Daily Archives: December 31, 2015

Demokratins “muskler” må vara förtvinade, men den är inte död såvida inte vi låter bödlarna “vårda” den

world-of-consumerism

Demokratin kan aldrig bevaras eller försvaras av “företagkratin” för dess målsättningar kräver demokratins och de mänskliga rättigheternas död

De absolut bästa stunderna i samtalen i de sociala medierna för mig är när någon med huvudet på skaft, lyfter en fråga eller ställer en fråga med den upplystes insikt, som i sin tur lockar till eftertanke innan man svarar,.. om man har svar vill säga.

Min fb-vän Kjell-Erik Andersson, som är administratör för facebook-sidan Graasroot International lockade under ett “samtal” på sidan till följande svar, som jag vill dela med resten av er. Att EU håller på att braka ihop var huvudinlägget.

KL:EU har egentligen brakat ihop redan 2012, men hålls vid liv på konstgjord väg genom en påtvingad “ekonomisk respirator” (privatiseringar, åtstramningar och raserandet av civila och mänskliga rättigheter och internatiuonell rättvisa, “för att rädda” de mest kriminella “investerarna” och de mest omoraliska bankirerna)… Detta kommer att bli uppenbart så fort Draghi inte kommer att kunna trycka upp och sprida fler värdelösa papperslappar i form av skuld-Euro… Ju fortare “vi” (de Europeiska folken) stänger av “respiratorn” (aktiv dödshjälp) desto snabbare kan återhämtningen via VERKLIGA ekonomier börja för alla de Europeiska nationerna och folken…

K-E A: “Kanske helt rätt men känns väldigt jobbigt. Det kommer att krävas gigantiska nedskalningar i den reala ekonomin, alternativt mycket stora skuldavskrivningar. Med åtföljande sociala konflikter. Det kommer att ställas mycket höga krav på ledare, som vi inte har i dagsläget.”

KL: Skuldavskrivningarna och även ogiltigförklaringen av olagliga skulder har stöd i internationell rätt och det har FN’s Human Rights rådgivare redan påpekat sedan 2013 till de länder som skuldsatts oskäligt och olagligt (i synnerhet Grekland men också Spanien, Portugal o.s.v)… Däremot så har dessa länder precis som de flesta andra EU-länder försetts med neoliberalismens agenter – som regeringar – som gått storfinansens ärenden istället för att se till att fullfölja det uppdrag de fått av sina folk. Grekernas NEJ-röst som tolkades som ett JA av Tsipras låtsas-vänster är det mest groteska exemplet i Europa så här långt… Samaras så kallade success-story som hela Europa gick på, var en likadan storlögn som syftade till att kasta sand i ögonen på EU-medborgarna tills utförsäljningen fullföljts.

Och du har helt rätt att det ställs stora krav på ledarna, men de kraven skall ställas till verkliga ledare och inte på de ryggradslösa bank-tjänarna till ledare vi har idag (från vänster till höger i nyliberalismens tecken). Folken behöver ersätta dessa mediokra slapptaskar med riktiga ledare som förstår och respekterar demokratins fundamentala huvudprinciper, d.v.s. sådana som ser efter sitt folks bästa, försvarar folkrätten, de offentliga finanserna och landets produktion först och främst – och inte bankernas och de fiktiva marknadernas bästa… I annat fall spelar vi de mörkaste krafterna sedan Hitler rakt i händerna.

K-E A: Mycket bra och initierat skrivet! Frågan är då bara hur folkets nominering av sina rättmätiga ledare ska gå till. Förslag?

KL: “Upplysta och aktiva medborgare som har förmågan att se värdet i solidaritetsprincipen och det sociala tänkandet är det enda svaret för en demokrati med “stuns” och kraft nog att stå emot nykolonialism och fascism… Så länge vi lämnar över våra liv i händerna på ledare som bara ser oss som ekonomiska spelbrickor kommer vi också att förbli sådana tills vi inte ens är det, utan endast skuldslavar och tjänare utan rättigheter. Dagens ledare och dagens s.k. demokratiska regeringar vill uppenbarligen inte ha medborgare utan medbrottslingar och därför ägnar de sådan enorm energi på att förvrida våra uppfattningar om verkligheten och att marknadsföra den nya Europeiska imperialismens allra mest stötande doktriner som nödvändiga. Ledare som lämpar sig för en verklig demokrati d.v.s. ledare som verkligen regerar istället för att styra och administrera finanselitens önskemål, hittar man bland folk som vet hur det ”dagliga brödet” tjänas och som vet vad det innebär att arbeta för sina pengar. Folk som vet hur ett hushåll sköts och hur de grundläggande behoven säkras för ALLA.

Vi kommer aldrig att hitta sanna demokrater som tar sitt uppdrag på allvar bland proffspolitiker och partipolitiska broilers eller hos “experterna”. En tumregel är: Om man behöver experter för att leda en demokratisk stats angelägenheter är det ingen demokrati, utan en oligarki. En “bättre vetande”, oftast självutnämnd elit som leder ett helt folk i “koppel” via skräckpropaganda och komplicerat dravel skapar livegna och slavar. Om vi fortsätter att leta bland “experter” och proffspolitiker eller proffs-syndikalister, kommer vi att fortsätta hitta endast imperie-behjälpliga karriärister och ansvarslösa demagoger som inte har ryggrad nog att ta de rätta besluten. Vi kommer att fortsätta se förhandlingsbara samveten bedra oss efter varje val. Vi behöver vanliga, upplysta medborgare med integritet och ryggrad nog att stå emot frestelser och yttringar av själviskhet och girighet på det offentligas bekostnad.

Svaret finns i några av de sedan antiken ignorerade klassiska, demokratiska huvudprinciperna… I synnerhet de principer som “bekvämt glömts bort” av alla, sedan dess. Nämligen:

  • Principen om medborgarens rättigheter till ”anarkistiskt” motstånd (i bemärkelsen spontan självorganisering), civil olydnad och organisering av icke samarbets-, och solidaritets-åtgärder mot grymma monarkier, oligarkier, diktaturer och tyranni i allmänhet.
  • Principen om omedelbart återkallande av en förtroendevald om hans handlingar går emot det allmännas bästa och emot sina grundläggande skyldigheter gentemot folket
  • Principen om personligt ansvar inför en högsta domstol för alla förtroendevalda vid misstanke om olaglig, försumlig eller äventyrlig hantering av offentliga angelägenheter och statskassa – även retroaktivt, om misstanke om korruption, stöld eller förräderi uppstår. Även strävan till sådana aktiviteter skall behandlas enligt samma princip.

Det finns ett antal sådana grundläggande demokratiska principer som allmänt ignoreras i dag, av alla “demokratiska regeringar”. Principer, som vi vet ansågs så grundläggande i det antika demokratiska Aten, att de var tvungna att uttryckas som praktiserade medborgerliga rättigheter före alla andra. De som nämns här och många fler var tänkta att fungera som säkerhetslås för skyddandet av själva demokratin och för att överhuvudtaget kunna undvika korruption, infiltration och oligarki. Atenarna då visste något om den mänskliga naturens värsta ”avloppsbrunnar” och som vi sedan dess ignorerat till förmån för girighet, makt och megalomani hos våra ledare och finanselit. Istället för att ge bort ytterligare friheter och rättigheter bör vi kunna ta ett steg framåt och återerövra dem vi nyligen förlorat… (ursäkta för den långa texten).

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 31-12-2015

 

En grundlig förklaring av de grundläggande demokratiska principerna, dess etik och det jag kort säger här finns (men tyvärr bara på engelska än så länge) i introduktionen och grundsynen till min blog, för den som är intresserad.

ATHENIANVOICE presentation and description

 

Advertisements

Μόνο με αγώνα και πολιτική ανυπακοή μπορείς να δεις αποτέλεσμα.

sf-013a11Α

Εκατοντάδες πολίτες διασώθηκαν αυτή την Τετάρτη από τις τράπεζες, καθώς το κίνημα κατά των πλειστηριασμών – όπου πρωτοστατεί το ΕΠΑΜ – ακύρωσε τις διαδικασίες εκπλειστηριασμού σε πάνω από 17 ειρηνοδικεία της χώρας. Στον ενάμισυ χρόνο που δραστηριοποιείται πανελλαδικά το κίνημα αυτό, έχουν διασωθεί χιλιάδες πολίτες από τους πλειστηριασμούς των τραπεζών. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25 χιλιάδες ακίνητα γλύτωσαν από τους πλειστηριασμούς κατά το διάστημα αυτό. Κι όχι μόνο πρώτες κατοικίες.

Φυσικά, πουθενά δεν θα το ακούσετε. Άκρα του τάφου σιωπή. Ούτε βέβαια θα το μάθετε στις εκδηλώσεις, που σας καλούν όσοι έλαμψαν δια της απουσίας τους από τα ειρηνοδικεία. Βλέπετε, είναι εύκολο να παπαγαλίζει κανείς το γνωστό σύνθημα, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνεις πράξη. Κι ο μόνος που το κάνει πράξη είναι όποιος βρίσκεται κάθε Τετάρτη στο ειρηνοδικείο της γειτονιάς του.

Τα λέμε όλα αυτά γιατί μόνο αυτό το κίνημα, καθώς απλώθηκε σ’ όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας, έχει να επιδείξει άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα υπέρ των πολιτών. Καμιά ομαδική αγωγή, καμιά πρωτοβουλία με εξώδικα και μυνήσεις, κανείς δικαστής, ή δικηγόρος δεν μπόρεσε να φέρει τέτοια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έστω κι αν σε τέτοιες δικαστικές προσφυγές τρέχουν κατά χιλιάδες οι αφελείς πολίτες, όπως κάποτε έτρεχαν για το θαυματουργό νερό του Καματερού. Έστω κι αν τους κοστίζει ο κούκος, αηδόνι με πενιχρά έως ανύπαρκτα αποτελέσματα.

Δεν αντιλαμβάνονται ότι η έννομη τάξη στη χώρα έχει καταλυθεί. Όχι μόνο στο επίπεδο του συντάγματος, αλλά και στο επίπεδο της τακτικής δικαιοσύνης. Επομένως ελάχιστα, έως τίποτε δεν μπορεί να ελπίζει ο πολίτης από την άσκηση ένδικων μέσων. Όχι ότι δεν πρέπει να τα ασκεί, ακόμη κι αν υπάρχει έστω μια πιθανότητα στο εκατομμύριο. Απλά δεν πρέπει να πέφτει θύμα δικαστικής φενάκης.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, ειδικά υπό καθεστώς κατοχής σαν κι αυτό που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει μόνο με όρους πολιτικής ανυπακοής. Μόνο με όρους μαζικού κινήματος πολιτικής ανυπακοής. Αν όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από το κίνημα κατά των πλειστηριασμών, είχαν συνδράμει με την παρουσία τους στη γιγάντωσή του, θα είχαν εξαναγκαστεί δανειστές και κυβέρνηση σε ριζική αναδίπλωση.

Αντί γι’ αυτό οι περισσότεροι έχουμε μάθει να προσκυνάμε όσους μας τάζουν λαγούς με πετραχείλια. Η συμμετοχή σου είναι απαραίτητη και έχει αποφασιστική σημασία. Χωρίς αυτή, χωρίς τη δική σου προσωπική ενεργοποίηση, όλα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όσο θα ελπίζεις ότι κάποιοι άλλοι θα λύσουν το πρόβλημα δια της δική σου εν λευκώ ψήφου, είναι σίγουρο ότι θα τα χάσεις όλα. Ακόμη και την ίδια τη ζωή σου, η οποία ήδη ελάχιστα αξίζει για το υφιστάμενο κράτος και την πολιτική.

Μάθε λοιπόν να αγωνίζεσαι για ότι σου ανήκει. Μάθε να αγωνίζεσαι για ότι δικαιούσαι. Μάθε να διεκδικείς τα δικαιώματά σου και την ελευθερία σου. Μάθε τους ότι δεν ανήκεις στον όχλο, που άγεται και φέρεται από τη δειλία, την αυτοπεριφρόνηση, τον εξευτελισμό, την υποτακτικότητα και την ταπείνωση. Μάθε τους ότι δεν θα τους επιτρέψεις να σε μεταχειρίζονται σαν όχλο. Μάθε εσύ ο ίδιος να εκτιμάς το κουράγιο, την αυτοπεποίθηση, την υπερηφάνεια και το αίσθημα ανεξαρτησίας, που έχεις ανάγκη περισσότερο ακόμη κι απ’ το ψωμί σου.

Και στη δική τους επίδειξη παντοδυναμίας, που μπροστά της σκύβουν το κεφάλι, ή λουφάζουν στην αποχή οι περισσότεροι, κάνε εσύ τη διαφορά. Χωρίς να φοβηθείς. Γιατί, να ξέρεις, σαν κι εσένα υπάρχουν πολλοί.

 

%d bloggers like this: