Protest at Greek presidency’s inauguration – Brussels 2014


FIRST THE INTERNATIONAL MEETING IN ATHENS AND NOW ACTIONS IN BRUSSELS – NOW BEGINS THE EUROPEAN PEOPLES LONG STRUGGLE AGAINST EU’s TOTALITARIANISM!

Just a week after the ceremony for the presidency in Greece, which was accompanied by the prohibition of the public and the violent suppression of protests marches, protests against the tragicomic in the Greek presidency is marked also in the “heart of Europe”.

The purpose of this action was to unite the voice of the Greek, Belgian and the other European peoples against policies that plunder whole societies.

Representative of the Initiative said: “THE GREEK PRESIDENCY SYMBOLIZES AUTHORITARIANISM AND SOCIAL BARBARISM THAT THE ELITES WANT TO IMPOSE ACROSS EUROPE. THIS HORRIBLE EXPERIMENT MUST BE STOPPED NOW”

Representative of the Belgian action committees against austerity said: “The ruling classes in both Belgium and Greece tell us that the crisis ends. We know that’s a lie and prepare for a long-lasting struggle against it.”

_____________________________________________________________

FÖRST DET INTERNATIONELLA MÖTET I ATHEN OCH NU AKTIONER I BRYSSEL – NU BÖRJAR DE EUROPEISKA FOLKENS LÅNGA KAMP EMOT EU-TOTALITARISMEN!!

Bara en vecka efter ceremonin för ordförandeskapet i Grekland, vilken åtföljdes av förbud emot allmänhetens deltagande och det våldsamma förtrycket av demonstrationerna, noteras protester mot den tragikomiska i det grekiska ordförandeskapet också i “hjärtat av Europa”.

Syftet med denna aktion var att förena rösterna från de Grekiska, Belgiska och de andra europeiska folken emot politiken som plundrar hela samhällen.

Representant för initiativet sade: “DET GREKISKA ORDFÖRANDESKAPET SYMBOLISERAR MAKTFULLKOMLIGHET OCH SOCIAL BARBARISM SOM ELITEN VILL INFÖRA I EUROPA, DETTA HEMSKA EXPERIMENT MÅSTE STOPPAS NU”

Representant för den belgiska aktionskommittén emot åtstramningar sa: “De härskande klasserna i både Belgien och Grekland säger att krisen lider emot sitt slut. Vi vet att detta är en lögn och förbereder oss för en långvarig kamp emot den..”

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on January 16, 2014, in Articles in English, Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: