FREDSBOMBER ÖVER LAND OCH HAV


Av Mikael Nyberg

Gjorde vi oss av med neutralitet och territorialförsvar skulle det bli mindre kanonmuller i landet. Det räknade några nytänkare i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ut för ett antal år sedan.

Strategin betalade sig. Den anrika pacifistiska organisationen kunde strax inkassera frikostiga bidrag från UD och Försvarsdepartementet, bland annat för deltagande i så kallade civil-militära övningar med Natos stridskrafter. Statsbidragen steg från en försumbar del av budgeten till nästan 40 procent.

Hur gick det med kanonmullret?

Norrbotten har blivit ett övningsfält för Natos soldater, i Västerbotten fäller Natos flyg bomber och nu ska främmande krigsfartyg börja skjuta skarpt i Göteborgs skärgård.

Ingela Mårtensson skriver i majnumret av Kritiska EU-fakta om planerna. Tidigare använde Försvarsmakten sin skjutbana i området knappt tre veckor om året. Nu begär man tillstånd för “minst 115 dagar per år med 1 325 miljoner skott finkalibrig ammunition, 11 500 skott grovkalibrig, 1 745 handgranater, sprängladdningar med mera”. Det blir två ton bly och ett ton koppar för den känsliga havsmiljön att hantera, och i delar av skärgården blir det förbud mot nybyggen för bullrets skull.

Även på andra håll i landet ska fler kanoner och handeldvapen avfyras i internationell samverkan. Antalet skjutövningar över Vättern kommer enligt planerna att fyrdubblas.

Berörd lokalbefolkning får glädja sig åt att mullret numera är fredsfrämjande. Vilket UD och Försvarsdepartementet betygar.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 4 juni 2012


Mikael Nyberg, Aftonbladet 4 juni 2012

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on October 5, 2012, in Artiklar på Svenska. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: