“Mammon” sjunger på sista versen


Jag fick oväntat många positiva reaktioner på min privata facebook-inbox efter två specifika svar till ett par vänner på en tråd, så jag har sammanställt svaren till Annika, Lena och Rune till en text… Annika Cullberg spred mina två kommentarer vidare och tydligen uppskattades min bedömning i ämnet och mitt förhållningssätt till diktatoriseringen av Europa.

Frågan som ledde till dessa svar kom från Annika, som undrade om jag verkligen trodde att “mammon sjunger på sista versen”, som jag påstod i början av Runes tråd.

_______________________________________________________________________

282634_10150894071192864_657918165_n

Till Annika:

Ja Annika, därför att alla despotiska “regimer”, “ismer” och maktstrukturer alltid anstränger sig för att se större och starkare ut än någonsin strax innan de imploderar, faller ihop eller störtas!… Tror du …att Ludvig XIV och hans hov och de närmaste runt slottet anade något timmarna innan huvudena rullade vid bastiljen? Naturligtvis NEJ eftersom högmod, arrogans och lugnande lögner från slottet gjorde alla ”lugna” och det småskrattades, skämtades, hånades och lektes nonchalant tills de första revolutionärerna skymtades och man förstod graden av vrede som den folkmassan bar på… Soldaterna som skulle skydda slottet hade fattat så de slogs inte med någon avsevärd lust att stoppa folkmassorna (precis som nuvarande polis och militär kommer att göra när folk-tsunamin i Europa sätter igång). I de allra flesta brev som skickades ifrån slottets personal de dagarna kan man inte tyda någon som helst oro över att folkmassor börjat marschera från Marseille till Paris… På samma sätt ser inte Bryssels och Berlins “hov” och de närmast “slickande” idag att massorna är i rörelse och att vreden skruvats upp på grund av despoternas provokativa nonchalans och arrogans inför folks rättigheter och nationernas konstitutioner,… De förmår inte “läsa gatorna” på rätt sätt och de kommer att se oförstående ut och de kommer att försöka bedyra sin oskuld när de sätts i handbojor.

Det ligger i de högmodiga ’rovdjurens’ natur att ge sken av att “hålla huvudet kallt och inte visa svaghet” oavsett om marken rämnar under deras fötter, vilket den kommer att göra med besked under de närmaste åren!… I detta har åtminstone historien alltid hållit sitt löfte! Ingenting i universum kan göra något åt “DET NÖDVÄNDIGA”… Sannolikheten att detta skall ske också med den här skenande kapitalismen är mycket överhängande… Vi ser helt klart Mammons sista kippande efter andan innan det nödvändiga kommer att hända… Nämligen att folk massivt vänder den dikterade plutokratiska ordningen ryggen och att den brakar ihop med en sjuhelvetes smäll och med ett stort antal historiska rättegångar och rekordhöga skadestånd till de utsugna nationerna och folkgrupperna som omedelbar efterföljd… Om detta kommer att ske utan någon katastrofal jättedrabbning i form av storkrig eller ej beror på hur snabbt de motsträviga fattar galoppen och vägrar följa order…

Men min vän det är utanför Sverige du måste titta om du skall kunna se sådana tendenser förstås… I Sverige vet vi ju båda att de flesta ‘sover sött’, ‘snarkar högt’ och ensidigt lyssnar på bankernas ”torpeder” i form av Euro-grupper och EU-trojkor… Att man som information och upplysning hyllar lyd-medians propaganda, ensidiga teorier och direktiv, att man ensidigt sväljer de officiella förklaringarna och att man dagligen som en automatisk rutin i sitt huvud upprepar inlärda “de får skylla sig själv-mantran” för att orka övertyga sig själv om sin egna duktighet och försöka rättfärdiga sin inlärda apati, ändrar ju knappast varken den europeiska historiens gång eller neo-svenskens möjlighet till verklig insikt och förståelse inför det som just nu sker i världen.”

“Rädda, kuvade och därför lättledda människor vågar endast lita på den ’välkända loggan’, det ’välkända ansiktet i TV-rutan’ eller det välkända tidningsnamnet samt en utvald flock av ”godkända” debattörer och ”experter” (därför har vi också samma nyhetsuppläsare i decennier,… de blir “pålitliga vänner”). Ovetandes förstås om att deras förhållningssätt till INFORMATION och KUNSKAP mer liknar ’blind tro’, än verklkig vetskap (inte alls olik ’religiös sekt-tro’).

De modiga, fria och därför svårledda människorna däremot vågar ifrågasätta, söka fakta, undersöka mediernas versioner och granska dem kritiskt,… De litar framförallt på sin uppfattningsförmåga, sin förmåga att själv söka kunskap och sitt beprövade omdöme och ‘magkänsla’ och är endast intresserade av sanning och inte självhävdelse, prestige eller intellektuell eller partipolitisk ”kukmätning” (ursäkta uttrycket)… Så det är främst den egna, kollektiva, djupare formen av en grundläggande, existentiell, rädsla med det medföljande struts-syndromet man bör ta itu med inom det svenska samhället… Åtminstone om man på riktigt vill kunna uppfatta vad som verkligen sker just nu ute i Europa bakom propagandakrigets politismpka, finansiella och mediala fasader…

Bekvämlighet byggd på falska trygghets begrepp gör folk dumma, kuvade och medgörliga… Men Annika, vi är inte ensamma i Sverige, jag menar du, jag och många med oss… Problemet är att få folk att fatta att man inte gör revolution via tangentbordet,… man måste också ut och vara bland folk,.. kännna, frustreras och sörja med de som dagligen misshandlas… Vi måste alltid vara där folk kämpar blir förbannade och överkörda… Den kraft som den bevittnade orättvisan föder är undervärderad av neo-svenskarna därför skyddar sig alla emot sådana upplevelser… Ur sorgen, smärtan och lidandet finns det oerrhörd själslig kraft att hämta, om man orkar ställa sig upp och vägra vara slav!! Denna kan inte ses för många gånger: Sprid denna dikt som är från inbördeskrigets Grekland och talar om ens inställning till kampen”om man vill kalla sig människa” (textad på engelska): http://youtu.be/v1tGKJuCoE4

Till Rune:

Jag gläds över varenda aktion som görs utav klarsynta människor för att väcka och upplysa sina medmänniskor om det horribla som just nu förbereds för oss alla. Dock måste vi också, och jag tror du håller med, inse det stora värdet i att ALLTID motsätta oss hela den plutokratiska tendensen i sin helhet och varhelst den visar sig,… och inte längre fastna i specifika “skrå” eller intresse-områden, just precis därför att det är just där den ”nya världsordningens” conquistadorer vill ha oss… De vill att vi skall engagera oss och ägna oss åt ETT av Hydrans otaliga huvuden i taget, men inte åt Hydran själv. Det de fruktar mer än något annat just nu, och därför har de så oerhört bråttom med sina planer, är att vi skall SE helhetsbilden, sammanlänka punkterna och dra de rätta slutsatserna, för då syns det nämligen klart och tydligt vilken typ av högteknologiskt slav- och kontroll-samhälle de har på lut åt människan. De fruktar att vi skall motsätta oss hela deras system gemensamt och samtidigt, därför lägger de fram denna starka offensiv från propaganda-apparaten där de manipulerar verkligheten och provocerar fram splittring, social misär, inbördeskrig, vansinnesdåd, våldsamma sammndrabbningar och diktaturer och tillsätter sina egna trogna Quisling-regeringar i land efter land… Allt så att INTE folk skall gå ihop bortom parti-fanor, ideologier, religioner och egenintresse för att motsätta sig deras egenda och bekämpa deras institutioner och organisationer. De VET mycket väl att om vi gemensamt vänder deras institutioner och mjölk-kor ryggen så står de där med ”tummen i arslet” och kan inte styra ens över sina egna garderober (de klär sig nämligen inte själva LOL)…

När vi kämpar emot en av Hydrans huvud skall vi vara mycket uppmärksamma från vart de nya växer fram… Såvida vi inte koordinerat, beslutsamt, välorganiserat, och framförallt och viktigast, MED VÅRA HJÄRTAN FYLLDA AV MOD, CIVILKURAGE OCH EN OKUVLIG INRE TRO PÅ ATT ”DET GODA” SKALL SEGRA TILL SLUT, ägnar oss åt att fälla Hydran kommer vi att ångra oss bittert och våra barn och barnbarn kommer att med rätta spotta oss i ansiktet och undra vad vi gjorde när vi kunde, när de bit för bit förslavade hela mänskligheten.

Det är så här enkelt: När DE har hela mänskligheten i siktet måste man agera emot dem som en hel mänsklighet… När mänskligheten är hotad i sin helhet, så är det inte en parti-politisk fråga, det är inte en ekonomisk fråga, det är inte en klassfråga, det är inte en ekologisk fråga och det är inte en religiös fråga. Det är i första hand en överlevnadsfråga för Människan och därför måste den också i sin grund behandlas så.”

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on June 18, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: