storkovan utan att jobba själva, känner innerst inne att de värderingar, den människosyn och den hycklande logik som detta Europa så lätt faller in i och så självklart praktiserar, har absolut ingenting alls med det grekiska folkets och den grekiska kulturens grundvärderingar och människosyn att göra. Den sortens Europa kan tyrannerna, tyrann-tjänarna och de som accepterar den sortens Europa behålla för sig själva. Grekland har ingen som helst anledning – ekonomisk, kulturell, andlig eller intellektuell – att tillhöra ett Europa som strävar efter värderingar och normer som vi för länge sedan både kasserat och fördömt i vår folksjäl och i vårt folkminne.

Det klassiska grekiska arvet utgör således inte det här Europas och den här västvärldens grundvalar hur mycket man än vill hävda detta. Man får titta på Roms värsta tyrann-perioder, på Karl den stores och Adolf Hitlers Europa för att hitta grundvalarna till Schäubles, Merkels, Dijsselbloems, Junckers, Schultz och Draghis Europa. Den sortens Europa representerar med andra ord allt det som faktiskt för ca 2500 år sedan föranledde den klassiska Athenska demokratins uppkomst. Förbered er på liknande omdaningar i vår tid de närmaste åren eftersom Spanien, Portugal, Italien och Frankrike kommer att följa Grekland tätt ut ur detta fjärde rike-EU.

Tror ni att någon av de seriösa av oss tar era journalisters löjliga pekfingrar på allvar, när vi så väl vet vart dessa fingrar rör i för grytor bakom kulisserna? Blodiga fingrar kan inte vifta åt ett folk som till sådan grad spillt sitt blod för att bekämpa dem ni så skrämda och kuvade tjänar. Journalister och politiker från folken vars historia är kantad av blodtörst, grymhet och folkmord kan inte “vifta med fingret” åt ett folk som genom hela historien gjort sig känt för att ha bekämpat just detta.

De allra flesta folken i Europa är bestämt på det grekiska folkets sida. Detta blev solklart under den vecka som passerat med alla de tusentals meddelanden som kom till Athen och det grekiska folket från hela Europa och hela världen. Några få bror-duktig-nationers folk står fast vid tyrannens linje och placerar sig själva därmed i historiens skamvrå.

När man väl förstått graden av de grova brott som ständigt begåtts emot Grekland och dess folk av de Europeiska stormakterna sedan nationens födelse, skall man också beakta följande faktum. Under bara de senaste 7 åren, så har Greklands skuld fördubblats i förhållande till vad den gjort under den moderna grekiska nationens hela 170-åriga historia. Även en jubelidiot bör kunna ana ugglor i mossen efter en sådan typ av ”hjälp” från EU till Grekland.

Såsar man trots detta vidare på ”grekerna-måste-ta-sitt-ansvar linjen” och snurrar in sig i endast vissa siffror men aldrig ens vill ta i andra siffror, så som i princip hela det svenska ”hundspannet” som kallas journalister gör, så lider man av ett kraftigt mjukvarufel i sin tankeförmåga. Eller åtminstone av ett förstoppat känsloliv och en kraftig och kronisk ryggradslöshet. Eller så är man helt enkelt en fascist som tycker att det visst går att kvitta en olaglig skuld, eller vilken offentlig skuld som helst med miljontals människoliv och ett helt lands existens. Man skiter då med andra ord fullständigt i vad folkrätten och de internationella konventionerna säger och vad all internationell lagstiftning som gäller säger kring långivarens och skuldinnehavarens ansvar, rättigheter och skyldigheter vid statliga lån.

Vår styrka som folk genom historien har nästan aldrig varit endast vältränade och välutbildade krigare, tapperhet eller klipska strategiska drag, utan det simpla faktumet att vi haft rätten på vår sida och det har gjort oss oövervinneliga emot de största monstren i historien och idag om något har vi den rätten på vår sida igen, och vi har återigen ett monster emot oss.

EU’s och Eurogruppens egentliga krigsförklaring emot oss gör ju bara dem svagare och oss starkare.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 5-7-2015

 

The NO frightens and causes panic to the gangsters of the Euro and the banks

Big graffiti on wall in Athens

I must inform everyone who still believe the European news media’s version of what happens in Greece, and what they report about Greece and the referendum, that a huge “yes”-propaganda machinery has been unleashed from all those who with their “courts” have brought the country to this position. Of course with huge foreign support and help, since at least WWII.

EPAM’s general secretary the economist Dimitris Kazakis says:

“The YES-side is struggling to hide that YES means confiscation of deposits, salary, pension, private and public property of Greek citizens, as required by the lenders. YES means the release of layoffs without compensation, permanency of the interests of the employer, unemployment and temporary short-term work for the vast majority of Greeks. It means the continuance and increase of misery, soup kitchens, suicides and deaths because of lack of the basic necessities. All this that the lenders call bailout.

And the government? What is the government doing? At the same time that they are closing the banks, leaving them at the mercy of the deliberately caused panic among the pensioners and the private sector, in the Government Gazette, Sheet no. 1295, June 30, 2015, the government gives new guarantees in public to the Eurobank, so that this particular bank can sell its own bonds of around 1.91 billion euros, and to the Greek National Bank for 4.26 billion euros.

The government supports bankrupt banks and guarantees that the Greek taxpayer will pay their debts if these banks cannot. But when it comes to protect the people’s savings, wages and pensions, they hold up their hands. It closes banks, puts a ceiling on withdrawals and paves the way for “haircut” savings from the first euro.

At the same time, and while having announced a referendum, Mr. Tsipras submit an ostensibly own proposal based on which the European Stability Mechanism (ESM) will redeem the IMF. In other words, it suggests that the Greek should be further burdened with the IMF debt with ESM money and with at least twice the rate.

And the worst, he proposes to put the whole country under the ESM, which operates as a super state with complete immunity and privileges capitulations. This will move away from the IMF, which is unable to declare Greece bankrupt the and thus surrender completely to the ESM. To a super state that has the ability to sell, dismantle, cut and maim entire Greece.

Even though he wants to hide it Mr. Tsipras can not. He is with the YES even if he in public says NO. As does the leadership of Perissos (head quarters of the communist-party) that very much would like to say yes, but for show throws in an invalid vote. The referendum has already clarified the cloudy landscape. Every crook goes back to his own counter and shows his true colors.”

The yes-side, everyone should know, are those who have become used to not work for their income, but want to keep a position in the corrupt system and the subservient Greece of the cartels and the European banksters. They exist in the top of all the established parties in Greece and in all top channels in Greece and all of them are dependent on money from the different private and political interests, domestic as foreign. It’s all those who want to keep Greece a plutocracy and an oligarchy in dependence and in the lap of the foreign vultures. And I am not talking about serious investors who have long-term interests in Greece and in accordance with the Greek people’s interests, but the vultures that roam from country to country waiting for national collapses and is pushing for such things to happen and who lives on blood money and crimes against humanity… These are the ones that EU generally mean when they talk about “investors” and those are the ones that the Eurogroup doesn’t want to disappoint.

Anyone who are advocating a “yes” in this referendum wants to put Greece in a final colonial status to Brussels and Berlin and the Greek people to become debt-serfs in their own country…

Since the images of fighting pensionaries’ stomping on eachother or chaos and havoc in ATM queues that the photographers wanted didn’t actually occur to extent that they expected, they simply arranged them or in some cases I even saw images from other parts of the world broadcasted by European media as if they were from Athens… Even a number of buses from Sofia was chartered by ND-members and filled with Bulgarians, who for 100 Euro per head acted as “yes-supporters” on Syntagma on the YES-rally. Friends tried to talk with some people and they talked some Slavic language they told me and many others discovered the same… The current European propaganda machinery is not only spreading a ridiculous kind of black “journalism” but it also is a great humiliation to the intelligence and the common sense of the European citizen. Well apart from a few remote and intellectually dark corners of Europe.

In Sweden where I happen to be at the moment, unfortunately as always almost everyone are more or less very supportive of EU’s “defend-the-criminals-and-blame-the-victims” policy, the austerity-policies and they are completely influenced by the European Brussels directed media, so they listen to and trust every imaginable crap that comes out of every media-parrot’s beak in TV. The alleged critical voices in main stream media are ludicrous and on a level that not even kids in first class would believe in Greece, Spain and Portugal. In Sweden those voices are the absolute limit for what they can handle.

But forget about the Swedes. The Europeans that are actually able to critically follow the current events are not that stupid or that well conditioned, so at this time in history the masks are falling and everyone will show their right faces and their right intents and I have quite solid reason to believe that the nations and the people in Europe with a spine will stand up and do their historic duty. The Swedes will read about it and get the point in the history books in 60 or 70 years.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 3-7-2015

Zoes skarpa demokratiska positionering i sina riktlinjer till det grekiska parlamentet avslöjar två SYRIZA

bouli-eklogi-proedrou-tis-boulis (1)1423226283

English

Ελληνικά

Zoe Konstantopoulou, är den yngsta i ålder och den andra kvinnliga talmannen i parlamentet. Hon valdes med 235 röster av 298 parlamentsledamöter som deltog i omröstningen. De första officiella, rent demokratiska riktlinjerna till det grekiska parlamentet på länge, gavs av Mrs Zoe Konstantopoulou’s i sitt öppningstal.

Den första ljusglimten av solsken lyste på grekerna, då de svarta molnen för första gången på fem år skingrade sig lite. Det var en verbal solstråle, men den kom från någonstans den inte har kommit på mycket länge i Grekland, eller i övriga Europa för den delen. Det var den officiella, djupt demokratiska, patriotiska och konkreta positioneringen av den nya talmannen i parlamentet, i sitt öppningstal.

För första gången sedan det blodiga inbördeskriget har någon i den positionen, officiellt uttryckt och personligen förbundit sig till de mycket grundläggande demokratiska fundamenten, så kristallklart. Hon påpekade att parlamentets största uppgift är att först och främst försvara och garantera dessa grundläggande demokratiska principer och värderingar och den grekiska nationens historiska rätt till dem. Hon nämnde särskilt de odiskutabla rättigheter som den grekiska nationen och det grekiska folket i synnerhet har, på grund av dess heroiska kamper och gigantiska uppoffringar för demokrati och frihet, genom hela historien. Mycket bestämt förklarade hon, att vem som helst som försöker beröva grekerna dessa rättigheter  – från och med nu – kommer att möta en vägg med de demokratiska grundprinciperna i praktiken. De kommer att möta den ursprungliga andemeningen i folkrätten, den väsentliga essensen i FN-konventioner och det grekiska folkets konstitutionella rättigheter, i handling. Och de kommer att möta ett parlament som, först och framför allt annat, kommer att försvara dessa historiska rättigheter och garantera dem till dessa historiska försvarare av dem.

Hon gav ett mycket törstigt och nästan uttorkat folk, ett par ‘shots’ av friskt källvatten, efter så många decennier drickandes giftigt och smutsigt vatten serverat i form av stormakternas snyggt förpackade, buteljerade latrin-vattenHon talade direkt till hjärtat hos över 80% av grekerna (inklusive diasporan). Detta faktum är anledningen till att Mr Varoufakis såg så orolig ut och varför han vred och vände på sig som en “Lord Voldemort på kola”, under Fru Konstantopoulous tal. Hennes ord var som smärtsamma, förvrängda höga ljud i hans öron, eftersom han bär Soro’s hörlurar. För alla nyliberala krafter i synnerhet för topp-bankirerna på planeten, lät detta tal som ljudet av en metallkniv som skär mot en tom tallrik.

Herr Varoufakis må ha tagit de europeiska medierna och de politiskt korrekta vänster-låtsarna med storm, men om han inte följer den breda majoriteten av partiets och medlemmarnas synpunkter på skulden, kommer han ha många duster med egna partimedlemmar. Fru Konstantopoulous vyer har mer stöd i Syriza än Varoufakis “strama försörjnings program”, vänj-er-vid-att-vara-skuldsatta-programmet. Att han är en mycket bra ekonom är det ingen fråga om, men att vara en lysande ekonom är inte tillräckligt för en sådan position. I den positionen måste han först och främst arbeta för folket och inte åt någon annan. Dr Mengele var också en lysande läkare men hans lojaliteter och hans arbetsgivare utgjorde ett dödligt hot för miljoner människor. Det är för vad och för vem de arbetar som räknas. I hans fall är det helt klart att han inte arbetar för det grekiska folkets bästa.

Mrs Konstantopoulou visade en något annorlunda linje än finansminister Yanis Varoufakis som har att säkerställa skulden och i verkligheten bara talar om “sträckea ut den över längre tid”. Hon talade om avskrivning av majoriteten av skulden, så som utlovat. Hon betonade också att hon själv kommer att ta initiativ för att främja grekernas anspråk att radera största delen av den grekiska skulden och utvecklings-klausulerna.

På grund av parlamentets talman, fru Konstantopoulou’s oöverträffade, officiella klarhet och skärpa i de grundläggande demokratiska principerna, i motsats till vad som pågår i de trojanska hästen-ledda delarna av regeringen, är det uppenbart att två “Syriza” är i aktion just nu… Den trojanska hästen tjänar stor-makternas intressen, och de andra, vars anda tillsammans med den stora majoriteten av de grekiska folkets gemensamma anda, talade genom den nya ordföranden för det grekiska parlamentet på fredagen.

Detta är den enda riktigt goda nyheten  hittills, men endast om den nya talmannen och parlamentets officiella ståndpunkt också försvaras i praktiken och i handling, naturligtvis.

Hennes grundlagsskyddade ställning, som ordförande för det grekiska parlamentet, ger henne mycket stor frihet att fastställa regler och dra riktlinjer för parlamentets demokratiska, praktiska förfaranden i enlighet med de grundläggande demokratiska principerna. I praktiken innebär det, att aktivt garantera och försvara grundläggande demokratiska rättigheter åt det grekiska folket och det måste baseras på folkets önskemål.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 07-02-2015

 

Talet har inte sänds i sin helhet någonstans i västmedian ännu, utom vissa utdrag (minuter och sekunder från det 24 minuter långa talet). Jag försökte hitta den översatt på YT. Detta tal var ett smärtsamt oljud för bankirerna och den globala eliten. Som det alltid är då demokratins fundamentala principer, internationella lagar och FN-konventioner tas upp från höga officiella positioner i en nations regering.

Jag laddar upp den här för er som förstår grekiska

_______________________________________________

%d bloggers like this: