Category Archives: Artiklar på Svenska

US, NATO and EU have the nerve to complain about “Russian expansionism”? Pot, meet kettle!

Look where the bases are:

russia_wants_war_look_how_closely_they_put_country_to_our_military_bases

us-bases-mideast

us-bases-central-asia

us-military-cia-interventions

bases-in-Africa

us-bases-okinawa

us-military-presence-overseas

 

 

 

 

 

Advertisements

Förintelsen: Vadå, ”aldrig igen”? Och vilka var egentligen de andra 9 miljonerna?

f176c-dittatura_dell_euro

Merkel och Scheuble bygger ett Fjärde Rike i Europa

Vadå “aldrig igen”? Och vilka var egentligen de andra 9 miljonerna?

Två frågor som alla i dagens Europa har all rätt att fråga sig och framförallt fråga sina regeringar och sin media.

Nu, så här på förintelsedagen; varför vet vi så väldigt lite om de 9 miljoner övriga européer som förintades i dessa läger?

Att minnas förintelsens offer är mänskligt och oerhört viktigt, men varför minns vi endast den delen av offren som var judar? Att hela västvärlden förbiser majoriteten av de övriga offrens identitet och endast talar om de 6 miljoner som var judar, är för många av de antinazistiska demokraternas och motståndsmännens barn, barnbarn och anhöriga direkt stötande. De kräver förstås att deras offer och förluster också skall uppmärksammas och hedras så att uppmaningen “aldrig mer” även kan gälla ideologisk och socialekonomisk förföljelse och förintelse

Det beräknas ha dött över 15 miljoner människor i de 23 största tyska förintelselägren och i de över 1 200 underlägren mellan åren 1939 och 1945. 6 miljoner var judar och 9 miljoner var inklusive romerna främst européer från Ryssland, Baltstaterna, Östeuropa och Balkan. Oavsett om någon inte vill hålla med om siffrorna, så är det denna fördelning av dödsoffren som gäller. 1/3 var judar och 2/3 var till sin majoritet utpekade nazistmotståndare och de klassade som undermänniskor.

Den 27 januari 1945 befriades fångarna från Auschwitz-Birkenau koncentrationsläger och därför uppmärksammas detta med en internationell förintelsedag så att ”vi aldrig skall glömma” och låta detta hända igen.

assets_large_t_420_53835802

Satiriska teckningar på hur grekiska rebeller framgångsrikt och respektlöst saboterade nazisternas och fascisternas planer förekom frekvent i de Amerikanska, Engelska och Franska tidningarna mellan 1940 och 1944.

Men de 9 miljoner människor som mördades och som inte var judar, har vi för länge sedan glömt och därför förföljs idag människor med demokratiska åsikter eller s.k vänsteråsikter igen. Civilrätts- och människorätts rörelser och demokratiska aktivistgrupper misstänkliggörs och demoniseras igen i Europa, precis som då. Borde inte Förintelsedagen hedra minnet av förintelsens ALLA offer?

Alla som idag öppet talar emot eller motsätter sig EU:s nyliberala kolonialism, alltså raserandet av både civila och mänskliga rättigheter, och som istället föredrar demokrati och rättvisa – framför de politiska och finansiella oligarkierna – är ideologiska ättlingar till majoriteten av de icke-judar som förintades i de tyska lägren då. 

Då kallades de alla ”kommunister”, men mycket långt ifrån alla var verkligen kommunister. De klassades så därför att Röda Armén var de som piskade nazisterna värst, så alla motståndsrörelser i Europa oavsett karaktär “färgades röda” av nazisterna. Tyvärr har den feltolkningen följt med in i våra dagar. Inte minst genom den nuvarande Europeiska medians försorg, d.v.s. nyliberalismens propagandamaskineri. I verkligheten var motståndsrörelserna i Europa, i sin grund socialistiska och demokratisk-patriotiska.

Väldigt många av de intellektuella, poeterna, artisterna, förläggarna, skribenterna, motståndsmännen och rebellerna i de kämpande, fria delarna av Europa då var liberaler, demokrater, socialister och vanliga arbetare, bönder och bybor som tog till vapen främst som nazistbekämpande patrioter. Ja, t.o.m. vissa konservativa nazimotståndare fanns bland de 9 miljoner icke-judiska offren. Det handlade om människor som helt enkelt inte var beredda att lämna över sitt land till Hitler utan strid, och detta var också den absolut vanligaste drivkraften till att man anslöt sig till motståndsrörelsen.

Som första nation befriades Grekland den 10 Augusti 1944, då EAM/ELAS själva och utan stöd från vare sig allierade eller Sovjet, slutligen tvingade ut nazisterna från landet. Faktiskt, så var det enda landet där judar aktivt och organiserat kunde bekämpa Nazisterna, den grekiska motståndsrörelsen ELAS. Och tusentals grekiska judar gjorde detta också.

Det största och mest effektiva verkliga motståndet emot nazisterna under 2:a världskriget var faktiskt inte de allierades arméer i Europa, de hade ju åkt på stryk överallt, utan motståndsrörelserna och deras betydande sabotage- och motstånds-krigsföring, främst i Östeuropa, Grekland, Frankrike, Belgien och Norge. Och det är just den utvecklingen som dagens nyliberaler och nynazister vill strypa redan innan de demokratiska krafterna hinner organisera sig i en genuin och effektiv befrielsekamp igen, precis som då. Därför slätar man skamligt nog över de 9 miljoner offren som inte var judar i dagens förintelseminne.

I enlighet med tidsandan låg dock nazisternas och den Europeiska och Amerikanska finanselitens ”kommunist-paranoia till grund för den västeuropeiska allmänhetens uppfattning av dessa motståndsrörelser, så för icke-judarna blev samlingsnamnet för nazistmotståndet i Europa, ”kommunister” , vare sig de var kommunister eller ej. Den groteska generaliseringen görs än idag av högerextrema och högkonservativa och har gjorts sedan 1945. Till sådan grad att de europeiska parlamenten och den europeiska median idag har anpassat sig till den fascistiska logiken. Att vara demokrat och aktivt värna om civila och mänskliga rättigheter och rättvisa ses av EU-oligarkins parlament som “upprorsmakeri”.

Så nu när Europa och Tyskland återigen blivit en hemvist för nazistideologin och dess krigshets återigen sprids, är det av absolut största vikt att var och en vågar stå rakryggat och ta upp några specifika frågor enligt rubrikens frågeställningar. I synnerhet då nyliberalismens och nynazismens propagandaapparat inte någonsin tänker göra det. Inte sedan 1939, har den så kusligt samstämmiga Tysk-Europeiska politiken och median varit en så uppenbar anstiftare till ökad rasism, samhällssplittring, fattigdom, massakrer på civila, inbördeskrig, folkmord och krigsbrott. Libyen, Grekland, Ukraina, Syrien, Yemen är några av exemplen. Endast Grekland har av dessa klarat sig undan krig. Än så länge. 

Jag är sannerligen inte ensam om att efterlysa att några ytterligare frågeställningar kring förintelsen lyfts idag vid sidan av den Europeiska, Bryssel- och Berlin-styrda media apparaten. Som exempelvis:

 • Varför accepterar dagens EU-medborgare så enkelt politiska åtgärder, ekonomiska modeller och medial propaganda som uppenbarligen föder nazism, fascism och rasism?
 • Vilka verkliga åtgärder vidtar det civila samhället i Europa idag för att inte muslimerna och de av Europeisk media utpekade syndabockarna, skall behöva uppleva samma skräckvälde som bl.a. judarna och nazistmotståndarna gjorde under slutet av 30-talet och första hälften av 40-talet i Europa?
 • Vilka var egentligen de 9 miljoner icke-judar som förintades under 2:a världskriget och varför just dessa?

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 27-01-2016

 

Grekiska öbor kan nomineras till Nobels fredspris

bigOriginal

En grupp akademiker vill nominera invånarna i den grekiska övärlden till Nobels fredspris. Anledningen är deras insats i flyktingkrisen, skriver The Guardian.

Förra året gjorde 900.000 migranter den riskfyllda resan över Medelhavet. Majoriteten av dem togs emot av invånarna i den grekiska övärlden som hjälpte till att rädda dem ur havets vågor.

Nu förbereder en grupp akademiker vid universiteten i Oxford, Princeton, Harvard, Cornell och Köpenhamn en nominering av invånarna på Lesbos, Kos, Chíos, Samos, Rhodos och Leros till Nobels fredspris.

Gruppen anser att det bör uppmärksammas att invånarna – trots Greklands svåra ekonomiska problem – svarar på flyktingkrisen med ”empati och självuppoffring”. Öbor har öppnat sina hem och tagit hand om sjuka och skadade. I vissa fall har fiskare slutat jobba för att koncentrera sig på att rädda migranter.

Foto:
Flyktingar tas emot på Lesbos. Foto: AP

”På avlägsna grekiska öar har mormödrar sjungit vettskrämda små barn till sömns, medan lärare, pensionärer och studenter i månader har erbjudit mat, skydd, kläder och tröst till flyktingar som har riskerat livet för att fly krig och terror”, skriver kampanjgruppen Avaaz som vid skrivande stund har fått in nästan 290.000 underskrifter på sin hemsida.

Nomineringen ska vara inne senast den 1 februari.

Marit Sundberg, DN

 

källa

Demokratins “muskler” må vara förtvinade, men den är inte död såvida inte vi låter bödlarna “vårda” den

world-of-consumerism

Demokratin kan aldrig bevaras eller försvaras av “företagkratin” för dess målsättningar kräver demokratins och de mänskliga rättigheternas död

De absolut bästa stunderna i samtalen i de sociala medierna för mig är när någon med huvudet på skaft, lyfter en fråga eller ställer en fråga med den upplystes insikt, som i sin tur lockar till eftertanke innan man svarar,.. om man har svar vill säga.

Min fb-vän Kjell-Erik Andersson, som är administratör för facebook-sidan Graasroot International lockade under ett “samtal” på sidan till följande svar, som jag vill dela med resten av er. Att EU håller på att braka ihop var huvudinlägget.

KL:EU har egentligen brakat ihop redan 2012, men hålls vid liv på konstgjord väg genom en påtvingad “ekonomisk respirator” (privatiseringar, åtstramningar och raserandet av civila och mänskliga rättigheter och internatiuonell rättvisa, “för att rädda” de mest kriminella “investerarna” och de mest omoraliska bankirerna)… Detta kommer att bli uppenbart så fort Draghi inte kommer att kunna trycka upp och sprida fler värdelösa papperslappar i form av skuld-Euro… Ju fortare “vi” (de Europeiska folken) stänger av “respiratorn” (aktiv dödshjälp) desto snabbare kan återhämtningen via VERKLIGA ekonomier börja för alla de Europeiska nationerna och folken…

K-E A: “Kanske helt rätt men känns väldigt jobbigt. Det kommer att krävas gigantiska nedskalningar i den reala ekonomin, alternativt mycket stora skuldavskrivningar. Med åtföljande sociala konflikter. Det kommer att ställas mycket höga krav på ledare, som vi inte har i dagsläget.”

KL: Skuldavskrivningarna och även ogiltigförklaringen av olagliga skulder har stöd i internationell rätt och det har FN’s Human Rights rådgivare redan påpekat sedan 2013 till de länder som skuldsatts oskäligt och olagligt (i synnerhet Grekland men också Spanien, Portugal o.s.v)… Däremot så har dessa länder precis som de flesta andra EU-länder försetts med neoliberalismens agenter – som regeringar – som gått storfinansens ärenden istället för att se till att fullfölja det uppdrag de fått av sina folk. Grekernas NEJ-röst som tolkades som ett JA av Tsipras låtsas-vänster är det mest groteska exemplet i Europa så här långt… Samaras så kallade success-story som hela Europa gick på, var en likadan storlögn som syftade till att kasta sand i ögonen på EU-medborgarna tills utförsäljningen fullföljts.

Och du har helt rätt att det ställs stora krav på ledarna, men de kraven skall ställas till verkliga ledare och inte på de ryggradslösa bank-tjänarna till ledare vi har idag (från vänster till höger i nyliberalismens tecken). Folken behöver ersätta dessa mediokra slapptaskar med riktiga ledare som förstår och respekterar demokratins fundamentala huvudprinciper, d.v.s. sådana som ser efter sitt folks bästa, försvarar folkrätten, de offentliga finanserna och landets produktion först och främst – och inte bankernas och de fiktiva marknadernas bästa… I annat fall spelar vi de mörkaste krafterna sedan Hitler rakt i händerna.

K-E A: Mycket bra och initierat skrivet! Frågan är då bara hur folkets nominering av sina rättmätiga ledare ska gå till. Förslag?

KL: “Upplysta och aktiva medborgare som har förmågan att se värdet i solidaritetsprincipen och det sociala tänkandet är det enda svaret för en demokrati med “stuns” och kraft nog att stå emot nykolonialism och fascism… Så länge vi lämnar över våra liv i händerna på ledare som bara ser oss som ekonomiska spelbrickor kommer vi också att förbli sådana tills vi inte ens är det, utan endast skuldslavar och tjänare utan rättigheter. Dagens ledare och dagens s.k. demokratiska regeringar vill uppenbarligen inte ha medborgare utan medbrottslingar och därför ägnar de sådan enorm energi på att förvrida våra uppfattningar om verkligheten och att marknadsföra den nya Europeiska imperialismens allra mest stötande doktriner som nödvändiga. Ledare som lämpar sig för en verklig demokrati d.v.s. ledare som verkligen regerar istället för att styra och administrera finanselitens önskemål, hittar man bland folk som vet hur det ”dagliga brödet” tjänas och som vet vad det innebär att arbeta för sina pengar. Folk som vet hur ett hushåll sköts och hur de grundläggande behoven säkras för ALLA.

Vi kommer aldrig att hitta sanna demokrater som tar sitt uppdrag på allvar bland proffspolitiker och partipolitiska broilers eller hos “experterna”. En tumregel är: Om man behöver experter för att leda en demokratisk stats angelägenheter är det ingen demokrati, utan en oligarki. En “bättre vetande”, oftast självutnämnd elit som leder ett helt folk i “koppel” via skräckpropaganda och komplicerat dravel skapar livegna och slavar. Om vi fortsätter att leta bland “experter” och proffspolitiker eller proffs-syndikalister, kommer vi att fortsätta hitta endast imperie-behjälpliga karriärister och ansvarslösa demagoger som inte har ryggrad nog att ta de rätta besluten. Vi kommer att fortsätta se förhandlingsbara samveten bedra oss efter varje val. Vi behöver vanliga, upplysta medborgare med integritet och ryggrad nog att stå emot frestelser och yttringar av själviskhet och girighet på det offentligas bekostnad.

Svaret finns i några av de sedan antiken ignorerade klassiska, demokratiska huvudprinciperna… I synnerhet de principer som “bekvämt glömts bort” av alla, sedan dess. Nämligen:

 • Principen om medborgarens rättigheter till ”anarkistiskt” motstånd (i bemärkelsen spontan självorganisering), civil olydnad och organisering av icke samarbets-, och solidaritets-åtgärder mot grymma monarkier, oligarkier, diktaturer och tyranni i allmänhet.
 • Principen om omedelbart återkallande av en förtroendevald om hans handlingar går emot det allmännas bästa och emot sina grundläggande skyldigheter gentemot folket
 • Principen om personligt ansvar inför en högsta domstol för alla förtroendevalda vid misstanke om olaglig, försumlig eller äventyrlig hantering av offentliga angelägenheter och statskassa – även retroaktivt, om misstanke om korruption, stöld eller förräderi uppstår. Även strävan till sådana aktiviteter skall behandlas enligt samma princip.

Det finns ett antal sådana grundläggande demokratiska principer som allmänt ignoreras i dag, av alla “demokratiska regeringar”. Principer, som vi vet ansågs så grundläggande i det antika demokratiska Aten, att de var tvungna att uttryckas som praktiserade medborgerliga rättigheter före alla andra. De som nämns här och många fler var tänkta att fungera som säkerhetslås för skyddandet av själva demokratin och för att överhuvudtaget kunna undvika korruption, infiltration och oligarki. Atenarna då visste något om den mänskliga naturens värsta ”avloppsbrunnar” och som vi sedan dess ignorerat till förmån för girighet, makt och megalomani hos våra ledare och finanselit. Istället för att ge bort ytterligare friheter och rättigheter bör vi kunna ta ett steg framåt och återerövra dem vi nyligen förlorat… (ursäkta för den långa texten).

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 31-12-2015

 

En grundlig förklaring av de grundläggande demokratiska principerna, dess etik och det jag kort säger här finns (men tyvärr bara på engelska än så länge) i introduktionen och grundsynen till min blog, för den som är intresserad.

ATHENIANVOICE presentation and description

 

“Coca-Cola-Tomtens” Jul, en frossa i mat, dryck och självgodhet…

Jag vill inte på något sätt förstöra den kommande högtiden för någon och i synnerhet inte de få inslagen som är kvar av ett verkligt mänskligt budskap. Men det är just den här tiden, som denna reflektion måste göras.

981919264

Så, sedan några veckor har alla de ”goda” och ”sofistikerade”, de ”civiliserade” och ”moderna” människorna i väst, slagit på strömbrytarna till julgransbelysningar, lucia-kronor, adventsljusstakar, porslinstomtar och julbockar, men också till de tillfälliga samvetena och den årliga medmänsklighets-såpan. Detta och en plötslig attack av tillfällig fromhet kallas julanda, för den infinner sig endast runt jul som ett metafysiskt, parapsykologiskt fenomen. Detta tillfälliga fenomen måste kallas julanda och därmed begränsas till endast julen, för hur skulle det se ut om folk fick för sig att fortsätta i den andan också efter jul? Hur skulle samhället se ut om alla gick omkring och tänkte på varandras verkliga välbefinnande och varandras verkliga trygghet, före bankirernas, ockrarnas, affärsmännens, ”hökarnas” och överklassens bästa?

Ja, ok, vi skulle ju inte ha terrorhot och flyktingströmmar, vi skulle ha mycket färre krig, mindre inbördes konflikter, stabilare ekonomier och arbetsmarknader, färre psykiskt sjuka och mindre utanförskap, fattigdom, extremism och misär i väst, men vem skulle då föda parasiterna? Det skulle ju då krävas också av dem att de gör något annat, än att sitta undangömda i sina bevakade villor, etagevåningar, sammanträdesrum och slutna sällskap och putsa på sin överhöghets-saga och spela “Monopol” eller “Risk” med andras verkliga kontinenter, nationer, egendomar, hem och människoliv som instats. Vilka skulle bära parasiternas samhällsklass på sina axlar och vilka skulle gå ut i krig och dö för att tillfredsställa de moraliska veklingarnas megalomani, om vi verkligen brydde oss om varandras välbefinnande och trygghet främst?

De som påstår att det är Jesus födelse väst hyllar med sitt julfirande borde öppna ögonen, då det är uppenbart att det västerlänningen främst hyllar är de tyranner, parasiter, ockrare och skriftlärda som Nasarén öppet fördömde och som Moses slängde stentavlorna i marken av vrede över. Man bör känna till att vad man egentligen hyllar, och utan att ens tänka på det, genom att hyckla och hymla om det enkla kärleksbudskapet och istället fira coca-cola-tomtens jul, är den gamla Europeiska överklassens allmosa-kultur. Temporär “godhet” för att sitt eget anseendes skull och materiell och gastronomisk frossa och överkonsumtion som skyltfönster av ett på ytan “lyckat liv”.

Parasiternas givna supporters, borgare och den nyrika, självgoda medelklassen, trånar allt öppnare idag över just den rövar-överklassens medeltids-etik. Tiden, då de plundrande, folkmordsbenägna ”herrarna” skövlade andras länder och utnyttjade, missbrukade och misshandlade det enkla folket i sina egna länder, och då ”damerna” från de stora godsen sysslade med välgörenhet som hobby. Den etiken är vad man egentligen hyllar med besked via den tillfälliga julandan och coca-cola-tomtens jul. Den etiken kräver nämligen att vi alla skall sitta snällt, vara lydiga, vara tysta och inte opponera oss emot orättvisor och förtryck, utan lämna våra liv i de rikas händer och vara tacksama för allmosorna (precis det hussar och mattar förväntar sig av sin hund).

Tittar man nyktert bakom det västerländska julfirandets medmänsklighets-såpa ser man tydligt en medvetet framprovocerad rasismens, nazismens och nyliberalismens västvärld och speciellt i skräckhuset Europa (skrämsel-propagandans kontinent), ser man allt oftare tyranni presenteras som filantropi och invasioner – ekonomiska, politiska, mediala och miltära – som humanitär hjälp. Och vi,.. ja, vi väntar på jultomten, våra nya “tröstnappar” och på en chans att “bli inbjuden till rövar-överklassens julbord”. Det är just den ynkligheten som gör det här samhällets påstådda etik, så mycket mer stötande.

Ingen annan högtid än julen är mer firad i det katolsk-protestantiska väst, för det är den som bäst hyllar och göder “mammon”. Den ”gud” västerlänningarna sorgligt nog verkligen visat att de förmår ge sig fullständigt hän till och i extas och i andakt dyrka!

Jag vill uppmana er som läser detta att fira den här julen med nära och kära och  prioritera den djupare mänskliga kontakten före den materiella och den gastronomiska frossan, att tala från hjärtat istället för från hjärnan och att lyssna mycket bättre på vad männikor verkligen säger. Framförallt genom det en medmänniska INTE säger med sin mun, men väl med sina vilsna ögon.

För de solidariska och de anständiga, moraliska och empatiska är denna helg en inspirerande helg då man firar just omtanken, medmänskligheten och förlåtelsen. Den verkliga, kristna etiken och julandan. Men för dem som skalat bort det andliga innehållet, den esoteriska reflektionen, samvetet och kärnbudskapet om nästakärlek, blir helgen bara en frossa i vår tids allra värsta mentala och andliga gifter.

Var är svenskarna som tänkte och agerade i Karl-Bertil Johnssons anda? I den julsagan har man nämligen en helsvensk jultradition som verkligen hyllar den verkliga julandan. Tage Danielsson, en av de främsta svenskarna i modern tid, lämnade efter sig den traditionen. För den kommer från en tid då ’att vara svensk’ fortfarande innebar att vara anständig och hålla människan och mänskliga värden och rättigheter högt. Mycket högre än sina historiska komplex, sin plånbok och den nya ”tröst-nappen”.

God Jul och Gott Nytt År på er alla,… och glöm inte att om coca-cola-tomten verkligen vore så god skulle han inte tillfredsställa alla de stygga, vuxna, barnens allra värsta önskningar.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 18-12-2015

 

There is no hope, unless we learn to mourn also the others’ innocent dead…

 

We are all French,... but

About root causes and basic reasons to the refugee crisis and terrorism

Today the entire world is in mourning after the attacks in Paris – Today 60 million human beings are displaced by war and extreme poverty. 

When exactly does the continuous hypocrisy of the leading western governments become disgusting and extremely offensive? It has to be when their media, and not our ability to think for ourselves, decides what we should get shocked and outraged about and what we should ignore and look away from.

The governments in many European countries are responding to the refugee crisis and the terror attacks as their obvious values and principles suggests, with racist hysteria and policies backed by police and military aggressivity under martial law. The western public opinion must finally dare to dismiss and look beyond the monotonous,  hackneyed western tale about evil dictators and terrorists, their local conflicts and the benevolent, “good and helpful” western, democratic genies.

One could read in the Independent a month ago: “Refugees have been seeking safe haven in the West for years. Recently, however, something has changed. Thousands have become millions, as nation after nation succumbs to anarchy and fanaticism”.

The basic reasons to why they succumb to fanaticism is really never satisfactory explained, besides the western tale about the cruel, local dictators and fundamentalist terrorists that hates western freedom. Facts are left out of the mainstream reporting: the role of criminal wars, disastrous neoliberal economics, and why mass displacement is a permanent feature under this system. Things are never really explained because in accordance with the western, self-glorifying supremacy dogma, the leading western governments don’t need to explain or admit any real responsibilities to the nations their precursors and themselves have teared apart.

Root causes are hidden within the western supremacy policies

Enforced neoliberal, strategic and economic “development plans” that tie the shattered nations and their people’s  hands and feet to these same western governments, has clearly nothing to do with either refugees or global terrorism. Because when the neoliberal economists and ministers again have concluded Thatcher’s “TINA-doctrine”, “there is no alternative”, good people understand that so they kneel, suffer and die quietly. Only bad, evil people doesn’t accept and even have the nerves to resist the genocidal conditions and the “necessary human costs” of the western, private bank and cartel labelled “development plans”.

So instead of taking the opportunity to announce real responsibilities, the western leaders talk about French, American and western noble values and principles. As if we are stupid and can’t see for ourselves which distorted and spineless kind of “nobleness” they mean. And how hideously, greedy, racist and hypocritical they practice their alleged values and principles.

History proves that practically ALL ethnic cleansings, genocides, civil wars and wars in the regions that refugees currently flee from, was caused, instigated, provoked and often actually organized by the main European colonial and postcolonial Powers. These western, imperialist geostrategic and geopolitical sentiments, policies and methods has been kept alive and nurtured through “life support” (conservatism, militarism) and in “greenhouses”(secret societies, fascist dictatorships) by old imperialists, royalists and various European and American nationalsocialist and fascist movements.

With the new century and the continuation of the monotonous, neoliberal policies, this has escalated into conditions that I believe we all had hoped to never again experience.

Why is this still happening, you might ask?

Because the warmongering Conservatives, Christian Right and Extreme Right, in the leading European nations, are longing for a “crusade” that they believe would re-establish their colonial control and power. But this time over the entire world. They have emerged through the two World Wars from the rivalling old European Empires & Kingdoms*1 and their financial, clergy and military elite. [*1 – Before 1918 they were named Austro-Hungarian Empire, German Empire, French Republic, Kingdom of Italy, British Empire, USA].

“The European basic values and principles are said to have been inspired and adopted from Greek culture, history, thinking and literature, but European history quite clearly proves that in practice it is the three German Reich’s that has shaped the actual basic values and principles of the European societies. From the ninth century and onward, no other culture has determined the entire continent’s fate as much as those three German dynasties.

Almost all the genocides, civil wars and wars in post-Roman, European history are direct results of the three dynasties that these men established.

 • Charlemagne or Charles the Great – 9th century – 1st Reich or the “the Holy Roman Empire of the German Nation” lasted ca 800 years
 • Vilhelm I – 19th  century – 2nd Reich or “Hohenzollern Germany” lasted ca 50 years
 • Adolf Hitler – 20th century – 3rd Reich or “Nazi-Germany” lasted 13 years

These dynasties escorted and pushed the European folk-spirit into the darkest, most corrupt, perverted “caves” of human thinking and human emotional life. To such extent that its rulers with their cultural-ideological “offspring” could start the Crusades, the Catholic Inquisition, the Thirty Year’s War, The Balkan Wars and two World Wars. Two world wars that in their actual essence were triggered and launched to prevent any possibility of a feared European peoples rebellion against the Royals, the imperialists, their court’s and “Mammon’s” tyrannic dogmas and doctrines. This is highly relevant to what the current EU and US are triggering again and why.

These old colonial/neoliberal policies, strategies, tactics and methods of the western powers, must finally be fully exposed, debated and perceived by the independent media as the root causes and basic reasons for both terrorism and refugee crises.

Basic reasons

Ever since the term “War on Terror” (WoT) was first used by George W Bush September 20, 2001 we have seen increasing wars, civil wars, massacres, ethnic cleansings and hordes of refugees fleeing from the affected regions. We can all easily conclude that we find ourselves in a far more unstable and dangerous world now than before 9/11, 2001. A long and unsuccessful campaign, allegedly to destroy al-Qaeda and other militant Islamist organizations, has brought the world to the brink of WWIII.

Barack Obama, changed the interpretation and meaning of the term “War on Terror” in 2013 from a general war tactic to a specified and targeted one. He stated, “We must define our effort not as a boundless ‘Global War on Terror’, but rather as a series of persistent, targeted efforts to dismantle specific networks of violent extremists that threaten America”. After 12 years of general 12027814_933580300050658_1561304844569281106_nUS/NATO/mercenary-terror in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya, Sudan, Egypt, Nigeria, Kenya, Somalia, Ukraine, Syria and Yemen, after the crude dehumanization and demonization of entire folk groups and social classes and after the attack on western human and civil rights, he doesn’t need to clarify WoT or specify targets. He and the western leaders need to answer humanity on these questions now:

 • WHO is going to take real responsibility for the dramatic “mistakes” and the clear deliberate crimes of 12 years of US-led, ghost-chasing campaigns, that has left millions of innocent, dead bodies around Asia, the Middle East and Africa?
 • WHO is going to take real responsibility, for the current ca 7 million refugees from these countries that are fleeing to the west and the 60 million that are displaced?
 • WHO is going to take real responsibility for the root causes and the basic reasons for terror attacks carried out in Middle Eastern and western cities?

chartoftheday_3632_syria_is_the_worst_refugee_crisis_of_our_generation_n

To nuance the self-righteous, western citizen’s exaggerated self-image as a democratic philanthropist a bit, I am pointing out, that the practically unchallenged, but very real, geopolitical and geostrategic goals of Bush’s WoT-campaign and Obama’s interpretation of the same are:

 • to deduct pipelines, control trade routes and take over the geographical regions between the Caspian Sea and the Black Sea and the Persian Gulf and the Mediterranean Sea, because they are rich on natural resources and energy sources.
 • to clear the area from large populations of its inhabitants for the long planned geostrategic moves of USA, EU, Israel and NATO against Iran, Arab world, Russia and China. 
 • to destroy every labour law that the American and European democratic, solidarity-, liberty-, human rights- and labour-movements have achieved since the end of the nineteenth century. It is about tearing down the workers rights, minimum wages, health care, social insurances, pensions and instead encourage and establish a pure “peon and slave market” to replace the labor markets.
 • to destroy the last basic democratic principles, constitutions, human rights, international laws, treaties and conventions and instead gradually reform and legislate a totalitarian and ruthless control-state against the people, “to avoid chaos and protect us from terrorists”.

The average European and American citizen meanwhile, have just hovered around “in the blue”, day-dreaming of riches, never-ending pleasures and fame. He have been polishing on his narcissism, his megalomania, his supremacy tale and his racism, while his government is committing criminal act after criminal act against other nations and people’s.

There is no hope for any real positive change, unless the American and European citizens learn to mourn also the others’  innocent dead.

Most people around the world have come to the very logical conclusion, that the countries and governments that are so keen on causing all these problems, due to their neoliberal, geostrategic aims, should also take the main responsibility for the refugees and the root causes behind them. They see, even if they don’t dare to speak out, that USA/EU/NATO measures, policies and actions are state-sanctioned terror against other nations and against its own populations.

The known Wall Street-, White House-, Downing Street- and Brussels/Berlin-cooked, criminal strategies, tactics and methods that the western media defends, justifies, white-washes and cover up, over the last fifteen years are:

 • false flag operations (blame a spectacular terror act on other than the actual perpetrator, to provoke revolution, civil war or war – usually intelligence-engineered and organized)
 • financial terrorism (CIA-agents forces neo-colonial “treaties and agreements” on a nation. They offer  financial “help” through extortion, imposing debts to takeover physical wealth and natural resources of a nation)
 • “colour revolutions” (western intelligence services carries out grass roots-takeover actions with NGO-organized fake revolutions, known as colour revolutions, in order to distort and divide any democratic attempts and demands of the people in a nation (Libya, Ukraine and Syria are just few such examples)
 • covert, regime change operations in sovereign nations
 • arming and training of dictators, torturers and death squads that carries out mass arrests, interrogations by torture, political assassinations, mass killings and ethnic cleansings
 • provocating and causing “convenient” civil wars by US-mercenary led massacres (Libya, Syria, Kenya, Ukraine)
 • illegal wars (sanctions and invasions of nations based on lies – Iraq, Libya)
 • proxy wars (military aggression on commission – others than own army are fighting ones war)
 • soft coups (infiltration and corruption of a whole political elite in a nation, that can lead to democratic meltdown in that nation)
 • military coups (when geostrategic or geopolitical US policies are unpopular and resisted)

It is disgraceful, that these criminal strategies, tactics and methods, are not perceived as the main root causes and basic reasons behind the current refugee and terror situation. 

Now when crocodile tears are shed by our leaders for the refugees and TV-monkeys in reality are dishonoring the terror victims and their families’ mourning, we must dare to really honor both them, as well as any other innocent victims on this planet. We must therefore openly direct questions about the true Basic Reasons and Root Causes, and we must demand real responsibilities for their crimes from our governments.

There is no hope for any real positive change, unless the American and European citizens learn to mourn also the others’ innocent dead, and to condemn also the terror acts of their own leaders.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 16-11-2015

Except intro-text, epilogue and translation to English, which I added to the original, this is a videoclip from the show on the Greek TV-channel Alfpha, Ελληνοφρένεια 16-11-15 

“This short video clip gives a human angle to the hysteria ‘enveloping’ the “Paris Attacks”, and urges the global, Public Opinion to THINK. It breathes decency, reverence and respect for also the others´ grief, pain and suffering. – This is “Ellinofreneia’s” very simple way to display things in its right perspectives – Perpectives that, as opposed to the the current genocidal, warmongering, ARE compatable with a Human Civilization.”

Most reasonable people around the world have come to the very rational and logical conclusion, that the nations and the Governments that are “so keen on” causing all this suffering and deaths – because of their geopolitical and geostrategic urges and goals – should exactly therefore take the main legal, moral, political, economic and social responsibility for the refugees and the ROOT CAUSES behind the phenomnons that create them.

There is truly no hope for any real PEACE, unless the European and American citizens learn to mourn also the others’ innocent dead,… and to be shocked and outraged also by the terror acts of THEIR OWN governments.

Tsipras är en riktig Judas och våra politiker och massmedia likaså!

Hela världen sitter i händerna på bankparasiterna som ersatt pengar med bankernas egna skulder som betalmedel. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder och kräver ränta på dessa påhitt – kan parasitismen bli värre? Bankerna ”lånar ut” mindre än ingenting – bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton.

Låt det totala vansinnet i detta smälta in genom att upprepa det inom dig :

Bankerna ”lånar ut” mindre än ingenting – bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton.

Tänk dig att du ”lånar ut” din egen elräkning till en förståndshandikappad och kräver att stackarn ska betala ”tillbaka” med kronor och att du dessutom ska ha ränta för att du ”lånat ut” din egen skuld. Detta är precis vad bankerna gör! Vem fan skulle inte bli rik som ett troll om man kan få folk att tro att ens skulder är pengar?

Grekerna röstade mot denna idioti. De röstade mot bank och finansparasitismen. De trodde att demokratin levde och att de hade en röst mot finansdiktaturen. Men de blev lurade. Jag ska medge – jag blev lurad jag med -jag kände hopp.

Nu ska grekerna svältas för att betala av på de ”skulder” som de ”lånat” av finansdiktaturen. Öar, hamnar etc ska ges till finansparasiterna – samtidigt ska grekernas pensioner försämras osv.. Jag förstår grekernas ilska – mitt förakt för politikerna överträffas nog bara av politikernas förakt för folket.

Faktiskt skulle grekerna kunnat lösa det här t.om inom det rådande skuldslavsparadigmet. Som ekonomiprofessor Richard Werner påpekat skulle den grekiska staten helt enkelt bara skita i att ge ut statsobligationer.  Staten skulle kunna ”låna” bankskulder direkt av de grekiska  bankerna. Det är t.o.m förenligt med Maastricht artikel 104(1) (som förbjuder staten att skapa pengar – den lagen tvingar staten att ”låna” bankernas skulder).

Grekiska staten skulle dessutom kunna ”låna” bankskulder helt gratis om Grekland startade en statlig bank (typ SBAB i Sverige). Grekiska staten skulle då sätta sig i ”skuld” till sig själv – vilket givetvis inte är någon skuld (om du ”lånar” en 1000.lapp av dig själv så är det ju fånigt att säga att du har en skuld)

Richard Werner förklarar hur här:

Prof.Richard Werner:Solutions for Greece-other than default, euro exit or giving up national sovereignty

Istället lägger Tsipras sig platt för finansdiktaturen och svälter sitt eget land.

Visst, politikerna i Grekland är korrupta och köpta av finansdiktaturen. Demokratin i Grekland är rutten. Men de svenska politikerna och den svenska demokratin är såååå mycket bättre! I helvete heller! Våra politiker är lika djävla korrupta och köpta de med. Så medan jag ändå är på gång och är förbannad så låt oss se vilka äckel till politiker vi har i Sverige och hur de gör som de blir tillsagda av finansdiktaturen.

I Sverige är inte staten så skuldsatt ÄN av banksystemet  Men när bostadsbubblan spricker kommer vi bli ett nytt Spanien. I Spanien satt inte staten heller i så stor ”skuld” till banksystemet men blev det när staten räddade bankerna efter att den Spanska bostadsbubblan sprack.

Så låt oss studera hur den sk ”bostadsmarknaden” är uppbyggd – då den gjort att Sverige ”levt över sina tillgångar” (såsom Grekerna anklagats ha gjort) och det även kommer visa hur vi kommer bli ett nytt Spanien och Grekland.

Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan skapa kontopåhitt från luften som de ”lånar ut”
Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
1) en säljare (tillgångssidan)
2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
och
3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting. Bankerna försöker trissa upp priserna så mycket som möjligt med dessa påhitt genom att hetsa ”köparna” mot varandra.

Det är ingen marknad, det är skuldslavsauktion där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken som sätter priset..

Och bankerna marknadsför bostadsinflationen, som är en följd av denna upptrissning, såsom ”värdeökningar” (samma skit med IT-bubblor, aktier, guld, etc). På så sätt får de människor att tro att alla kan bli rika bara de skuldsätter sig maximalt och går in i pyramidspelet och spekulerar. Sist ut blir svarte Petter.

Av ovan är det helt klart att bankerna inhäktar skuldslavar genom att ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton. Och, som sagt, när den Svenska bobubblan spricker kommer staten hamna i samma potta som Spanien och Grekland. Staten kommer ta över alla skulder för att rädda banksystemet. Sedan kommer Trojkan komma in och kräva att allt statligt ska säljas ut för finansiera ”betalningen” av alla påhittade skulder. Välfärden kommer monteras ned än mer och Trojkan kommer, liksom i Grekland, kalla utsugningen för ”nödvändiga reformer”.  Bostads och bankkraschen på 90-talet kommer vara en västanfläkt i jämförelse och finansdiktaturen – som orsakat alltihop, – kommer med politikernas hjälp samla ihop alla tillgångar -precis såsom sker i Grekland nu (och Spanien där ovan redan skett då deras bobubbla, som sagt, redan ploppat – vill du se vad som väntar Sverige, kolla då in vad som redan skett i Spanien).

Politikerna vet om ovan och de har på alla möjliga sätt hjälpt bankerna att häkta i boskuldslavar. Ränteavdraget, rotavdraget,  etc har politikerna genomfört för att underlätta bankernas skuldslavsindrivning.

Som sagt – mitt förakt för politikerna är gränslöst men politikernas förakt för folket är än större.

Överkurs:

Enligt Basel3 kan banker ”låna ut” sina egna skulder till stat och kommun med riskvikten noll. Det betyder att bankerna inte behöver hålla ett skit i ”reserver” då de ”lånar ut” sina egna skulder till stat och kommuner. I Greklands fall skulle mao en statligt ägd bank kunna ”låna ut” hur mycket av sina egna skulder till stat och kommun som helst. Och, som sagt, om staten sätter sig i skuld till sig själv så är det givetvis ingen skuld (det är givetvis ingen skuld när privata banker ”lånar ut” sina egna skulder till konton heller – det är ett bedrägeri och inget annat – men då det är så spelet spelas skulle den Grekiska staten kunna, precis såsom Werner visar, kringgå parasiterna).

 

källa

Banksystemet ersätter de enda lagliga pengarna med bankernas egna skulder och skuldförslavar hela världen genom att införa en finansdiktatur

I förra inlägget skrev jag om hur den fd advokaten Henning Witte (utslängd från advokatsamfundet) troligen medvetet förlorar rättsfall för skapa prejudikat och hindra framtida rättsprövningar. Jag visade att det lätt skulle gå att bevisa att bankerna begår bedrägeri.

Jag tänkte jag skulle lyfta blicken lite i det här inlägget och visa att banksystemet systematiskt dödar den lilla demokrati som finns kvar, inte bara i Grekland utan i hela världen.  Banksystemet kan göra detta då de agerar som en enorm kartell som kontrollerar det globala betalsystemet. Om ett land, såsom Grekland senast, vill följa den demokratiska viljan hos folket stängs dörrarna både till det internationella och det nationella betalsystemet (bankomatköerna i Grekland är ett exempel på hur banksystemet kan strypa betalsystemet inom landet). Om ett land inte ger sina tillgångar till finansdiktaturen hotar finansdiktaturen med att svälta ihjäl landet.

Hur har då banksystemet fått denna enorma makt? Jo, genom att de unisont gradvis ersatt ländernas pengar (kronor, euro, pund etc) med bankernas egna skulder (dvs kunders kontoinnehav) som betalmedel. Utav penningmängden består endast 3% av pengar (kronor, euro,pund eller vad som är landets valuta) – resten av ”penning”mängden utgörs av bankernas skulder till kontoinnehavarna. Ett annat sätt att säga samma sak på är att säga att 97% av den sk ”penning”mängden inte är lagliga pengar då de enda lagligt skapade pengarna är de som den suveräna staten skapar (kronor, pund etc). Mao har staten har gett bort  97% sin suveränitet genom att låta bankerna ersätta lagliga pengar mot bankerna skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav).  97% av samhällets betalmedel är mao kontrollerade av finansdiktaturen medan bara 3% av penningmängden står under någon som helst demokratisk kontroll.

Faktum är att  användningen av de ynka 3% riktiga pengarna även är dikterat av finansdiktaturen. Enligt Maastricht artikel 101(4) FÅR INTE staten skapa pengar för att finansiera sig. Staten MÅSTE enligt denna lag ”låna” bankernas skulder genom att ha ”kund”konton på privatbankerna (och bankernas ”kund”konton kan, som sagt, endast innehålla bankernas skulder och inget annat). Centralbankerna får endast skapa riktiga pengar (kronor, euro, pund etc) som de ger till privatbankerna – centralbankerna får inte skapa riktiga pengar till staten som ska representera folket i en demokrati.

För att förstå att bankernas skulder (våra kontoinnehav hos bankerna) inte är pengar utan bara betalmedel måste vi förstå skillnaden mellan betalmedel och pengar. Låt oss ta ett exempel på hur enkelt bedrägeriet är uppbyggt som gett finansdiktaturen den enorma makt den har fått.

Säg att Nisse lånade 50 kronor av dig. Du kan då köpa en öl för Nisses skuld om  pubägaren går med på det. Du behöver bara fråga pubägaren:

-”Är det ok om Nisse betalar senare? Han är skyldig mig 50kr och jag har inga pengar”

Nisses skuld fungerar ovan som ett betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med pengar, dvs kronor.

Ovan fungerar bara om pubägaren litar på Nisse. ICA-handlaren kanske inte alls litar på Nisse då han tycker Nisse är en strulig fan – Nisses skuld skulle då inte duga som betalmedel i ICA-affären.

Säg att Nisse har satt sig i skuld med i princip hela samhället. Säg att Nisse även är polisen i samhället och är den enda som har vapen. Nisse blir till slut trött på alla som kräver tillbaka sina pengar och samlar alla innevånarna på torget och pekar med sin pistol och säger:

-”Ni ska från och med nu bara använda mina skulder som betalmedel – den som använder pengar kommer jag skjuta ihjäl. Den som vägrar acceptera mina skulder som betalning kommer jag också skjuta ihjäl”

Det Nisse gör ovan är precis vad banksystemet globalt samstämmigt gör. Det land som tillåter folket att använda landets egna valuta som betalmedel hotas att svältas ihjäl. För bankerna gör precis som Nisse ovan – tvingar oss under hot och utpressning att använda bankernas skulder som betalmedel istället för riktiga pengar..För när vi betalar varandra genom kontona betalar vi varandra med bankernas skulder då ”våra” konton inget annat kan innehålla än bankernas skulder.

Banksystemet är faktiskt snäppet värre än Nisse då bankerna påstår sig ”låna ut” bankernas egna skulder till konton och får oss att tro att bankernas skulder till kontoinnehavarna ÄR pengar som vi ”lånat”. Mao banksystemet har gjort alla till skuldslavar genom att ”låna ut” bankernas egna skulder till konton. Alla är skuldslavar, om inte annat så genom skatten då staterna får betala skatt till bankerna för att stater är tvungna  att ”låna” bankernas skulder (som sagt, Maastricht artikel 101(4) ).

Grekland har visat att vi måste resa oss mot finansdiktaturens skuldslaveri. Vi måste resa oss mot tyranniet och kräva ett ärligt penningsystem där riktiga pengar skapas på ett ärligt demokratiskt sätt. Bankernas kontroll över konto och betalsystemet måste tas i från dem och riktiga pengar skapas demokratiskt . Parasitrovet som finansdiktaturen roffat åt sig ska tas ifrån dem och fördelas till den utsugna befolkningen. Om det ska ske genom ren konfiskation eller genom en extrem beskattning på den 1% som sitter på nästan alla tillgångar kan bli en demokratisk fråga.

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddy, studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem:
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

 

källa

Grekland i ESM

784216_1_wesiogalerie_esmESM – Slutet på demokrati och nationell suveränitet

English

4 dagar efter det grekiska folkets rungande ”NEJ till fortsatta förhandlingar med EU/ECB på det grekiska folkets bekostnad”, meddelade den grekiska regeringens igår att de kommer att ansöka att Grekland skall inlemmas i superstaten EMS “hjälpåtgärder”och alltså därmed i praktiken upphöra att existera som självständig och suverän nation. Så tolkade alltså Tsipras med hjälp av Greklands och Europas Goebbels-media folkets NEJ i söndags. ESM är en överstatlig organisation som invigdes 8 okt 2012 och som rent juridiskt i princip har samma rättigheter som en självständig stat.

Maskerna har verkligen fallit och nu ser alla i Grekland vilka som är vilka, och vilka enda två sidor som egentligen existerar i detta fula spel och på det grekiska folkets bekostnad. Faktiskt på all de europeiska folkens bekostnad, och med demokratin fjättrad till både händer och fötter. Folket i Grekland är inte alls splittrat p.g.a. folkomröstningen så som median menar. Det är tvärtom, ett mer enat folk än någonsin och den giftiga inbördeskrigs-doktrinen vänster-höger-politiken, börjar att suddas ut och istället delas folk allt oftare upp enligt parametrarna demokrat eller anti-demokrat och för Greklands och det grekiska folkets bästa eller bankernas och affärselitens bästa. Dessa existerar inom alla partier (dock aningen tunnsått med “demokrater” i Gyllen Gryning förmodligen).

“Man skall vara alldeles på det klara med att de enda två verkliga parterna i detta fula pan-europeiska spel är EU-oligarkerna och deras tjänar-regeringar med sin “diaboliska” propaganda-apparat på ena sidan, och de Europeiska folken, exkluderade dess finans, affärs och politiska elit, på andra sidan.” Detta skrev jag för några dagar sedan och den sanningen är bra att hålla färsk i minnet under de kommande veckornas “EU-pjäs”.

När skall folk egentligen börja fråga sig, när i helvete alla dessa superorganisationer röstades igenom? När informerades Européerna på ett adekvat sätt om detta? Fick de säga sitt i sammanhanget? Hur många vet idag vad ESM är?

 

Snabb videoförklaring vad ESM egentligen är:

ESM, an organization to handle debt!

ESM: the new dictatorship

 

Varför har så få av er ödmjukheten att först lyssna noga och sedan komma med de egna förslagen?

253D19293CCD065A27EEAE961B946818     0

Européernas “experter” och “allvetare” får spekulera, gnida sina grå och förstå, eller inte förstå, bäst fan de vill. Så länge de inte vågar fråga våra verkliga röster, är de alldeles för arroganta för att ens anses förnuftiga.

I frågor kring skuld, nationell valuta och demokrati har ekonomen och motståndsrörelsen EPAM’s generalsekreterare herr Dimitris Kazakis (till vänster) klargjort och förklarat varje detalj med fakta och referenser som ingen annan och detsamma har konstitutionsprofessorn George Kasimatis (mitten) och f.d ambassadören Leonidas Chrysanthipoulos (till höger) gjort. För att nämna tre bland en handfull andra oerhört kunniga, erfarna och hos folket betrodda personligheter. Dessa människor anser det samlade ”hundspannet” som kallar sig journalister i de stora kanalerna och de stora tidningarna, alltså de enögda propagandatränade ”experterna”, inte vara värda att bjuda in och höra deras argument kring EU och skulden. Varför?

Ni som läser mig då och då och vill ge mig förslag på lösningar på Greklands problem, gör inte det utan att först ha satt er ordentligt in i EPAM’s förslag, lösningar och de tydliga och de pricksäkra analyserna av den verkliga grundproblematiken. Om ni inte gör det, skall ni åtminstone erkänna att ni inte känner till tillräckligt och i synnerhet inte det som krävs, för att kunna ge adekvata råd eller förslag till oss greker som dagligen, de senaste fem åren satt oss in i just denna fråga och med tillbörligt allvar. För oss är inte detta enbart ännu en brännhet, internationell fråga, utan vår livskamp. Visa tillbörlig respekt för detta.

Jag vet alltför väl att ingen av EU-papegojorna VÅGAR exponera dessa mäns analyser och förslag på lösningar, för dessa förslag är alldeles för logiska, enkla och kan snabbt bli populära bland de europeiska folken. De lösningarna går inte ut på att rädda parasitbankerna genom en totalitär ny-kolonial superstat, utan att “riva ner” både dem och den totalitära superstaten,.. och tillsammans med de andra självständiga europeiska folken bygga ett Europa med fria, självständiga och jämställda national-stater där solidariteten och rättvisan och demokratin fungerar, och på folkens och den breda massans villkor, inte på de dysfunktionella investmentbankernas villkor. Och den politiska tjänar-elitens och affärselitens villkor. Detta kan ske mycket enkelt genom vissa politiska, vissa rättsliga och vissa ekonomiska och finansiella, nödvändiga åtgärder. Helt i enlighet med internationell lagstiftning och med största säkerhet, generalförsamlingens överväldigande stöd i FN, om bara en grekisk premärminister lägger fram saken i generalförsamlingen.

Därför ser man ingen av dem i någon kanal i Europa, fast de borde vara i varje kanal och varje dag, nu när detta EU allt snabbare driver iväg in i nazismens och fascismens farvatten.

Vem eller vilka av de Europeiska kanalerna har någonsin bjudit in Herr Kazakis? Han är ju först och främst nonchalerad i de grekiska kanalerna, förutom i några av de oberoende lokalkanalerna. Vem av de utländska nyhetskanalerna har brytt sig om vad den mannen och de andra ur EPAM säger de senaste fem åren? Denna mediala utfrysning sker nu i fem år, trots att Kazakis demokratiska motståndsrörelse har 110 lokalkontor över hela Grekland och tiotusentals aktiva medlemmar. Han, EPAM, herr Kasimatis och herr Chrysanthopoulos nonchaleras i yttrandefrihetens namn naturligtvis. Om den friheten försäkrades vi ju av “the Hall of Shame-cirkusen”, de hycklande världsledarna, som helt skilda från folkmassorna och i skydd av polis marcherade i Paris för yttrandefriheten.

Trots att EPAM anordnat både nationella och internationella konferenser om skulden, nationell valuta och demokratin så är de inga man behöver intrvjua eller fråga anser “de som vet vad Grekland behöver”. Kazakis sänder ett radioprogram dagligen som tusentals följer och han far varje vecka runt i Grekland och talar till folket på deras hemmaplan och det har han gjort under snart 4 år. Dessutom så ”lånar” faktiskt de regeringar som vill föreställa att de tänker på folkets bästa, Kazakis meningar och EPAM’s förslag, fast den urvattnade light-versionen förstås. Alltså de stympade, kraftlösa och halvfärdiga åtgärderna i förhållande till de mycket detaljerade, omfattande och ytterst demokratiska original-förslagen från EPAM.

Trots denna nonchalans och ovetskap, så kommer nu alltså återigen alla möjliga förslag till mig och andra aktiva greker och alla har lösningarna eller åtminstone så har man tänkt på något som inte vi kan ha tänkt på, menar man. I alla dessa förslagen, hur olika de än kan vara, är det alltid underförstått att man inte ens ifrågasätter om grekerna verkligen måste vara i beroendeställning till stormakterna. Och det är just detta som äcklar oss fria, kämpande greker. Kan ni ana hur jävla trötta vi är på alla skygglappsförsedda yr-pannor som på grund av ett, eller några sketna diplom på väggen uppenbarligen tror alldeles för mycket om sig själva. Främst för att det är tydligt att man inte är intresserad av de seriösa rösterna i Grekland i denna debatt, utan bara av vissa, nämligen dem som uttrycker sig i enlighet med finans och politiska elitens intressen.

Jag och många greker med mig kan därför inte alls ta de uppenbara översittar-råden på allvar, då de bygger på era journalisters och TV-“experters” kontinuerliga underskattning av oss. Ni gör det stora misstaget att jämföra “slapptaskarna” och deras “hov” som styrt Grekland och utgjort landets finansiella och politiska elit, med det övriga folket. Det grova misstaget gjorde hela den europeiska politiska, finansiella och journalistiska etablissemanget också åren och månaderna innan den 28 Oktober 1940.

Jag har hört era ”experter”, på tre olika språk och jag har hör de inhemska seriösa rösterna, så innan jag ser att ni också har hört alla sidor och ingående, så undanber jag mig helt enkelt råd, vilka varken jag eller de övriga fria och kämpande grekerna bett om. Vi vet vad vårt land och vårt folk behöver, ni gissar och tolkar utifrån bristfälliga kunskaper och propaganda om problemets grundorsaker. Återkom med de goda förslagen när ni behagar sätta er in i frågan som sig bör och när ni kan ta våra kunskaper, insikter och strävan på allvar.

Vad ni kan göra däremot, om ni vill göra något av verkligt värde är att fråga er media och era “journalister”, varför de inte intervjuar och frågar Dimitris Kazakis, George Kasimatis och Leonidas Chrysanthopulos om dessa frågor, och fråga er själva varför får ingen av er höra deras förslag och sedan själva avgöra? Fråga er samtidigt, hur rätt måste denna man ha och hur rätt har alla hans farhågor visat sig vara, om hela det Europeiska “hundspannet” i princip bannlyst honom från både grekisk och Europeisk media?

Detta millenium’s “gamla greker”, dem som alla era barnbarn och barnbarnsbarn kommer att lära sig om i skolan, kläcks och skapas i dagens Athen och i dagens Grekland, vare sig ni vill förstå detta eller ej.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 6-7-2015

%d bloggers like this: