Daily Archives: January 8, 2013

Anders Carlberg intervjuad, efter sin sista föreläsning 21 Dec 2012

Människan, mannen, mentorn, vännen och kollegan Anders, som såg när andra endast tittade, som lyssnade när andra endast hörde,  som agerade när andra endast pratade och som lämnade efter sig en av världens största mötesplatser för ungdomar och de bästa praktiska fundamenten och läroforumen för mänskliga frågor, och alltid med barns och ungdomars behov i fokus. Hans förståelse för de sociala sammanhangen, enkelheten i hans goda gärning och hans djupa insikt i det mänskliga känslolivet, var av sådan kaliber att man önskar att dessa kvalitéer kunde utgöra den verkliga språngbrädan för ALLT socialt, men också politiskt arbete.

Han själv sa ofta, efter ett citat av Khalil Gibran, att “förståndet är som rodret på en skuta och känslan är som seglen” – Det är känslan som ger vind i seglen, energin som krävs, för att man skall kunna företa sig att förverkliga sina drömmar, och förståndet behöver man för att kunna rikta skeppet rätt och hålla kursen.

“Vad du lämnar efter dig är inte vad som är ingraverat i stenmonument, utan vad som är invävt i andras liv”

Pericles (495 f.Kr – 429 f.Kr)

Det Anders Carlberg lämnade efter sig, kommer att vävas in i många människoliv för generationer framöver och NU mer än någonsin behöver världen det Anders gav oss!

CARLGREN_sxcf19b5

Han sista föreläsning ägde rum på Fryshuset den 21 December 2012 och här nedan följer delar ur intervjun efter den föreläsningen…

Publicerad Dec 21, 2012

Anders Carlberg är både en av vår tids största tänkare – och en driven praktiker. På samma gång en bildad filosof, en kristen islamvän, en idrottstokig samhällsförändrare. För snart 30 år sedan grundade han Fryshuset som idag är en av världens största mötesplatser för unga, en grogrund som gör det möjligt för unga människor att genom sina passioner förändra världen.

Carlbergs arbete med unga människor bottnar hans orubbliga tro på människan — och på vår skyldighet att ge unga möjligheter att växa och utvecklas.

Hans nya bok Mina förebilder och berättelser (Hjalmarson & Högberg) innehåller hans samlade visdom, tankar och berättelser om människans behov och drivkrafter, vår utveckling genom historien, de stora religionernas inverkan på människans kultur och självbild, vad vi människor och framtidens barn behöver för att skapa en bättre värld.

För frågor kontakta:
Lotta Lundberg, tlf 0739 50 22 65, email lotta.lundberg@fryshuset.se eller
Karin Filipsson, tlf 0739 50 22 04, email karin.filipsson@fryshuset.se

Läs mer om Fryshuset och Anders Carlberg på http://www.fryshuset.se

Advertisements
%d bloggers like this: