En stelbent europeisk europakt har skapat krisen i Grekland


Skrivet:   18 februari kl. 17:08
_________________________________________________________________

Räddningspaketen avser att rädda tyska och franska banker

Redan i maj 2011 skrev Magnus Åsblad Bankerna – de som inte betalar på dagens Arena. När Grekland förra våren annonserade att man inte skulle kunna betala sina skulder reagerade EU och IMF snabbt. Lösningen blev att låna ut nya krediter till landet. Det hela kallades ett räddningspaket, men de som egentligen hjälptes var inte Grekland – utan bankerna. Samma sak gällera räddningspaketen till Spanien och Grekland. Björn Elbrant, som gett ut den förnämliga boken Europas stålbad – krisen som slukar välfärden och skakar Euron, skrev också i början av februari i år på dagens Arena Det kommer inte att fungera. .. För femte året i rad krymper ekonomin, skulderna ökar och … det finns inte det minsta tecken på att Greklands situation ska bli bättre…Vad vi ser är resultatet av en felaktig krispolitik från EU:s sida. Ett insolvent land räddas inte av nya lån… I princip skulle bara en ordnad grekisk statsbankrutt kunna rensa luften. Merkel och Sarkozy räds dock konsekvenserna av ett sådant steg, för de egna bankerna och för att Portugal, Italien och Spanien…

Är EU en sovjetstat? – Demonstranter målar Hitlermustach på Merkel!

Under första delen av rubriken publicerade Björn Elmbrant i mitten av februari 2012 en artikel under rubriken Är EU en sovjetstat?   EU-kommissionens granskning ..väcker frågor om hur långt man centralt kan styra de europeiska  ländernas ekonomi. EU bestraffar också och då undrade ekonomen Stefan de Vylder: ”Ska man utfärda böter på ett land vars företag sköter sig illa? Det är ett synsätt som stämmer mer med en gammal              scentralplanerad ekonomi”. EU skulle med andra ord likna den gamla sovjetstaten… En av krönikörerna i Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dirk Schümer, skrev nyligen ett rasande inlägg om bristen på respekt för de olika euroländerna i kris, när man hugg och slag driver igenom en centraliserad besparingspolitik… I stället för att distansera sig från den inhumana statskapitalismen i Kina och Ryssland, ”övertar EU-kommissionen och ECB en roll, som i Kina utförs av kommunistpartiets centralkommitté”!

Var finns alla liberaler och demokrativänner – m.a.o. Humanismens tunna fernissa!

Djupt orättvist, tycker säkert somliga. Samtidigt kan man undra var alla liberaler som värnar om demokrati och fri marknadsekonomi tagit vägen, när EU skyddar misskötta banker och låter medborgarna bära alla bördor… En av dem som påstår sig ha detta mål är ju Dagens Nyheter som med ldarrande stämma skriver om Greklands ödestund , där landet bara sägs befolkas av korrupta politiker och greker som levt över sina tillgångar. Så också EUs allt i allo Annika Ström Melin som senast hånade Mikis Theodorakis och vänsterns banderoller ”Ned med EU och monopolets diktatur” under rubrikenGrekland: Faran när allting flyter . Från Holland rapporteras hur webbsidorhetsar mot polska, rumänska och bulgariska invandrare och det är ju notoriskt vad i olika europeiska sammanhang tillskrivs romer. I många svenska tidningar har tillkommit ett grekförakt med olika förenklingar. Exempekvis serverar Richard Swartz i dag i DN bilden av Grekland med Modernismens tunna fernissa.

Hur primitiva är grekerna?

Statsbankrutt är … regel för den moderna grekiska staten… kan inte bli en modern europeisk stat. Varför då frågar sig läsaren? Jo fortsätter Swartz, grekerna är ett ”konkret samhälle vars gemenskap sällan omfattar mer än den egna familjen och släkten. Papper behövs inte” utan allt regleras … ”per handslag, över en kaffe, medelst sedlar i ett kuvert eller sedvänjor som ofta nog vilar på den dstarkares rätt”. Ja, så primitiva är faktiskt grekerna enligt Swartz. Och rent litterära kvaliteter syftar han till när han frammanar samhällsbilden: ”.. en      uråldrig, icke-virtuell kultur – premodern och förkapitalistisk, styrd av stolthet, ära, blodsband, lojalitet, svek, straff och hämnd… fungerar i princip fortfarande som Odysseus familjehushåll på Ithaka; till exempel kan lånade pengar…aldrig bli en ”äkta” skuld på samma sätt som det skålpund kött Shylock vill skära ut ur Antonios bröst..”. Man tar sig för pannan!

Kanske är grekerna inte är primitiva utan EU korkat och stelbent?

Den urkonservativa Carl Rudbeck har skrivit inkännande i Sydsvenskan . Vi här uppe i Norden tenderar att avskärma oss och säga att det är rätt åt dessa lata greker… Nu får de betala för sina misstag. Sen kan man självgott zappa från TV:s dagliga kravallscener från ett brinnande Aten.. Människorna idag i Grekland far illa, deras misstag har varit att de litat på sina demokratiskt valda politiker som lovat vad de inte har kunnat hålla. Ja, hgrekerna litade också på de hysteriska glädjekalkylerna av EMU-kramare som utmålade Euron som vägbanare mot en lycklig framtid.

Åtstramning ger arbetslöshet, armod, förlorad köpkraft och recession

Naturligtvis är det en befrielse med ett gemensamt betalningsmedel. Det är ju bara det att med detta följer ett avsevärt ekonomiskt/politiskt handikapp. Och det är detta handikapp vi nu ser frukterna av och som korkade politiker ochliberala tyckare vill driva än vidare in absurdum med i en kedja av åtstramning, arbetslöshet och armod, förlorad köpkraft, recession och därmed även strypning av exporten till landet från bl.a. Tyskland-Frankrike-Sverige-Finland Vill man alltså söka boven i dramat så är detoförsvarligt att tro att alla medlemsländer kan omstöpas efter en mall utan man har att i ärlighet söka efter systemfelet som inte tolererar     jolikheter bl.a. i näringslivets olika struktur i olika medlemsländer.

Ser man inte den verkliga skadan så kan man inte reparera

Det är absurt att tro att räntan kan sättas centralt i Europa. Det är absurt att ge upp alla penningpolitiska medel – devalvering, nedskrivning av statsobligationer, möjlighet att stoppa kapitalrörelser och låta banker och finansinstitut ta ansvar för sin verksamhet osv – att möta just olikheter i ländernas lokala strukturer och ikonjunktursvängningar. Det är också absurt att förbjuda enskilda stater att stödja olika verksamheter som visar svaghetstendenser. M.a.o. skulden som varken Merkel, Sarkozy eller DN vill kännas vid är den som vilar på EMU och EU. Då är en mobbande beskrivning att tala om primitiva greker djupt omoralisk. Det är dessutom ett cyniskt försök att skyla över människors lidande i arbetslöshet, avsaknad av bostad och socialt armod. Då döljer man dessutom den verklighet som skulle kunna leda till att man vidtar vettiga åtgärder för att motverka fullständigt förfall genom total recession. 

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on October 15, 2012, in Artiklar på Svenska, Hot. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: