Svenska journalister, sluta vifta med era “blodiga pekfingrar” emot offren utan att skämmas och sluta försvara gärningsmännen


Varje torg i Grekland fylldes i fredags och igår med ett rungande NEJ som svar till all Brysseldikterad skrämselpropaganda 

Den logik som genomsyrar hela Grekland idag bland folket är: “Titta noga på vilka jävla typer det är som förespråkar ett JA och rösta därför NEJ”. Den samlade grekiska rövareliten, deras politiska betjänter tillsammans med journalistspannet, prästerskapet och de inhyrda JA-supportrarna från Skopje, har nämligen gått man ur huset hela förra veckan för JA-sidan. Det hade nog varit mycket bättre för JA-sidan om dessa ökända rövare och banditer inte visat sig och yttrat sig offentligt i frågan.

Vem styr egentligen Grekland?

Svenska journalister som uttalar sig om Grekland, i de stora tidningarnas eller kanalernas räkning, vill inte tala om att Grekland idag och sedan ca tre år tillbaka faktiskt inte regeras av regeringen så som det ser ut, utan av Herr Declan Costello. Det är nämligen namnet på den icke folkvalda tjänstemannen i Bryssel som är den som ansvarar och beslutar om vilka politiska åtgärder och förändringar som alla regeringar inom EU måste genomdriva i sina länder. En vanlig tjänsteman som alltså inte har några som helst juridiska skyldigheter gentemot något lands regeringar eller folk, utan tvärtom har livslång åtalsfrihet för sina beslut och handlingar, beslutar om 600 miljoner Européers liv och framtid.

I Greklands fall och enligt de två första memorandum-paketen och med den här regeringens nuvarande permanenta memorandum-avtal, så regeras landet idag och sedan två år tillbaka genom ultimatum per e-mail eller sms från Bryssel och Berlin, som grekiska ministrar skriver under och sedan skickar tillbaka till Eurogruppen som egna förslag. Detta är de marknadsförda “hårda förhandlingarna” som median genom en välregisserad pjäs sålt in till er alla och även stora delar av det grekiska folket de senaste fem månaderna. Detta sker så att EU-median kan låtsas som om det faktiskt är flera parter med i detta spel. De enda två verkliga parterna är EU-oligarkerna och deras tjänar-regeringar med sin propaganda-apparat på ena sidan, och de Europeiska folken förutom dess finans, affärs och politiska elit på andra sidan. Flera av de frågor som flera svenska journalister menar att grekerna måste ta ställning till, borde därför rimligtvis först och främst riktas till de som för närvarande dikterar den grekiska regeringens förehavanden och underminerar och nonchalerar det grekiska folkets verkliga kamper.

Det är oerhört viktigt att förstå att ingen analys angående Greklands ekonomi och politiska förehavanden kan bli sanningsenlig eller ens något vidare begriplig, om man inte i densamma också nämner de minst sagt otillbörliga kraven, ingreppen och utpressningarna som utländska regeringar bedrivit emot landets ekonomi, affärsliv och politik under hela efterkrigstiden. En trovärdig analys måste alltså, klargöra vilka det de facto är som återkommande hindrat det grekiska folket från att göra upp med sin korrupta, skrupelfria, kriminella och kollaboratörsbenägna elit en gång för alla. Vad gör EU-median t.ex. de senaste fem åren och i synnerhet under de massiva protestaktionerna 2010 till 2013. Jo, den samlade EU-median underminerar och förvanskar medvetet folkets rop på rättvisa och demokrati. Slagorden på banderollerna och ur människornas munnar går inte att misstolka, såvida man inte prompt måste porträttera grekerna som lata och bedrägliga bråkstakar som inte vill betala för det de lånat.

Jag var där på Syntagma alla de tre åren och vet mycket, mycket väl vad den absoluta majoriteten av de över 4 miljoner greker som var ute på gator och torg över hela Grekland ville då och fortfarande vill. Vi ville och vill, det den absoluta majoriteten av oss alltid velat genom hela vår mångtusenåriga historia och som vi sedan “Sjöslaget vid Salamis” återkommande uttryckt också i praktiken. Inte minst genom befrielsekriget emot Ottomanerna och den moderna grekiska nationens födelse 1821. Vi vill ha “Demokratin verklig och Friheten mänsklig” som våra kämpar emot nazisterna skrev på väggarna i städerna under den dåvarande Tyska ockupationen.

Med näbbar och klor har stormakterna underhållit och skyddat den grekiska rövareliten

Till och med genom att skapa och göda inbördeskrig och diktaturer i landet har stormakterna ständigt förhindrat det grekiska folket från att skapa sin demokrati och sin egen form av samhälle efter sitt eget självbestämmande. Numera kommer förstås inte Européerna undan sitt ansvar längre, då också denna nyvakna generation av greker har börjat inse vad som pågått de senaste 70 åren, och vad det i verkligheten betytt för grekerna att vara medlemmar i ett oligarkiskt och imperialistiskt EU.

I slutet av andra världskriget, valde Churchill att avväpna frihetskämparna och stödja fascisterna, nazist-kollaboratörerna och bödlarna som utgjorde ca 10% i Grekland för att rensa ut EAM/ELAS, d.v.s den motståndsrörelse som ca 80% av den grekiska befolkningen anslutit sig till och stött i frihetskampen emot nazisterna. Inbördeskriget 1944 – 1949 var en direkt efterföljd av Churchills beslut. De som utan minsta tvekan skulle ha blivit en överväldigande majoritetsregering i Grekland efter kriget förföljdes, jagades och mördades av högerextrema militier, kriminella mördare och delar ur den grekiska engelsk-styrda armén på CIA’s uppdrag, långt efter att inbördeskriget tagit slut. De som alltså som kämpande nation och som ett helt folk bjudit på Europas starkaste och effektivaste motstånd, och som kört ut nazisterna ifrån Grekland utan någon avsevärd hjälp utifrån, fick p.g.a Churchill aldrig bilda regering.

Ett annat exempel på stormakters inblandning och stöd till de korrupta i Grekland är ett exempel från slutet av 60-talet, närmare bestämt den 21 april 1967, då CIA valde att planera, sanktionera och stödja en grym, fascistisk militärjunta, när folket försökte hitta vägar att göra upp med sina CIA-styrda, korrupta politiska ledare och affärsmän. Detsamma efter juntan och 17:e November-revolten 1973, då främst USA och England pekade ut vilken enda kandidat som var tänkbar som den nya demokratiskt valda premiärministern i Grekland. Detta, trots en handfull andra stora och betrodda politiska personligheter som folket främst hade i åtanke. Så fortsatte stormakterna hålla den grekiska finansiella och politiska korrumperade eliten kvar på plats, enda in i våra dagar.

De europeiska stormakterna och USA, har med hjälp av invasionskrig, inbördeskrig och grymma diktaturer hållit den korrupta eliten kvar i sina positioner i de länder man behagat. I Greklands fall så är det så illa att många av dem som var kända nazist-kollaboratörer under kriget blev rikligt belönade med antingen nyckelplatser i det politiska livet eller i den nya affärseliten i landet några decennier senare. Idag så ser vi – förutom några av dem själva (över 90 år idag), sönerna, döttrarna och barnbarnen till dem som gick bredvid nazist-befälen med huva på huvudet och pekade ut det grekiska folkets frihetskämpar för exekutionsplutonernas kommendanter – sitta i politiska nyckelpositioner och de utgör den finansiella och politiska eliten också idag. Omklappade och omkramade av dagens EU-politiker och EU-bankirer och med samma kollaboratörsinställning och förrädarattityd som deras fäder och förfäder.

Numera, efter de senaste tio årens cirkus är det tyvärr en tragikomisk fars att se vad grekerna går till val för och vad de sedan tvingas att utstå, och detta med Européernas goda minne och de senaste fem åren med medlemsländernas viftandes sina löjliga pekfingrar. Denna Europeiska pjäs är vad som utspelar sig på grekernas bekostnad under krisens 5 år.

De journalister som ännu yrar om att ”grekerna måste ta sitt ansvar”, borde först och främst och en gång för alla fatta att de måste beakta två specifika saker innan de från en av historiens mest avlägsna “stå-läktare” kräver mer ansvar av grekerna. DEN FÖRSTA ÄR ATT GREKERNA MER ÄN NÅGOT ANNAT EUROPEISKT FOLK VERKLIGEN HAR FÖRSÖKT ATT FÅ BORT DESSA KORRUPTA PARASITER FRÅN SITT SAMHÄLLE, OCH DET ANDRA ÄR ATT VARJE GÅNG DETTA INTE LYCKATS SÅ ÄR DET UTLÄNDSKA REGERINGAR OCH INTRESSEN SOM RÄDDAR DERAS SKIN OCH HÅLLER DEM KVAR OCH INTE GREKERNA SJÄLVA. Grekerna må de senaste två decennierna ha fallit offer för en hutlös propaganda och en psykologisk terror och de må ha lurats av både inhemska och utländska intressen att välja ledare kortsiktigt och utan något egentligt hopp om någon grundlig förändring, men ingen kan säga att det grekiska folket inte alltid gjort sin historiska plikt när det väl kallats. Oftast tyvärr med de påstådda “vännerna” och de påstått allierade som främsta motståndare.

Bildresultat för All Greece say NO

Oavsett vad den precisa frågeställningen för folkomröstningen vore så vet jag och de flesta andra som följer detta på nära håll att det överväldigande NEJ som grekerna kommer att säga idag är till mycket hög grad ett “far åt skogen” till den här sortens Europa. Det är ett NEJ till varje vidare förödmjukelse från Schäuble, Merkel och deras EU och Eurogrupp, ett NEJ till vilken grekisk regering som helst som inte orkar axla folkets verkliga uppdrag. Det är ett NEJ till den olagliga skulden och de olagliga låneavtalen och om det alltså skulle behövas även till EU-medlemskapet. Det är ett NEJ till ett ny-nazismens och folkmordens Europa och ett stort och bestämt NEJ till Greklands kolonialisering. Grekerna kommer att be det nyliberala EU “fara o flyga” oavsett hur resultatet kommer att tolkas av regeringen som ju säkerligen kommer att försöka hitta vägar inom EU:s ramar för att bemöta långivarna. Folket som inte alls vill något sådant kommer att straffa den regering som inte fattar vad folkets NEJ i detta nu faktiskt betyder. Grekerna förstår nämligen numera att utan en nationell valuta och folkets kontroll över sin egen centralbank kommer aldrig folket att befrias från den olagliga skuldbördan och de europeiska asätarna.

Varenda grek utom parasiterna, alltså de som lärt sig att tjäna storkovan utan att jobba själva, känner innerst inne att de värderingar, den människosyn och den hycklande logik som detta Europa så lätt faller in i och så självklart praktiserar, har absolut ingenting alls med det grekiska folkets och den grekiska kulturens grundvärderingar och människosyn att göra. Den sortens Europa kan tyrannerna, tyrann-tjänarna och de som accepterar den sortens Europa behålla för sig själva. Grekland har ingen som helst anledning – ekonomisk, kulturell, andlig eller intellektuell – att tillhöra ett Europa som strävar efter värderingar och normer som vi för länge sedan både kasserat och fördömt i vår folksjäl och i vårt folkminne.

Det klassiska grekiska arvet utgör således inte det här Europas och den här västvärldens grundvalar hur mycket man än vill hävda detta. Man får titta på Roms värsta tyrann-perioder, på Karl den stores och Adolf Hitlers Europa för att hitta grundvalarna till Schäubles, Merkels, Dijsselbloems, Junckers, Schultz och Draghis Europa. Den sortens Europa representerar med andra ord allt det som faktiskt för ca 2500 år sedan föranledde den klassiska Athenska demokratins uppkomst. Förbered er på liknande omdaningar i vår tid de närmaste åren eftersom Spanien, Portugal, Italien och Frankrike kommer att följa Grekland tätt ut ur detta fjärde rike-EU.

Tror ni att någon av de seriösa av oss tar era journalisters löjliga pekfingrar på allvar, när vi så väl vet vart dessa fingrar rör i för grytor bakom kulisserna? Blodiga fingrar kan inte vifta åt ett folk som till sådan grad spillt sitt blod för att bekämpa dem ni så skrämda och kuvade tjänar. Journalister och politiker från folken vars historia är kantad av blodtörst, grymhet och folkmord kan inte “vifta med fingret” åt ett folk som genom hela historien gjort sig känt för att ha bekämpat just detta.

De allra flesta folken i Europa är bestämt på det grekiska folkets sida. Detta blev solklart under den vecka som passerat med alla de tusentals meddelanden som kom till Athen och det grekiska folket från hela Europa och hela världen. Några få bror-duktig-nationers folk står fast vid tyrannens linje och placerar sig själva därmed i historiens skamvrå.

När man väl förstått graden av de grova brott som ständigt begåtts emot Grekland och dess folk av de Europeiska stormakterna sedan nationens födelse, skall man också beakta följande faktum. Under bara de senaste 7 åren, så har Greklands skuld fördubblats i förhållande till vad den gjort under den moderna grekiska nationens hela 170-åriga historia. Även en jubelidiot bör kunna ana ugglor i mossen efter en sådan typ av ”hjälp” från EU till Grekland.

Såsar man trots detta vidare på ”grekerna-måste-ta-sitt-ansvar linjen” och snurrar in sig i endast vissa siffror men aldrig ens vill ta i andra siffror, så som i princip hela det svenska ”hundspannet” som kallas journalister gör, så lider man av ett kraftigt mjukvarufel i sin tankeförmåga. Eller åtminstone av ett förstoppat känsloliv och en kraftig och kronisk ryggradslöshet. Eller så är man helt enkelt en fascist som tycker att det visst går att kvitta en olaglig skuld, eller vilken offentlig skuld som helst med miljontals människoliv och ett helt lands existens. Man skiter då med andra ord fullständigt i vad folkrätten och de internationella konventionerna säger och vad all internationell lagstiftning som gäller säger kring långivarens och skuldinnehavarens ansvar, rättigheter och skyldigheter vid statliga lån.

Vår styrka som folk genom historien har nästan aldrig varit endast vältränade och välutbildade krigare, tapperhet eller klipska strategiska drag, utan det simpla faktumet att vi haft rätten på vår sida och det har gjort oss oövervinneliga emot de största monstren i historien och idag om något har vi den rätten på vår sida igen, och vi har återigen ett monster emot oss.

EU’s och Eurogruppens egentliga krigsförklaring emot oss gör ju bara dem svagare och oss starkare.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 5-7-2015

 

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on July 5, 2015, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: