Monthly Archives: September 2013

Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar som skall slå ner varje försök till en samlad folklig revolt

Nynazistiska sammanslutningar går ALLTID storfinansens, monarkernas och imperialist-aristokratins ärenden har historien visat, oavsett hur gärna de själva vill hävda folklig förankring. De utgör deras blodhundar, de utgör det råa, grymma ‘okontrollerbara’ hotet så att till de till synes nödvändiga begränsningarna i demokratin och rättvisan skall accepteras och legaliseras. Ny-nazismen får anti-demokratiska, diktatoriska regeringar att se ut som om de gör rätt och dessa grupper är bra på att starta och sprida oro och våld mellan olika grupper, just när ett folk börjar att enas emot sitt poltiska etablissemangs diktatorisering

01-dosi-gg[10]

Gyllene Gryning är globalisternas blodhundar och inte folkets beskyddare och de arbetar med lögnen, vilseledandet, och skrämselpropagandan som sina främsta redskap. De när sig på outbildade människor som inte känner till sin historia, som inte har någon vidare ideologisk insikt och som helt saknar förmåga till sund politisk slutledningsförmåga.

De utav dessa historielösa och politiskt blinda som blivit misshandlade och utnyttjade av systemet har inget som helst mentalt motstånd emot hämndens, vedergällningens, hatets och blodtörstens metoder. Att en s.k politisk ideologi, som jag alltså ser som en mental bristsjukdom, kan fungera som täckmantel för vanliga hatbrott kan vi tacka herr Hitlers gäng för. GG’s förebilder i 30-talets Tyskland var ju mästare på just sådana propaganda-metoder och vi kan alla tacka också herr Goebbels för att GG kan få sådant stöd hos vissa idag, när fattigdom och arbetslöshet sprids förvisso, och det är just det som gör dessa rörelser så demoniska. De när sig på människors lidande. De har verkligen lärt sig hur man fångar vilsna själar och hur man genom att erbjuda falskt brödraskap, falsk vänskap, falska hedersbegrepp och genom att misstolka rädsla för respekt, kan skapa en organisation som gör hatbrotten till politiska metoder. Metoder som tyvärr gynnar och flitigt,bakom kulisserna, används av de etablerade s.k demokratiska partierna. Därför existerar Gyllene Gryning. Så att alla andra odemokratiska och rena anti-demokratiska åtgärder skall se relativt oskyldiga ut i jämförelse med karikatyrerna. Det är ingen slump att storyn om GG har förpassat alla andra nyheter kring plundringen av Grekland åt sidan. I dagarna genomdrivs nämligen mycket grövre övergrepp på det grekiska folket av staten, än vad någonsin GG kommer att vara kapabla till.

Varför är det så svårt för vissa att fatta att dessa blodhundar ljuger både grekerna, men också sina egna anhängare rakt upp i ansiktet. De använder sig av populistiska slogans, klatchiga, pseudopatriotiska fraser som lovar ‘upprättelse’ och ‘ära’ för dem som staten misshandlat socialt, ekonomiskt, politiskt och kulturellt. De som tror på deras avvart av patriotism har inte den blekaste aning om vilken typ av samhälle dessa vill ha i Grekland och framför allt ingen aning om hur tätt sammanlänkade GG’s och storfinansens mål egentligen är. Den absolut innersta kretsen av GG vet mycket väl vad deras organisation verkligen tjänar för syften, men från de allra närmaste och neråt är alla endast förblindade anhängare, lojala “soldater”, som tror på deras lögner och på den uppenbara militarismen och den utlovade äran och upprättelsen när man väl kommer till makten. De har alla en övertro på myten om “de utvalda”, “de rena” och “de bästa”. I själva verket är det inte makten de vill åt i nuläget, de fungerar bäst som statsmaktens “extrapoliser”, deras ‘blodhundar’ de som ser till att skapa oro och slå ner strejker, fredliga protestaktioner och skapa kravaller då viktiga ‘spikar i grekernas likkista’ skall röstas igenom. 

De vet heller inte att aldrig någonsin kommer denna ideologi att kunna verka någon längre tid i Grekland, just p.g.a att Nazismen har satt sådana omfattande blodiga spår hos folket. Var tredje grekisk familj har dödsoffer inom sin familj i kampen emot Nazismen och fascismen, under de senaste 80 åren. När många greker idag förfasas över att det kan finnas så många ny-nazister i exempelvis byar som Distomo och Kalabrita eller i stadsdelarna Nikaia och Kesariani och många andra platser som utmärkte sig för sitt motstånd emot Nazismen under kriget och fascismen i inbördeskriget, har de glömt faktumet att det utfördes massavrättningar och massakrer i dessa byar och stadsdelar som minimerade eller utrotade hela befolkningar. Andra än dem som kämpade flyttade in och andra normer började att genomdrivas genom säkerhetspolisens terror och ‘häxprocesser’.

De självutnämda grekiska ‘patrioterna’, d.v.s nazistkollaboratörerna, alltså grekiska folkets konstanta banemän och bödlar… de grymmaste förrädarnas, torterarnas och slaktarnas arvingar från kriget och diktaturernas tider, Gyllene Gryning, har av riksåklagaren fastslagits som en kriminell organisation. Efter arresteringarna av 6 parti-toppar, 18 andra medlemmar och 3 poliser som haft mycket nära samröre med kärnan av GG, med anknytning till mycket grova brott, utreds nu för bl.a 10 mord, kidnappningar, över 100 fall av grov misshandel, mordförsök och dråp och en oändlig rad av olaga hot, vandaliseringar, grova rån o.d… Över hela Grekland gjordes igår tillslag på GG’s kontor och en uppsjö av USB-minnen och dokument som förstärker bilden av GG som en kriminell organisation stärks ytterligare.. Flera arresteringar förväntas komma under dagen. Och Samaras-regeringen kan plötsligt se legal och demokratisk ut! Detta är också syftet bakom denna historia och jag kommer att gå in närmare på det lite längre ner.

Dessa landsförrädare, trånar alltid och febrilt efter titeln patriot, genom aggressiva slagord och viftande med flaggan,… en flagga som de och deras föregångare har dränkt i oerhört mycket grekiskt blod sedan 1936, då den första diktatorn Metaxas tog rodret i Grekland. Då, när de paramilitäriska grupperna som “hjälpte till att hålla ordning” uppstod på flera håll i Europa. Dem som Konstantinos Karamanlis’ (ND’s grundare) säkerhetspolis flitigt använde under början av 60-talet. Efter det politiska mordet på Gregoris Lambrakis som just denna säkerhetspolis “torpeder” utförde avgick Karamanlis och flyttade (flydde) till Paris 1963. Trots att deras föregångare under kriget gick bredvid SS-befälen, med huvudet täckt av en gjutesäck med två hål för ögonen, och pekade ut och angav motståndsmän och motståndskvinnor för avrättning, vill deras ättlingar, Gyllene Gryning idag, framstå som hjältar och patrioter. Detta får den absoluta majoriteten av befolkningen i Grekland att spy, medans median arbetar febrilt för att ge en annan bild…

december1944

Demonstrerande vänstermedlemmar (EAM) avrättade av GG’s föregångare – Motståndskämpar avrättades ofta av antingen säkerhetspolisen eller de militier av högerextrtema falanger som Churchill beväpnat och givit stöd åt efter att han först lurat EAM, genom tomma löften, att lämna ifrån sig vapnen i Varkiza överenskommelsen.

300px-Tagmata_as

Efter Varkiza-överrenskommelsen jagades, fängslades, torterades och dödades motståndsmän och kvinnor som slagits så hjältemodigt emot den Tyska Nazismen, den Italienska fascismen och den Bulgariska fascismen. Den fruktade ultrahögra mördarmilitian X’s framfart efter Varkiza-överrenskommelsen beskrivs tyvärr bäst av sådana bilder där EAM-kämpars avhuggna huvud utgör förgrunden i bilden.

Hundratusentals kämpande greker avrättades under kriget och hundratals byar och stadsdelar massakrerades och brändes ner tillsammans med sin befolkning, mycket ofta genom dessa maskerade bödlars täta samarbete med SS. Plutoner av sådana slaktare gick bärsärkagång över hela Grekland, i byar och stadsdelar som utmärkte sig i motståndskampen emot Hitlers och Mussolinis styrkor och efter tusentals vittnesmål från den tiden, kan man lätt se att dessa ”greker” var grymmare och blodtörstigare än självaste SS i de flesta fallen. Grymma till sådan grad att t.o.m Tyska befäl i November 1943 oroade sig för att dessas ovanligt grymma våldsdåd skapade ett onödigt starkt och massivt motstånd emot Hitlers trupper.

Dessa lögnaktiga, bedrägliga bödlar var också oerhört behjälpliga åt militärdiktaturen 1967 – 1974, genom att där återigen fungera som säkerhetspolisens angivare, mördare och torpeder och genom att sprida terror i hela det Grekiska samhället. De eskalerarade medvetet våldet i städerna, och de flesta av dem blev kända torterare och bödlar åt diktaturens fruktade militära säkerhetspolis. Dessa krafter, dessa mörker-varelser ur militärens och polisens mörkaste förrädar-vrår håller återigen på att sprida våldet och sätta igång en massiv blodspillan i Grekland. De har återigen lockats fram av storfinansens behov att avdemokratisera Grekland och Europa. Det stöd de har i Grekland av en klick obildade (som inte känner till sin egna historia), utgör inget egentligt hot förren media undviker att kontra dessa historieförvrängares lögner och falska patriotiska utspel. Detta har tyvärr undvikits under de senaste två åren i Grekisk media och bl.a därför har GG’s “popularitetskampanj” lockat vissa ungdomar och vissa nyfattiga.

Man skall dock ha mycket klart för sig att den stora majoriteten av de unga, de arbetslösa och de nyfattiga INTE ansluter sig till GG eller stödjer deras ideologi, utan tvärtom så visar majoriteten av grekerna att deras massiva stöd nu går i första hand till utomparlamentariska, demokratiska rörelser och organisationer som sysslar med ett aktivt och direkt hjälp- och solidaritets-arbete och där motståndskampen består av enad civil olydnad och en strävan att uppmuntra folket till enat motstånd. Man kan otvivelaktigt finna vissa förklaringar till GG’s framfart i fattigdomen och arbetslösheten, men det är en annan ingrediens som också krävs för att människor skall hänge sig åt rasism, nazism och fascism. Det krävs ett redan utvecklat, innerligt hat emot andra, och en redan påbörjad kriminell bana, i ens sinne i vart fall. De militaristiska, meningslösa ritualerna är afrodisium för självförtroendet för de mest uttorkade själarna och den hårda hierarkiska ordningen genom total underkastelse formar “den värdige” och “den färdige” soldaten. Fattigdom, arbetslöshet och nationell fönedring är inte roten till det onda, utan endast jävligt bra fenomen för att skaka fram och sätta sprätt på just dessa individers vilsna hämndlystnad. Den social-ekonomiska misären ger helt enkelt ursäkter åt vissa så att de kan bli odjur, medan de allra flesta trots allt förblir människor också under omänskliga förhållanden. Det är vad vetenskapen och studier av ämnet har visat i själva verket.

Gyllene Grynings egentliga roll 

GG säger själva att de är EMOT Grekiska regeringens tjänar-roll och EU’s plundrings-politik och dem som sålt ut landet (det är genom denna tomma fras de skaffat sig det numera endast 6%-iga stöd, av de mest korkade och obildade grekerna vårt land någonsin skådat) men de kväser samtidigt och förstör ivrigt varje demokratiskt försök som folket företagit sig, för att kunna enas EMOT denna EU-politik och landets utförsäljning. MAN HAR VID VARJE STOR DEMONSTRATION, VID VARJE STORSTREJK LEKT KRAVALLER OCH UPPLOPP med kravallpolisen och på sätt tagit både medias och folkets fokus från huvudfrågorna som de flesta i Grekland numera för fram.  NÄMLIGEN REGERINGENS AVGÅNG, DETTA POLITISKA SYSTEMS UPPHÖRANDE OCH EN FOKLIGT VALD, TEMPORÄR, FOLKKONGRESS  SOM UTLYSER FOLKOMRÖSTNING OM EN NY KONSTITUTION.

GG har förstört och motsatt sig varje försök, från det grekiska folket att enas och ‘tvinga’ fram detta politiska systemskifte, redan i sin linda. De har alltid med våld, i ett numera genomskådat och löjligt uppenbart sätt, tillsammans med kravallpolis och säkerhetspolis, provocerat fram upplopp, kväst och slagit ner folkets massiva demonstrationer och krav på rättvisa. Detta förstås, med uppenbart skydd av polisen (finns hundratals olika videoklipp på internet som bevisar detta sedan 2008)… Jag har själv som ögonvittne rapporterat om detta sedan den första stora massiva protestaktionen på Syntagma som jag befann mig på 5-5-2010. Vid åtskilliga tillfällen har jag fotat ‘ömma stunder’ av ”gemytlig samkväm” mellan kravallpoliser och GG-anhängare i rånarluvor och de allra flesta i Grekland känner väl till deras förrädiska roll nu och då (under krig och diktaturer) och kan dra sina egna slutsatser. DE HAR HJÄLPT STATEN ATT LÄGGA GRUNDERNA FÖR EN “YTTERLIGHETERNAS TEORI” (som passar det etablerade politiska systemets och också tvår deras händer från sin direkta, långt farligare och grundligare anti-demokratiska politik).

När vi inbillar oss att det endast handlar om nazister emot anarkister så kan vi RENTVÅ de s.k demokratiska krafterna från brotten de ändå begår emot det Grekiska folket. Det är lätt att man då missar regeringens uppenbara avdemokratisering och överlämnande av den Grekiska staten i EU-trojkans och lånehajarnas och ockrarnas händer (Grekland är för tillfället endast ett Berlin-styrt EU-protektorat). Det grekiska hopkok som föreställt regeringar, sedan låneavtalen slöts och “hjälppaketen” med ECB, IMF och Eurogruppen inleddes, har ju inte haft någon som helst annan roll än att eskortera Grekiska offentliga rikedomar och det grekiska folket i händerna på EU’s ockerhajar… I dagsläget kan ju inte ens den mest trångsynta påstå att EU-politiken syftat till något annat än att plundra grekerna på sina hem, sina offentliga rikedomar, sin frihet och sitt land. Dessa Quisling-regeringars betjänt-roll gentemot EU, har inte gynnats så mycket av någonting annat som av Gyllene Grynings cowboy och Indianer-lekar på gator och torg när massorna demonstrerade och sökte varandras stöd i ett enat motstånd. Då slogs dessa “patrioter” på polisens sida, för att slå ner de upprörda stämningarna och omdirigera focus på en arrangerad polisstödd huligan-konflikt, så att möjligheten till enhet försvårades avsevärt. Detta är också sådana sammnslutningars enda egentliga roll, d.v.s. att provocera fram “hårdare tag” och avdemokratiseringen av en stat, så att de odemokratiska, nyliberala, företags-imperialistiska åtgärderna skall kunna genomdrivas. Med ett folk på knä, och förföljt av fascismens blodhundar görs detta bäst, har Chicago-pojkarnas enögda erfarenheter visat, sedan deras torpeder, CIA, mördade Allende och tillsatte Pinochet i Chile 1973.

GG skriker sig hesa att de som fört Grekland hit måste hängas, men deras egna hållning emot folkets aktioner, stryper varje demokratiskt försök till att avsätta regeringen. Trots det de själva försöker spela, visar deras agerande att de faktiskt hjälper denna regering att genomdriva och fullfölja sina förehavanden med EU-trojkan. VARFÖR SKULLE ANNARS SKEPPSREDARE OCH ANDRA FÖRETAGSLEDARE SPONSRA GG? Varför skulle Samaras justitieminister ha 320 anmälningar om mycket grova brott utförda av GG, i sina byrålådor i ett år nu? Varför skulle man tillåta att GG’s medlemmar infiltrerar både polis och militär till sådan grad? Den ofattbara tollerans som både regeringen, rättvisan och media visat GG tills nu berodde ju inte på undfallenhet eller oförsiktighet, utan på en tyst uppbackning av “ytterligheternas teori”, den passar ju dem som vill dölja sina anti-demokratiska metoder när man speglar dem emot de uppenbara fascistiska metoderna som GG står för. Inom ramen för “ytterilgheternas teori” fungerar ju GG som “lockbete” och “provokatör” för diverse aggressiva reaktioner från olika håll. GG är naturligtvis inte det minsta intresserade av att folket skall ha makten i Grekland, då de föraktar demokratin, utan de vill åstadkomma en miljö där folket skall påtvingas en diktator och ett fascistiskt politiskt system. De som trodde att det bara är kommunister som pratar om en internationell kamp har INTE hört mycket om de nyfascistiska och ny-nazistiska rörelsernas internationella strävanden sedan början av 80-talet. DE känner helt enkelt inte till Nazismens internationella mål. De om några har internationella mål med sin totalitära stat. DETTA GYNNAR JU I VERKLIGHETEN GLOBALISTERNA OCH ZIONISTERNA MER ÄN NÅGOT ANNAT. VAD KAN VARA BÄTTRE ÄN ATT HA DESSA BLODHUNDAR SOM VÄKTARE OCH BÖDLAR ÅT EN NY VÄRLDSORDNING? Nazismens internationella roll är att skydda storfinansen, kungahusen och aristokratin d.v.s den nya världsordningens “fordon” och vara dessas blodhundar, när de folkliga reaktionerna och motståndet emot deras politik blir för stor.  GG strävar i enlighet med denna plan, efter en diktatorisk ordning i Grekland där en fascistisk ledare skall leda grekerna rakt in i denna totalitära världs-stats klor.

Man skall i kulisserna av dessa arresteringar och den Grekiska rättstatens “plötsliga uppvaknande”, dock vara på sin vakt inför denna regerings egentliga syften med aktionerna emot GG. Om man inte mycket försiktigt och enligt verkligheten formulerar brottsrubriceringen och väl förklarar vad som gör GG till ett brottsyndikat och inte exempelvis partiet Syriza (som “ytterligheternas teori” syftar på), kan vi stå inför en politisk och rättslig miljö där många av de rena, demokratiska organisationerna och rörelserna (d.v.s. alla som är emot åtstramningspaketen) kan brotts-stämplas. Nonsens-retoriken om Syriza som växthus för anarkister använder ju GG inte helt utan syften. Man måste tydligt och klart se till att de demokratiska rättigheterna som redan stympats i Grekland inte försvinner helt p.g.a. en accepterad generalisering av väldigt specifika tendenser. “Rikets säkerhet” till exempel har ju använts flitigt under mänsklighetens historia, för att införa diktaturer, fascistiska regeringar och hetsjakt på de demokratiska krafterna.

Slutligen skall man också veta att dagen efter mordet på Fyssas satt ett minsterråd bestående av endast tre ministrar och skrev på ett dokument som ger den grekiska militärmakten rätten att ‘ingripa’ när den anser att “det föreligger hot emot stabiliteten i landet”. Man öppnade alltså dörren för en eventuell militärkupp, “vid behov”. Denna underskrift är okonstitutionell och därmed ogiltlig om inte dokumentets innehåll först debatteras och röstats för i parlamentet. Den 20 Sep kungjordes detta i Parlamentets tidning FEK (ΦΕΚ). Flera statsvetare och konstitutionsjurister stärker nu ytterligare teorin som säger att mordet på Fyssas var ett politiskt mord och en dimridå för det som under samma dagar beslutades emot det grekiska folket. Omdirigering av allmänhetens fokus från de grova brotten emot Grekland till en Quisling-regerings media-skapelse vid namn ‘ytterligheternas teori. Det har “bäddat för” en god anledning för införandet av en grekisk form av “Patriot Act” där civila och mänskliga rättigheter skall begränsas avsevärt och där individens rättsskydd elimineras… Man skall veta att militärkupper oftast inte utförs av en militant milis eller av ett gäng stridskåta stridisar. De utförs av militärmakter och den strävan finns INTE inom det Grekiska Försvaret, men det är den känslan GG bl.a velat ge genom sin väl marknadsförda kontakt med några figurer ur de grekiska elitförbanden… Militärkupper sker oftast under någon stormakts överseende och med en militärmakt som har understöd utifrån, CIA, MI6 och Mossad har de absolut flesta militärkupperna i världen på sin repertoar, inklusive militärdiktaturen i Grekland 1967 – 1974 som var en Washington-stödd militärkupp.

Jag har mina allvarliga tvivel kring uppriktigheten i aktionerna emot GG från just den regering, som hittills varit mycket överseende och mycket apatisk inför de uppebara grova brott som GG gjort sig skyldig till sedan de blev ett parti som kom in i Parlamentet. Jag ser det mer som en “knäpp på nosen” på blodhunden som gått aningen överstyr utan husses order under ett skede då regeringen försiktigt signalerat att de önskar en “allvarligare” form av högerextremt parti i parlamentet (som kan hålla de demokratiska krafterna inom ND i styr) istället för karikatyrerna i camo-byxor och grymtningar och örfilar i media.

Det är bakom kulisserna man skall titta, om man vill se vad den ‘statliga undre världen’ kokar ihop och inte stirra sig blind på deras färdiga, propagandistiska dimridåer som kallas nyhetsrapportering.

Advertisements

ΕΠΑΜ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕ (web only), 26 Σεπτεμβρίου 2013

epam

Από το ολοκαίνουργιο studio του νέου διαδικτυακού σταθμού του ΕΠΑΜ , o Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα σχολιάζουν την επικαιρότητα.

ΒΟΗΘΕΙΑ, “ΣΩΖΟΥΝ” ΤΗ ΧΩΡΑ !!!

Ένα ιδιαίτερα Αφυπνιστικό βίντεο που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες…!!!

hqdefaultAAA

Ένα ιδιαίτερα Αφυπνιστικό βίντεο που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες…!!!

Δημιουργήθηκε με την ευχή και προσδοκία να γίνει αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση και να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ & ΕΝΟΤΗΤΑ…

Με αποσπάσματα από δημοσιευμένα βίντεο — ντοκουμέντα, παρουσιάζει με αφοπλιστικά ξεκάθαρο τρόπο, το πως η Ελλάδα καταστρέφεται από τους “Σωτήρες της” των εκάστοτε Κυβερνήσεων, έχοντας πάντα την συνένοχη κάλυψη από τους δήθεν “Επαναστάτες” της εκάστοτε Αντιπολίτευσης, ακόμα και της Αριστεράς…

Καταλήγει στο ποια πρέπει να είναι η Αντίσταση του λαού και πως ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ, με ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ μπορούμε να Ανατρέψουμε αυτό το Καταστροφικό Πολιτικό Σύστημα για να επανακτήσουμε τη Εθνική μας Κυριαρχία, να Εδραιώσουμε ένα Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα, και να βγούμε επιτέλους από τα αδιέξοδα δεκαετιών…

Στην πολύ καλή μουσική υπόκρουση, ξεχωρίζει το τραγούδι του Γιάννη Μηλιώκα: “να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες”,
το οποίο ταιριάζει “γάντι” με το πρώτο μέρος του βίντεο…!!!

Μια πρωτοβουλία των μελών του
Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου (Ε.ΠΑ.Μ.) Πάτρας…

Κατεβάστε το στη μέγιστη ανάλυση, πριν τυχόν το διαγράψουν, για να το έχετε και να το δείξετε σε όσους περισσότερους γίνεται
http://www.epamhellas.gr/
http://www.facebook.com/metopo

Με αποσπάσματα από δημοσιευμένα βίντεο — ντοκουμέντα,

images (7)

Ο Γ.Γ. του Ε.Πα.Μ. Δημήτρης Καζάκης προσκεκλημένος από το Εργατικό Κέντρο Ευβοίας (Μ. Φριζή 10 -Χαλκίδα),την Τετάρτη 25/09/2013

ΕΠΑΜ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕ (web only), 23 Σεπτεμβρίου 2013

u

Μετά από το ξαφνικό και αναίτιο κόψιμο της ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕ, και μέσα από το ολοκαίνουργιο studio του νέου διαδικτυακού σταθμού του ΕΠΑΜ , o Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα σχολιάζουν την επικαιρότητα.

Αυτή την φορά η ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕ υπόσχεται να βάλει φωτιά όχι μόνο στα ερτζιανά, αλλά σ’ ολόκληρη την κοινωνία…
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή με email στο ekpompiae@gmail.com

Z “He is alive” – Film by Costas Gavras (1969)

Z (1969) – Film by Costas Gavras
Music by Mikis Theodorakis

The masterpiece about the murder of the popular Greek doctor, athlete, peace-activist and left-politician Gregoris Lambrakis in 1963 has become highly topical again after the murder of Paulos Fyssas by Golden Dawn. A political murder and a typical “hit” from these known police and intelligence backed fascist groups in Greece.

CostaGavrasZ

The film Z by Costa Gavras which presents the events surrounding the assassination of Grigoris Lambrakis. “He is alive!” The letter Z, referring to the popular Greek protest slogan “Ζει” meaning “he (Lambrakis) is alive”. Z became a very popular graffiti which began to appear everywhere on the walls of the buildings of the Greek cities in the 1960’s, illustrating the growing protest against the conditions that led to the assassination of Lambrakis.

This film is about an event that paved the way for the military-dictatorship in 1967 and which also proved the fact that everyone in the Greek society knew before,… namely that the Greek government after the civil war and under Konstantinos Karamanlis care, used the “state underworld”, the paracratic, fascistic hoodlums, led by Greek Intelligence services, to spread fear and terror in Greece. Not at all essentially different from what the Greek government does today with the Greek Intelligence using the nazi organization Golden Dawn and with 50% support from the police units in the cities, while it is less than 7% in the rest of the society.

Costas Gavras declare in the beginning that “Any similarity to actual persons or events is deliberate“, stating that this film portraits actual events. It was produced in 1969, during the Military dictatorship in Greece and is therefore filmed in Alger by a French film team and with none of the real names of the real persons is used. Any involvement with this film, from spectator to maker, did mean torture, persecution and imprisonment, if caught by the Greek intelligence. The ones that the Junta started to persecute, imprison, torture and kill in masses was exactly the youth of Lambrakis.

While not a Communist, Lambrakis’s political and ideological orientation did lean towards the left. He was actively involved in the Pacifist Movement of his time, which voiced strong opposition to the Vietnam War. He formed Ενιαία Δημοκρατική ΑριστεράΕΔΑ/Eniéa Dimokratikí AristeráEDA), the only legal left-wing political party in the country after the Greek Civil War. He was elected to the Hellenic Parliament in the Greek legislative election, 1961 as a Piraeus MP.

Lamprakis-400x233Lambrakis participated in international pacifist meetings and demonstrations, despite frequent threats against his life. On April 21, 1963, the pacifist movement in Greece organized the First Pacifist Rally from Marathon to Athens. The police intervened, banned the rally and arrested many demonstrators (Mikis Theodorakis among them). Lambrakis, protected by his parliamentary immunity, marched alone and arrived at the end of the rally holding the banner with the peace symbol (photo), the one he had previously held up during the Aldermaston rally in the United Kingdom while protesting near the Atomic Weapons Research Establishment (AWRE). Soon afterwards he, too, was arrested by the police.

κ.30-00Γ2γ(010)-17

On May 22, 1963, shortly after he had delivered the keynote speech at an anti-war meeting in Thessaloniki, two far-right extremists, Emanouel Emanouilides and Spyros Gotzamanis, driving a three-wheeled vehicle, struck Lambrakis with a club over the head in plain view of a large number of people and some police officers (as with the murder of Paulos Fyssas where 4 police men were standing less than two meters from the victim, when he was stabbed to death). He suffered brain injuries and died in the hospital five days later, on May 27.

1022.02.00002-1The next day, in Athens, his funeral became a massive demonstration. More than 500,000 people rallied to protest against the right-wing government and the Royal Court, seen by many to support the activities of the right-wing extremists. The assassination of Lambrakis initiated an enormous popular reaction, and soon after, investigator Christos Sartzetakis and Attorney General P. Delaportas uncovered connections of the police and army to far-right extremists. Both men lost their jobs during the military dictatorship of 1967.

17-ChristosSartzetakis

Christos Sartzetakis was also imprisoned for a year during the dictatorship. Sartzetakis became a symbol of integrity for his handling of the investigation.

The events that followed the assassination of Lambrakis led to rapid political developments. Prime Minister Konstantinos Karamanlis resigned and left for Paris in July 1963. The Marathon Peace Rally became an annual event in Lambrakis’s memory. Thousands of Greek youths formed a new political organisation called The Neolaia Lambraki (Νεολαία Λαμπράκη, Neoléa Lambráki – Lambrakis Youth); the first secretary of Neolaia Lambraki was Mikis Theodorakis, one of Lambrakis’s friends and fellow activists. This leftist political organisation played a decisive role in Greece’s progressive movement of the 1960s.

(Translation available in all languages) – Don’t forget while watching it that Greece today, 2013, is ruled with exactly the same “ethos”, logic, tactics and methods from the Government and their Intelligence services. They are again (and has frequently been since the Civil War due to W. Churchill’s horrific handling of Greek affairs) very closely allied with extreme right-wing, fascist groups, criminals and hooligans. When it comes to these tactics, these methods and most of all the police backing and the cover ups of evidence nothing has changed.

With Greek subtitles but option of translation in any language

_____________________________

6 Shocking Revelations About How Private Prisons Make Their Money

Private prison companies are striking deals with states that contain clauses to guarantee high prison occupancy rates.

September 20, 2013  |

Imagine living in a country where prisons are private corporations that profit from keeping their beds stocked at, or near, capacity and the governing officials scramble to meet contractual “lockup quotas.” Imagine that taxpayers would have to pay for any empty beds should crime rates fall below that quota. Surprise! You already live there.

A new report from In the Public Interest (ITPI) revealed last week that private prison companies are striking deals with states that contain clauses guaranteeing high prison occupancy rates. The report, “Criminal: How Lockup Quotas and ‘Low-Crime Taxes’ Guarantee Profits for Private Prison Corporations,” documents the contracts exchanged between private prison companies and state and local governments that either guarantee prison occupancy rates (essentially creating inmate lockup quotas) or force taxpayers to pay for empty beds if the prison population decreases due to lower crime rates or other factors (essentially creating low-crime taxes).

Some of these contracts require 90 to 100 percent prison occupancy.

In a letter to 48 state governors in 2012, the largest for-profit private prison company in the US, Corrections Corporation of America (CCA), offered to buy up and operate public state prisons. In exchange, states would have to sign a 20-year contract guaranteeing a 90 percent occupancy rate throughout the term.

While no state accepted CCA’s offer, a number of private prison companies have been inserting similar occupancy guarantee provisions into prison privatization contracts and requiring states to maintain high occupancy rates within their privately owned prisons. Three privately run prisons in Arizona have contracts that require 100 percent inmate occupancy, so the state is obligated to keep its prisons filled to capacity. Otherwise it has to pay the private company for any unused beds.

The report notes that contract clauses like this incentivize criminilization, and do nothing to promote rehabilitation, crime reduction or community building.

“[These contracts run] counter to many states’ public policy goals of reducing the prison population and increasing

efforts for inmate rehabilitation,” the report states. “When policymakers received the 2012 CCA letter, some worried the terms of CCA’s offer would encourage criminal justice officials to seek harsher sentences to maintain the occupancy rates required by a contract. Policy decisions should be based on creating and maintaining a just criminal justice system that protects the public interest, not ensuring corporate profits.”

In a press teleconference about the report, Reverend Michael McBride, director of Urban Strategies and Lifelines to Healing at PICO National Network said the real human impact of having lockup quotas was unjustifiable.

“It’s important for us to step back and look at this from a moral perspective; all people of any faith or no faith at all can claim it’s reprehensible to imprison someone for making money or financial motives,” he said. “It’s important to always remember every single person is a human being … even if they have done something we may find problematic or illegal. They are not profit incentives.”

Here are six of the most shocking facts about prison privatization and corporatization, from the report.

  1. 65 percent of the private prison contracts ITPI received and analyzed included occupancy guarantees in the form of quotas or required payments for empty prison cells (a “low-crime tax”). These quotas and low-crime taxes put taxpayers on the hook for guaranteeing profits for private prison corporations.
  2. Occupancy guarantee clauses in private prison contracts range between 80% and 100%, with 90% as the most frequent occupancy guarantee requirement.
  3. Arizona, Louisiana, Oklahoma and Virginia are locked in contracts with the highest occupancy guarantee requirements, with all quotas requiring between 95% and 100% occupancy.
  4. Though crime has dropped by a third in the past decade, an occupancy requirement covering three for-profit prisons has forced taxpayers in Colorado to pay an additional $2 million.
  5. Three Arizona for-profit prison contracts have a staggering 100% quota, even though a 2012 analysis from Tucson Citizen shows that the company’s per-day charge for each prisoner has increased an average of 13.9% over the life of the contracts.
  6. A 20-year deal to privately operate the Lake Erie Correctional Institution in Ohio includes a 90% quota, and has contributed to cutting corners on safety, including overcrowding, areas without secure doors and an increase in crime both inside the prison and in the surrounding community.

source: AfterNet

Memorandum 3

___________________________________________________

There is evidence that the big business financially supports Golden Dawn

The Athens prosecutor’s office has ordered the launching of pre-trial proceedings in connection with the documentary in which a Golden Dawn’s candidate for deputy threatens immigrants with crematoria and “opening of gas chambers.” The prosecutors have requested the police to investigate and detect the presence of violations of the law against racism and of a racist crime to the degree of criminal offense.

Policemen will have to see all the unmounted frames from the filmmakers’ work and describe in detail all the dialogues. Then, the Golden Dawn’s candidate for deputy will be called to testify as a suspect. All participants who voiced threats against immigrants will be called in the same way.

The justice has been approached regarding a report of the British television Channel 4 had broadcast, about which GRReporter informed its readers yesterday. Its title “Racist, anti-semitic, violent – the true face of Golden Dawn” leaves no doubt about the media’s position to the Greek fans of Hitler’s methods. At the beginning of the report, the media warns the viewers that the video contains very offensive and racist language.

This is something that the majority of Greek media do not do. This was one of the conclusions of the discussion on “Media and the neo-Nazism phenomenon”, which was held at the union of journalists in Athens.

According to the participants, the electoral success and the rise of Golden Dawn, which has been the third political force for months, are misinterpreted as a surprise, since the conditions for it have been present for years. The position of the Greek media has contributed to it for certain as they not only have failed to conduct journalistic investigations of the nature of the problem, but often fall into the trap to actually boost the neo-Nazis.

One of the main problems is that a large number of the media spread unconfirmed information in practice, which takes the form and authenticity of a report. Such cases are the publication of a photo, which shows a Golden Dawner “guarding” an old woman while she is withdrawing her pension from an ATM. It turned out later that the woman was not a stranger but the mother of one of the party’s candidates for deputy. Similarly, all television channels showed the attacks of members, including Golden Dawn’s members, against foreigners-vendors in the markets. “The television channels just showed the videos without ever saying that Golden Dawn itself had provided them, which has been taking advantage of every opportunity to be present in the public domain,” pointed out many of the participants in the discussion.

Another key remark was that in many cases, the Golden Dawners have been presented in a positive light by showing moments of their lives. “All this, along with the fact that they rely a lot on their appearance that is attractive to teenagers, gives publicity to them without ever paying attention to the fact that many of them are or were sued for assaults, robberies and other criminal activities,” said the editor of Kathimerini newspaper Nikos Xidakis.

Some journalists criticized the position of the left wing that “has been rejecting for years concepts such as homeland and belonging to a nation. That is where the extreme right wing and neo-Nazism have squeezed through.”

They firmly rejected “the theory of equal violence by the two political extremes” and said that the burden of dealing with the phenomenon of Golden Dawn fell on the shoulders of the right wing. “The emphasis on the theory of the two extremes leads to a civil war. Ultimately, anarchists do not participate in the elections and the extreme left wing received only 1% of the vote. The extreme right wing is the one that has entered the parliament and whose popularity is steadily growing,” said Nikos Xidakis.

Both he and his colleague from Kathimerini newspaper Thassos Teloglou put forward the funding of Golden Dawn. The investigative journalist said that he has collected from different sources data on the funding of the xenophobes. “Golden Dawn was financially supported by parties that belong to the so-called constitutional arc. They helped it in previous election races by printing their election materials in order to break the rise of LAOS party. But in 2012, these funds were not sufficient. I have data showing that before the elections in May last year, they received cash from shipping tycoons, developers, lawyers and may be a bank,” he said.

Thassos Teloglou analyzed before that the relationships of Golden Dawn with members of state institutions such as the judiciary, the church, the police and military forces. “It is not yet clear how and why these relationships have developed or whether they are connected with their level of education and standard of living. According to the data, while a large number of ordinary policemen voted for Golden Dawn, a large number of the high-standing persons in the hierarchy voted for SYRIZA.”

It was considered during the discussion how the prohibition of Golden Dawn could help to stop the spread of the neo-Nazi ideology. Regardless of their political affiliations, the journalists said that such a move would only strengthen the support to the xenophobes. However, they called for a vote on a law on parties that should clearly define the conditions for those who want to receive the vote of the Greeks and to enter the parliament.

Journalists agreed with the idea of establishing rules to reflect the activities of Golden Dawn so that the media can no longer glorify it.

source; GR Reporter

Τρομοκρατήσατε τους τρομοκράτες

u

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεν πέρασαν παρά ελάχιστες ημέρες από τη μαζική τραμπούκικη επίθεση στο Πέραμα.

Οι ορδές των υπανθρώπων της Χρυσής Αυγής αποθρασυνόμενοι από τη συστηματική αδράνεια της «Αστυνομίας» του καθεστώτος προχώρησαν σε νέα δολοφονική επίθεση.

Αυτή τη φορά θρηνούμε νεκρό. Έλληνα. Τονίζουμε το «Έλληνα» όχι γιατί και η ζωή του πιο εξαθλιωμένου λαθρομετανάστη δεν έχει την ίδια ακριβώς αξία, αλλά για να καταδείξουμε ότι οι επιθέσεις κατά των μεταναστών και η ρητορεία που τις συνοδεύει δεν αποτελούν παρά το προπέτασμα του καπνού για τους πραγματικούς στόχους των πληρωμένων τραμπούκων της Χ.Α..

Είχαμε επισημάνει μόλις μετά τα γεγονότα στο Πέραμα, στις 13 του Σεπτέμβρη, ότι οι ορδές των ταγματαλητών πήραν τις εντολές τους να επιτεθούν και να σπείρουν τον τρόμο.

Τον τρόμο ως τελευταία καταφυγή του αλητήριου κατοχικού καθεστώτος, απέναντι σε μια κοινωνία που απηυδισμένη από τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές δείχνει να ξυπνάει από το βαθύ λήθαργο, που την είχαν σπρώξει τόσο η προπαγάνδα, όσο και οι εγκάθετοι στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς γνωστοί μηχανισμοί, τα κομματόσκυλα και οι «στρατευμένοι» συνδικαλιστές.

Οι μηχανισμοί αυτοί και η προπαγάνδα δεν αρκούν πλέον για να καταστείλουν τις ολοένα αυξανόμενες λαϊκές αντιδράσεις. Ήρθε η ώρα για πιο «ριζοσπαστικά» μέτρα. Ήρθε η ώρα του παρακράτους και των μηχανισμών των μυστικών υπηρεσιών. Ήρθε ξανά η ώρα των πληρωμένων δολοφόνων. Έτσι κι αλλιώς αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, τους νεκρούς της Μαρφίν, μέχρι σήμερα τον Παύλο Φύσσα.

Οι άλλοι, οι πραγματικοί εντολείς – μίσθαρνα όργανα του κατοχικού καθεστώτος – μαέστροι οι ίδιοι στη διασπορά της σύγχυσης, του αποπροσανατολισμού και του φόβου, απεχθάνονται τα αίματα. Αυτοί πρέπει να μείνουν ατσαλάκωτοι, εκφραστές του «πολιτικού πολιτισμού», της «Ησυχίας, της Τάξης, της Ασφάλειας» και του «successstory»  που κινδυνεύουν από «ακραίους».

Και ποιοι είναι οι ακραίοι; Όσοι αντιδρούν και αντιστέκονται! Όσοι αντιλαμβάνονται ότι πραγματικά φασιστικό είναι το ίδιο το καθεστώς κατοχής και οι εγχώριοι υποστηρικτές του εντός του αποκαλούμενου «συνταγματικού τόξου» και μάχονται για την ανατροπή του. Οι άλλοι, οι χρυσαυγίτες, ως μια συμμορία πληρωμένων τραμπούκων και επαγγελματιών δολοφόνων, αποτελούν απλά το άλλοθι του συστήματος και αμείβονται αδρά απ’ αυτό. Εξ ου και οι εξαγγελίες για νέους τρομονόμους και άλλα συναφή.

Εμείς όμως δεν φοβόμαστε και θα τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες! Θα δώσουμε την σκληρή απάντησή μας. Και απάντηση στον φασισμό ήταν ανέκαθεν η Δημοκρατία. Και δημοκρατία δεν είναι η νομοταγής υποταγή στους θεσμούς μιας απολυταρχικής και απόλυτα διεφθαρμένης εξουσίας που νομιμοποιείται με καλπονοθευτικές εκλογές. Δημοκρατία σημαίνει ότι ο λαός είναι κυρίαρχος στον τόπο του και αποφασίζει ο ίδιος για το παρόν και το μέλλον του.

Τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, αλλά και όλων των γνωστών και άγνωστων νεκρών μας, καλούμε σε γενική συστράτευση:

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΡΑ!

Για να ξεφορτωθούμε μια και καλή το σημερινό καθεστώς εθελοδουλίας που εκτρέφει τον φασισμό και καλοβλέπει τον εμφύλιο ως την τελευταία λύση για να κρατηθεί στην εξουσία.

Αθήνα 19 του Σεπτέμβρη 2013

Κ. Γιαννιώτης: Η «δεξαμενή» της Χ.Α.

u

Τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα, με αποκορύφωμα την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός νέου παλικαριού, έφερε στην επιφάνεια, με ωμό τρόπο, την πραγματικότητα. Οι κατακτητές και οι δωσίλογοι συνεργάτες τους σπέρνουν το διχασμό και το φασισμό, σαν τελευταίο τους καταφύγιο.

Η εξαθλίωση στην οποία οδήγησαν – και εξακολουθούν να οδηγούν –  την ελληνική κοινωνία οι υποταγμένες στους κατακτητές «κυβερνήσεις» των δωσίλογων, έσπρωξε ένα  κομμάτι της κοινωνίας στην ανάγκη της εκδίκησης. Κάποια άτομα αυτής της κοινωνικής μερίδας σπρώχτηκαν σε ένα μίσος, που στρεφόταν τυφλά εναντίον όλων, δικαίων και αδίκων.

Είναι τα άτομα εκείνα της κοινωνίας που δεν είναι καθόλου άμοιρα ευθυνών, αφού, χρόνια ολόκληρα πριν, στήριζαν με την ανοχή τους, την αδιαφορία τους, την ψήφο τους και – σε μεγάλο βαθμό – με την άμεση συμπαράταξή τους, αυτούς που σήμερα τα οδηγούν στην κιμαδομηχανή.

Σίγουρα είναι συνυπεύθυνα για την κατάντια στην οποία οδηγούνται τα άτομα αυτά, συμπαρασύροντας στο χαμό τους και άλλους που δεν έφταιγαν σε τίποτε.

Είναι τα άτομα εκείνα που είχαν παραχωρήσει εν λευκώ την άσκηση πολιτικής – και άρα την τύχη τη δική του και της οικογένειάς τους – σε κάθε χρώματος λαμόγια.

Είναι τα άτομα εκείνα που, «τω καιρώ εκείνω», ενώ οι άλλοι ασκούσαν πολιτική για λογαριασμό τους, αυτά άραζαν στον φραπεδοχαβαλέ και τα φαν κλαμπ της κάθε ποδοσφαιρικής αποβλάκωσης.

Είναι τα άτομα εκείνα που ξενυχτούσαν αλαλάζοντας στους δρόμους για την ….. «ομαδάρα», αλλά που όταν τους μιλούσες για πολιτική, για κινητοποίηση και οργάνωση, σε κοιτούσαν σαν …….εξωγήινο.

Είναι τα άτομα εκείνα, για τα οποία ο θυμόσοφος λαός μας χρησιμοποιεί τη φράση …. «μαγκιά, κλανιά και κώλος φινιστρίνι».

Το σύστημα τούς παρείχε άφθονο άρτο και θεάματα και ένιωθαν άρχοντες. Τους ξέπλεναν, συστηματικά, τον εγκέφαλο μέσα από τα «σχολεία» και τα τσοντοκάναλα και άραζαν πανευτυχείς.

Είναι τα άτομα εκείνα που πριν φτάσουν στην οικονομική εξαθλίωση, είχαν ήδη φτάσει στην πνευματική και ηθική εξαθλίωση.

Είναι τα άτομα εκείνα που σαν βασική τους φιλοσοφία είχαν τη φράση : «Δεν ασχολούμαι εγώ με την πολιτική. Η πάρτι μου και η οικογένειά μου να περνά καλά και …… γαία πυρί μιχθήτω».

Τώρα , που η…… γαία εμίχθη πυρί, τώρα που η ίδια η πραγματικότητα τούς έσπρωξε να αναζητήσουν τα αίτια και τους αίτιους της κατάντιας στην οποία οδηγήθηκαν, διαπίστωσαν την κενότητά τους και την ανικανότητά τους  να ερμηνεύσουν την κακοδαιμονία τους και να βρουν τη ……. ρίζα του κακού. Έτσι εφάρμοσαν ξανά τη γνωστή παλιά τους τέχνη. Αυτή που τους μάθαιναν χρόνια. Στήριξαν και δυνάμωσαν, κάποιους «άλλους», πάλι, να παλέψουν για λογαριασμό τους, και ξανακάθισαν στον καναπέ τους.

Ανέθεσαν (με πληρεξούσιο την ψήφο τους) σε τσαμπουκάδες και τραμπούκους να  ………  «καθαρίσουν» για λογαριασμό τους. Να εκδικηθούν. Ψήφισαν ΧΑ, που θα δέρνει για λογαριασμό τους. Και δε ρώτησαν, δεν ενδιαφέρθηκαν ποιον θα δέρνουν, τα «παλικάρια» αυτά, οι φουσκωτοί. Δε ρώτησαν, ούτε ενδιαφέρθηκαν αν ακουμπούσαν τη μοίρα τους στα χέρια ναζιστών. (Άλλωστε, μέσα στην αμορφωσιά τους, μέσα στη ραστώνη της φραπεδιάς και της «ομαδάρας», δεν επεδίωξαν ποτέ να μάθουν τι σημαίνει φασισμός και ναζισμός κι αν οι ίδιοι θα καταλήξουν, τελικά, θύματά του). Αρκούσε που θα έδερναν. Χειροκροτούσαν και καμάρωναν για τον κάθε τραμπουκισμό της ΧΑ. Δε ρώτησαν, ούτε ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αν με τον τρόπο αυτό έβρισκε ή όχι λύση το πρόβλημά τους. Έδερναν και σκότωναν οι Χρυσαυγίτες και αυτό τους ήταν αρκετό. Έβγαζαν το άχτι τους. Και η ζωή κυλούσε μέσα στη δική τους μιζέρια και προς όφελος του συστήματος.

Πολλοί είναι αυτοί που δεν κατέτασσαν τα άτομα αυτά (τους ψηφοφόρους της ΧΑ) στο χώρο του φασισμού. Τους κατέτασσαν στους …… παρασυρθέντες ! Στους αδικημένους (!) και αγανακτισμένους (!).

Τώρα όμως τα χέρια των ……..  πληρεξουσίων τους τιμωρών, βάφτηκαν με αίμα. Το είδαν και το άκουσαν. Κάθε δικαιολογία πλέον για στήριξή τους στη ΧΑ θα αποτελεί, αυτοδίκαια, δήλωση συνενοχής τους σε δολοφονία, σε εκτέλεση. Θα θεωρούνται συνεργοί των δολοφόνων. Κάθε λέξη υπεράσπισης της ΧΑ, κάθε ψήφος υπέρ της ΧΑ, θα είναι μια επιπλέον μαχαιριά στην καρδιά του Π. Φύσσα, στην καρδιά της δημοκρατίας.

Όσο θα παραμένουν στην εξουσία οι δωσίλογοι, συνεργάτες των κατακτητών, οι προσπάθειες δημιουργίας εμφυλιοπολεμικού κλίματος, θα εντείνονται και το μακρύ τους χέρι, η ΧΑ, θα απολαμβάνει ασυλίας.

Το όπλο εναντίον του φασισμού και του νεοναζισμού είναι η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση του ίδιου του λαού, όχι εξ αναθέσεως, αλλά πρωτογενώς. Οι σημερινές τερατόμορφες πολιτικές και ο τρόπος άσκησης αυτών των πολιτικών, που βαφτίζονται δημοκρατία, είναι οι τροφοδότριες δυνάμεις του φασισμού και του νεοναζισμού.

Οι οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις, τα οποιαδήποτε μέτρα για αναχαίτιση, δήθεν, της ΧΑ, θα αποτελούν το πρόσχημα για τη δίωξη και την καταστολή κάθε κίνησης του λαϊκού και πατριωτικού κινήματος που θα απαιτεί Εθνική Ανεξαρτησία, Δημοκρατία, κοινωνική Δικαιοσύνη και ευημερία. Θα είναι το πρόσχημα για ανοιχτή εκτροπή και τελική, πιο σκληρή, επίθεση εναντίον του πληγωμένου ελληνικού λαού.

Η ΧΑ είναι ο ένας πόλος του εμφυλιοπολεμικού κλίματος που καλλιεργεί επίμονα το καθεστώς των κατακτητών. Του κλίματος πάνω στο οποίο, το καθεστώς, στηρίζει πια την επιβίωσή του. Το αιματοκύλισμα του ελληνικού λαού είναι η τελευταία του ελπίδα. Το τελευταίο του αποκούμπι.

Γι αυτό και οι ευθύνες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που δηλώνουν αντιμνημονιακά, καταγράφονται πλέον στη μνήμη και την κρίση του ελληνικού λαού. Κάθε μέρα που εξακολουθούν να παραμένουν στο κοινοβούλιο, θα προσμετράται και ως ένα επιπλέον καρφί στο φέρετρο της δημοκρατίας, της Ελλάδας.

Τα ψέματα τελείωσαν πια.

Αν δεν αντιληφθούν ότι τον ελληνικό λαό τον χωρίζει αίμα, πλέον, από τους «κυβερνώντες». Αν εξακολουθήσουν να συναγελάζονται με τους «κυβερνώντες» συνεργάτες των κατακτητών  και το μαύρο – και ματωμένο πια – νεοναζιστικό χέρι του συστήματος, και δεν εγκαταλείπουν τις ζεστές και προσοδοφόρες καρεκλίτσες τους στο καταργημένο κοινοβούλιο, θα σημαίνει ότι, συνειδητά πλέον, αδιαφορούν για το αν θα στιγματιστούν, αμετάκλητα, ως συνένοχοι του καθεστώτος.

 

Ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη πια, ούτε από αριστερούς, ούτε από δεξιούς, ούτε από κεντρώους, ούτε από …… πόλους. Απαιτεί να κυβερνήσει, ενωμένος, ο ίδιος, πρωτογενώς !

 Όποιος τον εμποδίσει ή τον καθυστερήσει στην υλοποίηση αυτής του της απαίτησης, θα πρέπει να αποφασίσει ότι θα βρεθεί, αργά ή γρήγορα, απέναντι από το λαό.

Όλα τα άλλα περί καταδίκης πολιτικών και εγκλημάτων είναι εκ του πονηρού.

Κώστας Γιαννιώτης

Μέλος του Εθν. Συντον. Συμβουλίου του ΕΠΑΜ

19 – 9 – 2013

%d bloggers like this: