Varför kräver inte Internationell Rättvisa gripandet av ‘topparna’?


Uppladdad på Athenianvoice 29-08-2014

10592860_10152368989493353_2748083326439864493_n

English

“Fred kommer inte att komma till Aten (Mänskligheten) förren de som inte skadats blir lika upprörda som de som skadats.”

“Den nation som insisterar på att dra en bred skiljelinje mellan den stridande människan och den tänkande människan rikserar att finna att dess strider utkämpas av idioter och dess tänkande görs av fegisar.”

Thucydides

De två citaten ovan, ger två mycket viktiga, grundläggande varningar, som är absolut nödvändiga att ta hänsyn till för att kunna upprätthålla en sann demokrati. De är extraherade från tal om de peloponnesiska krigen av den Atenska, historikern, filosofen och generalen, Thucydides, från fyrahundratalet f.Kr.

Det första är om risken med att försumma människor som lider under förtryck och tyranni, och det andra om vikten av att poliskår och armé bildas av medborgarna själva för försvaret av demokratin, medborgarna och allas bästa (i stället för en professionell poliskår och en armé som alltid kommer att vara benägna att tjäna eliten).

Exakt försummelsen av mänskligt lidande och de professionella polisenheterna och arméerna (dirigerade av privata intressen) provocerar idag fram ett klimat där demokratin tar emot slag efter slag från dem som gynnas av dess förstörelse. Rättvisan är till en farligt hög grad i händerna på desamma. Hydran av de största bankfamiljerna och deras underdåniga förmånstagare har kommit att äga de flesta största företagen under de två senaste århundradena, under vilka de i hemlighet och i allt högre grad organiserat sig själva som kontrollanter av regeringar världen över och som skiljedomare om krig och fred.

Om vi ​​inte förstår detta kommer vi att vara oförmögna att förstå de verkliga orsakerna till de två världskrigen och det förestående tredje världskriget, ett krig som med största säkerhet kommer att börja som en följd av USA’s försök att ta och kontrollera Centralasien. Den enda utvägen är att USA skall backa ur – något folket i USA och världen vill, men inte eliten.

Internationell Rättvisa måste, av den västerländska opinionen,”tvingas” att vidta åtgärder mot de största bankfamiljerna och deras “bråkstakar”. Västvärldens medborgare behöver producera precisa, adekvata och omfattande stämningar emot dem i både nationella och internationella domstolar. Det är ju främst västvärldens pseudo-demokratiska regeringar som har lagt rättvisa åt sidan alltför länge och som har misslyckats med att faktiskt någonsin tillämpa verklig demokrati, på grund av sina förpliktelser till dessa bankfamiljer och deras underdåniga förmånstagare. Det är dessa, de högst förrädiska förpliktelserna som har gjort de flesta medborgarna i världen mycket arga och några mycket hämndlystna därför att dessa förpliktelser har visat sig betyda nykoloniala avtal och överenskommelser, emot sitt eget folks och sina länders bästa.

Att stå utanför Bilderberg-möten, parlament, WTO-och G7-toppmöten skrikandes slagord och upplysa dem om att vi vet vilka de är och vad de håller på med, framkallar inte ens svett på deras pannor längre. De har säkerhetspolisen, kravallpolisen, nationalgardet, de paramilitära säkerhetsföretagen, arméerna (privata, nationella och internationella), lego-arméer och löst eller helt allierade kriminella gäng och miliser. De folkvalda “politikerna” på inrådan av sina blodsugar-rådgivare  ser också till att mycket snabbt och i princip obemärkt av allmänheten rösta igenom de nya lagstiftningarna, som försvarar den överdrivna användningen av repressiva krafter och övervåld. De måste se till att våldet mot sina egna medborgare blir, “juridiskt giltiga åtgärder”. För allmänhetens säkerhet och för att hålla ordning i samhället, hävdar man, samtidigt som landets konsitutionsutskott och högsta domstol har ‘åkt på fisketrur’! Detta trots att det är allmänheten de slår, sparkar, sliter i, sprayar med tårgas och vattenkanoner, skjuter gummikulor på, massarresterar, torterar och terroriserar – och trots att det är själva samhället som har blivit attackerat av sina bankirer och affärsmän med deras välsignelse och tillåtelse. Odemokratiskt och författningsstridigt påtvingade lagstiftningar javisst,.. men juridiskt giltiga tills folken förenas och i organiserad form ogiltigförklarar dessa lagstiftningar.

Faktum är att den mest effektiva formen av organisering emot Mammons tyranni kallas DEMOKRATI, men inte i dess nuvarande lamslagna, ögonbindelförsedda, stumma, finans-dikterade, utpressade form. Inte i sin “rösta-vart-fjärde-år-och-betala-dina-skatter-och-lämna-resten-till-oss-för-vi-vet-bättre” form. Den formen är den som fört oss till denna bräckliga position i första hand. Vi måste leta efter lösningar i grundvalarna för sann demokrati för att förstå hur vi kan bygga de lämpliga ‘försvarslinjerna’ mot, plutokrati och tyranni med den. Dess ursprungliga form,.. den gamla pre-romerska, atenska formen, är fortfarande den enda verkliga grunden för demokratiskt “iordningsställande och organisering av en stats och ett mänskligt samhälles affärer och angelägenheter”. Det är den enda kända formen som verkligen kan ge kollektiv frihet, individuellt och socialt självbestämmande och ett konsekvent självförsvar åt ett helt folk eller en nation, alltså den enda som verkligen kan kallas demokrati. DEN FORMEN ÄR VAD DAGENS ROVGIRIGA, FINANSIELLA ELIT FRUKTAR MER ÄN NÅGOT ANNAT I DENNA VÄRLD. De har stött på den några gånger i historien, och de tyckte inte om den alls.

Det tog dem över ett sekel och en hel del konspirationer, hemlighetsmakerier, manipulation och infiltration att verkligen återhämta sig sedan fransmännen slog dem i ansiktet med den. Och beakta att att det slaget samt det som amerikanska revolutionen gav sina kolonisatörer, var bara smekningar i jämförelse med vad en sann och mogen demokrati verkligen kan göra, emot dessa självutnämnda “kungar” och “kejsare” av mänskligheten. Fransmännen och amerikanerna liksom de flesta andra, som har höjt en anda av frihet mot tyranner, har inte i tillräcklig utsträckning implementerat de ursprungliga och viktigaste principerna för demokrati, dem som Thucydides varnade om. De lyckades lämna otroligt demokratiska konstitutioner efter sig till mänskligheten, men misslyckades med att också lämna efter sig de nödvändiga praktiska säkerhetsspärrarna för att på ett adekvat sätt kunna skydda sina konstitutioner och dess grundläggande demokratiska principer. Säkerhetsspärrarna som bl.a Solon, Thucydides och Perikles, i det antika Aten hade identifierat som absolut avgörande för att en sann demokrati skall kunna försvara sig emot, och överleva, konspirationer av plutokratisk, kleptokratisk och oligarkisk karaktär, d.v.s tyranni!

I Frankrike under 1700-talet, var de allra flesta av de enkla människorna analfabeter och därför omedvetna om dessa antika men fortfarande grundläggande principers existens, så de kunde inte kräva dem från revolutionen. Detta faktum lockade även Robespierre själv att bli en självutnämnd “rektor” åt det franska folket och en maktberusad tyrann och hans storhetsvansinne ledde slutligen också till förlusten av sitt huvud,.. bokstavligen. I Amerika hade revolutionen samma problem med analfabetismen, plus faktumet att de som kämpade i frihetskriget kom kulturellt och etniskt från många olika bakgrunder, så de kunde tystas och göras belåtna med endast några smulor i jämförelse med vad ett verkligt informerat och enat folk kan uppnå.

I dag är vi i en helt och hållet annan situation för i väst i dag, är nästan ingen analfabet (åtminstone officiellt), så idag kan vi verkligen kräva att alla de grundläggande principerna skall återställas och skyddas på ett sätt som bara den pre-romerska, grekiska demokratin, någonsin har gjort. Den romerska, post-grekiska, formen av demokrati å andra sidan lade – genom en rigid byråkrati och alldeles för många mycket onödiga och komplicerade lagar – grunderna för det som fortfarande passerar som demokrati i världen idag. Rom, den vulgära, imperialistiska imitatören av den Hellenska kulturen banade verkligen vägen för plutokratiska och kleptokratiska konspirationer genom de många “kryphål” som den romerska lagstiftningen hade lämnat öppna, utan hänsyn till de grundläggande atenska principerna och den ursprungliga centrala medborgargrundsynen som bör vara grunden för lagen i en demokrati.

Vår värsta fiende i dag, som hindrar oss från att förena oss, är inte analfabetismen som i slutet av 18-talet utan det är desinformationen och den statligt sanktionerade, vilseledande propagandan.

Att enas betyder inte alls att vi måste komma överens om allt, eller ens att vi måste tycka om varandras politiska åsikter. Det betyder bara att vi måste identifiera och fokusera på det verkliga och mycket farliga gemensamma hotet mot oss alla, och emot vårt hus (vår individuella och sociala frihet, vårt land, våra naturresurser och våra grundlagar). Det betyder att använda förnuft och logik före passion, för att tillsammans och med förenade krafter först eliminera detta hot. För utan att vårt hus verkligen är vårt, är det ganska meningslöst att argumentera om hur man delar upp det sinsemellan, vilka husregler som skall gälla eller hur vi bäst använder dess resurser.

Om vi väntar på ett samtidigt globalt uppror, använder vi inte logik eller förnuft, utan bara dumt och barnsligt hopp och det kommer bara att tillåta att Ukraina-effekten och Syrien-effekten sprider sig globalt. Att bara hoppas på något i den nuvarande situationen, betyder egentligen att man redan har givit upp och bara väntar på att hjälp skall komma från någon annanstans eller någon annan. “Hjälpen” som kommer från “någon annanstans” och från “någon annan” erbjuds idag gladeligen från bank-familjernas lego-arméer, dödspatruller och miliser, som leds av NATO. Med Ukraina-effekten och Syrien-effekten, menar jag extremister och blodtörstiga, fanatiska slaktare som släppts loss av just dessa bankfamiljer, för att de skall fungera som “revolutionärer som försvarar sitt land”, och förhindra att den verkliga majoriteten av landets befolkning förenar sig och kräver verklig demokrati. Detta är vad som väntar oss alla om inte alla drar upp byxorna, kavlar upp ärmarna och verkligen enas på ett adekvat sätt mot tyrannerna. Det är bevis på stor dumhet eller stor feghet, eller båda, att förvänta sig att tyranner skall rädda mänskligheten från tyranner. I synnerhet när det enda man har ‘kurage’ nog att göra, som en påstådd politisk reaktion, är att fortfarande endast delta i deras löjliga vänster-höger charad. I dag är det som att välja om man vill knuffas över klippkanten med bank-familjernas högra hand eller deras vänstra hand.

“Frihet ges  aldrig frivilligt av förtryckaren; den måste krävas av de förtryckta.”

Dr Martin Luther King, Jr

Så, svaret på frågan i rubriken till denna artikel är helt enkelt: Därför att de fortfarande fria människorna i världen, inte förenar sig, organiserar sig och kräver det starkt nog!

Följaktligen är den mest avgörande motståndshandlingen idag, den enade, bestämda och välorganiserade handlingen som kommer att tvinga internationell rättvisa att reagera starkt mot den globala Hydran av Mammons plundrare, ockupanter och krigsherrar, och äntligen ställa dem till svars för sina upprepade och ytterst grova brott mot mänskligheten.

 

Dockspelarna i fängelse!

Bankfamiljernas Hydra flyger högt, alldeles för högt och dess huvuden leker gudar med hjälp av Icaros vingar och till och med nu när dessa vingar är svedda och de ständigt tappar höjd (färre och färre tror på deras sagor), vägrar de inse att vingarna endast är av vax och löstagbara och att de, de facto INTE kan flyga utan dem. Hydran har under lång tid lärt sig att agera som om den befinner sig bortom åtal och ovanför lagen, men den glömmer bort att solen smälter vax.

artworks-000038036146-5a9gr1-original

Förblindade av arrogans och stolthet kan de inte se sitt fall komma mer än Icaros kunde, och detta är det yttersta beviset på inte bara deras blindhet, utan även deras enkelspåriga sinne. Mänskligheten måste, i sin sociala karaktär och sin gemensamma inställning till livet, kollektivt  hitta Daedalus* (Icaros fars) balans mellan “att flyga för högt och för lågt”. Balans mellan girighet och behov så att säga. Balansen kan inte återställas på kollektiv nivå, när störningarna har blivit standard, om mänskligheten och samhället själva inte behandlar sina obalanser med relevans och enighet. Balans kommer med sanning, själviakttagelse, kunskap om mikrokosmos och makrokosmos och med den genuina viljan att respektera de naturliga principer som upprätthåller livet.  Början av en sådan behandling av obalansen är att noggrant och effektivt ta itu med de värsta störningarna och dess orsaker. Med det menas att applicera stränga rättsliga påföljder och att inrätta oberoende och konstitutionellt skyddade praktiska, rättsliga skyddsåtgärder som skyddar de fundamentala demokratiska principerna och medborgarna från maktmissbruk.

Mänskligheten måste, förutom att kräva mycket höga fängelsestraff också kräva annektering av deras förmögenheter, för att kompensera åtminstone delar av de omätbara skadorna som de har orsakat mänskligheten, samt berövandet av alla deras offentliga funktioner, sitt social-ekonomiska inflytande och sina medborgerliga rättigheter (precis som man gjorde i den atenska demokratins gryning). De och alla deras gelikar, deras ‘tjänare’ och deras ‘hangarounds’ kan inte längre tillåtas ha något inflytande på varken den offentliga eller den privata inflytelserika sektorn. Mänskligheten och de mänskliga samhällena måste en gång för alla markera och statuera exempel genom att visa att man riskerar starkt att förlora allt, precis allt, utom mat, vatten och husrum, om man behagar utsätta den för omfattande och livshotande fara. Dessa påföljder är helt i linje med de ursprungliga rättsliga och praktiska aspekterna av demokrati.

Vi måste förenade, oupphörligt och mycket högt och officiellt fråga våra rättsliga myndigheter: Varför ställs inte de mäktigaste bankfamiljernas ’överhuvuden’, direktörerna, ordförandena och styrelserna, cheferna, ministrarna, agenterna och befälhavarna för deras företag, organisationer och institutioner inför rätta? Det står ju klart genom hela “bibliotek av bevis “, vilka som i själva verket återigen sätter världen och mänskligheten i ett mycket kritiskt läge.

I mänsklighetens kollektiva samvete anklagas de allvarligt för att:

  • ha uppnått sin makt och skapat sina förmögenhet genom bedrägeri, stöld, manipulering av offentlig förmögenhet, förtroendevalda, hela samhällen och genom brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord.
  • avsiktligt och på ett förutbestämt sätt ha skapat mycket allvarliga problem, väntat på de noggrant framkallade reaktionerna och sedan presenterat sina egna önskade lösningar.
  • ha manipulerat marknader, regeringar, domstolar, nationer, samhällen, arméer och kontinenter genom hemliga militära och paramilitära operationer, propaganda, utpressning, mord, hot och terror.
  • genom bedrägeri, lögner och svek medvetet ha orsakat ekonomiska kriser, geopolitiska kriser, krig, inbördeskrig, revolutioner, diktaturer och att alltid ha finansierade båda sidor i stora konflikter så att de inte skulle avslutas innan den önskade geo-strategiska, politiska och socioekonomiska målen uppnåtts.

Över 100 miljoner människor dog bara under 1900-talet i krig och väpnade konflikter som framprovocerats, förorsakats och utlösts av dem och deras företag, organisationer och institutioner.

Något viktigt att tänka på här är att lagen i en demokrati (den grekiska formen) är tänkt att uttrycka den gemensamma moralen och den etiska grundsynen hos folket, och inte att försvara själviska begär och den finansiella, politiska och prästerliga elitens brott (den romerska formen). Vi måste därför högljutt fråga: När kommer internationell rättvisa att reagera i enlighet med dessa, av mänskligheten brett stödda anklagelserna?

Naturligtvis kommer detta inte att ske utan mycket kraftiga påtryckningar från folken. Det absolut första västvärldens medborgare och de demokratiska krafterna måste organisera sig runt nu, är det officiella kravet på sina nationella högsta domstolar, konstitutionella kommittéer och utskott och den Internationella brottmålsdomstolen, att föra brottslingarna från dessa bankfamiljer och deras organisationer inför rätta för hög förräderi, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Vilken trovärdighet har annars människors demokratiska kamper egentligen? Om de kämpande människorna inte visar också i praktiken att de anser att dessa män och kvinnor är högst livsfarliga för mänskliga samhällen och för mänskligheten, varför skulle rättvisan bry sig, kan ju vissa hävda?

Uppenbarligen måste den för närvarande trötta och ganska döva Internationella Rättvisan och dess domare och åklagare idag bli påminda om vad själva syftet med den var. Den måste av de förenade folken bli ’tillsagd’ att göra vad den bildades för att göra, och att inte ge efter för utpressning och hot eller förväntade klassskyldigheter. Om de inte kan motstå eller undvika en sådan underkastelse, bör de inte hålla sådana positioner en minut längre. De bör avgå och lämna sina platser till mer modiga och okuvliga “väktare av lagen”. Mänskligheten måste mycket starkt nu kräva detta från internationell rättvisa genom att omplacera de stora och massiva  protesterna till högkvarteren och domstolarna i stället för utanför parlamenten (som inte har någon vidare makt att tala om idag).

Internationell Rättvisa grundades i första hand för att skydda folk, nationer och mänskligheten från förtryck och tyranni genom att försvara de grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheterna och folkens rättighet att motstå tyranni och försvara nationell och internationell demokrati och frihet. Nåväl, det gör den inte! Om den gjorde det, skulle vi ha sett det och känt av det under de senaste fyra åren, när mänskligheten faktiskt mer än någonsin tidigare, genom massiva protester mot orättvisor, diktatoriska politiska beslut och nykoloniala ekonomiska lösningar, har visat att den vill ha sann rättvisa. Den skulle ha svarat och reagerat på de mycket motiverade massiva reaktionerna och protesterna mot nyliberala privatiseringar och skrotningen av mänskliga och medborgerliga rättigheter. Egentligen gjorde de faktiskt det, men jag menar inte ett gensvar som först och främst är polisvåld och massiva, repressiva åtgärder och strategier mot offren, utan ett gensvar med de befintliga rättsliga verktygen emot förövarna.

Att försvara mänskligheten nu innebär att omedelbart och genom befintlig internationell folkrätt och de lämpliga praktiska mekanismerna (deras arresteringar och åtal), på ett tydligt och bestämt sätt visa dessa bankfamiljer och deras allierade att hela folk, nationer, kulturer och mänskliga samhällen inte kan utpressas, hotas och terroriseras av några bank familjer utan att de blir allvarligt och på ett relevant sätt straffade för det. Existerar dessa domare och åklagare över huvud taget i annan form än som en utrotningshotad art, undrar jag, och förväntar vi oss mod, rättfärdighet och anständighet varifrån endast feghet, orättfärdighet och oanständighet existerar?

 

Kosmas Loumakis

Karlshamn 21-08-2014

 

________________________________________________________

*Daedalos var en hantverkare, anses vara uppfinnaren av snickeri-yrket, som byggde labyrinten åt Minos, kung av Kreta. Minos fängslade honom och hans son Icaros, men de flydde med hjälp av vingar som Daedalos gjort och fäst med vax. Icaros flög dock för nära solen och omkom.

Denna ‘myt-historiska’ (mix av mytologi och historia) story förklarar Människans fall ner i avgrunden av egoism och narcissism och Människans möjlighet att övervinna dessa självdestruktiva egenskaper genom balans och måttfullhet.

 

 

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on August 29, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: