“ALLT våld måste fördömas” svamlar makthavarna och siktar på de folkliga proteströrelserna


Den substanslösa ”ytterligheternas teori” som nu sprids i Europa är rent ut sagt livsfarlig att svälja ”otuggad”.

Den säger egentligen följande: 

När en angripare med vapen i handen hotar att döda dig, är ditt självförsvar lika brottsligt som hans angrepp. När en militant sammanslutning säger att deras politiska metod är att fysiskt utrota vissa raser, vissa ideologier och vissa människor, så är de hotades och de förföljdas självförsvar att likställas med angriparens våld. Detta är inget annat än de grövsta våldsverkarnas försök att stympa naturliga mänskliga reaktioner emot förtryck och våld.

De som häver ur sig idiot-slogans som ”allt våld måste fördömas”, har inte fattat att en av självaste livets huvudsakliga principer i naturen på jorden, men också i hela universum bygger på att det förekommer “nödvändigt” våld, NÄMLIGEN SJÄLVFÖRSVARETS OCH FÖR ARTENS ÖVERLEVNAD NÖDVÄNDIGA VÅLDET. Annars skulle ju livet på jorden avslutats av parasiter redan innan det riktigt börjat. Det vore ytterst korkat att hävda att vi INTE får försvara oss vid hot om vår säkerhet och vårt liv och ändå är det just detta som Samaras-regeringen i Grekland och Merkel-regimen i EU-toppen vill hävda med sin totalitaristiska retorik.

552844_3031616435842_330616651_n

Efter media-showen kring arresteringarna av det Grekiska, nazistiska, brottsyndikatet Gyllene Grynings partitoppar och torpeder försöker det Grekiska EU-etablissemanget nu få till ett politiskt och rättsligt klimat där organisationer, politiska partier och medborgare som motsätter sig EU’s ”åtstramningspaket” och dess plundringspolitik, skall kunna stämplas som brottsliga organisationer och individer. Efter att det grekiska EU-fnasket Samaras ‘hoppat i säng’ med både Obama och Netanyahu under samma vecka, har han ju fått grönt ljus för ytterligare diktatorisering av det Grekiska samhället. 

De som idag poserar som Grekisk regering, alltså EU-trojkans lojalaste nickedockor, vill genom hela GG-affären i själva verket åt dem som utgör det egentliga hotet emot dem och EU’s plundrings-, och avdemokratiseringspolitik. Nämligen de växande, folkliga, demokratiska rörelserna och organisationerna som inte samarbetar med regeringens krav och som motsätter sig och motarbetar EU’s plundringspolitik.

Ett folks kamp för rätten till de grundläggande, mänskliga rättigheterna och en fascistisk, totalitär sadist-sekts våldsdyrkan, skulle enligt de nuvarande Europeiska ledarna, deras propaganda-media och deras lydiga undersåtar kunna jämställas. De stora lögnernas ”furstar” i Berlin, Bryssel och Athen menar med uttrycket, ”ALLT våld måste fördömas” att ett folks kamp för frigörelsen från tyranniska ledare, moraliskt, etiskt och rättsligt numera kan jämställas med tyranin själv.

Grekerna har INTE svalt denna idiotiska “ytterligheternas teori” som hävdar att OM man skall ta itu med nazismen, så måste man ta itu med alla de övriga s.k ”extrema” politiska yttringarna. Vilka extrema politiska yttringar? Extrema enligt vem? Hur är de extrema? Vad består deras extremism i? Man skall på fullaste allvar fråga sig, VILKA kan verkligen riskera att bedömas som extrema i ett politiskt system som bestämt sig för att till varje pris tillfredsställa EU, ECB, IMF? Garanterat undertecknad och alla andra som talar, skriver och lever som om vi fortfarande hade Demokrati. Vilka är de ”obekväma” i ett system som redan dränkt sitt protesterande folk med tårgas, blåslagit dem och som försöker slå ner varje demokratisk yttring av protest och motstånd? Vi har ju sett vilka regeringen, genom både säkerhetspolisens och kravallpolisens agerande, anser vara bråkmakare.  Många hävdar, inte helt hämtat ur luften, att denna affär kommer att leda till att ALLA de utomparlamentariska, demokratiska, politiska rörelserna som motsätter sig regeringen och detta politiska system, kommer snart att anses ”extrema”.

Nazismen och Fascismen, fastslog man ju i Nürnbergrättegångarna, vara brottsliga, politiska yttringar, och på goda grunder må man väl säga… Men vilka ’rättegångar’, vilken typ av rättstat, skall kriminalisera en organiserad, demokratisk, aktiv, politisk kamp emot diktatoriseringen och de brottsliga, statliga, sociala, ekonomiska och fysiska övergreppen?

I Grekland kan vi mycket väl p.g.a Samaras-regeringens enväldiga agerande emot nazisternas uppenbara brottsyndikat, snart mycket väl ha grupper av strejkande och protesterande läkare, journalister, lärare, konstnärer och professorer, som kommer att kallas brottsliga organisationer och individer. Denna ’garrotering’ av demokratin har att göra med att de nu mycket oroade anar en fullblods-revolution runt hörnet’?

Den grekiska Yale-dresserade och Friedman-indoktrinerade premiärministern, Samaras, babblar på om det ökade våldet i Grekland precis som om han själv INTE hade något som helst att göra med orsakerna till detta ökade våld och faktumet att det politiska klimatet i Grekland numera utgör ett samhällspolitiskt “minfält”.

Angela Merkel och Wolfgang Schäuble, fördömer ny-nazismen som om deras och deras föregångares politik INTE fungerat som en sjuhelvetes steroid-kur åt ny-nazismens framfart i Europa, som om deras avdemokratiserings- och åtstramnings-politik inte är för ny-nazismen vad syre är för elden.

EU’s parlamentariker ”förfasas” över den nynazistiska utvecklingen i Grekland, som om deras halsbrytande flykting- och invandrar-lagar och deras fullständiga uppbackning av ”bankirernas korståg”, INTE alls har något att göra med fascismens och nazismens ’återuppståndelse’. Allt detta som om Bryssels EU sedan den grundades, INTE har fungerat som både kuvösrespirator och adrenalininjektion åt nazismen.

Rheifeldt tar i och lyckas offentligt ta avstånd från våldet, men blinkar samtidigt åt Åkesson. Han vet ju att Åkessons pojkar med en speciellt stor förkärlek för järnrör, knivar och knogjärn, kommer att behöva förstöra massprotester och generalstrejker också i Sverige så småningom.

Nu kanske de som har förmåga att tänka självständigt, fattar varför exempelvis huligan-våldet och gäng-kriminaliteten aldrig på allvar tagits itu med i hela Europa. Dessa subkulturer utgör nämligen övningsfälten och grogrunden för både polis och bråkstakar och den ger grogrunden för s.k politiska kravaller, när ett pseudo-demokratiskt, diktatoriskt etablissemang behöver ta i med hårdhandskarna emot sitt egna folks rättfärdigade protester.

Hot, våld och terror som politiska metoder och självförsvaret emot detta, är en och samma sak, för EU’s moraliska krymplingar

De stora lögnernas ”furstar” i sina Louis Vuitton, Prada eller Dior Homme, försöker genom GG-affären tvätta av sig blodet från de tiotusentals oskyldiga som de brutalt dömer till döden (snabb eller långsam beroende på offrets uthållighet) varje år, genom sina s.k ”nödvändiga åtgärder”.  De har ju utbildats, tränats och gallrats till att vara bankvärldens och finanshusens okritiska och omoraliska ockupations-generaler. Nu pekar dessa välklädda, välartikulerade, psykopater på ”ytterligheternas teori” mer än någonsin, som om man inte alls hade en aning om att både extremistvåldet och de konstruerade s.k ytterligheterna göds och växer genom deras egna attacker och grova övergrepp på fundamenten för Demokrati och Rättvisa. Naturligtvis så känner de till detta och naturligtvis så är deras egentliga mål att underminera både Demokratin och Rättvisan, annars fungerar ju inte ny-liberalismen har det ju visat sig. DET KRÄVS KRIG ELLER DIKTATUR FÖR ATT MAN SKALL KUNNA PLUNDRA ETT HELT FOLK PÅ SITT LAND OCH GÖRA DEM TILL SLAVAR.

Dessa psykopater agerar som om vetenskapen INTE sedan länge förklarat och varnat för de politisk-ekonomiska och psyko-sociala, farliga ingredienserna som “förbereder och konstgöder samhällen så att nazist- och fascist-frön kan slå rot och även växa sig starka”. Genom att fullständigt nonchalera, för att inte säga förakta, denna kunskap har Chicago-pojkarna gått ut i världen som välprogramerade, indoktrinerade “trädgårdsmästare” med “vattenkannorna” (nyliberalismens ekonomiska modeller) i högsta hugg och de ’vattnar’ nu ivrigt dessa frö, därför att de vet att utan att krossa Demokratin först, faller ju nyliberalismen pladask. Enkelt uttryckt: Nu när plundringen och avdemokratiseringen av Europa skall ursäktas, förklaras, försvaras och genomföras, måste ALLT politiskt motstånd klassas som våld, och därmed dömas hårt. De rättfärdiga folkliga revolterna och upproren, måste likställas med huliganernas, de kriminella gängens och ny-nazisternas våld, för de måste ALLA pressas in under samma RÄTTSLIGA paragrafer och dömas som om de vore likadana.

Länder och Nationer skall ju raseras, offentliga tillgångar, naturrikedomar, allmännytta och offentliga institutioner skall ALLA privatiseras och graden av s.k Demokrati och s.k Rättvisa skall ”marknaden” reglera,.. jo, tjena mittbena,..  säg bye-bye till dem. Och som om Bronett själv bett om den ’absolut största möjliga tystnaden’, från EU-regeringarna och TROTS de massiva, återkommande protesterna från folken, ämnar de nu hälsa oss:

Hjärtligt välkomna TILLBAKS till den mörka medeltidens, brutala, omänskliga monarker,.. de galna envåldshärskarnas, de brutala, sadistiska baronernas, grevarnas och hertigarnas tid, de privata bödlarnas tid. Välkomna till den “nya kyrkans”, d.v.s De Privata Centralbankernas inkvisition. Välkomna till den förtryckta ‘pöbelns’ hat och hämndlystnad, till häxprocesserna (emot dem som vågar erbjuda motstånd och hävda sin rätt till frihet) och till ny-kolonialismen. Välkomna till slavhandelns och rasismens etik och välkomna till massavrättningarnas och lynchningarnas moral – Och glöm för fan inte att kalla detta “frihet” och “utveckling”, för annars kan du ses som regim-kritisk och extrem!

394443_10150440754957029_508057028_8839860_1158885872_naaa

Att som medborgare tvingas att betala för en allt grövre, militariserad och allt tyngre beväpnad polis, så att de skall kunna skjuta tårgas, slå urskilljningslöst, skjuta gummikulor och terrorisera en, när man protesterar för sina grundläggande rättigheter, är ju per definition, sadism.

Istället för att acceptera detta, borde Europeerna och Amerikanarna idag verkligen ifrågasätta den gamla formen av medeltids-adelns försvarsmilitier, d.v.s polisen och fråga sig om inte den kåren borde byta både roll, identitet, struktur och form och verkligen anpassas till att äntligen arbeta, främst för medborgarens trygghet och inte företrädesvis för en maktmissbrukande statsmakts och en finans-elits trygghet. Vi måste med bestämdhet kräva en polisiär struktur som kan skydda folket från tjuvarna istället för att skydda tjuvarna från folket.

Enligt dess urspsung och det ursprungliga syftet med företeelsen polis var det ju så att hertigens, grevens, baronens eller hovets egna milis, ”polisen”, skulle skydda de rikas pengar och egendom, från de grovt utnyttjade, de fattigas stegrande vrede emot de uppenbara orättvisorna och girigheten som adeln, kungligheterna och deras hov visade. Denna djupt ingrodda ‘urlojalitet’ gentemot kapitalet, lever kvar ännu idag inom polisen som institution över hela världen, och detta endast för att polisen fortfarande är ett yrke, ett skrå, och inte en allmän medborgarplikt (enligt modellen ’värnplikt’) som den borde vara! När de som skall skydda medborgarna kommer från medborgarna själva och tjänstgör, enligt den allmänna värnpliktens modell, tjänar samhället oerhört mycket, i form av socialt ’kapital’ på detta. Ingrodd korruption blir i princip omöjlig, organiserad brottslighet försvagas och marginaliseras avsevärt, svågerpolitik, favoriseringar och klass-skillnader i behandling försvinner. Och framförallt så hinner det inte heller gro någon övergripande yrkes-cynism som skapar grunderna till en militant, antidemokratisk och sadistisk kåranda, som utgör cancersvulster för demokratin, men effektiva ”livvakter” och ”torpeder” åt de mäktiga och rika,… via medborgarnas skattepengar.

Alla poliser som har direkt kontakt med folket ända upp till de högsta befälen, bör därför vara samhällspliktiga medborgare och endast administrativ och ansvarig utredningspersonal bör vara “yrken”, och med andra rättigheter och skyldigheter än dem som kommer att ha direkt kontakt med medborgarna.

Vad är Våld?

Från politikernas, mediadrevets och de kvasi-civiliserades sida existerar det en farlig och uppseendeväckande afasi kring all dokumänterad kunskap i ämnet VÅLD, så därför söker man konstant att generalisera dess yttringar. Annars skulle de inte så enkelt kunna kläcka ur sig att ”allt våld måste fördömas” innan de först gör en nödvänding, relevant bedömning av våldets olika former och nivåer. En bedömning som är byggd på vetenskap och inte på personliga känslor, politiska åsikter, ideologiska  sympatier eller ”pöbelns stridsrop”. Det är en hårresande amatörernas bedömning från politikernas och proffstyckarnas sida, att jämställa nazisternas och fascisternas bortom alla tvivel, brottsliga syften och handlingar med exempelvis arbetarrörelsernas samhällskamper och de politisk-ekonomiska, demokratiska frihetskamperna.

Politiska, enade generalstrejker, massiva protestmarcher, ockupation och självorganisering av offentliga byggnader och arbetsplatserorganiserat icke-samarbete, bojkott och även aktivt, fysiskt motstånd emot förtryck av ens grundläggande rättigheter, är ALLA lagliga (enligt internationella lagar och resolutioner), demokratiska metoder och verktyg som dagens EU-regeringar försöker kriminalisera. De gör detta därför att det rör sig om demokratiska metoder som förstås diktatorer, envåldshärskare och tyranner fruktar. De fruktar antalets och själv-organiseringens betydelse när väl sådana aktioner genomförs enat och med ett fokus på att “tvinga” makten att stiga åt sidan när väl dialogen mellan folket och regeringen brutit samman och FRAMFÖRALLT när regeringen brutit det överrenskomna samhällskontraktet med sitt folk.

De vill idag hinna lagstadga bort alla dessa demokratins verktyg, innan folken i Europa återupptäcker dem och reser sig på allvar. Dessa verktyg och några till, utgör folkens nödvändiga utvägar när en demokratiskt vald regering blir despotisk, missbrukar sitt förtroende och blir en odemokratisk, statsmakt som låter sig hunsas och dirigeras av en finansiell elit. Internationella lagar försvarar än så länge dessa demokratins skyddsmekanismer och verktyg och det gör också alla de Europeiska nationernas konstitutioner och det är just detta som Bryssel-EU’s furstar vill begrava för hela kontinenten, med de grekiska Quislingarnas agerande i Grekland som ‘prejudicerande’ fall. 

Det är ju både moraliskt, etiskt, rättsligt och faktiskt även ekologiskt sett ljusår mellan en kriminell, människofientlig ’ideologi’ där grovt hot, fysiskt våld, mord, folkmord, eugenik (rasränsning), socialdarwinism, rasism och kollektiv bestraffning av oliktänkande och ’orena’, tillhör de främsta s.k politiska ”redskapen”, och en rättfärdig politisk kamp där stora delar av ett folk reser sig för sin frihets och för sina mänskliga, civila och politiska rättigheters skull. De förtryckta och de misshandlades rätt att opponera sig emot sina förtryckare är demokratins viktigaste fundamentet och en förutsättning för en mänsklig civilisation, men uppenbarligen strävar inte ALLA efter mänskligt framåtskridande utan efter bestialiskt framåtskridande i de mänskliga samhällena. Och glöm inte att ursäkterna för deras våld är många,.. alltid insålda till oss ”för vår säkerhets och vår trygghets skull”.

För övrigt kan man ju när man talar om våld, omöjligt bortse från det gigantiska “monstret”, självaste “Godzilla” i sammanhanget, nämligen det västerländska samhällets parad-ingrediens, KRIG, och hela industrin bakom denna företeelse. Alla de väst-sanktionerade koalitions-arméerna, armé-pakterna, privatarméerna, de kemiska och de biologiska vapnen, falsk-flagg-operationerna och massförstörelsevapnen?  Jag kan svära på att dessa har något med våld att göra! Jag fick åtminstone den uppfattningen under min militärtjänst och under mina fåtal ’vistelser’ i och nära krigszoner, men jag kan ju ha fel. Jag förmodar att de som vill att ”allt våld måste fördömas” också menar detta våld, i konsekvensens namn, eller är det bara när våra medborgare, politiker, länder och städer hotas eller attackeras som det rör sig om våld? De som å andra sidan har fräckheten att våga försvara sig emot drönare, prickskyttar, klusterbomber, helikopter-raider, granater och bomber genom sådant som våra regeringar anser vara straffbart våld, måste till varje pris stoppas… Vems våld är det egentligen, kan man fortfarande fråga sig med facit i hand angående de verkliga gärningsmännen bakom alla falsk-flagg-operationerna och provokationerna som startat krig, inbördeskrig, diktaturer, etniska rensningar och massakrer? Hur hade man egentligen tänkt att generalisera och ”fördöma ALLT våld” som man så idiotiskt kläcker ur sig, utan att då också fördöma exempelvis USA’s, Israels och Storbritanniens arméer och underrättelsetjänster? Och om man verkligen fördömer ALLT VÅLD, skall man då inte arrestera varenda general, försvarsminister, premiärminister, eller president som beordrat invasion, död och förintelse mot ett suveränt land och dess civilbefolkning, på LÖGNER? Borde man inte i själva verket börja med att KRIMINALISERA KRIG? Om nu ALLT våld skall fördömas…

Om man i ett mänskligt samhälle värt namnet, överhuvudtaget vill kunna prata om våld på trovärdigt sätt, måste man först förstå och utgå från ALLA former av våld, man måste officiellt erkänna dem och sedan alltid utgå från den insikten. Man kan inte med våld endast mena fysiskt våld och strunta i våldsfaktorerna och provokationerna som lett till det fysiska våldet! Alla de som genom det industrirationella, socialdarwinistiska samhällets försorg berövats sina drömmar, sina möjligheter till utveckling, de som motarbetats, förtalats och förudmjukats för sina talanger och kunskaper,… de som av antingen individ, grupp, organisation eller institution, myndighet och stat förhindrats att ta del av livets grundläggande förutsättningar och de som på olika schablonmässiga sätt bestraffats tidigt av samhället för sin känslighet och sina naturliga försvarsreaktioner emot dessa, ännu av lagen, oidentifierade former av våld,… Skall man inte fördöma också det våldet som dessa upplever istället för att hitta på diagnoser så att vi kan se dem som sjuka istället för de våldsdyrkande samhällsyttringarna som omänskliga? Hur skall man fördöma detta våld officiellt, om man inte först erkänner att det existerar och sedan också erkänner att de västerländska samhällena inte bara föder detta våld, utan också undviker sitt ansvar för de former av våld som de själva står för? Oftast är det ju ansiktslösa förövare i form av stela regler och paragrafer inom jätteadministrationerna som med jättekliv lämnat lagstiftarnas egentliga andemening med lagtexten därhän.

Utan att man mycket starkt fördömer provokatören, uppviglaren och våldsanstiftaren kan man inte någonsin handskas med det fysiska våldet. Man kan vara säker på att rättvisa verkligen INTE skipats om man endast lagför den eller de som brukat det fysiska våldet, då verkligt och genuint oprovocerat våld är ytterst sällsynt. Åtminstone INTE om man skall utgå från den mänskliga naturens fria och friska, naturliga reaktioner när hon blir hotad eller angripen.

ALLA de tiotals miljoner av protesterande  i väst, samt de tre miljarder som lever på under 1 dollar om dagen upplever ju att de utsätts för många olika typer av våld, men ingen internationell domstol vågar idag verkligen sätta fingret på detta våld och dess rot. Därför måste man förstå följande.

ALLA former av våld måste av samhället och rättvisan moraliskt och rättsligt delas in i ANGREPPS-VÅLD och SJÄLFÖRSVARS-VÅLD och angreppet måste mycket klart och tydligt dömas mycket hårt i förhållande till självförsvaret om man verkligen vill kunna döma våldets fulaste sidor på fullaste allvar. 

Jag ger här nedan en allmän fingervisning kring hur en Rättfärdig Rättvisa måste identifiera, bedöma och dela in våldets olika former och nivåer. VÅLD som moraliskt och rättsligt alltid måste delas in i AGGRESSIONS-VÅLD och SJÄLFÖRSVARS-VÅLD om rättfärdighetsbegreppet skall ha någon som helst mening.  

Det existerar:

  • Fysiskt våld -Krig, revolutioner, uppror, kravaller, slagsmål, vendettor, uppgörelser, hedersrelaterat våld kan och måste delas in och bedömas under dessa två kategorier. AGGRESSIONS-VÅLD och SJÄLFÖRSVARS-VÅLD
  • Känslomässigt våld – provokationer, propaganda, falsk marknadsföring, mobbing, utfrysning,  illvillig ryktesspridning, förudmjukelse, ärekränkning, förnedring, lögner med avsikt att skada individ, grupp, organisation, nation eller folkslag. Berövandet av grundläggande mänskliga behov och rättigheter.
  • Socialt våld – arbetslöshet, bostadslöshet, utmätning av bostad eller annan för överlevnaden avgörande egendom, ojämlikhet inför lagen beroende på klasstillhörighet, religion, nationalitet, hälsa och kön. Berövandet av grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Aktiv implementering och spridning av ’empati-eroderande’ normer i samhället
  • Ekonomiskt våld – oskälliga räntor och ockerregler från bank och finansvärlden. Tvånget att bära ekonomiska ”bojor” och “pantssätta” sitt liv i decennier, för att kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga behov. ”Marknadsfascismens” globalt spridda värderingar och normer om att ”marknaden reglerar samhällets kriser bäst”. Anektering eller utmätning av livsnödvändig egendom p.g.a. skuld.
  • Intellektuellt våld – Att medvetet förse människan med falsk kunskap, hävda sanningshalt i det som är lögn. Propaganda och falsk marknadsföring. Aktiv implementering och spridning av ’empati-eroderande’ normer i samhället. Undanhållande, eller förvanskning av viktiga grundkunskaper om vår historia, vårt ursprung, vårt väsen och vår arts specifika natur.
  • Kulturellt våld – Rasism, etnisk galghumor, främlingsfientliga skrönor, falsk ryktesspridning om stam, ras eller folkslag. Reklam, storförertagens konstruerade ”innekulturer/tramskulturer”. Konsumtion- och produktions-hysterin. Aktiv implementering och spridning av ’empati-eroderande’ normer i samhället. Undanhållande, eller förvanskning av viktiga grundkunskaper om vår historia, vårt ursprung, vårt väsen och vår arts specifika natur.
  • Själsligt våld – medveten eller omedveten manipulering av eller motarbetande av en individs specifika, genuina känsloliv, karaktär och läggning som utgör individens personlighet. Förbud, förhindrande, manipulering eller motarbetande av konstarter och berövandet av människans rätt att fritt kunna tillgodogöra sig eller utöva, musik, poesi, teater, bildkonst, dans, idrott, sport. Aktiv spridning av ‘avhumaniserande’ normer i det sociala och privata livet. Förhindrande eller motarbetande av naturliga reationer emot förtryck och våld i alla dess former.
  • Andligt våld – Kombination av några eller alla ovanstående när det föreligger ont uppsåt, en medveten begränsning eller förhindrande av tillgodogörandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna, och den livsnödvändiga sökandet efter svar till de mest grundläggande existentiella frågeställningarna. Aktiv spridning av ‘avhumaniserande’ normer i det sociala och privata livet. Undanhållande eller förvanskningen av viktiga grundkunskaper om vår historia, vårt ursprung, vårt väsen och vår arts specifika natur.

Det västerländska samhällets klara våldsdyrkan då det är staten eller storfinansen som står för våldet, har nått katastrofala dimensioner redan och det alltmer nödvändiga självförsvaret emot det våldet kommer man att försöka kriminalisera och bestraffa hårt framöver. Var säkra på detta vart ni än lever inom EU-området! 

Allt våld, på ALLA nivåer och i ALLA ovanstående former kan som sagt vara både aggressivt (attackerande, angripande) eller defensivt, i form av självförsvar emot någon eller några av dessa våldsyttringar. Därför kan ALLT våld inte fördömas om man inte först kommer överrens om att det aggressiva våldet ALLTID måste fördömas och att det själv-försvarande våldet ALLTID måste försvaras och ses som en obetvivlad naturlig rättighet. Människan har den okränkbara, naturliga födslorätten och förmågan till att kunna försvara sig emot våld och ingen annan människa, institution, organisation eller regering har rätten att hindra eller fördöma självförsvar, då det skulle kunna anses likvärdigt med att beröva människan rätten till liv.

Denna annars självklara distinktion mellan angrepp och självförsvar men också en mer specifik beskrivning av VÅLD i ALLA DESS FORMER (något liknande av det jag mycket fragmentariskt givit exempel på härovan), finns det numera ett akut behov av. Det finns starka anledningar för domarna att både mycket tydligt klargöra och även mycket tydligt praktisera detta, snarast möjligt i sina domstolar. Det västerländska samhällets klara våldsdyrkan då det är staten eller storfinansen som står för det, har nått katastrofala dimensioner redan. Jag är övertygad om att ifall domarna verkligen gör sitt jobb, då kommer helt andra individer att behöva skaka galler för sina “vålds-brott” än de nuvarande. Överhuvudtaget har det västerländska samhället visat sig ha mycket svårt att genuint och rättfärdigt tillämpa sina lagar gentemot finansiell och politisk elit. Därför är också de absolut största skurkarna på planeten fotfarande på fri fot och kan med staters skydd fortsätta, inte bara att dra världen ner i dyn, utan även avsevärt decimera och fullkomligt förslava mänskligheten.

 

Kosmas Loumakis

Stockholm 13-10-2013

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on October 13, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: