Mänsklighetens allvarliga sjukdomstillstånd har nått livshotande nivåer


Inom de mänskliga samhällen som har utvecklat någon form av civilisation, dvs någon form av framåtsträvande och utveckling, har en parasitorganism bitit sig fast sedan länge, och nu befinner sig värdkroppen (hela mänskligheten) i livsfara. Parasiten måste behandlas just som en livshotande parasit och inte som en “bekant klåda”…

En parasit är en objuden gäst, en organism som lever vidhäftad vid en annan organism (ett värddjur eller en värdväxt) och tar sin näring uteslutande ifrån denna.

Mänskligheten i sin helhet, om den från en samhällsekonomisk  synvinkel ses som en levande organism, har också en objuden gäst, en organism som lever vidhäftad och suger livet ur värdorganismen / mänskligheten. Ordet kommer från grekiskans para, “vid”, och sitos, “mat” eller “föda”. Studien av parasiter kallas parasitologi. Hos forntidens och dagens greker användes och används uttrycket dels om religiösa tjänstemän som betalades genom att de uppbar ’helpension’, dels om medföljare till högre ämbetsmän som medbjöds i officiella sammanhang. Ordet fick med tiden en lägre mening av snyltgäst.

IDAG KAN MAN UTAN PROBLEM OCH MED TILLBÖRLIG VETENSKAPLIG PRECISION INOM SAMHÄLLSVETENSKAPERNA KALLA DEN EURO-AMERIKANSKA BANK-, AFFÄRS, OCH POLITISKA ELITEN FÖR PARASITER. Dock i olika grad om man vill vara rättvis i sin bedömning av mänsklighetens absolut främsta hälsorisk.

Värdorganismen kan fortleva och eventuellt överleva parasiten men kan också duka under när den inte förmår föda både sig själv och parasiten.

Inom biologin skiljer man på några former av parasiter, vilket också samhällsvetenskapen kan göra och då kan parasiterna med lätthet  identifieras inom värdkroppen, mänskligheten, nämligen:

  • Djur som stjäl föda ifrån andra organismer kallas för kleptoparasiter. Kleptoparasiter i den mänskliga samhällskroppen är FINANSELIT, POLITISK ELIT och s.k ÖVERKLASS
  • En parasit som lever helt inuti sin värd kallas här endoparasit, om den lever endast delvis inne i sin värd kallas den ektoparasit. Inom den mänskliga samhällskroppen kallas både endoparasiter och ektoparasiter MONARKIER, OLIGARKIER, PLUTOKRATIER, PSEUDO-DEMOKRATISKA REGERINGAR och MULTINATIONELLA FÖRETAG.

Parasiter är skadedjur, de är djur som vållar människan skada genom till exempel spridning av sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor eller annan egendom. Mänsklighetens parasiter, för att kunna föda sig själva och skada livsmedel, grödor, hem och samhällen, sprider de mentala gifter som skadar det mänskliga intellektet, den mentala hälsan, samhällskaraktären och immunförsvaret till sådan grad att melankoli, apati och orationella, självdestruktiva tendenser uppstår hos värdorganismen / mänskligheten.

Begreppet “skadedjur” kan ses som klassificering av olika djurarter / samhällsgrupper från ett utilitaristiskt paradigm där man fokuserar på detta djurs / samhällsgrupps nytta för människor och mänskligheten. Djur / samhällsgrupper som därvidlag är till skada för människor ses, från detta perspektiv, som skadedjur.

Oftast räcker det med att balansera ph-värdet i kroppen för att göra sig av med parasiter och i de mänskliga samhällena handlar det om att balansera människo-värdet genom en i sanning blind och fungerande rättvisa och en verklig demokratisk och altruistisk grund för fördelning av människans livsnödvändigheter och utvecklingsmöjligheter.

En samhällsgrupp som till sin absolut största del lever och när sig på andras skapandekraft, uppfinningsrikedom och inspiration, på andras arbete, andras uppoffringar, andras hälsa, andras egendomar, andras föda, hem, mark och besparingar, är ju otvivelaktigt monarkernas, grevarnas, bankirernas och de multinationella företagsledarnas samhällsgrupp. När dessa genom utpressning får kontroll över arméer och vapensystem och makten att förskaffa sig kontroll över domstolar, politiska system, regeringar och därmed de mänskliga samhällena, är faran livshotande för hela organismen. Just där befinner vi oss idag.

De som aktivt, nyktert, genomtänkt och framförallt på ett relevant och adekvat sätt bekämpar denna mänsklighetens farligaste parasits framfart, är mänsklighetens enda hopp om tillfrisknande och överlevnad. Allt annat är numera tyvärr betydelselösa ‘sockerpiller’, ‘napp’ och ‘snuttefilt’ åt de ryggradslösa…

Kosmas Loumakis

Athen 07-01-2014

 

på Engelska

_____________________________________________________

texten är en bearbetning av Wikipedias beskrivning av parasiten

 

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on January 10, 2014, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: