Om de Grekiska naturtillgångarna och det Europeiska spelet bakom dem


τα κοιτασματα υδρογοναθρακων στην ΕΛΛΑΔΑ  01

Efter en förfrågan av Jon Weman, som skulle skriva en artikel i Arbetaren (Greklands oljetillgångar i storpolitiskt spel) om Greklands naturtillgångar, ställde han följande frågor till mig som en del av sin research i ämnet. Jag gav honom mina svar och jag presenterar både frågorna och svaren här nedan. Jag har lagt till en inledande förklaring till ämnet innan frågorna kommer i den andra hälften av artikeln. Jag har även vidareutvecklat vissa delar av mina svar en aning, så att de skall bli begripliga för läsaren, utan att han/hon skall behöva vara så insatt från början.

Grundinsikter man bör ha är bl.a att genom  Memorandum 1, 2 och 3 som FÖRHINDRAR Grekland att ta lån från någon annan än från EU-länderna, ströps Greklands möjlighet till att lösa sin kris via förmånligare hjälp från annat håll en EU-området! Vidare så uppenbarar det sig en oerhört viktig konstitutions- och demokrati-fråga också i denna kris. Att ett land avkrävs underskrift på att man säger upp sin rätt till självständighet och suveränitet, samt ALLA sina tillgångar p.g.a ett lån, har aldrig förut skett i världshistorien UTAN krig. Tystnaden kring detta allvarliga övergrepp är mycket olycksbådande för hela Europa.

Är inte detta en kärnfråga för den Europeiska demokratin och den Europeiska rättvisan? Borde inte detta oroa alla som påstår sig vara rädda om demokratin? Framförallt när landets nyupptäckta tillgångar visat sig vara en av de främsta grundorsakerna till den “ekonomiska attacken” på Grekland år 2009? De grekiska Quisling-regeringarna har sedan 2009  skrivit under sådana avtal med EU och IMF, och detta är den hetaste frågan för alla greker oavsett vad svensk media annars yrar om. Man anser att politkerna ljugit oavbrutet för att bli valda och sedan sålt ut landet, utan att ha tittat på andra lösningar. Lösningar som var fullt möjliga tills George Papandreou valde att dra in landet i IMF-lösningen. Den som alltså nu visat sig inte alls vara en lösning, utan en väl kontrollerad euthanasi av den Grekiska nationen och en social katastrof för dess folk.

Rapporteringen av vad som verkligen sker i Greklands-frågan är pinsamt bristfällig i svensk media. Med tanke på att Athen endast ligger tre timmar från Stockholm med flyg, torde ju åtkomsten av verkliga fakta inte vara så svår att förskaffa sig för den som verkligen vill söka sanningen. Detta förutsätter förvisso att redaktörer låter sina reportrar ge den riktiga bilden och inte endast se till att reportaget tvunget måste matcha regeringskansliets policy i frågan. Varför undviker alla som vill uttala sig i frågan följande personer från Grekland, som utan tvekan är de som vet bäst om vad som har hänt, vad som händer och vad som sannolikt kommer att hända? George Kasimatis (konstitutions-professor), Mikis Theodorakis (motståndsveteran, SPITHA), Manolis Glezos (motståndsveteran Syriza, SPITHA), Dimitris Kazakis (ekonom, EPAM) – Innan jag ser seriösa hela intervjuer med dessa personer, eller med personer från dessa organisationers styrelser i svensk media, har jag heller inget hopp om att svensken, i någon större skala, skall få förklarat för sig de riktiga orsakerna, de riktiga internationella intressena och de viktiga EU-ledda konstitutionsbrotten bakom krisen i Grekland. Även de journalister i Sverige som har Grekisk bakgrund, undviker att handskas med frågan på ett adekvat och värdigt sätt, eftersom också de förmodligen, först och främst är måna om sina jobb och inte om att rapportera sanningen, som ju medborgaren har konstitutionell rätt till. Det är ju DEN uppenbara konfliketen mellan uppdraget och yrkesrollen som gör massmedia skrattretande i fråga om sanningsenlig, ovinklad rapportering. För närvarande är det i all svensk massmedia (propaganda-apparat) aja-baja att peka på alltför grova övergrepp från EU’s sida gentemot Grekland, eftersom det skulle gå emot hela Eurogruppens plan med Grekland. Det äcklar mig att se hur i princip alla inom svensk media “fegar ur” och inte har mod nog att på ett relevant sätt rapportera klara brott från EU’s sida gentemot ett medlemsland.

Utan att de, av Grekiska regeringar undertecknade, avtals-bundna förutsättningarna (Memorandum 1,2 och 3) för Greklands agerande på allvar beaktas, granskas och förklaras, kan inte heller bilden av vad, eller vilka som verkligen avgör Greklands framtid förklaras på ett tillfredsställande sätt…  Alla, undviker tyvär att på ett adekvat sätt belysa att,.. jag upprepar,… GREKLAND TVINGATS AVSÄGA SIG RÄTTEN TILL LANDETS SJÄLVSTYRE, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH SUVERÄNITET P.G.A LÅN SOM INGEN VELAT GRANSKA ELLER SPECIFICERA FÖR DET GREKISKA FOLKET UNDER SNART TRE ÅR, OCH ATT DETTA ALDRIG NÅGONSIN SKETT FÖRUT I HISTORIEN UTAN KRIG… Är inte detta en kärnfråga för den Europeiska demokratin och den Europeiska rättvisan, så är det inte p.g.a. brist på fakta, utan p.g.a syretillförseln till både Demokratin och Rättvisan för närvarande stryps av Europeiska nyhetsankare  och journalister. Borde inte detta i synnerhet oroa alla som påstår sig värna om demokratin och som i andra sammanhang ljuder i alla krigs-syrener för demokratin? Den CIA-ledda Arabiska våren täcktes så effektivt medialt sett, nästan innan den ens satte igång och då blev alla reportrar genast demokratins “riddare” och talade om vikten av att rapportera när Demokratin far illa eller förnekas folket. Uppenbarligen är detta jätteviktigt och allvarligt endast utanför Europa och absolut  inte i dess födelseland. Den otäcka tystnaden kring just den demokratiska och rättsliga övergreppen i EU skyller jag naturligtvis helt och hållet på den propaganda som fortfarande går under namnet massmedia i Europa och då inte minst Sverige. När dessutom landets nyupptäckta tillgångar visar sig vara en av grundorsakerna till den “ekonomiska attacken” på Grekland år 2009, är det oförsvarbart och skamligt att ingen vågar ta i frågan ur den specifika infallsvinkeln.

ΑΟΖItalien har den största EEZ’n i Medelhavet och sedan är det Grekland som trots den näst-största ännu inte fastställt sin Ekonomiska  Zon.

Ytterligare en fråga som förbryllat oss greker i åratal är varför Grekland som har den näststörsta EEZ’en i Medelhavet  (ekonomisk zon) INTE fastslagit den officiellt, som enda land utav 142 länder i världen? Vad väntar man egentligen på? Vilka gynnas av att INTE Grekland fastslår sin EEZ? En fastslagen EEZ  är nämligen av största vikt om man skall kunna hävda rättigheter till utnyttjande av naturtillgångar. Vad ligger bakom de grekiska regeringarnas tydliga vilja att bordlägga denna fråga i decennier? Georgios Kasimatis, konstitutionsprofessorn – Mikis Theodorakis (SPITHA/K.A.P) – Manolis Glezos (Syriza och SPITHA) och ekonomen Dimitris Kazakis (EPAM) har mycket klara och väl underbyggda svar på denna fråga… Vi har haft regeringar sedan länge i Grekland som gått andras ärenden istället för det Grekiska folkets. Dessas kunskap i ämnet främst, men också uttalanden från politiker från tre grannländer, visar på en tydlig tendens till huggsexa inom EU om grekiska naturtillgångar och mark… Därför är alla i Europa tysta om de solklara demokratiska och konstitutionella övergreppen emot Grekland och därför var man tysta när Goldman Sachs “hjälpte” det Grekiska finansdepartementet att fixa siffrorna för ett inträde i Euro-unionen. Alla väntar som hyenor på att slita itu kadavret så fort man får ett OK från “jägaren”. Likaså talat man tyst om de 200 miljarder dollar  som smugglats IN till Grekland och tvättats vita bara under de senaste nästan tre åren, under tiden som Eurogruppen alltså haft full  insyn i Greklands förehavanden.

EEZ frågan är den absolut viktigaste när det gäller Greklands möjligheter till att kunna utnyttja sina naturtillgångar och därmed lyfta sig ur den nuvarande katastrofen.

Jon Weman’s frågor och mina svar:

”Är de här naturtillgångarna verkligen oupptäckta, eller har de varit kända sedan tidigare?”

Geologer, bl.a professor Antonis Foskolos har sedan början av 90-talet visat att det finns ”enorma mängder naturgas och olja i östra medelhavet” delvis  på grund av ovanligt många lervulkaner som ligger på rad söder om Kreta och som bildades för 160 miljoner år sedan.  1999 hittades olja i ”Levantinis bäckenet” omedelbart öster om Cypern. Strax innan hade forskare sagt att det inte finns någonting där. Idag har Cypern tillsammans med Israel börjat att utvinna oljan (som inte fanns). Epsilon Oilfield, Aegean Sea, ett oljefält ligger på ett djup av 30 m I Egeiska havet. Det upptäcktes år 2000, och fälten ägs och drivs av Energean Oil, ett Grekiskt oljebolag (f.d Aegean Energy)… 2009 sa Giorgios Papoandreou ändå officiellt att det inte finns någon olja i Grekland för att endast tre månader efter det uttalandet, när Grekland redan gått in i IMF-fällan,  säga ”vi skall ombesörja att ta upp våra rikdomar från Medelhavet, Ioniska havet och Aegeiska havet”.

Sedan 2010 har forskare visat, inte bara att det existerar olja och gas, utan att det också rör sig om enorma  mängder. Efter att Greek Energean Oil & Gas  gjort mindre fyndigheter ökade investeringarna för att leta efter mer och man upptäckte att endast i Ioniska havet skall det finnas ca 22 miljarder fat och i Egeiska havet åtminstone 4 miljarder fat. Det har spekulerats om denna olja sedan början av 90-talet på solida geologiska beräkningar bland både forskare och politiker och har också lagt en grund för många politiska drag som både EU och Grekiska regeringar valt att göra sedan dess. Om de senaste Grekiska regeringarnas förrädarkaraktär råder inga tvivel, med facit i hand och de oerhört anti-Grekiska politiska och ekonomiska dragen sedan valet 2009.

”Vilka är det som är ute efter dem?”

Precis så som Nordsjö-oljan fick den Brittiska ekonomin på fötter, räknar nu EU med att Greklands och Cyperns olje och gasfyndigheter skall rädda Europa, när den kommande energikrisen 2020 befaras drabba vår kontinent… Några av de vanliga ”gamarna” har fått upp vittringen och då menar jag USA och Tyskland (med följe, d.v.s företagen, bankerna och juristerna) och både ministrar och affärsmän som det ju oftast är när stora “stölder” skall planeras och iscensättas, så de sammarbetar i detta. Företagen som plundrat Mellanöstern på olja med stöd av vissa väst-regeringar gör detsamma nu med Grekisk olja och de starkaste regeringarna står förstås bakom denna plundring och banar dessutom vägen rent politiskt och juridiskt. Tyskland har redan intecknat sitt ”Sydtyskland” som flera osmakliga tyska media-papegojor idag benämner Grekland, JA också i sin media och sina reklamkampanjer. Den bilden vill alltså den Tyska regeringen ge sina väljare.

Precis som BP INTE ville förhandla med den folkvalda socialistledaren Mossadegh i Iran 1951, utan föredrog den västvänlige Shahen som motpart för att kunna komma över Iransk olja, vill inte EU-trojkan idag ha en folkstödd, självständig Grekisk regering att förhandla med i frågor som rör landets rikedomar. I Iran iscensatte man en statskupp och störtade den folkvalde Mossadegh, för att få tillbaks Shahen och i Grekland tillsatte man en teknokrat-regering efter att George Papandreou (Eurogruppens och IMF’s första favorit) gjort sig hatad när han med rena lögner och utan att lyssna på andra lösningar, lade ut ”röda mattan” för IMF’s intåg i Grekland. Papandreou var ”gamarnas” val av ledare, eftersom det krävdes en ’socialist’ för att dra in Grekland i IMF-karussellen. En högerledare skulle ’hängts’ genom bara förslaget. SHELL och BP är inte utanför alls i denna affär utan i allra högsta grad inblandade.

”Sedan hur lång tid tillbaka har man kunnat se att de utländska intressena varit ute efter naturtillgångarna?”

Denna fråga måste besvaras på två sätt om det skall bli riktigt.

a)      Dels kan man, utan att alls fara med osanning, säga att generellt så har nationen Grekland sedan åtminstone 1974, av de inhemska affärsmännen tillsammans med korrupta ministrar och politiker, uppfattats som  en privat guldkalv att mjölka för att skapa och öka privata förmögenheter.  Dessa har inte bara ”fått härja fritt” i Grekland av EU och andra stormakter, eftersom det visat sig gynna dem sedan åtminstone 80-talet, utan man har även aktivt stött de två familjeklaner som lade grunden för hela den ”beroende-centrerade”  politiken i Grekland (radikalt ökade utlandslån ) under efterkrigstiden (grunden till denna politiska och affärsmässiga maffia-chargong lades på 50-talet, när England dikterade de politiska villkoren och föreslog politiska aktörer  för freden efter inbördeskriget). Ansvarsbiten från Brittiska regeringars sida kring denna del av Grekisk politisk historia är inte alls ovidkommande i sammanhanget och inte heller att USA och Tyskland fick ”ärva” detta ansvar senare, med i princip affärsmonopol och Amerikanska militärbaser i Grekland.  För att man skall kunna se hur de som idag vill plundra Grekland har lagd både politisk och ekonomisk grund till detta, krävs denna insikt.

b)      När det gäller de nuvrande tillgångarna av olja, gas, guld och silver kan man väl säga att från och med att EU-trojkan i sina villkor till ”hjälppaketen” förklarat att Grekland måste avsäga sig rätten att utvinna dessa rikedomar  tills lånen är betalda, så har man också bekräftat sitt starka intresse för Grekiska naturtillgångar. Man uttrycker det dessutom på ett sätt som inte lämnar rum för misstolkningar, eftersom man där nämner ”naturtillgångar” som kan utvinnas både från gruvschakt och borrningar till havs.

”Hur skulle ett utländskt övertagande via skuldkrisen kunna gå till?”

Grekiska ‘skulden’ säljs för brödsmulor till vem som helst just nu, så frågan är något naivt ställd, men jag förstår att läsarna inte är så insatta som åtmionstone de som skriver bör vara.

Eftersom skuldkrisen, innebär att Grekland ingått avtal med IMF/ECB och EU-trojkan och eftersom Grekiska Quisling-regeringar (varav en inte ens var folkvald) sedan 2009 ”öppnat upp för utförsälning” av ALLT, genom att skriva under ALLA krav ifrån den Merkelska EU-trojkan, så  måste man gå till det ca 700-sidiga dokumentet som kallas för ”villkor för stödpaket” (memorandum 1) för att förstå hur inteckningen av Grekland gått till. Detta är ytterst allvarligt Jon därför att detta är första gången i världshistorien som ett land UTAN Krig, måste säga upp sig från rättigheter till sina tillgångar och sin självständighet. I detta dokument står det  punkt för punkt klart och tydligt hur Grekland måste avsäga sig varje rätt till självständighet och suveränitet tills lånen är återbetalda i sin helhet. Detta beräknas kunna ske till 2050 (vissa säger, bra mycket längre och jag tillhör dem) med de nuvarande villkoren, men eftersom ”lånarna” kan göra vad de vill med Grekiska tillgångar kan de sälja dessa till tredja part och de kan hyra ut dem för utnyttjande och vinst,  utan att Grekland har någon rätt till en enda Euro. Vi vet av erfarenheter från historien vad sådana avtal med stormakter oftast leder till: När lånen skulle vara betalda år 2050, så har man sett till att man gjort avtal gällande rättigheter att utnyttja tillgångarna för ytterligare 50-99 år, OAVSETT OM LÅNEN ÄR ÅTERBETALDA,… man skriver avtal med de gamla villkoren! Man förskaffat sig alltså under utpressning utnyttjande-rättigheter av landets rikedomar för ytterligare 100 år.

Det andra dokumentet, eller rad av dokument, som verkligen spikar igen kistan är det som nyss röstades igenom, d.v.s de ca 1000 sidor där ytterligare villkor och krav ställs och som är ”det andra och tredje hjälppaketet”, med ytterligare villkor  (memorandum 2 och 3). För att genomdriva vissa av kraven i detta dokument var dessutom författarna av dokumentet tvungna att frångå Europeisk lag och tillämpa Brittisk lag i vissa delar, enbart för att enligt den har “utlånaren” rätt att avkräva av  “skuldägaren” att man avsäger sig rätten till suveränitet och självständighet. Det som alltså annars är en självklarhet idag för varje civiliserat land för övrigt.

Alla som vill kunna uttala sig trovärdigt om Greklands tillgångar, Greklands möjligheter, Greklands framtid skall ta sig en närmare titt på vad som står i dessa båda dokument (ur ett konstitutionellt och rättsligt perspektiv). Experter, d.v.s konstitutionsjurister, historiker och samhällsvetare, säger att inte ens under kolonialtiden tvingades någon nation att skriva under sådana avtal utan krig. Även efter krig så lät man oftast landets suveränitet vara och man begränsade endast deras självständighet och rätt till sina tillgångar.  Man var alltså icke självständig, men man var åtminstone en suverän nation inlemmad i någon av kolonialmakternas administration. Inte ens detta är i själva verket Grekland eftersom det idag sitter Tyska tjänstemän i alla viktiga Grekiska departement och ”överser” och planerar landets framtid. De två dokumenten kräver att man avsäger sig sin suveräniteten och det är första gången i värlshistorien som detta sker utan krig. Vågar man som journalist göra något av verkligt värde, skall man offentilggöra dessa dokument (memorandum 1, 2 och 3 med appendix) och låta dem debatteras öppet. De allra flesta i Europa skulle få kraftig och bestående gåshud bara genom att se de dikterande och groteska formuleringarna. Ni skulle förfasas över att sådana dokument kan produceras av en Europeisk regering eller Union idag och användas som utpressning emot ett helt folk och en suverän, självständig  nation!

”Kan man se tecken på att detta redan påbörjats?”

Ett Norskt företag söker sedan mitten av November i år plats utanför Corfu för att påbörja sina borrningar och ett antal intressenter från bl.a USA och Kina svärmar också sedan en tid, runt den Grekiska arkipelagen.

”Vad är den grekiska regeringens avsikter med detta?”

Jag tror att jag redan i mina svar på ovanstående frågor pekat tillräckligt på att det förekommit utländsk direkt inblandning i Grekisk efterkrigspolitik, så de Grekiska regeringarnas avsikter med Grekland har inte varit andra än att gå sina ”herrars” ärenden och vara till lags när det krävs (tillåta militärbaser i landet och rösta med stormakterna i någon FN-resolution el likn). På grund av denna inblandning i Grekisk inrikespolitik sedan 1949 av först Britter, sedan Amerikanare och senare Tyskar, samt ett par vältimade politikermord av vänsterledare under 60- och 70-talet, kommer vi in på 80- och 90-talet. Skandalernas årtionden, då gigantiska börskandaler, SIEMENS-skandaler, U-båts och Fregattskandaler, skandaler kring kloster som gör markaffärer och flera andra miljardbeloppskandaler, ledde in Grekisk politik i en klar och tydlig service-roll för stormakternas intressen i regionen. Grekiska regeringar skall serva stormakternas behov och samtidigt tala om för det Grekiska folket att detta görs för deras bästa. Den tjänar-rollen från grekiska regeringar har åtminstone, sedan George Papandreou ledde in Grekland i IMF-sammarbetet och med sådana avskyvärda villkor, blivit offentligt känd och massivt protesterad emot i Grekland. f.d premiärminister George Papandreou och f.d finansminister Papakonstantinou (den enda som skrev under avtalet med IMF och EU-trojkan i det fölrsta hjälppaketet, memorandum 1), det som satte Grekland i IMF’s klor.

Avsikten för den nuvarande regeringen är uppenbart följande:

  • att visa att man kan hålla sig till den planerade ”avlivningen” och utförsäljningen av Greklands rikedomar för en spottstyver och fullfölja upphörandet av nationens politiska status som ett självständigt och suveränt land
  • att den Grekiska eliten och den Europeiska bank och affärseliten skall tjäna astronomiska belopp på denna utförsäljning, samt skydda och i viss mån administrera de rikas förmögenheter
  • att skydda ‘heta’ namn av skattesmitare och bedragare i miljarddollar-klassen för att INTE själva  bli uthängda.

Svågerpolitiken skall man veta är ingen sydeuropeisk uppfinning, utan den existerar också i övriga Europa. På toppnivå uppstår den oftast också mellan vilt främmande människor. Om bara deras gemensamma profit är tillräckligt stor och långvarig, så formar man om lagar, tolkar dem som man vill och köper upphandlingar och  rikdsagsmän oavsett om man är från Grekland, Tyskland, Sverige eller Finland! Förhållandet mellan Tyska och Grekiska affärsmän på toppnivå sedan mitten av 80-talet har sett ut just så.

 

Kosmas Loumakis

Athen 25-11-2012

______________________________________________________________________

Konferens angående Greklands naturtillgångar och hur man skall kunna utvinna dessa till Greklands fördel

i Pireus 7-11-2012 med George Kasimatis (konstitutions-professor), Mikis Theodorakis (motståndveteran, SPITHA), Antonis Foskolos (geolog och forskare i Kanada), Nikos Ligeros, Ilias Konofagos, Andreas Tsiftsian och Prodromos Emfietzoglou.

För er som kan grekiska eller har nära vänner som är greker och därför borde kunna förklara de viktigaste bitarna för er, lägger jag upp den senaste konferensen (med hållpunkter) angående de grekiska naturtillgångarna, den ekonomiska betydelsen av dessa och EU’s memorandum som avkräver Grekland all rätt till dessa, tills dess att skulden är betald… Om verkligen demokrati och Europarättsfrågor berört medborgarna utanför Grekland borde en sådan konferens översättas och visas i alla länder i Europa, därför här ges både politiska, ekonomiska och juridiska tillbaklablickar, förklaringar och lösningar.

Ίδρυμα Κακογιάννη 7.11.2012, εκδήλωση του Κινήματος Ανεξαρτήτων Πολιτών – Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη με θέμα “Ο εθνικός μας πλούτος και η πολιτική του διαχείριση”.
Κεντρικός ομιλιτής ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης και συμμετείχαν ο Γ.Γραματέας Μιχάλης Πατσίκας, ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, οι επιστήμονες Αντώνης Φώσκολος, Νίκος Λυγερός, Ηλίας Κονοφάγος, Ανδρέας Τσιφτσιάν και ο Πρόδρομος Εμφιετζόγλου.
Συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Ιωάννα Κολοβού, δημοσιογράφος και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Οι επιστήμονες αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη!!!!
0:00:000:00:47 Είσοδος Μίκη Θεοδωράκη
0:00:470:03:00 Ιωάννα Κολοβού, εισαγωγή και παρουσίαση καλεσμένων
0:03:000:09:30 Μιχάλης Πατσίκας
0:09:300:35:00 Γιώργος Κασιμάτης
0:35:000:42:00 Μίκης Θεοδωράκης
0:42:000:50:00 Πρόδρομος Εμφιετζόγλου χαιρετίζει και τοποθετείται
0:50:001:08:00 Ανδρέας Τσιφτσιάν αναλύει την οικονομική κατάσταση
1:08:001:19:50 Αντώνης Φώσκολος περί ύπαρξης ορυκτού πλούτου
1:19:501:33:40 Ηλίας Κονοφάγος περί ΑΟΖ και ορυκτού πλούτου
1:33:401:57:00 Νίκος Λυγερός περί ΑΟΖ και ορυκτού πλούτου
1:57:002:31:00 Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει νέα πολιτική πρόταση
2:31:002:32:37 Επίλογος με τραγούδι

Greece has 40 billion barrels of oil, and thousands of tons of Gold and Uranium

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on November 26, 2012, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: