Kapitalister är bra på två saker – att döda för plundringens skull och att få det att se ut som om andra gjort det


Med anledning av Carl Hamiltons krönika ”Kommunister är bra på en sak – att döda” i Aftonbladet 12 Mars, vill jag påpeka några aspekter som Carl lämnat därhän i sin likräkning. Att bedöma vem som egentligen dödar vem handlar om att klart kunna se motiv, uppsåt och metod för dödandet och då är det en klar fördel att inte vara ‘skymd’ av något under den iaktagelsen. Hur man fastställer skuldbördan för olagliga invasionskrig med miljoner dödsoffer, men också för omedelbara och långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska ‘utrensningar’ och ‘förintelser’ som dagligen kräver hundratusentals liv får Carl förklara i någon annan krönika kanske.


Då var det dags för rättning i ledet igen för svenskarna enligt det förhållningssätt USA bestämt att man måste ha till världshändelserna. Denna gången är det Carl Hamilton som är magistern.

I Sep 2001 höjde man i Sverige beredskapen emot terrordåd p.g.a attacken i N.Y.C den 9/11. En skrattretande reflex som t.o.m Arabvärldens värsta jihadister måste skrattat sig fördärvade åt, som Jan Guillou påpekar i en omtalad artikel i Aftonbladet de dagarna. Efter Putins intåg i östra Ukraina och Krim, flyttade dagens regering JAS-plan från Kallinge till Gotland. Återigen en lika skrattretande reflex som enbart syftar till att stämma svensken enligt USA’s och EU-oligarkins syften. 17 september 2001 publicerade Aftonbladet Jan Guilou’s artikel ”Vi blev tvångs- kommenderade att bli amerikaner“, där han skriver “Alltså blev vi alla tvångskommenderade att vara amerikaner. Vår sorg, som vi befalldes att manifestera kollektivt, var enligt order större än för någon annan händelse efter andra världskriget.” och lite längre ner skriver Jan “USA är den stora massmördaren i vår tid. Enbart krigen mot Vietnam och de angränsande sydostasiatiska länderna krävde fyra miljoner liv. Utan en enda tyst minut i Sverige.” Sedan Jan’s artikel har ytterligare ett par miljoner människoliv skördats av enbart USA med medbrottslingar.

Den artikeln är värd att läsa om idag, som ett mentalt motgift till de mediala gifter som alldeles för många experter sprider. Den gruppsykologiska Le Bon-modellen som regeringen tydligt använder i sin propagandaföring, försätter svensken i djup vanmakt och leder honom att känna just de sympatier och antipatier USA och EU-oligarkin, vill. Idag befalls vi i enlighet med den viljan, via herr Hamilton, att samstämmigt se med ökad avsky på kommunismen och med ökad förståelse på nazismen.

Han har kommit med sin tes, och det blir inget annat än hans tes, då man inte riktigt förstår hur han kommit fram till vilka som är kommunismens lik och vilka som inte är det. Det jag kan se över de senaste 30 åren i vart fall är att för varje decennium som går så ökar uppenbarligen kommunismens dödsoffer under 2:a världskriget och nazismens minskar. Detta enligt de mest spridda encyclopedierna, läroböckerna, de populära historiska magasinen och de systemtrogna essäerna. Man måste själv gå till detaljskildringarna, dagböckerna, originalarkiven, vittnesmålen och domsluten för att kunna matcha verkliga fakta med vår tids frisserade berättelse.

Wikipedia exempelvis, som många vanliga ‘sökare’ använder, för att nämna en av de absolut värsta historieförvrängarna på internet, men långt ifrån den enda, skriver systematiskt om historien genom att antingen utelämna centrala fakta helt eller på lämpligt vis sy om dem så att de skall passa den numera hårt marknadsförda ny-liberalistiska doktrinens berättelseEnligt detta propagandaredskap blir exempelvis befrielsearméer terrorister och terrorister blir befrielsearméer, false-flag-operationer blir terroristers dåd och anledningar till krigshandlingar, de döda byter sida, mördarna byter sida och miljontals lik försvinner och förmodas glömmas bort. I takt med att ögonvittnena dör och dagböckerna försvinner så misshandlas de historiska faktumen än mer hejdlöst och utan skam av dagens historie-redigerare  

Utan en antites till Carls tes, märks det inte vilka “mätmetoder” eller rent individuella tolkningar han använt för att tillskriva kommunister det antal dödsoffer han tror kan jämna ut nazismens och fascismens. Han vill ju tro att nazismens dödande endast varade i 13 år. Man kan inte begränsa nazismens dödande till de år den officiellt existerade genom en nations regering då den hållts vid liv sedan dess av de västerländska säkerhetstjänsterna. 

I vår tid i vart fall (d.v.s från mitten av 40-talet) och med facit i hand, är både Fascism och Nazism bäst bevarade inom USA’s imperialistiska version av Diktatorisk Skendemokrati och inte inom de olika karikatyr-organisationerna. Högerextremist-organisationerna som, genom långvarig, konstgjord livsuppehållande vård ifrån just CIA, MI6 och Mossad, men också ifrån Tyska BND och Franska DGSE, nu agerar “revolutionärer” i Europa och USA. I princip alla dessa extremistorganisationer agerar under CIA’s och NATO’s befäl. När man förstått detta förstår man också bättre varför USA’s regering, direkt efter Nazitysklands kapitulation och i skydd av massinvandringen från Europa, räddade och smugglade tusentals nazistbefäl och ‘vetenskapsmän’ över Atlanten, som alla var skyldiga till ohyggliga krigsbrott personligen. De smugglades till USA via bl.a allierade handelsfartyg. Man var tvungen att rädda dem undan röda arméns exekutionsplutoner, därför man behövde deras “ovärderliga” kunskaper och färdigheter i folkmord, brott emot mänskligheten, etnisk rensning och propagandaföring. NATO’s ‘nazistiska’ mördare blev inplanterade i västerländska samhällen över hela världen efter 1948. Hur många lik kommunisterna lämnat efter sig går bara att bedöma om man också tar hänsyn till säkerhetstjänsternas operationer, metoder och taktik genom den ‘tysta’ krigsföringen.

Gladio                  logo

Efter andra världskriget bestämde sig Storbritannien och USA för att inleda paramilitära stay-behind-operationer. Ett exempel är NATO’s stay-behind-operationer under kodnamnet, ”Operation Gladio”. Det är samlingsnamnet på alla anti-kommunistiska operationer sedan 1948 och fram till våra dagar. Winston Churchills framprovocerade, blodiga inbördeskrig i Grekland 1946 -1949 genom sitt plötsliga stöd till grekiska högerextremister och nazistkollaboratörer, var operationen som födde de organiserade stay-behind operationerna. CIA-chefen Allen Dulles var en av nyckelpersonerna i skapandet av “Operation Gladio”, och de flesta av dess aktiviteter finansierades av CIA. Mottot “tystnaden tjänar friheten” pryder Gladios emblem. Vems frihet och vilken typ av frihet man egentligen skyddar med dolk, eld och paramilitära fallskärmstrupper förklarar just nazismen och fascismen väl inom sina grundfilosofier i vilka också dödandet av “orena” eller “olika oss” ges en alldeles speciell vikt. Lojala medlemmar rekryterades i hela Europa: det vill säga brutala anti-kommunister, i huvudsak nazister och fascister. De har sedan dess hängivit sig åt nazismens återuppståndelse och false-flag-operationer av främst  paramiltär karaktär, men också av politisk karaktär. De har infiltrerat och bedrivit omstörtande verksamhet, inte bara inom västnationers och neutrala nationers politiska partier, regeringar och oppositioner, utan också inom socialistiska och kommunistiska nationer

Normalt erkänns, ifrån västs regeringar och västmedia, endast vissa extremhögra organisationer vara “Operation Gladios” verk, men det är bevisat från flera håll idag att deras verksamhet till hög grad innehöll infiltrering och organisering av kommunistiska grupperingar. Det drama den dubbelrollen resulterat i spelas för övrigt upp idag på de geopolitiska arenorna, både i Europa, Afrika, Latinamerika, Asien och i Arabvärlden. Kapitalisterna hoppas att genom att deras paramilitära organisationer eskalerar en våldsspiral mellan “ytterligheterna”, så skall självaste demokratin tvingas att visa nacken och ta emot nådastöten av fascismen och nazismen, som alltså under hela efterkrigstiden främst levererats av CIA och NATO. Därför talas det väldigt tyst om någon som helst inblandning i de ‘kommunistiska’ gruppernas organisationer och operationer.

Under “Operation Gladio” infiltrerades bl.a de ’kommunistiska’ Brigate Rosse i Italien på 70-talet. Italienska domare bekräftade i slutet av 90-talet att huvudmedlemmarna Mario Moretti och Giovanni Senzani arbetat för den Italienska säkerhetspolisen Polizia di Prevenzione (DIGOS) och den Italienska militära underrättelsetjänsten, Servizio Informazioni Militare (SIM) som tillsammans med CIA blev ‘lyckliga föräldrar’ till den konstgjorda röda ultra-terrorismen i Italien. I Västtyskland, i BND’s arkiv, existerar dossierer som bevisar något liknande om gruppen Rote armé-fraktion, RAF, eller Baader-Meinhof-ligan. Det existerar dokument som starkt pekar på att Andreas Baader hade nära samröre med den Västtyska militära underrättelsetjänsten, Bundesnachrichtendienst (BND) som föddes ur Gehlen Organization, den största arbetsgivaren för gamla nazister i Västtyskland. Gehlen-organisationens hemliga “celler” skulle stanna kvar i “fiendekontrollerade områden” och fungera som ‘motståndsrörelser’, bedriva sabotage, omstörtande verksamhet, gerillakrig och mord. Horst Mahler, en av grundarna av RAF, som enligt egen utsago då var en ‘socialitisk’ advokat och som hade mycket nära samröre med både Andreas Baader och Ulriche Meinhof är idag en nyckelfigur inom den Tyska Nynazist-rörelsen, och en Gehlen-skapelse. Dessa är endast två exempel ur den uppsjö av uppgifter, som onekligen väcker frågor kring säkerhetstjänsternas inblandning i konstruktionen av dessa ’kommunister’ och kring vilka det verkligen var som lämnade lik efter sig “i högar”.

En operation som inspirerade till Operation Gladio är den operation som General-löjtnant Sir Ronald MacKenzie Scobie ledde på Churchills order i Grekland i slutet av 2:a världskriget och som ledde till det blodiga inbördeskriget 1946 – 1949. Man beväpnade nazist-kollaboratörer, gamla Metaxa-agenter och högerextrema royalister för att rensa Grekland på EAM/ELAS motståndsmän och kvinnor. Hetsjakten och den rena slakten på dessa, skedde efter att dessa först avväpnats i ett, skulle det visa sig, svekfullt “fredsavtal” som Churchill lurade in EAM/ELAS i. BBC-dokumentären “A Hidden War” som visades en enda gång i Brittisk TV 1983 innan den bannlystes, har dokumenterat dessa fakta väl. Churchill själv uttryckte om än lite kryptiskt att stay-behind-operationerna fötts genom det framprovocerade inbördeskriget i Grekland.

“Jag tycktes befinna mig i otakt med händelserna i Grekland 1944-45. Men idag förefaller det som om jag förde exakt den politik, som Förenta staterna något mer än två år senare med djup övertygelse gjort till sin. Det bereder mig en mycket stor tillfredsställelse.” – Winston Churchill, citerad i New York Times, 12 april 1947

I Grekland i nutid, närmare bestämt den 17 November 2013 tog, en rätt klantigt ihopsatt anarkist-kommunistisk, militant grupp, på sig dubbelmordet på två medlemmar ur brottssyndikatet och nynazistpartiet Gyllene Gryning, efter över två veckors tystnad. Man tåtar nämligen inte ihop ett ‘revolutionärt’ manifest, om än fiktivt, på endast några dagar. De allra flesta vakna och tänkande människorna i Grekland fnös och skrattade åt de uppenbara, ideologiska och sakliga ’felen’ i detta anarkist-kommunistiska manifest som säkerhetspolisen producerat under namnet Folkets Kämpande Revolutionära Krafter. Det var uppenbart att de som producerat detta dokument inte hade så värst bra historisk och ideologisk koll på sådana organisationer. Det var ännu mer uppenbart att man försökte provocera fram och skapa förutsättningar för en ny militärjunta eller ett nytt inbördeskrig genom att “tutta på” de konstgjorda ytterligheternas stubin.

Det existerar en hel del liknande CIA eller NATO-stödda ”kommunistorganisationer” i Mellanöstern, i Sydostasien, i Afrika, I Europa och i Latinamerika som haft och har den egna säkerhetspolisens och några utländska ambassaders välsignelse (företrädesvis USA’s och Storbritanniens innan 1960 men också Israels efteråt). Det har startats en hel del blodiga inbördeskrig, diktaturer och invasionskrig via “Operation Gladios” verksamhet inom både de högerradikala och de vänsterradikala grupperna. Bara man har lust att titta lite i historieböckernas fotnoter och det ‘finstilta’ så förstår man att nazismens och fascismens verkliga ‘kuvös’ varit CIA och NATO med ett par militärbaser som “fostrare”. Exempelvis f.d Fort Benning i Georgia, eller School of the Americas eller Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), som det döptes om till efter att det exponerats som världens främsta ‘växthus’ för jordens grymmaste fascistiska och nazistiska bödlar, mördare, torterare och diktatorer. 30 000 av dessa kapitalismens svarta riddare pumpade man ut därifrån under ett par decennier och de i sin tur hade efter sin framfart lämnat miljoner lik efter sig.

Under en tid då varje organiserat rop för medborgerliga och mänskliga rättigheter och demokrati, sågs  som kommunistiska yttringar av Kapitalismen, ledde det till att det dödades och förföljdes miljoner människor som inte var kommunister. Det blev nämligen regel från de kapitalistiska staterna i väst (och är än idag) att ge alla som vågar resa sig, organisera sig och slåss för sina rättigheter och sin frihet, samlingsnamnet “kommunister”, oavsett samröre med något kommunistiskt parti eller ej. Denna långa hetsjakt på alla som kämpade för demokrati och rättvisa i sitt land, skapade säkerligen fler “kommunister” än vad de klassiska kommuniststaternas samhällsskick gjorde.

gladio“Operation Gladios” verksamheter anses och på mycket goda grunder ha placerat presidenter, premiärministrar, utrikesministrar, polischefer, domare och chefredaktörer inom de västerländska nationernas politiska system och institutioner under hela det kalla kriget. En sådan nation är bl.a Grekland, där socialistpartiet PASOK bildades efter ett “lån” på 100 milj dollar till Andreas Papandreou från Manhattan Chase Bank, Rockefellers egna bank. Innan “lånet” betalades ut skrev A. Papandreou under ett dokument där tiotalet punkter utgjorde villkoren. Inte alls överraskande dikterade en punkt att Papandreou fick kritisera USA’s utrikespolitik rätt öppet i tal men aldrig i handling och en annan punkt där han förband sig att hålla kommunistpartiet KKE under 7%-strecket och fackföreningarna splittrade.

Denna strypkoppelförsedda typ av socialism blev den som CIA  implementerade i Europa och i världen från mitten av 70-talet till slutet av 80-talet. I allra högsta grad också i Sverige där ett statsministermord ‘blev nödvändigt’ för att man skulle kunna introducera den nya, “nyliberala” pseudo-socialismen.

Mätmetoderna för att kunna se vem som dödat vem, betvivlar jag behöver vara så värst “förfinade” för att klara av att visa sanningen. Det är oftast när man vill förvanska sanningen man behöver “förfina” metoderna. Det går att fastställa dödssiffror och vem som gjorde vad med ganska stor pricksäkerhet då det ju, förutom båda sidors förlustrapporter, också finns vittnesmål och domslut kring krigsbrott, brott emot mänskligheten och folkmord i hyllhav i flera olika offentliga arkiv. Några av dessa arkiv finns under Interagency Working Group (IWG) under National Archives, ett arkiv med nästan 8 miljoner sidor av dokument inklusive 1,2 miljoner sidor ur (OSS) Office of Strategic Service’s register, 74.000 sidor ur CIA namn- och ämnes-register, mer än 350.000 sidor ur FBI ämnes-register, och nästan 300.000 sidor ur Amerikanska arméns underrättelseregister. Vad som dock kan sägas om dem som använder sig av dessa “förfinade” mätmetoder är att de trots dessa metoder tydligen har svårt att ta med i beräkningarna de styrande säkerhetstjänsternas operationer, strategier, metoder och taktik. Dessa har ju onekligen betytt en hel del för hur förövare och offer framställs i väst, hur dödssiffror tolkas och hos vem skulden ligger. Det går alltså inte att endast titta på vem som bär hakkors och vem som bär hammaren och skäranDe iscensatta inbördeskrigen, invasionskrigen, låtsas-revolutionerna, mord-patrullerna, de etniska rensningarna, sanktionerna och bankirernas stöd till plundrar-regeringar är oftast resultatet av dessa säkerhetstjänsters ’projekt’ och operationer. 

Att siffran för antalet döda som kan tillskrivas kommunismen stiger de senaste 40 åren, beror nog delvis på vad kapitalisterna gärna vill identifiera som kommunistiskt våld än vad som de facto är det. Man kan misstänka att mätmetoderna Carl säger förfinades, kanske “förfinades” på ett, för kapitalismen “lämpligt” sätt, strax efter Sovjetunionens fall, då motargumenten inte längre är så självklara. Kusligt nog är kapitalisternas definition på kommunistiskt våld på pricken densamma som de största västerländska säkerhetstjänsternas definition. Vems definition det var från början är en fråga man själv ganska lätt kan räkna ut svaret på, om man följer Latinamerikas politiska historia under 50-, 60- och 70-talet samt Irans, Vietnams, Cambodjas, Indonesiens och flertalet Afrikanska länders och Arab-länders historia, under samma period.

Sättet som kommunismen beskrivs på av paranoida McCarthy-stöpta amerikaner med följe (den västerländska massmedian) och hur exempelvis Islam beskrivs idag av desamma, ger klara indikationer på att den ‘skenande kapitalismen’ alltid behöver skapa fiender att ”rädda folken ifrån”. I synnerhet, för att inte säga, uteslutande och enbart om dessa folk råkar sitta på¨rika naturresurser eller råkar bo i ett geopolitiskt och därför strategiskt intressant läge. Då skall minsann demokrati och “mänskliga rättigheter” implementeras,.. alltså Wall Street- och Hollywood-versionen, i vilken inte alls folken har makten utan storföretagen, bankerna och den politiska eliten (inom de stora partierna) och i vilken tillgången till rättvisa och de mänskliga rättigheterna är en kostnadsfråga. Verklig demokrati, verkliga mänskliga rättigheter och verklig rättvisa är ju ‘kommunism’ och ‘terrorism’ för ny-liberalerna och kapitalisterna. Det är när folken kräver DETTA som kapitalist-hydrans alla huvuden slår gnistor. Alla storföretagen, bankerna, median och den politiska eliten skriker sig hesa och försöker febrilt hitta sätt att splittra ropen för rättvisa och skapa konflikter mellan de olika samhällsgrupperna. Detta har USA och NATO gjort i Latinamerika, Asien, Arabvärlden, Afrika och i Europa och de gör det i detta nu, på alla dessa platser. Det är då de ultraextrema grupperna man vårdat, närt och klappat medhårs kommer till nytta. I Ukraina lyckades man på så sätt t.o.m bilda en nazistisk regering, när man ville öppna en front emot Ryssland.

När kapitalist-hydran far iväg på ett nytt Mammon’s korståg med antingen IMF eller NATO som spjutspets, vet vi idag att det innebär någon miljon eller några miljoner lik. Alldeles för många civila och kvinnor och barn och alldeles för få invaderande soldater, för att man skall kunna kalla det krig egentligen. I mina ögon ser det mer ut som regelrätta utrensningar av befolkningar som inte behagar låta sig förslavas av USA’s och NATO’s obligatoriska, ekonomiska slav-modeller. Vi vet idag mer än väl att invasionerna beordras för naturrikedomarnas skull, för att etablera centralbanker som är direkt kopplade till FED och ECB så att man kan skuldsätta landet och dess invånare och för att tvinga in ett land i den amerikanska skendemokratins skuld- och beroende-karusell.

För att uppnå dessa ny-koloniala mål, vill man rädda folken från religiösa tyranner och ‘blodtörstiga kommunister’ så innerligt så man konstruerar dem själva i de allra flesta fallen, har det visat sig. De egna ‘religiösa tyrannerna’ däremot som fanatiskt bekänner sig till den ny-liberalistiska trosuppfattningen och den egna strukturella, socialdarwinistiska ‘vampyrismen’, tilldelas olika priser och medaljer och de kallas filantroper istället.

Kommunismen begravde man i och med Sovjetunionens fall påstod man, men för att vara en -ism som enligt kapitalisterna gått under, rör den ändå upp väl mycket oro och rädsla hos dem. Kapitalisterna fruktar, som vampyren fruktar vitlök, att den eller en nytappning av den skall bli det ideologiska “fotstödet” för ansatsen till en ny fransk revolution, fast på global nivå denna gången.

De mänskliga och de medborgerliga rättigheterna och Demokratin i sin helhet står nämligen på spel nu och det är inte någon annan än väst-regeringarna som utgör det allvarligaste hotet emot bägge, oavsett vad Rupert Murdoch’s och Conrad Black’s västerländska media-monopol vill få dig att tro. Just deras monopol vittnar för övrigt om bristen på verklig demokrati i väst. Av alla odemokratiska och rent antidemokratiska system på den här planeten så borde det te sig självklart att det av dem som har störst global kontroll, också är det absolut farligaste och speciellt om det får total kontroll. Putin är ingen vidare demokrat själv, men absolut inte mindre demokrat än Obama eller EU-oligarkin, men hans klara position som starkt kritisk emot USA’s, och NATO’s våldsmonopol har positiv effekt för mänskligheten. Effekten är att det redan snabbt växande globala motståndet till USA’s skenheliga, men ack så dödliga, imperialism avsevärt stärks och det är bara braDet krävs för att alla hålögda, materiellt ‘påtända’, vart-fjärde-års-demokrater i väst som köpt Wall Street’s och Washington’s version, skall fatta att det de facto är en ihålig, elit-anpassad Diktatorisk Skendemokrati som man via lögner och propaganda från TV-kanaler, Press, Hollywood, Musikindustri och Nöjesbranscher mycket hårt marknadsförs som den enda verkliga. Det mest djävulska är att man marknadsför den som den enda möjliga dessutom. Att man fattar det innebär ju inte per automatik att man tyr sig till Putins skendemokrati eller att man blir kommunist. Människan är gudskelov mycket smartare än vad våra ledare tror och därför kommer också mänskligheten att så småningom svara på ett mycket adekvat sätt.

Det räckte med att Putin gav Washington, Bryssel och Berlin fingret, så börjar kapitalisterna sätta arrogansen i halsen och de beordrar alla i sin makt att skälla sig mörkblå på den hutlösa Putin. Det rör sig om samma kapitalister som med halvslutna ögon och öron låg och slickade på ett ‘unket ben’ (kärnvapen i Irak), eller på sin höjd gläfste till lite, då en annan invasion ägde rum framför nosen på dem den 19 Mars 2003, utan FN-resolution och med medvetet konstruerade lögner som förevändning. Det är som sagt den skenande kapitalismens syfte idag att få oss att se med ökad avsky på kommunismen och med ökad förståelse på nazismen, nu när det ‘skits knäck’ hela vägen från Krim till 1600 Pennsylvania Avenue. 

Kosmas Loumakis

Stockholm 19-03-2014

____________________________________________________

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on March 19, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: