SYRIZA’s nya regering är bara PASOK “uppdaterat” – Soro’s utgåva


Η νέα κυβέρνηση

in English

Syriza-regeringens inre krets och dess första vecka ger inte mycket hopp.

Namnen i den nya grekiska regeringen som tillkännagavs i tisdags, gav många av oss rysningar. Även vi som inte trodde på alla löften, trodde åtminstone att genom att bli av med de hänsynslösa, föregående “Bryssel och Berlin-tjänarna”, skulle vi kunna andas ut.

Tvärtom tvingades vi plötsligt smälta faktumet att Tsipras i verkligheten, inte kan hålla många av sina främsta löften till folket. Inte med dessa nyliberala “Soro’s pojkar och flickor”, i den inre kretsen av ministrar och viceministrar.

Det råder ingen tvekan om att folkets röst i valet var ett ‘bra steg’, det var ett steg i rätt riktning, men det var verkligen inte något annat än ett endaste, litet steg. Och det steget beskrivs inte, av beslutet att rösta för en Tsipras-regering, utan av beslutet att bli av med Samaras-regeringen.

253D19293CCD065A27EEAE961B946818En kort analys gjordes redan förra måndagen av Dimitris Kazakis, ekonomen och generalsekreteraren för den demokratiska motståndsrörelsen E.PA.M (Enad Folklig Front). Han kommenterade några mycket misstänkta medlemmar i Syrizas ledning, några av de tidigare medlemmarna ur PASOK, de “smutsiga” medlemmarna med ett olöst förflutet. Han kommenterade dessa namn, eftersom de återfinns i minister och vice ministerposter och i förhandlingsgruppen för den nya regeringen. Efter en blick på namnen, förstår man att det är mer sannolikt att det kommer att bli sittningar av köpslagning, snarare än verkliga förhandlingar om Skulden, Åtstramningspolitiken och Demokratin. 

Han talar om ministrarna och medlemmarna i förhandlingsgruppen som, den nya finansministern, Yanis Varoufakis (en Soro’s “pojke”), vice premiärminister Giannis Dragasakis och ministern för infrastruktur, transport och turism, Georgos Stathakis, De här är de grekiska “Dalton bröderna från gamla PASOK “- Averel saknas, eftersom han startade sitt eget parti och fick 2,4%, från familj och “vänner”. Alla tre är bankirernas vargar. Så storbankirenas seger också i den här Europeiska’vänster-regeringen’, är uppenbar.

Han talar om,”förhandlaren” Nikos Christodoulakis (minister under Kostas Simitis, en av de mest hatade premiärministrarna för att han verkligen skuldsatta grekerna, med det ökända börs-bedrägeriet och diverse mut-skandaler), biträdande ministern för att bekämpa arbetslösheten, Rania Antonopoulou (från Levi Institute och aktiv i flera av George Soro’s organisationer), “förhandlaren” Louka Katseli (röstade för Memorandum I och sa efteråt att hon inte ens var bekant med siffrorna för skulden, för hon hade inte ens läst det hon röstat igenom), Nikos Kotsias den nya utrikesministern (var George Papandreou’s, utrikesminister, Pangalo’s hjälpreda, och även herr Papandreou’s rådgivare – han har blivit Pangalos-tränad i många år).

Det verkar som det misslyckade och dödliga, nyliberala Papandreou receptet skall stylas om och säkerställas, istället för att på allvar ifrågasätts och fördömas av dessa ministrar. Vi ser alltså endast ett dåligt förklätt PASOK regera Grekland nu.

I Soro’s tjänst 

Den nya finansministern, Yanis Varoufakis, avslöjade i sin allra första intervju som grekernas finansminister – som gavs till BBC förresten, och inte till någon grekisk kanal – för vem han verkligen jobbar och för vems räkning han i verkligheten kommer att förhandla. Det är uppenbart att han är där för att försäkra och skydda Soro’s, Levi’s & Co intressen, och inte för att verkligen förhandla för det grekiska folkets räkning. Han är inte där för att, med stöd av konstitutionell och internationell rätt och FN:s resolutioner, ifrågasätta skulden och kräva en rättslig och ekonomisk utredning av alla de nykoloniala avtalet med Eurogruppen/ IMF/ ECB. Även om just detta var ett av de klara, faktiska uppdragen ifrån folket. Med hjälp av ett fåtal vänsteraktiga, “kosmetiska” justeringar, och några socialekonomiska “slickepinnar” till de lidande, kommer han att försöka driva igenom ett nytt sorts “Memorandum”, ett permanent sådant.

Han kommer att göra detta, genom att fortsätta det nyliberala Papandreiska resonemanget. Denna Narcissus, kallade förvisso inte grekerna lata, som Papandreou gjorde, men han var lika kränkande när han indirekt erkände skulden, istället för att berätta sanningen om ‘de grekiska lånen’, för européerna. Det borde han gjort! För det är vad Syriza lovade oss. Han kände istället att han ville lugna ner de nervösa investerarna och Eurogruppen, innan han kunde börja posera som en “vänster-regerings” finansminister.

Han ljög faktiskt medvetet för européerna, när han sa till dem att de någonsin har betalat ett nickel från sina fickor för sina regeringars lån till Grekland. Att deras regeringar och deras media ljög för dem och sa till dem att det var p.g.a “grekernas lathet”, som man måste strama åt deras liv, är en helt annan sak. Den saken får dessa medborgare ta upp och göra upp med sina regeringar, inte med grekerna. Hur betalar tyskarna, slovenernas och andra EU-medborgare för grekerna?

Vet inte Varoufakis, att Tyskland som nation lånade Grekland 15,2 miljarder euro inom ramen för “hjälppaketen”, men tjänade över 75 miljarder euro, endast från de olika räntorna på dessa lån? De lån som gick till Grekland var pengar som inte kom från medborgarnas fickor, så som den här nya finansministern antyder. Dessa länders regeringar lånade pengar från ECB med betydligt lägre ränta än vad de lånat ut till Grekland. Han vet också mer än väl, att dessa länder inte lånade Grekland 240 miljarder euro under 5 år, utan 55 miljarder euro, som 16 länder delade på. Resterande 185 miljarder kom från EFSF, dvs den tillfälliga europeiska fonden för mekanismen för kontrollerad konkurs, vilka i sin tur lånades från marknaderna genom att man gav ut egna skuldebrev. Regeringarna erbjöd alltså sina medborgare att spekulera i skuld, att investera i, ett annat lands konkurs, istället för att fråga dem om de har lust att stödja EFSF eller ej. Ingen kan be grekerna att varken lagligt eller etiskt, känna något ansvar inför faktum att dessa medborgare förlorat pengar, när de själva accepterat att spekulera i människors elände genom ett sådant motbjudande pyramid spel.

Herr Varoufakis talade inte om för de europeiska medborgarna, att deras regeringar faktiskt har gjort tiotals miljarder euro i vinst genom att låna ut pengar till Grekland, och att de avsiktligt ljög för dem om det.

Syriza lovade grekerna, att de skulle vidarebefordra meddelandet om denna lögn till européerna och inte fortsätta Papandreous skuld-lekar, och samtidigt spela “de hårda förhandlarna”. Verkligen besynnerlig uppfattning, som vår tids “vänsterregeringar” har om begreppet, tala för folkets räkning.

Vi ville inte att regeringen skulle lugna ner bankirerna och långivarna. Vi ville att regeringen skulle uppröra dem och beslutsamt och med stöd i internationell rätt, verkligen utmana dem.

De europeiska folkens hopp emot ny-liberalismen?

Om Tsipras har valt att tillmötesgå EU’s, Eurogruppens och bankirernas “önskelistor”, kommer han inte att behandlas väl alls av de progressiva delarna av Syriza, majoriteten av sina nya väljare och större delen av det grekiska folket.

Majoriteten av väljarna röstade på SYRIZA för att de förband sig att “inte backa” från följande löften:

  • ett fördömande och krav om rättslig prövning, av de olagligt påtvingade koloniala låneavtalen, i internationell domstol
  • en radikal, demokratisk förändring i det nuvarande parti-topps-kontrollerade, kundbaserade, politiska systemet
  • den korrekta beskattningen av ALLA de rikaste
  • att alla de ansvariga – inhemska och utländska – för det grekiska folkets lidande och Greklands förstörelse, skall ställas till svars i domstol för sina brott

Det grekiska folket kommer inte att nöja sig och lita på någon regering, innan den visar i praktiken att den inte backar från dessa folkets “röda linjer”, i alla aspekter av dessa fyra mycket avgörande frågor.

Tsipras, borde veta – eftersom de flesta av hans väljare och många av hans partimedlemmar vet – att de viktigaste pågående, omedelbara hoten som dagligen fördjupar vår oro, spär på vår vrede och förlänger vår sorg är:

  • de påtvingade koloniala avtalen, villkoren och det grekiska folkets skuldlivegenskap (genom en olagligen undertecknad resignation från alla rättigheter att försvara naturrikedomar, suveränitet och självständighet, på begäran av Eurozonen och Papandreous regering)
  • den planlagda, systematiska, utarmningen, utmattningen och förnedringen av det grekiska folket
  • det ökande antalet människor som dör som direkt följd av ‘åtstramningarna’, alla självmorden och den utvandrande unga befolkningen
  • nedmonteringen av demokratin, mänskliga och konstitutionella rättigheter i Grekland
  • de mycket partiska och propagandistiska medierna (som uppenbarligen ljuger och istället för att informera, undanhåller sanningen från folket, polariserar det och agerar som talesman för det Tysklands-ledda, nyliberala, nynazist-främjande och -stödjande, EU)

Jag kommer inte att kommentera alls på de små socialekonomiska, ynka “tröstnapparna”. När ovanstående frågor behandlas med respekt och enligt folkets önskan kan jag känna mig manad att applådera några av ‘tröstnapparna’ också. Jag VET att den undergivna attityden mot långivarna inte alls var vad den grekerna röstade för och inte heller en pimpad Papandreou-lösning. Vi ville inte att regeringen skulle lugna ner bankirerna och långivarna, utan att oroa dem. Vi ville att regeringen målmedvetet skulle utmana dem, med stöd i internationell folkrätt. Men Herr Kotsias, precis som alla andra av de nuvarande fega, moraliska krymplingarna till utrikesministrar, så viftar han bort folkrätten, FN-konventioner och internationella fördrag och stämmer in i psykopaternas krigslekar.

Grekiska regeringens utrikespolitik öppnade vägen för EU’s steg två mot Ryssland 

En första positiv sak, som kunde ha sagts om denna regering, skulle varit om Kotsias gått vidare till att använda sitt veto i Ukraina frågan, emot resten av EU. Det skulle nämligen ha varit bra om Greklands medie-döpta “radikala vänster”, kunde ha stoppat den eskalerande inblandningen i nynazistiska massakrer av befolkningen i Ukraina och inte bara anpassa sig till den befintliga, mycket giftiga aggressiviten emot Ryssland. Men det gjorde inte utrikesminister Kotsias (Pangalos-lärlingen)… Han påpekade bara några felaktiga ordningsrutiner och släppte sedan nyckel-kommentaren  “sanktionerna fungerar inte”, som i  utrikespolitiskt språk betyder vi bör gå vidare till nästa steg mot Ryssland. Han skulle kunnat varit den som, med stöd i grundläggande internationella lagar och FN-fördrag, lagt sitt veto emot “EU’s strävan till att ensidigt kunna förklara krig och starta krig emot en suverän nation. Att inte en enda representant från något annat medlemsland, såg några problem med faktum att EU vill bryta emot internationell rätt och befintliga FN-fördrag och resolutioner, var inte problemet enligt Kotsias. Men att de “ignorerade det föreskrivna förfarandet för Grekland samtycke”, var något han minsann inte skulle tåla.

Vi vet genom historiska fakta att kommentaren “sanktionerna fungerar inte” betyder låt oss gå till steg två. Flyganfall, drönare, kluster-bomber, skapa eller stödja lokala “väst-vänliga” slaktare och när det “inte fungerar”, gå till steg tre, mark invasion (Korea, Vietnam, Kambodja, Argentina, Serbien, Somalia, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Libyen etc.). Endast i de fall då man inte vågade att de facto gå till attack, fortsatte man med sanktionerna  i flera årtionden, som exempelvis emot Sovjetunionen, Kina, Kuba och Nordkorea. Att den grekiska regeringen inte använde sitt veto mot EU och dess nyliberala korståg mot Ryssland, är en position som är i direkt konflikt med majoriteten av det grekiska folkets uppfattning och det kommer alla undergivna, kund sinnade grekiska regeringar vara.

Nä, jag kan verkligen inte förstå, varför några illasinnade, misstänksamma personer, starkt tvivlar på att de här verkligen är “de europeiska folkens bästa hopp emot bankirerna, EU:s nykoloniala åtsramnings-politik och de nynazistiska, etniska rensningarna”? Kan du?

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 01-02-2015

 

_________________________________

 

 

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on February 2, 2015, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: