Noam Chomsky – 10 strategier för manipulation som används av media.


ATHENIANVOICE July 7, 2011

Var bara tvungen att ‘återposta’ denna efter de tre åren som gått sedan jag först lade upp den… Av ganska självklara alendningar tror jag…

Välkänd kritiker och ständige MIT lingvisten Noam Chomsky, en av de klassiska rösterna från intellektuell oliktänkande under det senaste decenniet, har sammanställt en lista över de tio vanligaste och mest verkningsfulla strategierna som tillgriper “dolda” agendor för att etablera en manipulering av befolkningen genom media.

Historiskt sett har medierna visat sig vara mycket effektiva för att skapa opinionsbildning. Tack vare mediernas paraphernalia och propaganda, har det skapats eller förstörts sociala rörelser, det ha rättfärdigats krig, skapats finanskriser och drivits på några andra ideologiska strömningar, och även gett fenomenet av medier som producenter av verklighet i den kollektiva psyket.

Men hur man ska upptäcka de vanligaste strategierna för att förstå dessa psykosociala verktyg som vi, säkerligen deltar i? Lyckligtvis har Chomsky  fått i uppdrag att syntetisera och exponera dessa metoder, en del mer uppenbara och mer sofistikerade, men tydligen alla lika effektiva, och ur en viss synvinkel,  förnedrande. Uppmuntra dumhet, främja en känsla av skuld, främja distraktion, eller konstruera konstgjorda problem och sedan magiskt, lösa dem, är bara några av dessa taktiker.

1. STRATEGIN OM  DISTRAKTION

Det primära inslaget av social kontroll är strategin om distraktion som är till för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar bestäms av en politisk och en ekonomisk elit, med tekniken översvämning eller översvämning av kontinuerliga distraktioner och obetydlig information. Distraktionsstrategin är också viktig för att förhindra allmänhetens intresse för den grundläggande kunskapen inom områdena vetenskap, ekonomi, psykologi, neurobiologi och cybernetik. “Att hålla allmänhetens uppmärksamhet avledd från verkliga sociala problem, förtrollad av frågor utan någon verklig betydelse. Håll allmänheten upptagen, upptagen, upptagen, ingen tid att tänka, tillbaka till gården och de andra djuren” (citat från text i Tysta vapen för Ljudlösa Krig).

2. SKAPA PROBLEM, SEDAN ERBJUDA LÖSNINGAR

Denna metod kallas också “problem-reaktion-lösning. “Det skapar ett problem, en “situation” som avses orsaka reaktioner i publiken, så detta är den viktigaste av de åtgärder som du vill acceptera. Till exempel: låt det utvecklas och intensifieras våld i städer, eller arrangera för blodiga attacker så att allmänheten är den som söker säkerhet i lagstiftning och regler på bekostnad av frihet. Eller: skapa en ekonomisk kris för acceptans, som ett nödvändigt ont, nedmontering av sociala rättigheter och nedmontering av offentliga sektorn.

3. DEN GRADVISA STRATEGIN

Acceptans till en oacceptabel nivå, bara tillämpa den gradvis, droppa idén flera år i rad. Det är hur de radikalt nya socioekonomiska förhållanden (nyliberalismen) infördes under 1980 och 1990: den minimala staten, privatisering, otrygghet, flexibilitet, massarbetslöshet, löner och garantera inte en anständig inkomst, så många förändringar som hade lett till en revolutionen om de hade tillämpats med en gång.

4. STRATEGIN ATT SKJUTA UPP

Ett annat sätt att acceptera ett impopulärt beslut är att presentera det som “smärtsamt och nödvändigt”, så att den vinner allmänhetens acceptans vid tidpunkten för en framtida tillämpning. Det är lättare att acceptera ett framtida offer än omedelbar slakt. Först, eftersom insatsen inte görs omedelbart. Sedan, eftersom allmänheten, massorna, alltid har en tendens att naivt förvänta sig att “allt kommer att bli bättre i morgon” och att offret som krävs kan undvikas. Detta ger allmänheten mer tid att vänja sig vid tanken på att förändras och acceptera det med resignering när det är dags.

5. GÅ TILL ALLMÄNHETEN SOM TILL ETT LITET BARN

Den mesta reklamen riktad till allmänheten använder tal, argument, människors och framförallt barns intonation, ofta nära svagheten, som om betraktaren var ett litet barn eller en sinnesslö. Ju hårdare man försöker lura betraktaren på det han ser, desto mer tenderar man att anta en infantiliserande ton. Varför? “Om man går till en person som om den var 12 år eller mindre, då, på grund av förslag, tenderar hon med en viss sannolikhet mot ett svar eller en reaktion som också saknar ett kritiskt sinne som hos en person som är 12 år eller yngre (se Tysta vapen för Ljudlösa Krig).”

6. ANVÄND DEN KÄNSLOMÄSSIGA SIDAN MER ÄN REFLEKTIONEN

Att använda sig av den känslomässiga aspekten är en klassisk teknik för att orsaka en kortslutning på en rationell analys, och slutligen på den enskildes kritiska medvetande. Vidare, användningen av emotionella register för att öppna dörren till det omedvetna för implantation eller ympning av idéer, önskningar, rädslor och ångest, tvång, eller inducera beteenden …

7. HÅLLA ALLMÄNHETEN I OKUNNIGHET OCH MEDELMÅTTA

Göra så att allmänheten inte kan förstå den teknik och metoder som används för att kontrollera och förslava. “Kvaliteten på utbildningen som ges till de lägre sociala klasserna måste vara så fattig och medioker som möjligt så att gapet av okunskap det planlägger mellan de lägre klasserna och överklassen är och förblir omöjligt att uppnå för de lägre klasserna (Se Tysta vapen för Ljudlösa Krig).”

8. ATT UPPMUNTRA ALLMÄNHETEN ATT VARA NÖJD MED MEDELMÅTTA

Främja allmänheten att tro att det är faktum att det är trendigt att vara dum, vulgär och obildad …

9. SJÄLVANKLAGELSER STÄRKER

Att låta enskilda få skulden för sin olycka, på grund av fel på deras intelligens, deras förmågor, eller deras insatser. Så istället för att göra uppror mot det ekonomiska systemet, känner de enskilda otillräcklighet och skuld, vilket skapar en depression, en vars effekter är att hämma verksamhet. Och, utan handling, finns det ingen revolution!

10. LÄR KÄNNA INDIVIDER BÄTTRE ÄN DE KÄNNER SIG SJÄLVA

Under de senaste 50 åren har utvecklingen av påskyndad vetenskap genererat en växande klyfta mellan allmänhetens kunskaper och hos de som ägs och drivs av den dominerande eliten. Tack vare biologi, neurobiologi och tillämpad psykologi, har “systemet” haft en sofistikerad förståelse om människan, både fysiskt och psykiskt. Systemet har blivit bättre bekant med den vanliga människan, mer än han känner sig själv. Detta innebär att, i de flesta fall, utövar systemet större kontroll och stor makt över individer, större än individernas egna.

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on September 14, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Nja,.. men skall man ställa de kraven på individen bör han/hon vara uppriktigt fri först!

    Både mediaföretag och marknadsföringsfirmor har hundratals psykologer vardera anställda för att utveckla strategier som skall påverka oss undermedvetet och manipulera oss på ett subtilt plan dagligen… Man bör vara väl bevandrad i både grupp-psykologin och socialpsykologin för att kunna förstå attackernas art och värja sig, men främst måste man ju förmå att reagera över att det de gör egentligen är grovt olagligt. Det är det som stör mig mest. De mildaste formerna kallas för “försättande i vanmakt” i lagtexten eller “otillbörlig påverkan” men de grövsta formerna likställs med ’våldtäkt’ och ’ockupation av det mänskliga medvetandet’. Och du vill att individen skall ansvara själv för att värja sig emot detta,… snacka om att utgå från att alla människor har samma tillgång till insikt i dessa frågor och snacka om att ha snäva horisonter för sin världsuppfattning. Besynnerlig människosyn må jag säga!

    Jag gillar inte alls skyll-dig-själv-tendensen som så många av de “lydiga” och självutnämnda ”duktiga” medborgarna hänger sig åt,… du vet, den kväljande tendensen att peka fingret och kräva allt från offret men nonchalera förövarens grova brott. Jag undrar om du skulle kräva samma grad av insikt och ansvar från offret i ett våldtäktsfall? Manipulationen av våra medvetanden rör sig ju inte om något annat än om ‘psykologisk och mental våldtäkt’ från medias sida… Har inte det våldtäktsoffret då samma rättigheter som det sedvanliga våldtäktsoffret? Har inte våldtäktsmannen samma skyldigheter som i en sedvanlig våldtäkt? För övrigt så är medias roll i ett demokratiskt samhälle väl beskriven i konstitutionen: ”den skall vara upplysande och beskriva sanningen, den skall utgöra folkets röst och skall bereda plats för samhällsdebatten”, alltdså INTE hjärntvätta folk eller våldföra sig på deras mentala liv via utstuderade, moraliskt förkastliga grupp-psykologiska modeller. Endast fria individer kan förväntas ta ansvar för sina handlingar och när sådan propaganda utgör median och sådan grad av manipulation utgör ”upplysningen” är vi inte alls fria, utan företagen avnjuter med stöd av regeringar, ’frihet utan ansvar’ och individerna ’skyldigheter med personligt ansvar’. Sist jag kollade utgjorde den sortens ansvarsfördelning fascismens parad-doktrin och inte demokratins…

  2. Alla punkter stämmer bra – men alla individer måste själva ansvara för sina egna hanlingar – dvs – uprätta egen strategi för att låta bli påverkad av dom strategier som vi blir påverkade utav

  3. Dessa strategier används naturligtvis inte,… oh nej! Herr Chomsky är endast paranoid,… eller hur?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: