Kriget ingen vill tala om


EU-marionetten Samaras, som regerar Grekland på egentligen 11 % av väljarkårens röster (och alltså inte 18,8%, 40% av de röstberättigade röstade ju inte alls), talar om ”success story” i ett land där snart 1 miljon har ’försvunnit’ sedan 2009 (flyttat utomlands eller dött), där det för första gången efter kriget dör fler än det föds, där 64% av ungdomarna är arbetslösa, där 33% av resten är arbetslösa, där 6 300 har begått självmord sedan 2009, där medellivslängden sänkts med 14 år på 3 år och där demokratin och nationen degraderats till ett ‘brysselkål’, alltså ett EU-protektorat, under påtvingade specialregler enligt “kolonialmakternas”, rövaranpassade ‘piratlagar’ från ‘den stora stöldrushens’ dagar… Grekland är ett land där gamla och sjuka tvingas välja mellan mat eller mediciner och där man nu stänger igen statliga sjukhus.

ETT LAND DÄR BEFOLKNINGEN MEDVETET DÖDAS OCH DRIVS TILL LANDSFKYKT AV UTLÄNDSKA “PLUNDRARE” MED HJÄLP AV INHEMSKA “QUISLINGAR”, ÄR UTAN TVIVEL UNDER ATTACK… DET ÄR UPPSÅTET OCH MEDVETENHETEN BAKOM ATTACKEN SOM GÖR DET TILL ETT BROTT EMOT MÄNSKLIGHETEN OCH ETT PÅGÅENDE FOLKMORD (enligt den Internationella Brottsdomstolen, ICC’s egna beskrivning*1 av vilka brott som är att anses som “brott emot mänskligheten” och “folkmord”) se bakgrunden för anmälan till den Internationella Brottsdomstolen

______________________________________________________________________

De fega, samvetslösa och väldresserade, måste åtminstone försöka fatta att det är kväljande ur varje anständig individs perspektiv, att försvara brottslingen och skuldbelägga offret.

Greece-Rodrigo

av Kosmas Loumakis

När A. Merkel och W. Schäuble under 2010 började använda ordet greker i negativ mening och tysk press, bl.a FOCUS satte igång sin hånkampanj emot greker (en kampanj som för övrigt fortsätter ännu inom det tyska samhället), så var det varken då eller nu någon, eller ytterst få som påpekade att man inte kan tala om ett helt folk så där i generella ordalag och därmed  ‘dra alla över en kam’. I synnerhet inte när båda dessa tyskar, mycket väl visste om att det i Grekland handlar om en politisk och finansiell elit som spritt korrumption, svågerpolitik, trolöshet och som härjat fritt i Grekland, med både Europeisk och Amerikansk officiell och inofficiell uppbackning. Man visste mycket väl att denna elit såg all offentlig egendom och landet i sin helhet som sin privata “butik” och att vad som helst kunde därför gå till försäljning eller utnyttjande och mycket ofta till förmån för just utländska affärsmän och storföretag. Det handlar om en elit som bl.a tyska affärsmän mutade med resväskor fulla av EURO under åtminstone hela 90-talet, med några tyska ministrars vetskap.

Varför är det nu plötsligt så viktigt enligt tysk media att vi greker INTE talar om tyskarna i generella ordalag, när vi talar om en uppenbart, planerad och medvetet iscensatt plundrings-politik som det landets väljare tillåtit sin regering att utföra i ny-kolonialismens och nyliberalismens namn? Varför kan man dra grekerna ‘över en kam’ och inte tyskarna, amerikanarna, holländarna, belgarna eller svenskarna bland flera andra,… som ju alla länge levt på blodspengar, med höjningen av den egna levnadsstandarden som försvar? Jag riktar absolut inte denna kritik emot det tyska folket, och inget annat folk heller, utan emot tysk massmedia och alla dem i hela Europa, inte minst i Sverige som INTE reagerar i tre år på generaliseringen av greker i massmedia, men direkt får slag och upprört gapar att man inte kan ”dra alla över en kam”, när tyskarna generaliseras i exempelvis grekisk, italiensk och spansk press. Det kan väl inte vara så illa att viss nord- och central-europeisk media och deras tittare och läsare, underförstått menar att endast grekerna, italienarna, portugiserna och spanjorerna är kollektivt skyldiga till sina regeringars och sina affärsmäns brott, medan tyskarna eller amerikanarna  ‘inte kan dras över en kam’? För den inställningen påminner i sådana fall på ett skrämmande sätt om vulgärforskningen (som det rasbiologiska institutet i Uppsala ledde) som hävdade “genetiskt och rasbiologisk betingad kriminalitet” som ju tyskarna med s.k “vetenskaplig grund”, begick folkmord för och lyckades dessutom “industrialisera” som företeelse . Jag personligen finner tyvär anledning att tro att det faktiskt ÄR just så illa.

448px-Bundesarchiv_Bild_183-K0930-502,_Wahlplakat_der_NSDAP_zur_ReichstagswahlEftersom den nuvarande Tyska regeringen prompt, via sin retorik och sin finanspolitiska modell, vill återinföra den kollektiva skuldens ideologi, väcks ju automatiskt följande fråga: Om någonsin, NÄR kan egentligen ett helt folk verkligen betungas med en kollektiv skuld för sina ledares brott? Eeeh,.. eftersom den nuvarande Tyska regeringen och dess media var den som valde att återuppväcka nazisternas rasist-retorik, lägga tonen på 30-talsnivå och föra en ren lögn-propaganda emot grekerna, för att demonisera oss som folkslag, så bör det inte anses stötande att jag här belyser följande: Pinsamt nog, är det förutom just Tyskland svårt att hitta någon annan nation i världen, där också stora delar av det dåvarande folket skulle kunna skuldbeläggas för delaktighet i folkmord och brott emot mänskligheten. Hitlerjugend bestod 1943 av ca 5 miljoner unga (alla pojkar mellan 14 och 18 år) och dess kvinnliga motsvarighet Bund Deutscher Mädel bestod av ca 3 miljoner flickor i samma åldrar. Hitler beskrev i boken som ALLA dessa blev undervisade i, Mein Kampf, mycket tydligt att han tänkte förfölja och döda judar, och alla som han ansåg vara landets fiender,… dem han kallade undermänniskor alltså. Kan man verkligen säga att man inte visste då? Åtminstone föräldrarna till dessa pojkar och flickor, pojkarna och flickorna själva, soldaterna, tjänstemännen och de tiotals miljoner nazister som kantade gatorna och hurrade på Hitler som sin frälsare, visste,… och inte minst de som bodde, levde och arbetade i och nära koncentrationslägren och “bara gjorde sitt jobb”! Jag nämner detta bara så att vi inte glömmer bort VARIFRÅN den Europeiska rasist-retoriken egentligen återigen sprids som ett mentalt gift och VILKA det i verkligheten är som återigen söker smutskasta och demonisera ett helt folk och ’dra alla över en kam’.

Tonen i mina texter kring just den äckliga likgiltigheten inför brotten emot det grekiska folket, kan ibland bli hård och och jag vill därför meddela följande redan här; Så länge de absolut vulgäraste och mest groteska, politiska och ekonomiska plundringskampanjerna accepteras som “nödvändiga åtgärder” emot mitt folk och så länge EU INTE tar sitt ansvar för brotten, som nu i tre år begås emot det grekiska folket, kommer jag inte att känna någon avsevärd lust att vårda mitt språk…

  • Tål man,.. att ens regering och ens media försvarar de mest groteska vulgariteterna emot ett helt folk, så som avskaffandet av deras mänskliga och civila rättigheter..
  • Tål man, att EU-juntan avskaffar demokratin i dess födelseland för en goddtyckligt påstådd och ytterst tvivelaktig offentlig skuld (det är förstås inte själva skulden som är tvivelaktig utan summan, alltså vad som i verkligheten är offentligt och vad som är privat inom den skulden),..
  • Tål man påtvingandet av “hjälp” genom dödsbringande, ekonomiska “åtsramningspaket” emot ett helt folk,…
  • Tål man sin medias medvetna demonisering av ett helt folk,…
  • Tål man den grova militariseringen av den europeiska polisen och deras upptrappning av det urskilljningslösa våldet emot fredligt protesterande människor..

Tål man sådana vulgariteter, kan man inte utan att framstå som en yr pajas, påstå att mitt språk är stötande…  När barbarerna behagar börja vårda sitt beteende och tygla sin blodtörst och när de som ger dem den makten visar att det verkligen stör dem att deras regeringar just nu medvetet dödar greker, kan jag börja fundera över att vårda mitt språk.

Det förs i verkligheten ett krig emot Grekland,.. Det handlar om ett krig som ingen vill tala om eftersom gravplundrar-ländernas regeringar i Europa tjänar offantliga förmögenheter åt sina rika på plundringen. Det handlar om ett krig utan konventionella bomber, men väl med tusentals ekonomiska bomber, med dussintals dagliga nyhets-granater som brisserar i hemmen och med hundratals finansiella misiler och ekonomiska värderings- och bedömnings-drönare som svävar runt i etern i storstads-kvarteren och prickskjuter på nya familjer varje vecka. Emot de oproportionella, plötsliga,… och för de allra flesta, obetalbara, skattehöjnings-attackerna fungerar inte gasmaskerna och emot EU’s fega “tjänstemanna-soldater” i slips, i falska leenden och I-pads får man inte skjuta, säger internationell rättvisa. Var det månde därför de INTE kom i uniformer och med tanks som sist, undrar vi småskrattandes vid frukostbordet. Sanningen är ju den att man naturligtvis inte vill förstöra ett land, rent materiellt, som man tänkt breda ut sitt blekfeta rövar-hull i och utnyttja, så fort man fått undan de störande momenten d.v.s grekerna därifrån. Just precis så cynisk, grym och dränkt i rövarbeteende är den klick av asätare (inhemska som utländska) som ställde in siktet på plundringen av Grekland för snart 4 år sedan…

Stathis, grannen, en gammal kämpe från kriget säger: “Det kostar dem alldeles för mycket att komma hit som män, så därför kommer de som pingviner (menandes klädseln) och emot välprogrammerade hybrid-pingviner med datorer vet vi inte ännu hur man slåss”. “Kanske de unga vet något”, avslutar han med ett leende i mungipan.

Om det hela inte hade varit så fatalt förödande för vårt folk och vårt land och om inte HELA Europas framtid stod på spel, skulle vi inte kunna reagera med annat än höga, rungande gapskratt åt den här bisarra farsen,.. Det är ju oerhört underhållande när de fega, de låtsas-utbildade och de emotionellt och själsligt handikappade, genom sin ockupationsmakt, försöker verka anständiga och samvetsgranna.

Vi har en gift-drypande Hydra å ena sidan, som krupit fram ur kolonialismens och nazismens avloppsbrunn och som hysteriskt försöker klä flera av sina fula huvuden i några av våra förfäders gamla “smycken” och “mantlar”, för att åtminstone på ytan kunna föreställa civiliserad och mänsklig. Å andra sidan har vi en seriestöpt, missledd, stroppig, låtsas-utbildad och egotrippad medelklass-pöbel (med vidhängande rövslickare från den komplexfyllda delen av arbetarklassen, d.v.s de som dyrkar de rikas ägodelar så mycket så att de gladeligen och med språng pantsätter sina liv bara de får “leka” rika) som inte alls ser, varken Hydran eller alla hennes fula trynen, eftersom de inte klarar av att se bakom Hydrans ytligt, påmålade fasad. En numera krackelerande fasad dessutom… De stackarna ser inte ens att huvudena tillhör just Hydran. Är inte detta en oerhört “munter” ensemble för en lysande satirisk fars så säg? Hydrans olika huvuden poserar alla var för sig framför de kuvade, väldresserade och välprogrammerade massorna på en av Hydrans egna scener (den väserländska massmedian). Uppställda på rad och som i trance, applåderar massorna åt “EU-kejsarnas nya kläder”. Ett helt media-koppel i Europa låtsas i TV-rutan som om kejsarna faktiskt bar ‘nya kläder’, och detta oavsett om deras håriga, gigantiska arslen (som gör dem orubbliga), de övergödda bukarna och dubbelhakorna (girigheten, glupskheten och högmodet) och den stinkande andedräkten (lögnerna och bedrägerierna) öppet exponeras genom deras numera tydliga uppsåt och strävan. Den utbildade/inbillade men i verkligheten, ytterst ociviliserade medelklass-pöbeln, de som tror att de ‘vet’, skulle förvisso applådera åt ett kringrullande torrdass om bara de dyra slipsarna och märkesblusarna i TV-rutan sa så. Utav dem kan man knappast förvänta sig att någon enda skall våga hojta, “kejsare är naken” och detta trots att han inte bara är naken numera, utan att han också har “skitit på sig”.

Plundringen av Grekland och den urskilljningslösa hetsjakten på det grekiska folket ackompanjeras just nu, på ett kväljande sätt, av plundrarnas försök att verka mänskliga genom Berlin-skökans pjäs, “mitt hjärta blöder för grekerna” som nu ges på “EU-scenen” och som naturligtvis av oss greker uppfattas som ännu en medveten skymf enligt Tysklands hån-strategi emot Grekland. Ingen med förnuftet i behåll kan efter det hon gjort emot grekerna, tolka hennes påstådda “blödande hjärta” som något annat än en politisk medelmåttas, osmakliga uppfläkning och vulgära poserande för sina väljare, inför det Tyska valet. Om hon verkligen förmått visa verklig förståelse, skulle hon å andra sidan idag kunna ta en promenad på gatorna i Athen,… men även hon inser att de hon påstår sig “känna medlidande för” inte känner ett smack mer än avsky för henne.

tumblr_m5phh2NvXi1rp73fmo1_500EU-juntan från Bryssel har som syfte att, som pilot-projekt och med Grekland som ’försökskanin’ för EU-området, systematiskt krossa alla statliga instanser och den offentliga egendomen i de Europeiska nationerna. Man vill under denna process kraftigt försvaga eller helt elliminera demokratin och privatisera all offentlig egendom, d.v.s. man vill krossa nationalstaterna och införa “regioner”,.. ekonomiska zoner åt ett EU som kommer att styras av företag och banker och där människorna får bli “arbetskrafts-nomader” och röra sig över hela EU-området, dit jobben finns för tillfället. Hydran vill nu med andra ord “inteckna” sina olika “farmer”, i vilka människorna kommer att ses som boskap och som storföretagens egendom.

För det grekiska samhället innebär detta rent konkret att man avser att “tömma” Grekland på greker så att kinesiska och tyska affärsmän skall kunna återanställa de greker som blir kvar, på svältlöner, utan några som helst avtal eller lagstadgat anställningskydd och låta dem slåss med stackars människor från Öst-staterna, Asien och Afrika om jobben. EU-juntan vill se till att SÄLJA alla europeiska arbetare till storföretagen, där de förstås blir livegna när inte nationer, konstitutioner och offentlig egendom längre existerar. När endast företagens rättvisa gäller. Grekerna som blir kvar kommer att tvingas bli ”arbetskrafts-nomader” i stt egna land. Det är detta som Samaras nu kallar ”success story” och vem kan tvivla på hans ord? Det är ju sannerligen en “success story” för ockrarna, hälarna och tjuvarna och den EU-regiserade akrobat-farsen i det grekiska parlamentet… Tragedi, Komedi och Drama är grekiska påhitt och nu vill Samaras sälla sig till antikens giganter genom att lyfta upp också Akrobatik-Farsen på den politiska scenen via sin kullerbyttspolitik, där han varit allt ifrån starkt emot till starkt för “hjälppaketen och EU’s plundringspolitik, de senaste tre åren. Faktum är att man idag avskedar alla greker, krossar alla sociala och lagstadgade skyddsnät och låter sedan alla som överlevt, slåss om jobben med arbetskraftsinvandrare och flyktingar. Ett sorts Milton Friedman-version av “Hungergames” alltså… fast man förstås kallar det “hjälp” än så länge! Det är inte så många som kommer att överleva skall man ha klart för sig, då man nu dessutom stänger igen de statliga sjukhusen.

Genom en kväljande bank rescue-thriller, har EU medvetet satt igång en nyliberalismens och nykolonialismens ’kannibalism’, som skall sänka arbetarnas löner över hela Europa till öststats-nivå så småningom och få oss att döda varandra över brödsmulor. Därför är också hela nyhetsflödet inrikes som utrikes, oerhört propagandistiskt, som det alltid är under krig när den sittande regimen utgörs av kollaboratörer som drivit landet i händerna på gamar och som nu säljer ut det tillsammans med sin befolkning. Den svarta ridån som gick ner över ERT och avstängningen av den nationella kanalens radiosignal, åtföljdes av ytterligare en grotesk gest, nämligen att man tillsatte en s.k mediaminister, d.v.s en propagandaminister.

Något sådant har man bara sett tidigare under Metaxas fascist-diktatur i slutet av 30-talet och förstås i Hitler-tyskland där Goebbels var propagandaminister. Detta är precis det som är den absolut viktigaste frågan i sammanhanget, jag menar den att den svarta ridån över demokratin överskuggats av frågorna kring de anställdas villkor, ersättningar, oegentligheter med skötseln av kanalen o.d. Och informationen om det allvarliga högförräderibrott, som man gör sig skyldig till genom att stänga av den grekiska  rikskanalens signal, är just den frågan som Greklands nykorade “propagandaminister” strypt. Allt för att inte Samaras “statskupp” skall uppfattas som en statskupp av folket just nu. Det grekiska försvaret har uttryckt starka protester gentemot Samaras “klåfingrighet”, då de i princip har fråntagits möjligheten att försvara landet, eftersom radiosignalen som Samaras stängde av var den som försvaret använder, och håll i er nu, signalens “strömbrytare” befinner sig just nu i Berlin och i Deutche Telecom’s kontroll. Undrar man fortfarande om det verkligen pågår ett krig emot Grekland? De flesta av de tänkande europeerna har förstått något sånär vilket oerhört fult spel det försiggår emot Grekland. Knappt någon utanför Grekland anar eller vågar alls se den groteska graden av medveten krigsföring, som faktiskt förekommer emot det grekiska samhället och det grekiska folket, OCH PÅ ALLA PLAN numera. För fan, t.o.m inne i Grekland har de flesta svårt att se klart vad som verkligen sker i sin helhet, därför att den nu tre-åriga chock-doktrinen har givit resultat och har sett till att delar av samhället blivit apatiskt, deprimerat och orkar bara “se om sitt egna hus” och inget annat. Grekland är ett land som mycket medvetet och mycket välplanerat invaderats av finansiella terrorister och försatts i ett chock-tillstånd, ett tillstånd som kan liknas vid tillståndet hos en ung kvinna som precis blivit brutalt våldtagen och misshandlad, och detta var också den planerade strategin och den önskade effekten ifrån Eurogruppen’s, IMF’s, ECB’s och Goldman Sach’s sida.

De Europeiska parlamentens och den Internationella Valutafondens “kråkor”, med de vampyrliknande lobbyisterna i hasorna, har verkligen visat att de saknar några som helst friska, mänskliga karaktärsdrag,.. därför gnider de nu händerna i glupskhet och blodtörst, över den grekiska nationens kadaver. Det, uppenbarligen planerade syftet och den klara målsättningen, gör brotten mycket allvarliga och därför talar man nu om ”brott emot mänskligheten” och “folkmord”, i den tredje anmälan från det grekiska folket till ICC (International Criminal Court)

img_606X341_greece-130212ana

“Kråkorna” hånler nu skadeglatt åt hjältarnas barn när de skändar deras hem, deras land och deras namn. De har länge, mycket, mycket, länge hatat hjältarnas förmåga och benägenhet att så självklart och så ståndaktigt visa Människan att ett liv som kuvad, missledd och feg undersåte åt Tyranner, inte alls är värt att kallas mänskligt. Därför söker de nu driva hjältarnas barn och barnbarn i misär, nöd och förnedring. De flaxar omkring över Athen kraxandes tomma fraser, men i offentligheten vill kråkorna klä sig i våra förfäders ovärderliga smycken, som de smaklöst och respektlöst hänger över sina ruttnande kön som om dessa, hela mänsklighetens skatter, vore billiga paljett-skynken i en dragshow.”

ALLT det som mitt folk med mycket tårar, blod, sorg och lidande, lyckades förskaffa sig genom hårda politiska kamper, krig, inbördeskrig, kamper emot diktaturer och genom enorma, mänskliga uppoffringar, har i princip berövats dem nu. Med vilken rätt spottar fru Merkel på min och flera miljoner andra grekiska familjers uppoffringar och mer eller mindre påtvingade liv utanför vårt vackra hemland? Med vilken rätt ser hon till att vi i våra nya länder måste ses som “lata”, “oärliga” och “bedrägliga” och behöva höra osmakliga “skämt” om hur vi greker och med oss, alla sydeuropeer egentligen ÄR? Med vilken rätt dömmer denna Berlin-sköka åtskilliga kommande generationer i Grekland, till ett ovärdigt liv i fattigdom och nöd?

Måhända var det en annan tid då; tiden då våra pappor och mammor hånskrattade Wehrmacht i ansiktet och sjöng nidvisor på gatorna om Mussolini och Hitler som de tappert slogs emot mer än någon annan i Europa och som man till slut tvingade ut från Grekland… Fienden gick att identifiera då… Idag, ännu chockade över mördarnas och grav-plundrarnas otroliga fräckhet och öppna ryggradslöshet, letar vi fortfarande efter en konkret fiende. En fiende som vi kan se i ögonen, och som framförallt vågar se oss i ögonen och möta oss “bröst mot bröst”. Är det plastpengarnas fel tro, jag menar att vi ännu inte rest oss som ett folk? Är det inbördeskrigets blodiga schizm, som inte låter oss möta fienden som en sammansvetsad knytnäve? Är det den beryktade chock-doktrinen som förlamat en stor del av befolkningen eftersom den psykologiska modellen, är specifikt utvecklad  för att just åstadkomma detta, med en befolkning? Säkerligen är det en kombination av alla dessa tre orsaker och möjligen någon till. Den skenande kapitalismens godtyckliga krediter och dess hästhandlar-löften om en bättre materiell standard, och en skuldsatt, d.v.s en pantsatt själ, täpper ju som bekant till käften på de flesta. Det är uppenbart att tramskulturens och egenvinningens skenande framfart, inte alls lämpar sig speciellt bra för någon vidare individuell eller nationell värdighet, eller för något samlat motstånd emot Hydran för den delen,… speciellt inte när Hydrans plundringståg förkläs i ekonomiska och finansiella “hjälpåtgärder”!

Hydrans olika huvuden och dess tjänare och anhängare består av förmögenhets-nomader utan länder, utan kulturer, utan rötter och utan känsla för andras hem och egendom. Som kameleonter skiftar de nationaliteter, religioner, språk, kulturer och traditioner, utan minsta egentliga intresse i någotdera, utan enbart för att kunna infiltrera, attackera och plundra. Deras piratskepp är storföretagen och storbankerna och deras farleder är “marknaderna”. Dessa självuppfyllande marknadsplatser där värdelösa pappers-, eller cyber-pengar, genom SKULD, byts ut emot människornas och nationernas verkliga rikedomar. De flyttar runt planeten med sina företag, sina banker och sina finanshus och slukar numera städer, länder, kontinenter och folkslag. De slukar kulturer, minnen, civilisationer, fornminnen och mänskliga stordåd,… och de förvanskar samtidigt berättelsen om DETTA, mänsklighetens grövsta brott, till att låta som en berättelse om utveckling, framgång och fredssträvan…

Den här gången till skillnad från sist (2:a världskriget), kommer de tysta nationerna och de tysta folken, som väljer att titta bort, att dömas av mänskligheten för sin “undfallenhet” och sin “visade likgiltighet” i de mildaste fallen, och för “instiftan och moralisk delaktighet i folkmord” i de grövsta fallen.

De Europeiska stormakternas kungahus, hov och makt-elit, d.v.s Europas rövar-aristokrati, tras-adeln… pirat-, vandal- och mördar-avkomman med andra ord har med sin neurotiska vilja att plundra Grekland, öppet visat sina riktiga trynen, som de dolt och ansiktslyft så väl sedan sin huggsexa med nationer, kulturer, naturrikedomar och folkslag (kolonialismen). Dessa gravplundrares rena avundsjuka gentemot vårt lands smycken och skatter har gjort att de plockar fram alla sina fulaste demoner ur sina mörkaste avgrunder.

Allt löst folk, mördare, våldtäktsmän, tjuvar, hallickar, maffiatorpeder, bedragare och hälare och de mörka nazistiska sammanslutningarna som vill rida på avdemokratiserings-vågen i Europa, får moralisk “hjälp” och medvind ifrån Berlin och Bryssel idag. De “uppmuntras” att etablera sig och breda ut sig i sina länder som skuggornas ordningsmakt och terrorns kontrollapparat. Detta gäller i hela EU-området bör alla komma ihåg, som tycker det är förfärligt med högerextremismens framfart i Grekland och Europa. Den har rullat på EU’s stödhjul länge nog och både Merkel och Samaras lutar sig nu i smyg emot ny-nazismens axel och tindrar med ögonen i beundran, för de vet att ny-liberalismen och ny-kolonialismen inte KAN etableras utan att “den statliga undre världen” först stryper de folkliga reaktionerna med våld, terror och hot. Då blir nämligen folk benägna att acceptera vilka lösningar som helst. Protesterna kommer förstås alltid när man försöker privatisera offentlig egendom, speciellt nödvändig, offentlig egendom så som vatten, luft, energi och transportvägar. När man privatiserar vinsterna men behåller underhållskostnader och driftskostnader offentliga, måste man förstå att den absoluta majoriteten i varje land kommer att opponera sig och det med rätta.

Bryssel och Berlin borde kanske oroa sig över den dagen grekerna inte har någonting alls kvar att förlora, eftersom ungdomen radikaliserats i en oroväckande takt på båda kanterna av den politiska kartan och där nynazismens tilltagande mycket medvetet provocerats fram från Bryssel, genom katastrofala EU-lagar som ”låser fast” alla som flyr till Europa i inträdeslandet. De undernärda hjärnorna inom varje ny-nazistisk sammanslutning, oavsett om de kallar sig Gyllene Gryning eller Sverigedemokraterna, närs av EU’s flykting-politik,… möjligen för att hela EU-projektet i själva verket verkar ha nazistiska rötter (“The dark roots of the Brussels-EU”).

sindpd-rj-crise-na-europa-ressuscita-nazi-fascismo

De som nu beslutar sig för att ”investera” i Grekland och alltså vill göra “klipp” på stöldgods och de som har investerat i Grekland sedan 6:e Maj 2010, bör känna till, att så fort en folkligt förankrad regering lyfts till makten och folket röstat fram en ny konstitution, kommer man att behöva lämna tillbaks allt till dess rättmätiga ägare, d.v.s. det grekiska folket. Det som säljs ut i Grekland sedan Maj 2010 säljs ut på olagliga och okonstitutionella grunder och detta kommer vi, med “mycket kött på benen” så att säga, att göra en mycket stor affär av, så fort ’vampyr-avkomman’ och dess politiska system och ekonomiska praxis en gång för alla kastats i historiens soptunna! ND och PASOK, men också ALLA de övriga i gamla såväl som nya parti-konstallationer som sedan länge befunnit sig i det grekiska parlamentet, utgjorde den “vampyr-dy” som stormakternas säkerhetstjänster och de utländska finanshusen kände sig lugna med.

De nya generationerna av greker skiter högaktningsfullt i vad de utländska säkerhetstjänsterna och finanshusen känner sig till freds med,.. och de har inte för avsikt att snällt fortsätta att spela någon som helst tjänar-roll åt Europas rövar-aristokrati.

Och tro inte att den groteska, kväljande symbolismen i att ”sänka civilisationens vagga” bara är en slump. Tro inte att det inte skulle vara en genomtänkt, bisarr, men ytterst viktig, värdefull och välplanerad milstople för Hydrans syften, som ju på allvar vill sudda ut anständigheten, moralen, rättvisan och demokratin i Europa. Genom detta vill de försätta den ännu fria människan i mentala, själsliga och fysiska ‘bojor’ snarast möjligt. Sådana symboliska “perversioner” tillhör yttringar som hetsar upp och tillfredsställer tras-aristokratins känslomässiga behov. Att alltid förnedra det man ämnar döda, förhöjer dessa vampyrers njutning, eftersom Sadism är ett av deras starkaste och ack så omsorgsfullt framodlade karaktärsdrag. I deras kretsar ses nämligen inte dessa psykiska sjukdomar alls som sjukdomar, utan som andlig näring…

När de sista mänskliga utposterna släckts kommer “kannibalismens” verkliga utbredning, d.v.s den desperata klappjakten för jobben, bostäderna, maten, vattnet, luften och livet och de grotteskaste brotten emot mänskligheten kommer att legaliseras och folkmord kommer att försvaras och ursäktas. Allt detta naturligtvis hårt marknadsfört och noga “insålt” hos idioterna, som “nödvändigt för vår säkerhet och för vårt eget bästa”!

Om Grekland slutligen faller, har Europa automatiskt förpassat sig själv, och i sin helhet, i ’kannibalismens’ och i den andra och mycket mörkare medeltidens tidsepok. De skyldiga nationernas regeringar, de dreglande medbrottslingarna och de “apatiska” folken, mina vänner, kommer historien och livet själv att döma mycket, mycket hårdare än någon enda av er vågar tro idag. Låt oss därför hoppas att de kämpande grekernas, spanjorernas, italienarnas, portugisernas och de övriga seende europeernas kamper och slag, skall stoppa Hydran och jag hoppas innerligen att majoriteten INTE kommer att fortsätta välja att följa sin egen undergång på TV, som en bisarr, reality-såpa, under bästa sändningstid. Man kan sluta hoppas på att “något” skall stoppa denna utveckling om man inte är beredd att göra något åt det, för inget hopp har någonsin infriats någonstans om man inte först byggt förutsättningarna och grunden så att hoppet skall kunna infrias.

______________________________________________________________________

*1

ICC’s (Internationella Brottsmåldomstolen) egna beskrivning

Det är mer än uppenbart att i Grekland, inte bara begås det brott mot mänskligheten, brott som ingen har bestridit tills detta ögonblick, men också folkmord , som  för närvarande är i full gång och är straffbart enligt ICC, som också brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är (de två andra brotten i denna behörighet). För att skingra alla tvivel, se hur folkmord beskrivs av Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen:

Artikel 6 Folkmord

För denna stadga, betyder “folkmord” någon av följande gärningar som begåtts med uppsåt att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan:
• (a) att döda medlemmar ur gruppen;
• (b) att åsamka svår kroppslig eller själslig skada hos medlemmar av gruppen;
• (c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
• (d) att genomföra åtgärder avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
• (e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on July 5, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Pingback: om Grekland |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: