Banksystemet ersätter de enda lagliga pengarna med bankernas egna skulder och skuldförslavar hela världen genom att införa en finansdiktatur


I förra inlägget skrev jag om hur den fd advokaten Henning Witte (utslängd från advokatsamfundet) troligen medvetet förlorar rättsfall för skapa prejudikat och hindra framtida rättsprövningar. Jag visade att det lätt skulle gå att bevisa att bankerna begår bedrägeri.

Jag tänkte jag skulle lyfta blicken lite i det här inlägget och visa att banksystemet systematiskt dödar den lilla demokrati som finns kvar, inte bara i Grekland utan i hela världen.  Banksystemet kan göra detta då de agerar som en enorm kartell som kontrollerar det globala betalsystemet. Om ett land, såsom Grekland senast, vill följa den demokratiska viljan hos folket stängs dörrarna både till det internationella och det nationella betalsystemet (bankomatköerna i Grekland är ett exempel på hur banksystemet kan strypa betalsystemet inom landet). Om ett land inte ger sina tillgångar till finansdiktaturen hotar finansdiktaturen med att svälta ihjäl landet.

Hur har då banksystemet fått denna enorma makt? Jo, genom att de unisont gradvis ersatt ländernas pengar (kronor, euro, pund etc) med bankernas egna skulder (dvs kunders kontoinnehav) som betalmedel. Utav penningmängden består endast 3% av pengar (kronor, euro,pund eller vad som är landets valuta) – resten av ”penning”mängden utgörs av bankernas skulder till kontoinnehavarna. Ett annat sätt att säga samma sak på är att säga att 97% av den sk ”penning”mängden inte är lagliga pengar då de enda lagligt skapade pengarna är de som den suveräna staten skapar (kronor, pund etc). Mao har staten har gett bort  97% sin suveränitet genom att låta bankerna ersätta lagliga pengar mot bankerna skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav).  97% av samhällets betalmedel är mao kontrollerade av finansdiktaturen medan bara 3% av penningmängden står under någon som helst demokratisk kontroll.

Faktum är att  användningen av de ynka 3% riktiga pengarna även är dikterat av finansdiktaturen. Enligt Maastricht artikel 101(4) FÅR INTE staten skapa pengar för att finansiera sig. Staten MÅSTE enligt denna lag ”låna” bankernas skulder genom att ha ”kund”konton på privatbankerna (och bankernas ”kund”konton kan, som sagt, endast innehålla bankernas skulder och inget annat). Centralbankerna får endast skapa riktiga pengar (kronor, euro, pund etc) som de ger till privatbankerna – centralbankerna får inte skapa riktiga pengar till staten som ska representera folket i en demokrati.

För att förstå att bankernas skulder (våra kontoinnehav hos bankerna) inte är pengar utan bara betalmedel måste vi förstå skillnaden mellan betalmedel och pengar. Låt oss ta ett exempel på hur enkelt bedrägeriet är uppbyggt som gett finansdiktaturen den enorma makt den har fått.

Säg att Nisse lånade 50 kronor av dig. Du kan då köpa en öl för Nisses skuld om  pubägaren går med på det. Du behöver bara fråga pubägaren:

-”Är det ok om Nisse betalar senare? Han är skyldig mig 50kr och jag har inga pengar”

Nisses skuld fungerar ovan som ett betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med pengar, dvs kronor.

Ovan fungerar bara om pubägaren litar på Nisse. ICA-handlaren kanske inte alls litar på Nisse då han tycker Nisse är en strulig fan – Nisses skuld skulle då inte duga som betalmedel i ICA-affären.

Säg att Nisse har satt sig i skuld med i princip hela samhället. Säg att Nisse även är polisen i samhället och är den enda som har vapen. Nisse blir till slut trött på alla som kräver tillbaka sina pengar och samlar alla innevånarna på torget och pekar med sin pistol och säger:

-”Ni ska från och med nu bara använda mina skulder som betalmedel – den som använder pengar kommer jag skjuta ihjäl. Den som vägrar acceptera mina skulder som betalning kommer jag också skjuta ihjäl”

Det Nisse gör ovan är precis vad banksystemet globalt samstämmigt gör. Det land som tillåter folket att använda landets egna valuta som betalmedel hotas att svältas ihjäl. För bankerna gör precis som Nisse ovan – tvingar oss under hot och utpressning att använda bankernas skulder som betalmedel istället för riktiga pengar..För när vi betalar varandra genom kontona betalar vi varandra med bankernas skulder då ”våra” konton inget annat kan innehålla än bankernas skulder.

Banksystemet är faktiskt snäppet värre än Nisse då bankerna påstår sig ”låna ut” bankernas egna skulder till konton och får oss att tro att bankernas skulder till kontoinnehavarna ÄR pengar som vi ”lånat”. Mao banksystemet har gjort alla till skuldslavar genom att ”låna ut” bankernas egna skulder till konton. Alla är skuldslavar, om inte annat så genom skatten då staterna får betala skatt till bankerna för att stater är tvungna  att ”låna” bankernas skulder (som sagt, Maastricht artikel 101(4) ).

Grekland har visat att vi måste resa oss mot finansdiktaturens skuldslaveri. Vi måste resa oss mot tyranniet och kräva ett ärligt penningsystem där riktiga pengar skapas på ett ärligt demokratiskt sätt. Bankernas kontroll över konto och betalsystemet måste tas i från dem och riktiga pengar skapas demokratiskt . Parasitrovet som finansdiktaturen roffat åt sig ska tas ifrån dem och fördelas till den utsugna befolkningen. Om det ska ske genom ren konfiskation eller genom en extrem beskattning på den 1% som sitter på nästan alla tillgångar kan bli en demokratisk fråga.

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddy, studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem:
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

 

källa

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on July 16, 2015, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: