OM MÄNNISKORNA


Detta är hur den grekiska retorikern och nyplatonska filosofen från 200-talet, Maximus av Tyre, Μάξιμος ο εκ Τύρου (kallad Maximus Tyrius av romarna), beskrev människornas karaktär då han skulle passera in genom dödens port och blev tillfrågad om han hade något att säga om människorna…  

 

 

“Genom att ständigt söka njutningen drabbades de av elände. När de jagade rikedom, tänkte de alltid att de var fattiga jämfört med vad de saknade, och vad de än förvärvade var det alltid mindre än vad de ville ha.

De fruktade fattigdomen så mycket att de aldrig kunde nöja sig med det som var tillräckligt. De fruktade döden men vårdade aldrig livet. De försökte undslippa sjukdom, men avstod aldrig från sådant som orsakar den…

När de hade lyckan med sig blev de djärva, men när den vände sig emot dem förtvivlade de. De hävdade att de döda är lyckliga, men klamrade sig fast vid livet. Och de hatade livet men var ändå rädda för att dö.

De fördömde kriget, men var oförmögna att leva i fred. Som slavar var de krypande, men fria var de förmätna. När de levde under demokrati var de upproriska, men under tyranniets spira blev de försagda.

De önskade sig barn, men försummade dem när de väl fått dem. De bad till gudarna som om de skulle få hjälp av dem och samtidigt hånade de dem som om de inte hade makt att bestraffa.

Eller fruktade de dem som hämnande krafter, samtidigt som de begick mened som om gudarna inte fanns.”

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on April 30, 2015, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: