Det grekiska dramat


tollare_folk_il

Alla har vi hört talas om Grekland. Om hur de lata grekerna går i pension vid 50 års ålder och låter oss arbetsföra nordeuropéer stå för kalaset. Varför ska tyskar och finnar stå för kalaset? Vi har ju inte lånat mer pengar än vi kan betala tillbaka?

Ser ni något problem med den här bilden jag målar upp? Kan det verkligen vara på så vis att greker inte vill, eller kan, arbeta tillräckligt för att försörja sig? Naturligtvis är det inte så, bilden vi har av greker som lata pensionärer som gottar sig i solen på vår bekostnad kan inte vara mer falsk. Sanningen är att greker jobbar i snitt 700 timmar/år mer än tyskar och 500 timmar/år mer än svenskar.( http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS)

Myten om den lata greken kan således, för all framtid, slängas i soporna. Hur står det då till med pensionsåldern i Grekland? Går de i pension vid 50 års ålder? Nej det gör de såklart inte. Snittåldern för när en grekisk arbetare går i pension är 62,4 år, och för den tyska arbetaren är snittåldern 63,2 år. Således bara en marginel skillnad i pensionsålder.

Hur har då grekerna hamnat i den här situationen? Hur kommer det sig att den grekiska stadsskulden ökat till astronomiska 345 000 000 000 euro? Hur kommer det sig att de tvingas betala 9000 kr i ränta per sekund? http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece

Frågorna är många, svaren inte lika enkla, och framför allt är svaren väl dolda bakom den dimridå av desinformation som främst västerlänska medier sprider. Sanningen är att ”grekernas” ansökan till eurozonen är skriven av korrupta politiker i samförstånd med giriga banksters på Goldman Sachs i New York. Att dessa herrar, med mångårig erfarenhet av finansvärlden, inte skulle ha sett eller förstått att den grekiska ekonomin inte var redo för ett intåg i euron kan helt enkelt inte vara sant. Efter lite kreativ bokföring och ett och annat avancerat derivattrix så var saken klar, Grekland skulle in i euron, den grekiska staten skulle låna astronomiska summor och den grekiske arbetarens skattepengar skulle för all framtid tillfalla de banker som lurat in grekerna i euron. Nästa land på tur är Spanien, tätt följt av Portugal, för att sedan ta Italien, och så kommer det att vara tills dem som är utsatta för denna ekonomiska krigsföring faktiskt begriper vad som sker och går man ur huse för att lösa den uppkomna situationen. Den avsaknad av engagemang som västvärden uppvisar när plutokraterna i bankvärlden faktiskt försöker förslava ett helt folk är häpnadsväckande. När en Prideparad drar 500 000 man och en demonstration för grekerna drar 500 man så är inte bara prioriteterna skeva, empatilösa, och verklighetsfrånvända, det är också ett tecken på en mental bedövning som är en förutsättning för att banker och finansinstitut i samförstånd med stater ska lyckas i sina illasinnade uppsåt.

Men det finns en väg ut ur bankirernas och de korrupta staternas punggrepp, det finns ett väl beprövat sätt att vrida makten ur händerna på dessa tjuvar. Vi vet var de finns. Vi vet vilka de är. Historien lär oss att tyranner tenderar att tro på sin egen oövervinnlighet, och att den arrogans som följer därav till slut blir deras fall. Det ligger i allas omedelbara intresse att denna process skyndas på.

Men hav förtröstan, ty även i detta mörker finns ett ljus, ett ljus i form av ett folk som en gång givit oss gåvan demokrati. Kanske kan de än en gång visa vägen ut ur tyranniets dunkla hålor och tillsammans kan vi vandra mot den ljusnande framtid vår dignitet som människor faktiskt påkallar.

Text: Michel Diot

källa: http://dinnyfikenhetkommerstrypadig.tumblr.com/post/75676272076/det-grekiska-dramat

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on February 5, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: