Varför har så få av er ödmjukheten att först lyssna noga och sedan komma med de egna förslagen?


253D19293CCD065A27EEAE961B946818     0

Européernas “experter” och “allvetare” får spekulera, gnida sina grå och förstå, eller inte förstå, bäst fan de vill. Så länge de inte vågar fråga våra verkliga röster, är de alldeles för arroganta för att ens anses förnuftiga.

I frågor kring skuld, nationell valuta och demokrati har ekonomen och motståndsrörelsen EPAM’s generalsekreterare herr Dimitris Kazakis (till vänster) klargjort och förklarat varje detalj med fakta och referenser som ingen annan och detsamma har konstitutionsprofessorn George Kasimatis (mitten) och f.d ambassadören Leonidas Chrysanthipoulos (till höger) gjort. För att nämna tre bland en handfull andra oerhört kunniga, erfarna och hos folket betrodda personligheter. Dessa människor anser det samlade ”hundspannet” som kallar sig journalister i de stora kanalerna och de stora tidningarna, alltså de enögda propagandatränade ”experterna”, inte vara värda att bjuda in och höra deras argument kring EU och skulden. Varför?

Ni som läser mig då och då och vill ge mig förslag på lösningar på Greklands problem, gör inte det utan att först ha satt er ordentligt in i EPAM’s förslag, lösningar och de tydliga och de pricksäkra analyserna av den verkliga grundproblematiken. Om ni inte gör det, skall ni åtminstone erkänna att ni inte känner till tillräckligt och i synnerhet inte det som krävs, för att kunna ge adekvata råd eller förslag till oss greker som dagligen, de senaste fem åren satt oss in i just denna fråga och med tillbörligt allvar. För oss är inte detta enbart ännu en brännhet, internationell fråga, utan vår livskamp. Visa tillbörlig respekt för detta.

Jag vet alltför väl att ingen av EU-papegojorna VÅGAR exponera dessa mäns analyser och förslag på lösningar, för dessa förslag är alldeles för logiska, enkla och kan snabbt bli populära bland de europeiska folken. De lösningarna går inte ut på att rädda parasitbankerna genom en totalitär ny-kolonial superstat, utan att “riva ner” både dem och den totalitära superstaten,.. och tillsammans med de andra självständiga europeiska folken bygga ett Europa med fria, självständiga och jämställda national-stater där solidariteten och rättvisan och demokratin fungerar, och på folkens och den breda massans villkor, inte på de dysfunktionella investmentbankernas villkor. Och den politiska tjänar-elitens och affärselitens villkor. Detta kan ske mycket enkelt genom vissa politiska, vissa rättsliga och vissa ekonomiska och finansiella, nödvändiga åtgärder. Helt i enlighet med internationell lagstiftning och med största säkerhet, generalförsamlingens överväldigande stöd i FN, om bara en grekisk premärminister lägger fram saken i generalförsamlingen.

Därför ser man ingen av dem i någon kanal i Europa, fast de borde vara i varje kanal och varje dag, nu när detta EU allt snabbare driver iväg in i nazismens och fascismens farvatten.

Vem eller vilka av de Europeiska kanalerna har någonsin bjudit in Herr Kazakis? Han är ju först och främst nonchalerad i de grekiska kanalerna, förutom i några av de oberoende lokalkanalerna. Vem av de utländska nyhetskanalerna har brytt sig om vad den mannen och de andra ur EPAM säger de senaste fem åren? Denna mediala utfrysning sker nu i fem år, trots att Kazakis demokratiska motståndsrörelse har 110 lokalkontor över hela Grekland och tiotusentals aktiva medlemmar. Han, EPAM, herr Kasimatis och herr Chrysanthopoulos nonchaleras i yttrandefrihetens namn naturligtvis. Om den friheten försäkrades vi ju av “the Hall of Shame-cirkusen”, de hycklande världsledarna, som helt skilda från folkmassorna och i skydd av polis marcherade i Paris för yttrandefriheten.

Trots att EPAM anordnat både nationella och internationella konferenser om skulden, nationell valuta och demokratin så är de inga man behöver intrvjua eller fråga anser “de som vet vad Grekland behöver”. Kazakis sänder ett radioprogram dagligen som tusentals följer och han far varje vecka runt i Grekland och talar till folket på deras hemmaplan och det har han gjort under snart 4 år. Dessutom så ”lånar” faktiskt de regeringar som vill föreställa att de tänker på folkets bästa, Kazakis meningar och EPAM’s förslag, fast den urvattnade light-versionen förstås. Alltså de stympade, kraftlösa och halvfärdiga åtgärderna i förhållande till de mycket detaljerade, omfattande och ytterst demokratiska original-förslagen från EPAM.

Trots denna nonchalans och ovetskap, så kommer nu alltså återigen alla möjliga förslag till mig och andra aktiva greker och alla har lösningarna eller åtminstone så har man tänkt på något som inte vi kan ha tänkt på, menar man. I alla dessa förslagen, hur olika de än kan vara, är det alltid underförstått att man inte ens ifrågasätter om grekerna verkligen måste vara i beroendeställning till stormakterna. Och det är just detta som äcklar oss fria, kämpande greker. Kan ni ana hur jävla trötta vi är på alla skygglappsförsedda yr-pannor som på grund av ett, eller några sketna diplom på väggen uppenbarligen tror alldeles för mycket om sig själva. Främst för att det är tydligt att man inte är intresserad av de seriösa rösterna i Grekland i denna debatt, utan bara av vissa, nämligen dem som uttrycker sig i enlighet med finans och politiska elitens intressen.

Jag och många greker med mig kan därför inte alls ta de uppenbara översittar-råden på allvar, då de bygger på era journalisters och TV-“experters” kontinuerliga underskattning av oss. Ni gör det stora misstaget att jämföra “slapptaskarna” och deras “hov” som styrt Grekland och utgjort landets finansiella och politiska elit, med det övriga folket. Det grova misstaget gjorde hela den europeiska politiska, finansiella och journalistiska etablissemanget också åren och månaderna innan den 28 Oktober 1940.

Jag har hört era ”experter”, på tre olika språk och jag har hör de inhemska seriösa rösterna, så innan jag ser att ni också har hört alla sidor och ingående, så undanber jag mig helt enkelt råd, vilka varken jag eller de övriga fria och kämpande grekerna bett om. Vi vet vad vårt land och vårt folk behöver, ni gissar och tolkar utifrån bristfälliga kunskaper och propaganda om problemets grundorsaker. Återkom med de goda förslagen när ni behagar sätta er in i frågan som sig bör och när ni kan ta våra kunskaper, insikter och strävan på allvar.

Vad ni kan göra däremot, om ni vill göra något av verkligt värde är att fråga er media och era “journalister”, varför de inte intervjuar och frågar Dimitris Kazakis, George Kasimatis och Leonidas Chrysanthopulos om dessa frågor, och fråga er själva varför får ingen av er höra deras förslag och sedan själva avgöra? Fråga er samtidigt, hur rätt måste denna man ha och hur rätt har alla hans farhågor visat sig vara, om hela det Europeiska “hundspannet” i princip bannlyst honom från både grekisk och Europeisk media?

Detta millenium’s “gamla greker”, dem som alla era barnbarn och barnbarnsbarn kommer att lära sig om i skolan, kläcks och skapas i dagens Athen och i dagens Grekland, vare sig ni vill förstå detta eller ej.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 6-7-2015

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on July 6, 2015, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: