“Det är inte jag som konsumerar för mycket” låter det från norr som från en gammal vinylplatta som hakat upp sig


Grekernas ovilja att betala skatt, deras alltför tidiga pensioner, deras lathet och deras förmåga att festa upp vartenda nickel som landet tjänat, är fortfarande medel-svenskens vanligaste förklaringar till krisen. Man tycker att “de måste betala tillbaks det de lånat”, utan att man ansträngt sig för att ta reda på hur stor del av Greklands skuld som är privat och hur stor del av den som de facto är offentlig. Man vet egentligen inte ens hur den grekiska skulden har uppstått, men man anser sig ju vara “duktighetens” främsta representant, så man måste uttala sig enligt den skenbilden, oavsett om man själv sitter på ett ekonomiskt isflak. När man talar med folk “på stan” om Grekland, så känns det numera endast tragikomiskt att fortfarande höra de propaganda-proppade förklara orsakerna som om de minsann satt inne med alla fakta. Som en raspig, gammal vinylplatta som hakat upp sig. Oviljan att på allvar lyssna på andra förklaringar till Euro-krisen, avlöjar samtidigt och pinsamt nog en oerhörd skrämd, skenhelig och hårt hållen stackare till medborgare, som tror att om man bara blundar tillräckligt hårt och slickar husses fötter kontinuerligt, så kommer husse att skydda en från “det onda”.

_________________________________________________________________

av Kosmas Loumakis

Det-är-inte-jag-som-konsumerar-för-mycket

Ni som inbillar er att Sverige står stadigt  utanför denna kris för att ni tror på Rheinfeldt och hans koppel av media-gollums, lobbyister och pseudo-experter. Vad tror ni händer när medeklassen i Sverige inte kommer att kunna betala tillbaka sina lån p.g.a massarbetslöshet? Eller när ingen har råd att beställa de svenska produkterna och tjänsterna? Eller när svenska miljardärer kommer att plocka ut miljarder ur Sverige för att “rädda sina förmögenheter”?… När den svenska bubblan spricker,… skall vi greker och resten av Europa då börja gaffla om att svenskarna osedvanligt oftare än andra är måndags-sjukskrivna, att de stannar hemma på grund av sjukt barn mycket oftare än vad som behövs, att man har osedvanligt många sjukpensionärer per capita p.g.a självförvållat drogmissbruk och en oerhört utbredd alkoholism och att man lägger alla sina pengar på spel, horor och småbarn i Thailand och därför inte kan betala tillbaka sina lån? En godtyckligt sammansatt kompott alltså, där frön av några sanningar blandas ihop väl med skrönor, skvaller och fördomar. Naturligtvis kommer inte människor med en gnutta anständighet i kroppen att använda sig av dessa vulgära argument, men de som vill ta tillfället i akt för att spy på svenskens skenhelighet och bror duktig-komplex kommer nog att göra det. De inskräkta föredrar med andra ord att göra en höna av en fjäder och undvika att se de verkliga orsakerna, bara för att den officiella förklaringen passar ens inskränkta människosyn och ens fördomar bättre.

När det var slagsmål på min grundskolas skolgård, tyckte jag alltid  mest illa om alla dem som stod runt omkring och ropade “slå, slå, slå”, och detta oavsett om jag var inblandad eller ej. Inte anade jag då att just detta kollektiva karaktärsdrag också skulle ackompanjera medelsvenskens omvärldsuppfattning när väl de moraliska fundamenten smulats ner till en död, själlös silokonmassa, som endast är till för syns skull.

Ett folk som i stort sett sällar sig till dem som agiterar för ett allt hårdare, centralstyrt EU, som trampar på konstitutioner, demokratiska institutioner och civila och mänskliga rättigheter, bör åtminstone  vara försiktigt med att vifta med fingret emot andra folk, så fort bankster-eliten med den europeiska medians hjälp behagar utse syndabockar. När EU gör försökskaninen till syndabock och samtidigt försöker lagstifta in i EU just de åtgärder som gjorde Grekland till försökskanin, måste man orka vakna upp ur dvalan. Om inte medborgarna i dessa tider, klarar av att aktivt och kraftigt, opponera sig emot och motsätta sig den egna regeringens bidrag till nedmonteringen av demokratin och rättvisan i EU, kan de snart också mycket lätt övertygas om att det är dags att lägga bort demokratin och rättvisan överhuvudtaget. Sken-demokratin man i Sverige presenterar som demokrati, med de svenska myndigheterna i rollen som “hjälpare”, “stjälpare” och “bödel”, är den sortens demokrati som i praktiken visat sig fungera enligt “Pavlovs hund-modell”, d.v.s. inlärning av önskat beteendemönster genom social-psykologisk och ekonomisk bestraffning och belöning. I denna “demokratiska”modell gör de svenska myndigheterna ett jättejobb för att forma den svenska, medborgaren så att han/hon passar in i det folkstyre som den politiska och ekonomiska eliten vill ha. Att man grovt missat självaste huvudförutsättningen för demokrati, nämligen att medborgarens intressen och behov bör beaktas i första hand och inte de statliga administrationernas, byråkratins fortlevnad till varje pris. Demokrati kan endast byggas på fria och självständiga medborgare med ett utvecklat kritiskt tänkande och lagarna som styr en demokrati måste röstas igenom av medborgarna… Jag upprepar: DEMOKRATI KAN ENDAST BYGGAS PÅ FRIA OCH SJÄLVSTÄNDIGA MEDBORGARE MED ETT UTVECKLAT KRITISKT TÄNKANDE OCH LAGARNA SOM STYR EN DEMOKRATI MÅSTE RÖSTAS IGENOM AV MEDBORGARNA. Iklädd den svenska “demokratiska tvångströjan” inbillas svensken av sin Media att hans samhälle, “oavsett om det inte är perfekt”, så är det i alla fall bland de mest demokratiska. Därför anser han att han har rätten att morra på alla som husse pekar på.

Uppgifter år 2013 för: Samtliga myndighetsgrupper

Antal myndigheter: 366
Antal nya: 3
Antal nedlagda: 3
Senast startade myndighet: UNIVERSITETS-OCH HÖGSKOLERÅDET 2013-01-01
Senast nedlagda myndighet: VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE 2013-01-01

Drygt 235 000 personer är statligt anställda i Sverige. Det innebär att den statliga sektorn motsvarar ungefär 7% av arbetsmarknaden. Myndigheternas verksamhet ser sinsemellan olika ut, men uppdraget i skrift och i tal är gemensamt: att arbeta i medborgarnas tjänst. Detta har byråkraterna och lagstiftarna i Sverige tolkat på sitt sätt: I praktiken anpassar man medborgaren efter myndigheten och i skrift och tal påstår man att man anpassar myndigheten efter medborgaren. I Sverige är det mycket tydligt att mydigheterna tror att medborgaren är till för dem och inte de för medborgaren. Myndigheterna så som de är utformade idag underlättar i själva verket mycket sällan medborgarens liv, utan oftast väljer byråkraterna vägar som underlättar den egna byråkratin, men som alltför ofta avsevärt försvårar medborgarens spontana uttryck av innovation, enterepenörsanda, frihet, kreativitet och skapandekraft och gör hans/hennes liv överdrivet bevakat och onödigt svårt.

Att en överdrivet inflytelserik statlig administration som lägger sig i medborgarnas liv, med tiden utvecklar tyranni istället för demokrati, fattade man redan i Rom, när aristokratin och den militära makten gjort den Athenska demokratin rigid, stel och livlös för att passa deras syften. I Sverige 2000 år senare väljer man att göda denna form av byråkratisk demokrati och inte den Athenska formen som tydligt uttrycker att “den statliga byråkratin har endast  sitt existensberättigande, då den i sanning tjänar medborgarens intressen och behov, annars kan den lätt bli tyranners viktigaste redskap till makt”. Se bara hur EU’s administrationer idag spikar igen kistlocket på den Europeiska demokratins och rättvisans likkista. Så gjorde sig också Hitler av med minsta demokratiska yttring i 30-talets Tyskland!

Medborgarna i dagens Europa känner inte längre till demokratins fundamentala stöttespelare och därmed kan vilka förtryckarregimer som helst presentera sig som demokratiska och folken TROR PÅ DET.

Trams-TV, dumbom-nöjen, reality-såpor, TV-serier och skvallerpress har i Grekland så som i Sverige höjt de moraliska krymplingarnas livsstilar till skyarna och man gestaltar dem som de lyckade, de framgångsrika. Kråkkörs-redaktionerna har verkligen lyckats med konststycket att omvandla nollorna till riktiga nummer. Jag skulle kunna guida er runt Stockholms innekrogar och lyxhotell och visa er vart dessa moraliska slashasar slösar bort era pengar “med hink och spade” om ni vill. De kommer att påstå att de tjänat pengarna, men numera vet vi att de “stulit” dem genom omoraliska affärs-kontrakt, oetiska tolkningar av desamma och lagförvrängningar som bryter emot konstitutioner och internationella lagar.  Jag kan också visa er vart i Grekland, tusentals svenskar som inte betalar en Euro i skatt till den grekiska staten, har sina “rörelser”, bara så att vi kan släppa villfarelsen att nordbor är ärligare än sydlänningar.

Jag lider inte av någon Jante-lag, så jag kan säga att den adekvata sociala inblicken och möjligheten till en relevant bedömning, ifrån båda länderna, har jag bättre än de allra flesta, på grund av min erfarenhet, min karaktär, min utbildning och min ca 40-åriga inblick i båda ländernas samhällsliv. I mitt yrke, såväl i Sverige som i andra länder, har ett av mina starkaste trumfkort varit att jag till skillnad från de flesa inom mitt gebit lyckats skaffa mig tillträde och förtroende i miljöer, där de flesta andra skulle behöva personskydd. Jag har under åren förskaffat mig de nödvändiga “nycklar” som krävs för att kunna få den nödvändiga inblicken i ett samhälles ALLA skikt, innan jag gör en bedömning av dess psyko-sociala tillstånd. Det svenska samhället har stora problem så länge man väljer att sopa de illaluktande sidorna av samhällskaraktären under mattan genom att peka finger emot andra folk.

Den konsumtionsattacken man utsatte alla grekiska hushåll för under hela 80- och 90-talet går inte att beskriva i ord och knappast att jämföra med den svenska konsumtionspropagandan som enkelt och smidigt endast öppnade fönstret emot marknadsföringens intrång i hushållen via reklam-TV. Alla jag känner i Athen och i övriga Grekland däremot vittnar om att uttöver reklam-TV så tog man emot i snitt 2-3 samtal om dagen från olika banker som ville “kasta” på medelgreken förmånliga lån. Denna hårda drive gjordes förstås eftersom de grekiska hushållen innan 80-talet var de som var minst skuldsatta i västvärlden. Man ville av tradition i Grekland inte äga något på avbetalning fram till slutet av 70-talet. Varje reklampelare och telefonkiosk var tapetserad med “förmånliga låne-erbjudanden” och den importerade överkonsumtionens lifestyle våldförde sig hejdlöst på medelgreken och hans barn. Jag upplevde överkonsumtionens intåg också i det svenska samhället och det var oerhört mycket mjukare och “anständigare” än i Grekland. Svensken skulle ju inte köpt den hårda formen av marknadsföring för han/hon hade inte “saknat det nödvändiga” på länge, så som de folk som just genomlidit svält, förtryck och förföljelse gjort. Svensken hade redan ett bekvämt liv med ett socialt skyddsnät som fungerade, så han suktade inte något avsevärt efter en “bättre tillvaro”. Svensken var mer immun emot de allra vulgäraste påhoppen av den skenande materialismen, så man introducera den nödvändiga lifestylen mjukare än i Grekland. Oavsett form av implementering så blev dock resultatet för medelklassen detsamma både i sydeuropa och i nordeuropa.

Programmet, Lyxfällan, visar ganska klart och tydligt att medel-svensken inte har ett skit att säga till grekerna, för han/hon lever i samma huvudlösa, ny-liberala status-bubbla, som ju varken är skapad av greker eller svenskar. Överkonsumtionens livsstil är varken svensk eller grekisk (båda dessa folk var snarare kända för sin måttfullhet enda fram tills 80-talet), utan den är väl marknadsförd av värderingar, som det stora landet i väst, smittat ner hela planeten med. DÄR KAN MAN SNACKA OM ATT LEVA ÖVER SINA TILLGÅNGAR!!! Landet som själv har mer skulder än hela Europa tillsammans och som behöver 25% av världens bränsle för att hålla den “drömmen” vid liv… Som behöver ha militär närvaro i 62 länder för tillfället, som själv behöver spendera lika mycket som världen i övrigt på det militärindustriella komplexet… “the land of the free, country of the brave”,… jo tjena! Varför gnäller man inte på den ‘kultur’, det samhällsystem och den ekonomiska modell som både lagt grunden, utvecklat, spritt och verkligen orsakat krisen,… de som bombar vart de vill för att hålla denna sötsliskiga “dröm” igång? Kan man gnälla på ett land som utgör 2% av den Europeiska ekonomin, och som har en överdriven statsskuld, skall man fanimej gnälla tusenfalt mer om USA’s skuld.

materialism2Så här ligger det till:

Det fåtal ”slipsar” som verkligen bestämmer, beslutade endast att krisen skall ”initieras” i Grekland p.g.a orsaker jag förklarar mycket väl i min artikel (varfor-plundringen-av-grekland-iscensattes/)… Ingenting av det ni hört om orsakerna till grekernas kris, är i själva verket de verkliga orsakerna. De är garnityren, dressingen som för hela kakans smak har ytterst marginell betydelse. Det handlar om dimridåer, för att få pseudo-experterna, de inskränkta och deras partiledare att snacka i nattmössan… Varken pensionsåldern, allmänt överflöd eller någon påstådd “lathet” är de egntliga orsakerna till krisen i Grekland. Krisen är importerad av ett par banker och några skruppelfria affärsmän som tillsammans med grekiska politiker ljugit och förgripit sig på det grekiska folket. Fattar man inte detta numera beror det på ovilja och inte brist på information. Såvida inte man öppet definierar vad i den grekiska skulden som är offenlig skuld och vad som är privat skuld, kan heller ingen yra om ”grekernas skuld”! Vi i Grekland vet numera hur dessa skulder egentligen uppstått och nu vet ni också det, om ni bara läser ett par av de svenska artiklarna om Greklandskrisen på “athenianvoice” och lyssnar på de få i svenska sociala medier som förklarar hur det verkligen ligger till! När vi talar om Grekland numera skall vi inte tala om kris för krisen är över, den ledde tyvärr till döden för landet, dess suveränitet och dess självständighet och att leva i exil är enda möjlighet till ett värdigt liv för oerhört många greker nu.

“Det är före våldtäkten man opponerar sig och slåss för sin frihet och inte i sitt egna badrum, morgonen efter våldtäkten, fortfarande tvekandes om man skall bjuda på te eller ringa polisen.”

3 år har Europa haft på sig att lyssna på de tänkande i Grekland, men europeisk media, inte minst den svenska, stryper rösterna… Inte heller har grekiska föreningar eller andra grekiska organisationer, som borde ha basunerat ut fakta högt och tydligt, gjort något alls av värde för att sprida kunskap i frågan. De få som har uttalat sig har gjort det halvhjärtat, tillknäppt och försiktigt för att inte störa den svenska media-atmosfären, med ”lifestyle-journalistiken” i centrum. Det är vulgärt, osmakligt och respektlöst att uttnyttja mina bröders och systrar lidande, för att skaffa sig pluspoäng som en av systemet “godkända samhällskritiker”, när man egentligen inte vågar ställa de rätta frågorna. De mätta, festprissarna som vill skaffa sig humanistisk kredibilitet genom att ytligt röra i grytan, bör antingen rycka upp sig rent moraliskt eller hålla sina fingrar borta från frågor de inte längre har känsloliv nog att bedömma rättvist och med tillbörlig respekt.

_________________________________________________________

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on February 12, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Tingeling, det borde vara kväljande och stötande för varje anständig individ att skylla på offret och försvara gärningsmannen!

  2. En sann Grek..kan allt …vet allt..å har inte förorsakat krisen i Grekland..

  3. SOROS SLAKTAR SYRIA

    SOROS SLAKTAR SYRIA !

  4. Tack, en mycket bra och vidsynt artikel. Bra känsla för proportioner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: