Slutet på världen som vi känner till


flat-earth2-700x350

av Carl Norberg, upplagd på Palanthir 05-08-2014

Det känns snudd på lite förbryllande att läsa vad som kommer fram i nyheterna en vanlig dag. Dessa upprörande folkmord – krig, angrepp av Orwellianska falska flaggops, dessa politiska totalt förledande busstreck, dessa uppenbara ekonomiska manipulationer – bedrägerier, dessa upprörande brott mot personlig frihet och integritet, samt allt detta under fögderiet av en omänsklig skurkpolis och rättsapparat. Hur någon egentligen kan smälta hela detta uppenbart informativa angrepp utan upprördhet är alltså beroende på förståelse, så befolkningen kanske är mycket upplyst och medveten, eller så är den ovillkorligen det helt omvända?

Det militärindustriella komplexet förstör enorma mängder rikedomar för att bygga stridsvagnar och flygplan och missiler för att sälja till regeringar – som till stor del är föråldrade, alltså inte bara regeringarna intellektuellt, när de säljs och resten används för att orsaka förödelse i avlägsna öknar (för demokratiutveckling , förstås). Regeringar subventionerar Big-Agra arbetar för att skapa Frankenfood som tjänar till att pressa den lilla bonden i konkurs, minska den nationella möjligheten till självförsörjning och även utlösa förödelse för hälsan hos befolkningarna.

Samtidigt, Big-Farma arbetar hårt för att skapa oärliga droger och statligt styrda vaccin utformade för att inte bota något, utan snarare för att tillfälligt blidka alla de allvarliga och inte så allvarliga eller allvarliga symtom som ofta plågar människor beroende på genetiskt manipulerad bearbetad mat laddad med majssirap och förädlat socker för att samtidigt vidmakthålla sjukdom och fetma – till en massiv vinstmarginal förstås. Lokala myndigheter kommer in i välfärdsförstörelse handlingen genom bemyndigande och finansiering (åtminstone delvis) genom olika fantasifulla insatser.

All denna snedfördelning av kapital och välfärdsdestruktion – skapas – möjliggörs av banksektorn vilken ständigt överför välstånd från oss alla till insiders vilka samtidigt trollar fram pengar ur intet för att köpa skuldväxlar på alla nivåer – öka skuldmassan – för att hålla likviditetsflödet i Ponzipyramiden igång.

Naturligtvis, zombies avlar fler zombies så mängden av välfärd som konsumeras och förstörs fortsätter att öka med tiden. Allt färre blir allt rikare genom att allt fler blir allt fattigare, det är systemets inneboende natur och funktion. Vi är alla fattigare som till en följd av detta; sämre i monetära termer och på flera sätt som inte kan kvantifierbart mätas. Systemet är omättligt och jorden är ändlig. Dock är den allmänna medvetenheten inte precis kapacitetsmässigt överutnyttjad, så förändringen kommer att verka till det bättre.

Att dessa dagliga händelser inte berör människor till indignation och reaktion och någon form av protest eller aktivism för att slå larm, kan till och från ändå nästan helt undgå min fattningsförmåga – allt kan ju tyckas vara bara så uppenbart, – även om jag är väl medveten om de kognitivt formaterande – bedövande somatiska influenserna av media, läkemedel från alla håll och de övriga socialkulturellt betingande funktionerna.

Vi lever i en växling – glidande skala av helhetsperspektiv. Ingenting eller i alla fall allt mindre – kan kvantifieras och därför verka utmanande längre. Den senaste orsaken bestäms av den sista utformade effekten av den konstruerade tidigare kausala händelsen – socialt, politiskt och i slutändan personligen. De yttre betingelsernas värdegrundande verkan för denna tidsepok går därför mot sitt ovillkorliga slut. Jorden är helt enkelt för liten för att kunna gömma alla lögnerna i ljuset av den verklighetens bild som skapas av det förändrade informationsrörlighetsklimatet, vilket reser kraven på lögnernas förstärkning för att vidmakthålla kulissens trovärdighet. Men oavsett om vi har formaterats till att tro att jorden är platt, så vet vi logiskt rationellt att planeten faktiskt är rund.

Med skiftande skalor kommer ständigt skiftande problem. Varifrån kommer vi bedöma vad som helst om reglerna helat tiden har ändrats, med aldrig ens en åtanke på att regleringarna avseende de yttre känsloskapande betingelserna ständigt förändras? Och vad blir exakt den utformade effekten? Ett ökat ifrågasättande av de som inte lider av suicidala vanföreställningar.

Men det moderna samhället bryr sig inte mycket om den enskilde. Makten bygger på kontrollen av den allmänna opinionen. Riksintresse, allmän ordning, och det gemensamma bästa hålls upp som ideal. Vi hör fortfarande läpparnas bekännelse uttryckas till den enskilda människans rättigheters fromma vid enstaka tillfällen, men det är naturligtvis bara inom ramen för individuell träldom mot ett eller annat av den bankkontrollerade staten drivet kollektivt mål för en ökad kontroll.

Givetvis, dessa mål presenteras som moraliskt högststående och socialt upprätthållande, men det finns en liten detalj – ingen kan verkligen välja bort att stödja de av staten utvalda målen. Samhället, i all sin uttryckta välvilja, kommer att ta dina pengar för att stödja de kollektiva målen för samhället vare sig man vill det eller inte. Och det målet är att till varje pris stödja – vidmakthålla – det idag styrande banksystemet, där bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.

Tråkigt nog, de flesta individer köper detta rakt av och slår in på vägen till deras uppenbart ovillkorliga samhälleliga skuldslaveri eftersom standardprogrammeringen gör ett så bra jobb med att övertyga individer om sin egen oduglighet avseende egen emotionell självförståelse. Standard programmering styr individer bort från sina egna intressen och passioner och kanaliserar dem längs samma ”livsstilväg” samtidigt som människor pressas att ” vara produktiva medlemmar av samhället ”.

Regeringens utbildningssystem är center i programmeringskedjan och barn har sedan länge avstått försöken till egen emotionell självförståelse till förmån för den pedagogiska blinda fläcken vid progressivt tidigare åldrar över tid. Förskolan utvecklades för att föregå Första klass. Sedan utvecklades Förskolan för att föregå dagis. Nu har vi för – Förskola på plats för att föregå Förskola. Vi antar att de fick slut på kreativa namn för den här sista varianten.

Så barnen skyfflas in bankstatliga skolor där deras kreativitet, kritiskt tänkande förmåga, och sunt förnuft systematiskt förstörs och smulas sönder. De lär sig att utan frågor lyda sina överordnade i alla tider och för att be om tillåtelse att gå på den allmänna toaletten. Till råga på allt, barnen blir skedmatade med felaktig historia och de får lära sig att regeringen är en rättfärdig institution som alltid, alltid och alltid strävar efter att göra deras liv bättre. Deras lärare är mestadels anständigt folk, märk väl; de förstår bara inte vad regeringen egentligen är heller. De har kort sagt ingen aning om att pengar styr politiken.

Det finns emellertid ingen anledning att dras med i vansinnet. Som medveten, när du är förankrad i verkligheten, är allt egentligen ytterst bra, allt kommer att bli bättre, även om det kanske måste bli sämre först. Ändå är det lite förbryllande med malstömmen av vansinne, som vore illusionernas haveri ett uppenbart slut på världen som vi känner till och uppfattar den, under våra fartyg som påverkar oss alla, och det kan verka förvirrande för några av oss att inte kunna se runt hörnen, men det handlar som alltid bara om perspektiv, det är alltid enklare att se runt hörn ovanifrån

Det allmänna klimatet för mänskligheten är för närvarande en mycket oroande i bemärkelsen av att många inte ser vad som kommer och vad som måste vara utgöra lösningen. För att hålla en relativt rationell synvinkel, alltså i möjligaste mån ovanifrån, är uppenbarligen inte alltid så lätt för alla just nu, oavsett läggning. Vi är mitt uppe i skift efter skift som förändrar synpunkter och perspektiv av alla de slag, och inom loppet av nanosekund i en dator. De stora medierna är verkligen fortfarande ett lastfordon för att transportera lasten till detta rådande och skiftande opinionsbildningsmässiga landskap, men det finns som sagt numera mycket mer än vad som möter ögat på presstitutionens horisont, från fler många källor.

 

Källa

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on August 5, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: