Daily Archives: January 4, 2013

Varför plundringen av Grekland iscensattes

En krönika i tre sammanhängande delar, INTRODUKTION, ANLEDNINGAR och EPILOG – Om den planerade plundringen av Grekland, som en ‘nödvändighet’ inför avvecklingen av Europeisk demokrati, rättvisa och frihet. (artikeln på engelska)

____________________________________________________________

 jpg

av Kosmas Loumakis

INTRODUKTION

 

579109_228685723929053_115011835_n

Bakom beslutet att plundra Grekland, finns det flera olika orsaker (som det alltid gör när stormakter beslutar sig för att attackera ett land). Det rör sig aldrig om endast en anledning när stormakter marcherar. Det gör det inte heller i fallet Grekland

För att Globon (den planerade världsvalutan) skall kunna introduceras och tas emot väl, har  det kreditfinansiella systemets, alltså de ekonomiska “självmords-bombarnas”, explosiva komponenter apterats. En oundviklig ekonomisk kris måste utnyttjas för att locka fram acceptansen för den valutan, och då måste man förbereda avstampet från en redan, sedan länge, manipulerad och kontrollerad s.k ‘fri och demokratisk nation’. Denna nation är varifrån det gamla Europa, de gamla “civilisations-verktygen”, demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och de gamla ideerna om frihet, jämlikhet och solidaritet, skall begravas.

Vissa av de uppenbara ‘operationerna’ bakom plundringen handlar om ‘olyckliga’ intresse-kollisioner i stormakternas maktspel (petrodollarsystemets bevarande) och andra är noggrant planerade ”kulturella attacker” och ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska åtgärder, med syfte att försvaga folksjälen, det sociala “kittet” och enigheten hos ett folk. Man har helt enkelt mycket välplanerat sökt försvaga folkets motståndskraft inför den kommande plundringen. I Greklands fall rör det sig om en plundring som eliten haft i åtanke, sedan mitten av 70-talet.

Oavsett om jag i mina artiklar om krisen i Grekland, kan upplevas som tjatig i den återkommande korta, historiska tillbakablicken, så kommer jag att fortsätta belysa modern Grekisk historia och stormakternas inblandning i Greklands utveckling, tills den är lika välkänd som förintelsen (för den har kostat grekerna miljontals liv och ett enormt lidande ca vart  30:e år de senaste 182 åren). När någon förnekar förintelsen anses han/hon vara dum i huvudet, antisemit och nazist-sympatisör, med rätta vill jag påstå, men när någon vill bagatellisera och förbise stormakternas “våldtäkt” av Grekland är han/hon visonär, konstruktiv och “vill inte gräva i det förflutna”. Detta är uppenbart, eftersom man nu tydligt ser att alla andra helst tycks vilja glömma de europeiska stormakternas upprepade “våldtäkt” av Grekland… Åtminstone, så vill man lägga detta faktum åt sidan och helst se den biten som överspelad. Hur kan man se den som överspelad, undrar jag, när plutokrati-tendenserna, korruptionen i Grekland och de stegrande skulderna grundar sig i just denna historia? Hur kan detta vara överspelat, när Grekland idag förlorar sina 3 till 8 kommande generationer, sin självständighet och sin suveränitet p.g.a. ospecificerade skulder, som skapades av just dessa stormakter tillsammans med ovanligt behjälpliga grekiska lyd-regeringar och skruppelfria affärsmän, över de senaste 4-5 decennierna?

Förövaren vill förstås alltid se sina brott som överspelade med tiden, men Offret som ännu lider av konsekvenserna, vill ju ha upprättelse först och han vill se rättvisan segra, innan han kan lägga detta åt sidan och läka såren. Ju mer Europeerna vill “lägga locket på” i denna historia, desto mer kommer jag och några andra greker att köra ner fakta i halsen på Europeerna, tills de måste ta hänsyn till historien och till stormakternas avgörande inblandning, som “bäddat” för  Greklands nuvarande situation…

I denna ‘upplysningskampanj’ kommer förstås INTE etablerade svenska journalister från den “godkända” median att medverka och då i synnerhet inte de med grekisk bakgrund. Om detta faktum, är jag tyvärr övertygad, efter tre års tystnad eller sporadisk, lifestyle-journalistik från deras sida. “De har ju sina jobb att tänka på” har jag förstått! Hittills har deras artiklar och reportage i svensk massmedia varit bleka och lämpligt stylade med en avsiktlig mörkning av det grekiska folkets egentliga argument, ågärder och motstånd. Oavsett om både Mikis Theodorakis’ SPITHA och Dimiris Kazakis’ EPAM är två motståndsrörelser som varit politiskt och rättsligt aktiva, sedan sommaren 2010, och som idag har tiotusentals aktiva medlemmar över hela Grekland, så har ingen av de grekisk-svenska journalisterna någonsin nämnt ett ord om dessa. Detta sker naturligtvis knappast på grund av okunskap eller brist på information, utan för att man finner sig i att bära medialt munkavle och ändå kalla sig journalist.

Historisk tillbakablick:

Greklands beroendeställning till stormakterna (Preussen, Ryssland, England, Frankrike, USA och Tyskland) sedan 1824, har varit katastrofal, eftersom samarbetet med dessa stormakter sällan inneburit någon fördel för Grekland, utan snarare tvärtom. Ett Balkankrig, två världskrig, ett folkmord, ett inbördeskrig och två diktaturer har stormakternas kontroll av grekisk politik inneburit för grekerna de senaste 182 åren. Alltsedan befrielsekriget emot Ottomanerna 1821, har europeiska stormakter ljugit och brutit löften på löpande band och samtidigt tvingat på landet oerhört överdrivna lån, i förhållande till de summor man behövde (ibland upp till 50 ggr större lån än de man efterfrågade). Landet har gått i konkurs två gånger tidigare sedan 1821 och nu, 2012, var det den tredje gången i Greklands moderna historia (för Grekland ÄR de facto i konkurs sedan 1 år illbaka, oavsett om de europiska bankerna och profitörerna först vill plundra landet och dess tillgångar, genom den s.k “kontrollerade” konkursen man yrar om i europeisk media). Dessa konkurser var noggrant underbyggda och frampressade av någon, eller av flera, utav dessa stormakter och flera av lånen som avskrevs i och med konkurserna, dyker upp igen i den nuvarande “skulden”. Varför?

Efter de blodiga krig som stormakterna drog in Grekland i, ställdes Greklands och det grekiska folkets intressen alltid åt sidan, när det var dags att skriva under fredsavtalen. Man tvingades exempelvis att ta stora lån och KÖPA tillbaks sina egna järnvägar som man återerövrat under de blodiga krigen. Man utpressade grekerna hela tiden, genom att dra ut på  erkännandet av landets gränser. Detta har varit en genomgående strategi från stormakterna, som därigenom i över ett och ett halvt århundrade har förhindrat landets verkliga utveckling. Efter frihetskriget emot Ottomanerna var det alltid stormakternas ovilja till fullständigt erkännande av Greklands geografiska gränser, dess självständighet och dess suveränitet, som ‘utpressade’ grekiskt politiskt styre och näringsliv och dirigerade landets ekonomiska riktning. Det fullständiga erkännandet kom egentligen inte förren 1974 (efterfrågat sedan 1824??), men då var landet återigen ‘dränkt’ i utlandsskulder, så någon självständighet eller suveränitet kunde förstås inte nyttjas, för Greklands bästa då heller. Landet har alltså egentligen INTE varit något vidare fritt att sköta sina egna affärer sedan 1453, då Ottomanerna inledde den nu nästan 660 år långa raden av utländsk kontroll av Grekland. Efter Ottomanerna (1824) tog de ovannämnda, europeiska stormakterna vid i omgångar efter varandra. Först genom att placera kung Otto, en bayersk kung, på den grekiska tronen, efter att de grekiska frihetskrigarna gjort sig av med ett 400-årigt  Ottomanskt styre. Detta skedde trots att frihetskrigarna och det grekiska folket, mycket tydligt visat att det var landets frihet och en genuin, grekisk Demokrati de krigat för och inte en monarki.

Denna obligatoriska, bakgrundskunskap krävs för att man skall förstå att dagens grekiska kris, som i sin egentliga grund främst är kulturell och inte ekonomisk,… i själva verket är ett stinkande och giftigt arv från de europeiska stormakterna. Fördjupning i modern grekisk historia kan ske på följande länk: Modern Greece: A History since 1821

APTOPIX Greece Financial Crisis.JPEG-0e857

ANLEDNINGAR

I Greklands fall pågår idag plundringen, p.g.a en kombination av följande verkliga orsaker och anledningar:

1) Strategisk, geografisk position som lockat imperialister att erövra eller kontrollera Grekland, genom hela historien.

Eastern_Med_MapGrekland, är den enda nationen i världen med gräns till 3 kontinenter och som under tusentals år influerat och influerats, bedrivit handel med alla tre kontinenterna, samt utgjort en kulturell och en filosofisk-vetenskaplig “nyckel” mellan dem – Geopolitiska planer från stormakternas sida i Mellanöstern, Balkan och östra Medelhavet, gör Grekland till ett land som stormakterna varit, och är, oerhört ivriga att kontrollera. Ex: Militärjuntan i Grekland tog makten 21 April 1967 – 6  veckor senare,  5 juni, 1967 började 6-dagarskriget mellan Israel – Egypten, Syrien, Jordanien  –  USA behövde etablera och säkra Amerikanska militärbaser i Grekland för att understödja Israeliska styrkor, och detta var också militärjuntans betydelsefulla roll för USA. Något som skulle varit omöjligt under ett demokratiskt Grekiskt parlament (situationen nu är inte helt olik den 1967, med tanke på Israels och USA’s framfart i Syrien och med Iran som mål) När väl Juntan störtades, var det för CIA viktigt att en högerpolitiker, Konstantinos Karamanlis, blev det enda alernativet efter generalernas höger-diktatur. Detta därför att Anwar Sadats framgångar i “oktoberkriget” emot Israel, oroade Amerikanarna. 1981, när slutligen en vänster-regering ’tilläts’ vinna valet i Grekland, var det timat nog strax efter att Sadat och Reagan skakat hand utanför Vita Huset. Några månader senare mördades Sadat och Rockefeller-socialismen trädde fram i regeringsställning i Grekland (Andreas Papandrepou, ledare för PASOK tog ett “lån” från David Rockefellers, Chase Manhattan Bank, på 100 miljoner dollar, för att starta det Grekiska socialistpartiet [Papandreous kontrakt]).

Flera oerhört avgörande, vältimade, politiska händelser i Grekland, ‘iscensattes’ egentligen endast med stormakternas plan med regionen, i åtanke (Balkan, Mellanöstern, Östra Medelhavet). Så länge Mellanöstern är en krutdurk, kommer stormakterna att vilja ha Grekland som ett av sina vapen-magasin, den grekiska regeringen som en av sina lyd-regeringar och dess folk på knä.

För en månad sedan, har den Grekiska armén och den Israeliska armén, officiellt utlyst sitt nära sammarbete, trots att över 80% av det Grekiska folket är emot Israels utrikespolitik och deras illegala ockupation av Västbanken och Gaza. De är för Palestinas rättigheter och de anser att Israels militära styrkor begår krigsbrott emot det Palestinska folket.

2) Greklands korrupta oligarker och stormakternas inblandning i grekiskt samhällsliv

kissinger_players_ap-708730aDen allmänt spridda rasist-doktrinen som antyder att sydeuropeer är oärligare än nordeuropeer, bygger på en noggrant marknadsförd ‘dimridå’, som man sänkt framför europens ögon för att dölja stormakternas och storfinansens olagliga och omoraliska inblandning i andra länders förehavanden, under hela efterkrigstiden.

I Grekland handlar det i verkligheten, uttöver en alltför stor, otillbörlig inblandning av stormakterna i grekiskt samhällsliv och under alltför lång tid (1821), om en mycket noggrant planerad CIA-operation, som inleddes 1974. Den operationen “bäddade” medvetet för ett samhällsklimat där politiker, affärsmän, media-moguler och domare,  i Grekland, agerat ”dealers” och mellanhänder åt utländska intressen. Efter den av Henry Kissinger uttryckta, planerade och genomförda NSA/CIA-attacken på det grekiska samhället 1974, står det klart att helt andra intressen än grekiska, har turats om att sprida korruption, splittring och orättvisa i det grekiska samhället under de senaste 40 åren.

Hökarna i Washington DC, smidde planer för de ”olydiga” grekerna, efter juntans fall (som också var Washington-stödd, men menad att vara längre än endast 7 år). Henry Kissinger, dåvarande Amerikansk utrikesminister och en av de 10 mäktigaste männen i världen idag, uttryckte sig i den Amerikanska Kongressen i September 1974 med följande ord:

Det grekiska folket är anarkistiskt och svårt att styra. Därför måste vi slå djupt in i deras kulturella rötter,  kanske kan vi då tvinga dem att anpassa sig.

Jag menar naturligtvis, att slå emot deras språk, deras religion, deras kulturella och historiska reserver,  så att vi kan neutralisera deras förmåga att utvecklas och att särskilja sig, samt deras förmåga att kämpa och segra – och därigenom få bort dem som ett hinder för våra viktiga strategiska planer på Balkan, i Medelhavsområdet och i Mellanöstern.” 

1aaTyvärr, har man lyckats komma långt med dessa planer, till dags datum. Grekerna har sedan mitten av 70-talet blivit ‘bombade’ med “moderna” reformer och “lagändringar” (för att man skall ‘europaiseras’, hette det), som kraftigt försvagat just kulturen, språket, identiteten och det grekiska folkets unika styrka och förmåga att resa sig emot tyranni. I Grekland ser många nu tydligt de katastrofala följderna  av den politiska och ekonomiska cirkusen, som med väst-regeringars hjälp och skydd, härjat fritt i landet sedan 1974. Alla i Grekland har sett den och upplevt den och de allra flesta VET genom vilka utländska intressen, de grekiska oligarkerna upprätthåller sina privata imperier. Märkligt nog, har ingen i grekisk media brytt sig om att på allvar matcha herr Kissingers tal, med de senaste 4 decenniernas reformer och sociala och ekonomiska förändringar (inte heller här, i min blogg, bland de ‘upplysta’, har någon reagerat något nämnvärt när jag flera gånger under de senaste två åren publicerat Kissingers uttalande). Detta är numera onödigt, eftersom vi har nått en punkt där tragiska fakta talar sitt tydliga språk. Amerikanska f.d. ”ekonomiska torpeder”  och f.d. CIA agenter har förklarat att Grekland har blivit utsatt för en långvarig (ca 4 decennier), kulturell och ekonomisk ”terrorattack” och ekonomiska toppanalytiker drar slutsatsen att den grekiska krisen är iscensatt av George Soros och Wall Street ihop med ett par europeiska storbanker. Vi ser och hör den falska slut-arian i Kissingers grekiska version av Svansjön, med andra ord.

3) Greklands naturtillgångar som stormakter och grannländer ‘åtrår’

τα κοιτασματα υδρογοναθρακων στην ΕΛΛΑΔΑ  01De enorma naturtillgångarna, som “inte fanns” och därför inte exploaterades, så länge Grekland kunde bestämma över dessa själva (något som “memorandum-paketen” nu förhindrar). Vem som helst, höjer på ögonbrynen, när timingen mellan upptäckten av fyndigheterna och den Grekiska regeringens undertecknande av “stödpaket”-avtalet med EU/ECB/IMF, är så uppenbart katastrofal för grekerna, men så oerhört idealisk för dem som vill plundra Grekland. De grekiska, av Washington och London radarstyrda lyd-regeringarna, har inte fastslagit den grekiska EEZ’n, vilket medför att man då inte kan utvinna sina naturtillgångar. Detta har ju knappast lyd-regeringarna gjort för grekernas bästa. Detta gynnar ju uttöver stormakterna i själva verket Greklands grannländer och speciellt Turkiet, som är av stort intresse för EU. Till dem har man säkerligen lovat mycket som grekiska folket inte känner till, men numera börjar förstå. (se också artikel: Om de Grekiska naturtillgångarna och det Europeiska spelet bakom dem)

4) Grekisk folk-kultur en grogrund för frihetskamper och frihetskrig emot tyranni

greek-revolution-1821-n1-greece-greece+1152_13307747709-tpfil02aw-2343Grekland har en mycket lång historia och en förankrad folk-kultur, där den personliga och den statliga friheten och den sociala och politiska rättvisan, spelat mycket stor roll. Det handlar om folk-kulturen som igenom sin historia och sin litteratur, fött strömmar av frihetsrörelser över hela världen och återkommande i historien har man genom dessa, starkt motsatt sig och kämpat emot despotism och tyranni. Med de nuvarande, uppenbara EU-planerna i åtanke kan man ju förstå att man inte vill att grekerna skall ha tillgång till sina kulturella ”spjut”, sina själsliga ”svärd” och sina moraliska ”sköldar”, som visat sig vara oerhört starka och svåra fenomen att besegra tidigare. Därför var också just dessa andliga skatter, Kissingers “måltavlor” i det grekiska samhället.

Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789Franska revolutionen byggde på återuppvaknandet av de klassiska grekiska värdena och p.g.a av Ottomanernas ockupation av Grekland, hade de intellektuella exil-grekerna i Paris återuppväckt antikens ideer, tankar och dygder hos 1700-talets franska poeter, författare och filosofer så pass, att revolutionens grundideer tog form med antiken som fotstöd –  Faktum är att även den egna revolutionen, det grekiska frihetskriget 1821, skulle varit omöjligt då om inte de klassiska grekiska tankegångarna och konsten i flera decennier, fått fritt spelrum i Paris, men också i Odessa och i Wien och redan befruktat den stora europeiska revolutionen. Skillnaden är att den franska revolutionen var fransmän mot den franska aristokratin, men den grekiska revolutionen handlade om en  liten skara av frihet-kämpar som startade en revolution emot en av de största imperierna på planeten på den tiden. Ett imperium som hela Europa fruktade.

Vi väntar fortfarande på ett “tack” från Europa som i århundraden inte kunde hantera vad ett band av grekiska frihetskämpar med massivt stöd från folket lyckades med.

DEN folk-kulturen, DE traditionerna och DEN litteraturen, gynnar  inte alls globalisternas planer idag, så de ser helst att denna kultur är försvagad, dess läror förvanskade och att den står under deras kontroll.

5) Hämdbegär från den konservativa och nationalistiska delen av de tyska väljarna.

photo013Den nationalistiska delen av den tyska folksjälen vill ha “hämnd” efter det kostsamma ”krokbenet”, Grekland satte för nazisterna i 2:a världskriget och som kostade nazisterna hela kriget. Scheuble, erkände öppet i tysk media att deras ”väljare krävde bestraffning av grekerna”. Detta var via följdfrågorna underförstått, att det inte handlade om bestraffning endast för grekernas ekonomiska slarv, utan främst för deras tendens till “uppkäftighet” och “olydnad” (se i punkt 2. hur Kissinger uttryckte det).

Mobbing-retoriken och smutskastningen av greker i allmänhet från den tyska regeringen (med sina satellit-regeringar i norr som en instämmande kråk-kör), har  inte med fakta eller verkliga, ekonomiska orsaker att göra, utan det handlar främst om en sårad folksjäl hos de konservativa tyskarna. Det är vad Scheuble’s och Merkel’s väljare har förmedlat med sina uppenbara önskningar. Man trodde så mycket om sina soldater, när hela Europa hukade sig och darrade inför åsynen av Vermacht, att man inte kunde eller kan svälja att en armé, där endast varannan soldat hade fått utdelat ett gamalt vapen från 1:a världskriget och knappt uniformer till alla, kunde strida i 7 hela månader  emot deras fruktade trupper och bjuda på ett sådant effektivt motstånd kriget ut (jmf: näst längsta motståndet gjorde Norge med 61 dagar).

Ur CDU’s väljare är dgerman-troops-creteet tydligen flera som har släktingar som ligger begravda i Grekland, främst på Kreta, sedan kriget. Tiotusentals tyska soldater begravdes i Grekland och fenomenet, tyska kyrkogårdar i Grekland, kostade den nationalistiska delen av tyskarna mycket mer än vad den ‘europeiska historiebeskrivningen’ idag vill erkänna.

Oavsett hur konstigt det än kan låta, för folk utan känslomässiga erfarenheter av krigets egentliga, psykologiska och sociala efterföljder, så VET vi i Grekland, efter långvarigt och nära umgänge med tyskar i allmänhet, både i Tyskland (500 000 greker lever där, de flesta sedan 60-talet) men också i våra turistorter, att såren som grekerna åsamkade nazisterna och som orsakade förlusten av kriget, ännu inte har läkt hos många av de konservativa och nationalistiska tyskarna.

6a) En anti-Hellenistisk lobby har krävts för att bereda vägen och marknadsföra Zionismens dogma

afrodite1Inför ett planerat, globalt, paradigmskifte från elitens sida, måste de gamla fundamenten anklagas, smutskastas och falsificeras och fakta måste förvanskas. Flera andra kulturer har fått utstå detta genom historien (Nord-Sydamerikanska Indianer, Perser, Araber, Afrikaner, Polynesier m.fl.). Globalisterna, som ju själva säger att de är Zionister, strävar nu efter att byta ut “sanningar” i folks medvetande, genom an hård, propagandistisk marknadsföring emot de gamla dygderna, frihet, rättvisa, mänsklighet. Hellenismen är roten till värderingarna som Zionismen skyr.

Hellenism = hellenistisk skolning, bildning och fostran, d.v.s klassisk, grekisk litteratur-filosofi-vetenskap-konst-musik-teater-idrott i symbios med varandra, har genom historien visat sig kunna erbjuda de mest avgörande skyddsmekanismerna emot tyranni, despoitism, monarkier och oligarkier – Hellenismen som ett vidare begrepp härstammar från ordet Hellenismos (beskriver även de genetiska, geografiska och kulturella rötterna för Hellenerna/Grekerna) och begränsas inte till endast den klassiska perioden i det antika Grekland och Rom, som exempelvis Wikipedia gör gällande, utan den beskriver Hellenernas (Ioniska och Doriska stammarnas) HELA historia. Hellenismen har genom hela den kända historien utgjort, Zionismens  och dess föregångares Fariséismens ärkefiende nr 1. Detta förstås, för att den utgör ett sådant direkt hot emot det som sedermera blev den zionistiska världssynen, zionismens dogma. Hellenismen lyfter fram betydelsen av människans frihet, den utvecklar tanken och erbjuder de själsliga och intellektuella redskapen så att varje individ skall kunna utveckla ett självständigt, kritiskt tänkande. Inom Zionismen där individens fria, kritiska tänkande ses som en svaghet för kollektivet och där den enskillda individen, enbart ses som en kugge i ett större maskineri, anses Hellenismens tankar om den fria människan, vara nonsens. Detta är också vad man idogt sprider i skolorna idag.

“när sanningen skalats ut ur historien är allt som är kvar av den, en värdelös berättelse”

Polybios

Sedan ungefär 70 år tillbaka har en anti-hellenistisk lobby medvetet spridit irrläror och pseudo-argument bland läroverken, högskolorna och universiteten, med syfte att underminera klassisk Hellenistisk skolning. Detta upptäcker, utan svårigheter, den som är något bevandrad i mänsklighetens historia, främst genom de stora uppslagsverkens och encyclopediernas uppenbara utelämnande eller förvanskning av viktiga kunskaper och fakta kring arvet från grekerna. Man upptäcker vid en närmare granskning, mycket lätt, en medveten manipulering av fakta bakom Hellenernas historia, upptäckter, kunskap, ursprung och språk (jag kommer att så småningom publicera en rad specifika exempel, av en sådan anti-hellensk manipulation i uppslagsverken och läroböckerna).

Rena rama förföljelsen har bedrivits emot Hellenismen från en zionistisk akademiker-lobby, med syfte att minimera möjligheterna för de studerande att upptäcka det genuina, Europeiska andliga arvet och den västerländska människans ursprung. De har under de senaste 70 åren försökt ersätta det med en zionistisk världssyn istället. Tiotusentals oroliga akademiker världen över, har under ett par decennier alarmerat om detta. Professorer från hela världen menar att det förekommer en medveten anti-hellenistisk lobby inom akademikervärlden, som vill ta bort grekisk skolning överhuvudtaget från utbildningen i de stora universiteten. Det frodas en atmosfär i dessa, där Hellenismen anses vara “överskattad” och bygga på ett ihop-plock av närliggande kulturers bedrifter. Alla sådana påståenden kan förstås motbevisas rätt ordentligt och utan svårigheter, inte minst genom de näraliggande kulturernas egna literatur och historia, men skadan är ändå skedd, eftersom den absoluta majoriteten av de studerande aldrig anstränger sig för att söka efter verkliga fakta i dessa frågor.  Det förefaller relativt onödigt för de flesta att ifrågasätta de etablerade encyclopediernas, populätvetenskapens och toppuniversitetens sätt att förmedla det värdefulla arvet från grekerna. Ännu mindre tror man att man, i vår “upplysta” tid medvetet, INTE skulle förmedla sanningar om vår existens, vårt ursprung och vår historia. Modiga professorer, lektorer och akademiker som bl.a Mary Lefkowitch, Victor Hansen och Bruce S Thornton har alarmerat länge kring detta.

Eftersom det existerar så oerhört mycket skrivet under antiken, som i sina ursprungstexter bevisar att den anti-hellenistiska lobbyn idag far med rena rama lögner angående grekisk kultur, så ersatte latinet den klassiska grekiskan som literaturens, filosofins och natrvetenskapernas språk. De flesta stora uppslagsverken ignorerar därför “oupptäckt”, ursprungstexter och referar endast till grunda tolkningar av författare som långt senare försökte förstå antikens giganter.

6b) Kort idé-historisk beskrivning av förhållandet mellan Zionism och Hellenism:

De Hebreo-Kaldeiska stammarna

hyllade kollektivets och rasens betydelse och byggde sin världsbild och människosyn till stora delar på religion, mytologi, stammens överlevnad och ren vidskepelse. ‘Vetenskap’, Filosofi och Religion var i dessa kulturer tvungna att samstämma och auktoriteten, ‘kungen’, ‘kejsaren’, ‘halvguden’ ansågs ha direkt-kontakt med ”Gud” och kunde därför INTE öppet kritiseras. Han var ofelbar och hans ord kunde ej ifrågasättas. De var “Theo-centriska” d.v.s med en gud i centrum. Man kände inom dessa stammar att man behövde och att man ville ha SIN egna ‘herde’. Sedan ca 1500 f.Kr har först eliten inom Sanhedrin, alltså högsta judiska rådet i Synagogan och sedan Zionismen, sett Hellenismen som sin ärkefiende, eftersom den automatiskt, genom sina viktigaste karaktärsdrag, sin litteratur och sina urgamla mysterietraditioner utgör ett ständigt hot emot Zionismens fundamentala människosyn och världssyn.

Föregångare till Zionismen är egentligen en specifik grupp inom det gamla Sanhedrin, det högsta judiska rådet inom Synagogan, nämligen fariseerna. Om man ser de centrala politiska, religiösa, judiska strömningarna som en gemensam nämnare så är zionisterna, fariseernas arvtagare. Fariséismen var ett judiskt, religiöst politiskt parti som tolkade Toran och Moses lag ordagrant, men där självaste andemeningen av den lagen blev rigid och stel och således förvanskad till ett effektivt redskap för elitism och tyranni.

De Ioniska och Doriska stammarna

d.v.s Hellenerna (Grekerna), hyllade individens betydelse med Människan i centrum och man byggde sin världsbild och sin människosyn på kritiska iaktagelser, vetenskap och kännedom om människans roll i naturen och i universum. De var “Anthropo-centriska”, och de såg på världen och människan ur ett undersökande perspektiv byggt på egna iaktagelser och studier. De levde inte så speciellt annorlunda än sina grannar, men sättet de SÅG på HUR de levde, utgjorde deras unikhet i jämförelse med ALLA andra i den antika världen. De granskade allt ur ett kritiskt perspektiv och denna kritiska, granskande hållning vändes också emot de egna funktionerna, institutionerna, tankarna och företeelserna. Där de flesta andra kulturerna såg mer eller mindre liknande mönster urskillde grekerna, genom sitt perspektiv, detaljerna, olikheterna och undantagen. Man kunde placera sin iaktagelseförmåga bortom naturen, människan och till och med gudarna och granska allt ur ett ortologiskt, undersökande, vetenskapligt perspektiv. Grekerna hade förmågan att se livet stadigt och se det helt, istället för att förbli förslavade av sedvänjor, traditioner, vidskepelse, naturen eller av den brutala makten som den politiska eller prästerliga eliten hade. Man sökte att frigöra sig från ‘bojorna’, den tillvaro som oftast dikterar människors liv via dogman, trosbekännelser, traditioner, seder och bruk och som därför föder oigenomtänkta, invanda, ‘mekaniska’,  beteendemönster och rutiner. Hellenerna ville vara fullständigt ‘medvetna’ i sin uppfattning och sitt beteende. Hos dem var det därför mycket viktigt att Vetenskapen, Filosofin och Religionen var frikopplade från varandra,  “…för att fritt tänkande överhuvudtaget skall kunna utvecklas” (något som var otänkbart i ALLA de övriga kulturerna, då denna separation sågs som farlig och som ett hot emot ordning, monarki och präststyre).

Den absolut största bedriften i och med detta förhållningssätt var födelsen av det organiserade, kritiska tänkandet och därmed begreppet frihet. Något, som endast var förunnat kungar och kejsare med sina hov, innan grekerna. Ur detta kritiska tänkande föddes och organiserades tankarna om att alla människor är födda fria  och självständiga och därför har rätt att påverka och besluta om sitt liv. Därför avskaffades exempelvis slaveriet i det antika Grekland ca 400 f.Kr (ca 2000 år före någon annan). Man visade genom sin hyllning av de mänskliga kvaliteernas utveckling att man inte ville vara beroende av någon ‘herde’, utan att man själv var kapabel att bli den bästa ‘herden’ för sitt liv, bara man lärde känna mikrokosmos och makrokosmos och de naturliga principerna som styr universum. Hebreerna letade efter “Gud” utanför sig själva och Hellenerna letade efter “Gud” i sig själva

Det är egentligen denna urgamla skillnad  mellan två ide-världar och två andliga traditioner,… det är denna “schizofreni” mellan Hellenism och Zionism, som man försökt tränga ihop till ett i en modern västerländsk civilisation. Denna paradox är det som egentligen speglar hela det västerländska samhället i sina institutioner, sin samhällsatmosfär och sin människosyn.Vi tror oss ha nobla värden och fasta principer, men vi bryter emot dem dagligen för profitens och egenvinningens skull. Vi tror oss vara friare än några andra före oss, men vi fängslar oss mer än några andra genom materialismens bojor och girighetens omättnad. Vi anser oss vara rättvisa och rättfärdiga, men dagligen ser vi hur samma lagar som friar de rika fördömer de fattiga…

Idag strävar Zionismen efter att begrava Hellenismen!

De 6 ovannämnda punkterna, naturligtvis i ett rörligt förhållande till varandra och i tiden, ligger till grund för plundringen av Grekland idag. Därför är också vägen till de verkliga lösningarna inte möjlig att beskrivas med schabloner, i form av nya ekonomiska modeller eller politiska maktskiften, i ett system som sedan länge är kidnappat av bankirerna. Man måste ta alla de  6 punkterna under allvarligt beaktande om man påstår att man har för avsikt att lösa problemen.

5844819967_1965310751

EPILOG

Varje folk har de regeringar de förtjänar sägs det.

Men vissa folk, som råkar bo i “nyckel-länder” har under de senaste 6 – 7 decennierna, framförallt de regeringar som MI6, CIA och Mossad föredrar. Uttrycket “nyckel-länder” beskriver här endast länders värde och betydelse ur stormakternas geo-politiska perspektiv och inget annat.

Eftersom dessa underrättelse-organisationer inte använder sig av något vidare demokratiska metoder, kan man ju också lägga till metoder som psyko-social manipulation, false flag-operationer, massmedial propaganda, politiska lögner, politiska mord, sanktioner, krig och hot som flitigt använda redskap, som  mycket starkt dikterar många länders politiska färdriktning. För Grekland gäller de ovan nämnda 6 anledningarna till stormakternas inblandning i  Greklands förehavanden, sedan frihetskriget emot Ottomanerna 1821. Dessa fakta MÅSTE tas i allvarligt bekatande, om man har för avsikt att verkligen förstå vad som nu sker i Grekland och varför.

När CIA, MI6 och Mossad genom “Den Arabiska Våren” med både medvetna och omedvetna support-grupper, under snart tre år arbetat mycket hårt för att eliminera väst-kritiska strömmningar i Nordafrika och Mellanöstern, borde inte min analys angående planeringen av plundringen av Grekland förvåna (“Den Arabiska Våren” är  ett arbetsnamn för CIA’s infiltration och militära stöd till väst-lojala militier och legoknektar i regionen). Sådana “operationer” har ju många gånger förut lämnat länder i Latinamerika, Asien och Afrika i ruiner, de har avsevärt ökat flyktingströmmarna i världen och de har fyllt ländernas städer med gravar där civilbefolkning och barn som dödats i miljoner ligger begravda… När de två första underrättelsetjänsterna under 50- och 60-talen främst ägnat sin tid åt att se till att Latinamerikanarna “hölls på mattan”,… den anti-socialistiska “mattan” vill säga, exporterade man “modellen” för övertagande av suveräna länders regeringar och inledde därmed genrepen inför globaliserings-projektet.

De tre genrepen för CIA’s och MI6’s  (tills Mossad vuxit ur blöjstadiet) “störta-dem-vi-inte-gillar-och-ta-över-deras-tillgångar-opera” var Iran 1953, Grekland 1967 och Indonesien 1968. Pinochetts  Chile 1973, Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens fall 1993 lade grunden för den nyliberala, aggressiva kapitalistiska modellen (Milton Friedman-modellen som alla globalister hyllar trots att den aldrig visat sig fungera utan diktatoriska metoder) som nu presenteras som enda lösningen på ALLA våra problem. (se denna dokumentär i ämnet nyliberalism och avdemokratisering: Catastroika – privatization goes public)

“Mattan lades ut” för stormakternas fullkomliga återintåg i Greklands affärer 1967, då landet försattes i “karantän” via diktaturen. Då maldes nämligen resterna av demokratin ner av CIA’s militär-junta i Grekland och då spreds återigen skräcken och våldet från inbördeskriget i det grekiska samhället.

Vad CIA-agenten Kermit Roosevelts störtande av den demokratiskt valda socialistledaren, Mohammad Mossadegh, ledde till i Iran, känner de som har en grundläggande kunskap om de världspolitiska händelserna efter kriget till, men vad den Washington-stödda militärjuntan i Grekland egentligen “bäddade” för är inte alls lika känt, eftersom alla ville se Grekland som ett återställt europeiskt, demokratiskt land, efter juntans fall. Man ville gärna ge sken av att det grekiska samhället lämnat sin mörka period bakom sig och att man nu kunde påbörja återuppbyggnaden. Vems återuppbyggnad behöver man inte fråga sig med facit i hand? Detta oavsett om det krävdes två politiker-mord, Gregoris Lambrakis, 27 Maj 1963 och Alekos Panagoulis 1 Maj 1976, utförda av den grekiska underättelsetjänsten, för att royalist-högerns kandidat, Konstantinos Karamanlis, skulle kunna presenteras som den enda kapabla kandidaten. Andreas Papandreou ‘färdigställdes’ sedermera som vänsterrörelsens hopp mycket snabbt, eftersom man visste att vänstern som ju var de som främst motsatt sig juntan också hade majoriteten av det grekiska folket med sig och därför inte skulle nöja sig med en högerledare alltför länge. Karamanlis, i egenskap av redan känd politiker, skulle bara bli en nödvändig lösning från diktatur till “demokrati”, försäkrade världsledarna, grekerna. Efter höger-juntans fall tillsattes alltså en höger-politiker som ledare för landet, oavsett om hela kampen emot juntan och studenternas revolt varit en ren vänster-demokratisk folklig kamp. Den naturliga ledaren för Grekland efter juntan, skulle förstås annars ha kommit från den demokratiska motståndskampens led. Tyvärr ströps denna utveckling via politiker-mord och det kirurgiska  ingreppet från CIA och MI6, i grekisk politik, som placerade både Nea Dimokratia och PASOK på toppen av den grekiska politiska scenen och det grekiska offentliga livet sedan dess. I Iran hade man tillsatt 1 kungafamilj och i Grekland 2 “kungafamiljer” i form av politiska ledare för de två största partierna.

Om shahens regim, kunde betyda utförsälning av Irans olja och p.g.a detta, ett framlockat ökat islamistiskt motstånd emot väst, med Ayatollornas revolution som kulmen, (direkt resultat av den USA/Sorbriannien-ledda kuppen 1952),… varför skulle då inte militärjuntan i Grekland kunna ses som det slutliga locket på, för alla egentliga demokratiska krafter i Grekland? I Iran ville man ha en “kung”/shah att förhandla med och i Grekland, utsåg man ett par beprövade och lojala politiska familjer, som tillsammans med några skeppsredare och några stora affärsmän blev “kungar” i Grekland, med sina “hov”. Dessa har arbetat uteslutande för Amerikanska, Engelska och Tyska intressen sedan 70-talet och de har belönats väl av dessa stormakter. Efter juntan, när generalerna deporterat den tyska kung Konstantin och hans danska fru, Anna-Maria från Grekland, något som folket inte hade något emot, kunde stormakterna förstås inte föreslå en kung som statsöverhuvud. Istället valde man att 1974 i Athen, stödja en handfull “egna” politiker och affärsmän, med samma resultat i åtanke som stödet till shahen 1953 i Teheran och stödet till Suharto 1968 i Indonesien givit dem. Övertagande av landets resurser och kontroll av dess politiska och militära resurser.

Dessa avgörande “ingrepp” i andra staters affärer var alltså genrepen för globalisternas plan, för ett övertagande av militär-strategiskt viktiga, men suveräna nationalstater och deras naturtillgångar. Allt ursäktades naturligtvis genom existensen av Sovjetunionen och att deras agenda var “mycket värre”. De nya ekonomiska kolonial-krigen var “ett nödvändigt ont” fick vi veta, för att hålla kommunismen borta från “den fria världen”. Ni vet, den “fria världen”, som behöver beordra politiska mord och störtandet av demokratiskt valda ledare till förmån för diktatorer, den “fria världen” som genom krig behöver suga ut alla naturtillgångar ur länder, så att invånarna måste fly fattigdomen, krigets fasor och förtrycket… Den “fria världen” där en handfull snorrika, mäktiga och skrynkliga parasiter, inte kan sova gott om människan är fri, självständig och kreativ.

MI6, CIA och Mossad, är egentligen inte länders säkerhetstjänster, utan dessa skrynkliga parasiters privata “torpeder”… Slutet för deras monopol, med människan som ekonomiskt verktyg och med folken som elitens “boskap”, är nära och början till verklig rättvisa, frihet och utveckling för människan är här, om vi bara vågar lysa in i deras mörka skrymslen med visdom, anständighet, värdighet och kärlek.

(artikeln på Engelska)

____________________________________________________________________

Advertisements
%d bloggers like this: