Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar som skall slå ner varje försök till en samlad folklig revolt


Nynazistiska sammanslutningar går ALLTID storfinansens, monarkernas och imperialist-aristokratins ärenden har historien visat, oavsett hur gärna de själva vill hävda folklig förankring. De utgör deras blodhundar, de utgör det råa, grymma ‘okontrollerbara’ hotet så att till de till synes nödvändiga begränsningarna i demokratin och rättvisan skall accepteras och legaliseras. Ny-nazismen får anti-demokratiska, diktatoriska regeringar att se ut som om de gör rätt och dessa grupper är bra på att starta och sprida oro och våld mellan olika grupper, just när ett folk börjar att enas emot sitt poltiska etablissemangs diktatorisering

01-dosi-gg[10]

Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar och inte folkets beskyddare och de arbetar med lögnen, vilseledandet, och skrämselpropagandan som sina främsta redskap. De när sig på outbildade människor som inte känner till sin historia, som inte har någon vidare ideologisk insikt och som helt saknar förmåga till sund politisk slutledningsförmåga.

De utav dessa historielösa och politiskt blinda som blivit misshandlade och utnyttjade av systemet har inget som helst mentalt motstånd emot hämndens, vedergällningens, hatets och blodtörstens metoder. Att en s.k politisk ideologi, som jag alltså ser som en mental bristsjukdom, kan fungera som täckmantel för vanliga hatbrott kan vi tacka herr Hitlers gäng för. GG’s förebilder i 30-talets Tyskland var ju mästare på just sådana propaganda-metoder och vi kan alla tacka också herr Goebbels för att GG kan få sådant stöd hos vissa idag, när fattigdom och arbetslöshet sprids förvisso, och det är just det som gör dessa rörelser så demoniska. De när sig på människors lidande. De har verkligen lärt sig hur man fångar vilsna själar och hur man genom att erbjuda falskt brödraskap, falsk vänskap, falska hedersbegrepp och genom att misstolka rädsla för respekt, kan skapa en organisation som gör hatbrotten till politiska metoder. Metoder som tyvärr gynnar och flitigt,bakom kulisserna, används av de etablerade s.k demokratiska partierna. Därför existerar Gyllene Gryning. Så att alla andra odemokratiska och rena anti-demokratiska åtgärder skall se relativt oskyldiga ut i jämförelse med karikatyrerna. Det är ingen slump att storyn om GG har förpassat alla andra nyheter kring plundringen av Grekland åt sidan. I dagarna genomdrivs nämligen mycket grövre övergrepp på det grekiska folket av staten, än vad någonsin GG kommer att vara kapabla till.

Varför är det så svårt för vissa att fatta att dessa blodhundar ljuger både grekerna, men också sina egna anhängare rakt upp i ansiktet. De använder sig av populistiska slogans, klatchiga, pseudopatriotiska fraser som lovar ‘upprättelse’ och ‘ära’ för dem som staten misshandlat socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. De som tror på deras avvart av patriotism har inte den blekaste aning om vilken typ av samhälle dessa vill ha i Grekland och framför allt ingen aning om hur tätt sammanlänkade GG’s och storfinansens mål egentligen är. Den absolut innersta kretsen av GG vet mycket väl vad deras organisation verkligen tjänar för syften, men från de allra närmaste och neråt är alla endast förblindade anhängare, lojala “soldater”, som tror på deras lögner och på den uppenbara militarismen och den utlovade äran och upprättelsen när man väl kommer till makten. De har alla en övertro på myten om “de utvalda”, “de rena” och “de bästa”. I själva verket är det inte makten de vill åt i nuläget, de fungerar bäst som statsmaktens “extrapoliser”, deras ‘blodhundar’ de som ser till att skapa oro och slå ner strejker, fredliga protestaktioner och skapa kravaller då viktiga ‘spikar i grekernas likkista’ skall röstas igenom. 

De vet heller inte att aldrig någonsin kommer denna ideologi att kunna verka någon längre tid i Grekland, just p.g.a att Nazismen har satt sådana omfattande blodiga spår hos folket. Var tredje grekisk familj har dödsoffer inom sin familj i kampen emot Nazismen och fascismen, under de senaste 80 åren. När många greker idag förfasas över att det kan finnas så många ny-nazister i exempelvis byar som Distomo och Kalabrita eller i stadsdelarna Nikaia och Kesariani och många andra platser som utmärkte sig för sitt motstånd emot Nazismen under kriget och fascismen i inbördeskriget, har de glömt faktumet att det utfördes massavrättningar och massakrer i dessa byar och stadsdelar som minimerade eller utrotade hela befolkningar. Andra än dem som kämpade flyttade in och andra normer började att genomdrivas genom säkerhetspolisens terror och ‘häxprocesser’.

De självutnämda grekiska ‘patrioterna’, d.v.s nazistkollaboratörerna, alltså grekiska folkets konstanta banemän och bödlar… de grymmaste förrädarnas, torterarnas och slaktarnas arvingar från kriget och diktaturernas tider, Gyllene Gryning, har av riksåklagaren fastslagits som en kriminell organisation. Efter arresteringarna av 6 parti-toppar, 18 andra medlemmar och 3 poliser som haft mycket nära samröre med kärnan av GG, med anknytning till mycket grova brott, utreds nu för bl.a 10 mord, kidnappningar, över 100 fall av grov misshandel, mordförsök och dråp och en oändlig rad av olaga hot, vandaliseringar, grova rån o.d… Över hela Grekland gjordes igår tillslag på GG’s kontor och en uppsjö av USB-minnen och dokument som förstärker bilden av GG som en kriminell organisation stärks ytterligare.. Flera arresteringar förväntas komma under dagen. Och Samaras-regeringen kan plötsligt se legal och demokratisk ut! Detta är också syftet bakom denna historia och jag kommer att gå in närmare på det lite längre ner.

Dessa landsförrädare, trånar alltid och febrilt efter titeln patriot, genom aggressiva slagord och viftande med flaggan,… en flagga som de och deras föregångare har dränkt i oerhört mycket grekiskt blod sedan 1936, då den första diktatorn Metaxas tog rodret i Grekland. Då, när de paramilitäriska grupperna som “hjälpte till att hålla ordning” uppstod på flera håll i Europa. Dem som Konstantinos Karamanlis’ (ND’s grundare) säkerhetspolis flitigt använde under början av 60-talet. Efter det politiska mordet på Gregoris Lambrakis som just denna säkerhetspolis “torpeder” utförde avgick Karamanlis och flyttade (flydde) till Paris 1963. Trots att deras föregångare under kriget gick bredvid SS-befälen, med huvudet täckt av en gjutesäck med två hål för ögonen, och pekade ut och angav motståndsmän och motståndskvinnor för avrättning, vill deras ättlingar, Gyllene Gryning idag, framstå som hjältar och patrioter. Detta får den absoluta majoriteten av befolkningen i Grekland att spy, medans median arbetar febrilt för att ge en annan bild…

december1944

Demonstrerande vänstermedlemmar (EAM) avrättade av GG’s föregångare – Motståndskämpar avrättades ofta av antingen säkerhetspolisen eller de militier av högerextrtema falanger som Churchill beväpnat och givit stöd åt efter att han först lurat EAM, genom tomma löften, att lämna ifrån sig vapnen i Varkiza överenskommelsen.

300px-Tagmata_as

Efter Varkiza-överrenskommelsen jagades, fängslades, torterades och dödades motståndsmän och kvinnor som slagits så hjältemodigt emot den Tyska Nazismen, den Italienska fascismen och den Bulgariska fascismen. Den fruktade ultrahögra mördarmilitian X’s framfart efter Varkiza-överrenskommelsen beskrivs tyvärr bäst av sådana bilder där EAM-kämpars avhuggna huvud utgör förgrunden i bilden.

Hundratusentals kämpande greker avrättades under kriget och hundratals byar och stadsdelar massakrerades och brändes ner tillsammans med sin befolkning, mycket ofta genom dessa maskerade bödlars täta samarbete med SS. Plutoner av sådana slaktare gick bärsärkagång över hela Grekland, i byar och stadsdelar som utmärkte sig i motståndskampen emot Hitlers och Mussolinis styrkor och efter tusentals vittnesmål från den tiden, kan man lätt se att dessa ”greker” var grymmare och blodtörstigare än självaste SS i de flesta fallen. Grymma till sådan grad att t.o.m Tyska befäl i November 1943 oroade sig för att dessas ovanligt grymma våldsdåd skapade ett onödigt starkt och massivt motstånd emot Hitlers trupper.

Dessa lögnaktiga, bedrägliga bödlar var också oerhört behjälpliga åt militärdiktaturen 1967 – 1974, genom att där återigen fungera som säkerhetspolisens angivare, mördare och torpeder och genom att sprida terror i hela det Grekiska samhället. De eskalerarade medvetet våldet i städerna, och de flesta av dem blev kända torterare och bödlar åt diktaturens fruktade militära säkerhetspolis. Dessa krafter, dessa mörker-varelser ur militärens och polisens mörkaste förrädar-vrår håller återigen på att sprida våldet och sätta igång en massiv blodspillan i Grekland. De har återigen lockats fram av storfinansens behov att avdemokratisera Grekland och Europa. Det stöd de har i Grekland av en klick obildade (som inte känner till sin egna historia), utgör inget egentligt hot förren media undviker att kontra dessa historieförvrängares lögner och falska patriotiska utspel. Detta har tyvärr undvikits under de senaste två åren i Grekisk media och bl.a därför har GG’s “popularitetskampanj” lockat vissa ungdomar och vissa nyfattiga.

Man skall dock ha mycket klart för sig att den stora majoriteten av de unga, de arbetslösa och de nyfattiga INTE ansluter sig till GG eller stödjer deras ideologi, utan tvärtom så visar majoriteten av grekerna att deras massiva stöd nu går i första hand till utomparlamentariska, demokratiska rörelser och organisationer som sysslar med ett aktivt och direkt hjälp- och solidaritets-arbete och där motståndskampen består av enad civil olydnad och en strävan att uppmuntra folket till enat motstånd. Man kan otvivelaktigt finna vissa förklaringar till GG’s framfart i fattigdomen och arbetslösheten, men det är en annan ingrediens som också krävs för att människor skall hänge sig åt rasism, nazism och fascism. Det krävs ett redan utvecklat, innerligt hat emot andra, och en redan påbörjad kriminell bana, i ens sinne i vart fall. De militaristiska, meningslösa ritualerna är afrodisium för självförtroendet för de mest uttorkade själarna och den hårda hierarkiska ordningen genom total underkastelse formar “den värdige” och “den färdige” soldaten. Fattigdom, arbetslöshet och nationell fönedring är inte roten till det onda, utan endast jävligt bra fenomen för att skaka fram och sätta sprätt på just dessa individers vilsna hämndlystnad. Den social-ekonomiska misären ger helt enkelt ursäkter åt vissa så att de kan bli odjur, medan de allra flesta trots allt förblir människor också under omänskliga förhållanden. Det är vad vetenskapen och studier av ämnet har visat i själva verket.

Gyllene Grynings egentliga roll 

GG säger själva att de är EMOT Grekiska regeringens tjänar-roll och EU’s plundrings-politik och dem som sålt ut landet (det är genom denna tomma fras de skaffat sig det numera endast 6%-iga stöd, av de mest korkade och obildade grekerna vårt land någonsin skådat) men de kväser samtidigt och förstör ivrigt varje demokratiskt försök som folket företagit sig, för att kunna enas EMOT denna EU-politik och landets utförsäljning. MAN HAR VID VARJE STOR DEMONSTRATION, VID VARJE STORSTREJK LEKT KRAVALLER OCH UPPLOPP med kravallpolisen och på sätt tagit både medias och folkets fokus från huvudfrågorna som de flesta i Grekland numera för fram.  NÄMLIGEN REGERINGENS AVGÅNG, DETTA POLITISKA SYSTEMS UPPHÖRANDE OCH EN FOKLIGT VALD, TEMPORÄR, FOLKKONGRESS  SOM UTLYSER FOLKOMRÖSTNING OM EN NY KONSTITUTION.

GG har förstört och motsatt sig varje försök, från det grekiska folket att enas och ‘tvinga’ fram detta politiska systemskifte, redan i sin linda. De har alltid med våld, i ett numera genomskådat och löjligt uppenbart sätt, tillsammans med kravallpolis och säkerhetspolis, provocerat fram upplopp, kväst och slagit ner folkets massiva demonstrationer och krav på rättvisa. Detta förstås, med uppenbart skydd av polisen (finns hundratals olika videoklipp på internet som bevisar detta sedan 2008)… Jag har själv som ögonvittne rapporterat om detta sedan den första stora massiva protestaktionen på Syntagma som jag befann mig på 5-5-2010. Vid åtskilliga tillfällen har jag fotat ‘ömma stunder’ av ”gemytlig samkväm” mellan kravallpoliser och GG-anhängare i rånarluvor och de allra flesta i Grekland känner väl till deras förrädiska roll nu och då (under krig och diktaturer) och kan dra sina egna slutsatser. DE HAR HJÄLPT STATEN ATT LÄGGA GRUNDERNA FÖR EN “YTTERLIGHETERNAS TEORI” (som passar det etablerade politiska systemets och också tvår deras händer från sin direkta, långt farligare och grundligare anti-demokratiska politik).

När vi inbillar oss att det endast handlar om nazister emot anarkister så kan vi RENTVÅ de s.k demokratiska krafterna från brotten de ändå begår emot det Grekiska folket. Det är lätt att man då missar regeringens uppenbara avdemokratisering och överlämnande av den Grekiska staten i EU-trojkans och lånehajarnas och ockrarnas händer (Grekland är för tillfället endast ett Berlin-styrt EU-protektorat). Det grekiska hopkok som föreställt regeringar, sedan låneavtalen slöts och “hjälppaketen” med ECB, IMF och Eurogruppen inleddes, har ju inte haft någon som helst annan roll än att eskortera Grekiska offentliga rikedomar och det grekiska folket i händerna på EU’s ockerhajar… I dagsläget kan ju inte ens den mest trångsynta påstå att EU-politiken syftat till något annat än att plundra grekerna på sina hem, sina offentliga rikedomar, sin frihet och sitt land. Dessa Quisling-regeringars betjänt-roll gentemot EU, har inte gynnats så mycket av någonting annat som av Gyllene Grynings cowboy och Indianer-lekar på gator och torg när massorna demonstrerade och sökte varandras stöd i ett enat motstånd. Då slogs dessa “patrioter” på polisens sida, för att slå ner de upprörda stämningarna och omdirigera focus på en arrangerad polisstödd huligan-konflikt, så att möjligheten till enhet försvårades avsevärt. Detta är också sådana sammnslutningars enda egentliga roll, d.v.s. att provocera fram “hårdare tag” och avdemokratiseringen av en stat, så att de odemokratiska, nyliberala, företags-imperialistiska åtgärderna skall kunna genomdrivas. Med ett folk på knä, och förföljt av fascismens blodhundar görs detta bäst, har Chicago-pojkarnas enögda erfarenheter visat, sedan deras torpeder, CIA, mördade Allende och tillsatte Pinochet i Chile 1973.

GG skriker sig hesa att de som fört Grekland hit måste hängas, men deras egna hållning emot folkets aktioner, stryper varje demokratiskt försök till att avsätta regeringen. Trots det de själva försöker spela, visar deras agerande att de faktiskt hjälper denna regering att genomdriva och fullfölja sina förehavanden med EU-trojkan. VARFÖR SKULLE ANNARS SKEPPSREDARE OCH ANDRA FÖRETAGSLEDARE SPONSRA GG? Varför skulle Samaras justitieminister ha 320 anmälningar om mycket grova brott utförda av GG, i sina byrålådor i ett år nu? Varför skulle man tillåta att GG’s medlemmar infiltrerar både polis och militär till sådan grad? Den ofattbara tollerans som både regeringen, rättvisan och media visat GG tills nu berodde ju inte på undfallenhet eller oförsiktighet, utan på en tyst uppbackning av “ytterligheternas teori”, den passar ju dem som vill dölja sina anti-demokratiska metoder när man speglar dem emot de uppenbara fascistiska metoderna som GG står för. Inom ramen för “ytterilgheternas teori” fungerar ju GG som “lockbete” och “provokatör” för diverse aggressiva reaktioner från olika håll. GG är naturligtvis inte det minsta intresserade av att folket skall ha makten i Grekland, då de föraktar demokratin, utan de vill åstadkomma en miljö där folket skall påtvingas en diktator och ett fascistiskt politiskt system. De som trodde att det bara är kommunister som pratar om en internationell kamp har INTE hört mycket om de nyfascistiska och ny-nazistiska rörelsernas internationella strävanden sedan början av 80-talet. DE känner helt enkelt inte till Nazismens internationella mål. De om några har internationella mål med sin totalitära stat. DETTA GYNNAR JU I VERKLIGHETEN GLOBALISTERNA OCH ZIONISTERNA MER ÄN NÅGOT ANNAT. VAD KAN VARA BÄTTRE ÄN ATT HA DESSA BLODHUNDAR SOM VÄKTARE OCH BÖDLAR ÅT EN NY VÄRLDSORDNING? Nazismens internationella roll är att skydda storfinansen, kungahusen och aristokratin d.v.s den nya världsordningens “fordon” och vara dessas blodhundar, när de folkliga reaktionerna och motståndet emot deras politik blir för stor.  GG strävar i enlighet med denna plan, efter en diktatorisk ordning i Grekland där en fascistisk ledare skall leda grekerna rakt in i denna totalitära världs-stats klor.

Man skall i kulisserna av dessa arresteringar och den Grekiska rättstatens “plötsliga uppvaknande”, dock vara på sin vakt inför denna regerings egentliga syften med aktionerna emot GG. Om man inte mycket försiktigt och enligt verkligheten formulerar brottsrubriceringen och väl förklarar vad som gör GG till ett brottsyndikat och inte exempelvis partiet Syriza (som “ytterligheternas teori” syftar på), kan vi stå inför en politisk och rättslig miljö där många av de rena, demokratiska organisationerna och rörelserna (d.v.s. alla som är emot åtstramningspaketen) kan brotts-stämplas. Nonsens-retoriken om Syriza som växthus för anarkister använder ju GG inte helt utan syften. Man måste tydligt och klart se till att de demokratiska rättigheterna som redan stympats i Grekland inte försvinner helt p.g.a. en accepterad generalisering av väldigt specifika tendenser. “Rikets säkerhet” till exempel har ju använts flitigt under mänsklighetens historia, för att införa diktaturer, fascistiska regeringar och hetsjakt på de demokratiska krafterna.

Slutligen skall man också veta att dagen efter mordet på Fyssas satt ett minsterråd bestående av endast tre ministrar och skrev på ett dokument som ger den grekiska militärmakten rätten att ‘ingripa’ när den anser att “det föreligger hot emot stabiliteten i landet”. Man öppnade alltså dörren för en eventuell militärkupp, “vid behov”. Denna underskrift är okonstitutionell och därmed ogiltlig om inte dokumentets innehåll först debatteras och röstats för i parlamentet. Den 20 Sep kungjordes detta i Parlamentets tidning FEK (ΦΕΚ). Flera statsvetare och konstitutionsjurister stärker nu ytterligare teorin som säger att mordet på Fyssas var ett politiskt mord och en dimridå för det som under samma dagar beslutades emot det grekiska folket. Omdirigering av allmänhetens fokus från de grova brotten emot Grekland till en Quisling-regerings media-skapelse vid namn ‘ytterligheternas teori. Det har “bäddat för” en god anledning för införandet av en grekisk form av “Patriot Act” där civila och mänskliga rättigheter skall begränsas avsevärt och där individens rättsskydd elimineras… Man skall veta att militärkupper oftast inte utförs av en militant milis eller av ett gäng stridskåta stridisar. De utförs av militärmakter och den strävan finns INTE inom det Grekiska Försvaret, men det är den känslan GG bl.a velat ge genom sin väl marknadsförda kontakt med några figurer ur de grekiska elitförbanden… Militärkupper sker oftast under någon stormakts överseende och med en militärmakt som har understöd utifrån, CIA, MI6 och Mossad har de absolut flesta militärkupperna i världen på sin repertoar, inklusive militärdiktaturen i Grekland 1967 – 1974 som var en Washington-stödd militärkupp.

Jag har mina allvarliga tvivel kring uppriktigheten i aktionerna emot GG från just den regering, som hittills varit mycket överseende och mycket apatisk inför de uppebara grova brott som GG gjort sig skyldig till sedan de blev ett parti som kom in i Parlamentet. Jag ser det mer som en “knäpp på nosen” på blodhunden som gått aningen överstyr utan husses order under ett skede då regeringen försiktigt signalerat att de önskar en “allvarligare” form av högerextremt parti i parlamentet (som kan hålla de demokratiska krafterna inom ND i styr) istället för karikatyrerna i camo-byxor och grymtningar och örfilar i media.

Det är bakom kulisserna man skall titta, om man vill se vad den ‘statliga undre världen’ kokar ihop och inte stirra sig blind på deras färdiga, propagandistiska dimridåer som kallas nyhetsrapportering.

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on September 30, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Jag förstår att du behöver uppmärksamhet och att du kämpar hårt för att “bli sedd”,… Fan, har inte socialen skaffat en kontaktperson åt dig ännu? Finns det inga psykiatiker i Sverige längre?

  2. Det finns inget så muntert som att få nöjet att skratta åt en oinformerad, skygglappad ”besserwisser” så här på morgonkvisten,… men som Rosa Luxemburg sa: ”Man måste röra på sig för att känna sina bojor”…

    Jag vet att ni, Sverigedemokraternas fascist-sats (d.v.s de svenska fascisternas fruktlösa utlösning), desperat försöker lyfte er själva ur den känslomässiga dy ni lever i, men jag har inte tid att leka med er nu.

  3. CIA, MI6 och Mossad ligger bakom militärkupper. Suck. Tittat mycket på X-files på sistone?

  4. jag skulle nog säga att du saknar “politisk slutledningsförmåga”, som tror att nazister har något att göra med “storfinansen”. Paranoid svammel.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: