DAG 11 – PENGAR OCH LYCKA


av Nicklas Nydahl

Jag förlåter mig själv för att jag har accepterat och tillåtit mig själv att få en positiv energikick och uppleva det som att jag är ”mer levande” när jag fått tillgång till pengar/ökat min inkomst av pengar eller ser att jag har en stor summa pengar på mitt bankkonto

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att vara upptagen i mina tankar med att fantisera om hur jag ska tillskansa mig pengar och vad jag ska göra med pengarna när jag väl erhållit dem

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att tro att jag på något sätt är ”mer” när jag har tillgång till pengar

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera pengar med spänning/upphetsning

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera pengar med lycka

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera pengar med liv

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera pengar med frihet och i det förlåter jag mig själv för att jag inte tillåtit mig själv att se och förstå att pengar så som definierat i det nuvarande systemet är den absoluta/ultimata fällan och ofriheten

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera den positiva energi jag accepterar och tillåter i relation till pengar med liv

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera konsumtion med lycka

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att associera ”lycka” som en personlig energi-upplevelse med liv

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att delta i den upphetsning jag upplever när jag har tillgång till pengar och låta upphetsningen driva mig till att spendera pengar/konsumera och i det förlåter jag mig själv för att jag aldrig tillåtit mig själv att ifrågasätta vad det är som driver mig att konsumera och se/förstå att jag underkastat mig bilder som sprids genom massmedia och ett konsumtionssystem som dikterar att jag enbart kan uppfylla lycka genom att konsumera produkter

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att gå in i den motsatta negativa polariteten och känna mig ”låg”, nedstämd och ”mindre levande” när jag har brist på pengar

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att fånga mig själv i en ändlöst fluktuerande cykel mellan låg/lite pengar och hög/mycket pengar för att jag accepterat och tillåtit bilden av lycka så som presenterad av kapitalet i massmedia

Jag förlåter mig själv för att jag har accepterat och tillåtit mig själv att göra uppfyllandet av min individuella lycka till prioritet och viktigare än uppfyllandet av lyckan och välmåendet för alla varelser på jorden

Jag förlåter mig själv för att jag har accepterat och tillåtit mig själv att ignorera att min lycka begränsar lyckan och välmåendet för andra, eftersom min ”lycka” enbart kan upprätthållas och uppfyllas genom att bevara det nuvarande polariserade pengasystemet där jag är elit och lever ett liv i lyx och överflöd på bekostnad av andra och att jag i mitt definierande av lycka som det att vara rik önskar någon annans fattigdom eftersom rikedom antyder/förutsätter/innebär fattigdom och vice versa

Jag förlåter mig själv för att jag har accepterat och tillåtit mig själv att offra skogarna, haven, sjöarna, djurriket i min jakt på personlig lycka

Jag förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig att engagera mig i skapandet av vad jag i mitt sinne anser vara “personlig lycka” oavsett den massiva skada den orsakar livet i alla dess former

Jag förlåter mig själv för att jag inte tillåtit mig själv att se och förstå att om var och en av oss strävar efter uppfyllandet av vår egen personliga lycka kommer det att leda till förstörelsen av jorden och alla dess ekosystem och därmed i slutändan förstörelsen av mig själv

Jag förlåter mig själv för att jag inte tillåtit mig själv att se och förstå att ”lycka” så som det är definierat inom det nuvarande systemet är inriktat på att tjäna konsumtionen av produkter för att bibehålla ett profitbaserat system

Jag förlåter mig själv för att jag inte tillåtit mig själv att se att ”lycka” är en fälla designad för att fånga mig i en aldrig sinande jakt efter pengar

Jag, i skorna på en förälder, förlåter mig själv för att jag accepterat och tillåtit mig själv att säga till mitt barn ”så länge du är glad”/”bara du är glad”, för att lära mitt barn att personlig lycka är det yttersta syftet med livet

Jag förlåter mig själv för att jag inte tillåtit mig själv att se att önskningarna och ”drömmarna” som är föremål för min strävan efter lycka och som jag kallar ”mina” drömmar och önskningar i själva verket är önskningarna och drömmarna som konsumtionssystemet präglat mig med, vilket har skickat mig på en oupphörlig jakt efter den perfekte mannen/kvinnan, den perfekte bilen, det perfekta huset, den perfekte familjen, den nyaste prylen osv – hela ”framgångssagan” så som den är presenterad i massmedia i form av bilder, som jag accepterat och tillåtit mig själv att underkasta mig, i syfte att skapa effektiva konsumtions-robotar – eftersom uppfyllandet av drömmarna/önskningarna/lyckan förutsätter pengar

När jag ser mig själv gå in i en positiv energi då jag får tillgång till pengar stoppar jag mig själv, andas och tillåter mig själv att se pengar ur ett praktiskt helhetsperspektiv med pengar som ett medel att stötta mig själv för att kunna stå upp som en inflytelserik del av systemet och bredare föra ut budskapet om global jämlikhet och nödvändigheten av införandet av ett Jämlikt Pengasystem för att praktiskt och fysiskt säkerhetsställa uppfyllandet av lyckan och välmåendet för samtliga varelser på jorden där samtliga varelsers fysiska behov är tillgodosedda

Jag omdefinierar lycka från att vara en individuell energiupplevelse till att vara en förvissning om att samtliga jordinnevånares liv är hedrade och att alla delar av jorden som är mitt hem – skogarna, sjöarna, haven, stäpperna – är skyddade och inte längre hotade pga. girighet och profit och att alla barn som föds aldrig behöver lida av hunger och fattigdom och aldrig behöver oroa sig över en framtid utan pengar

————————————————

Källa: http://niklas7resa.wordpress.com/2012/07/31/326/

 

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on August 2, 2012, in Artiklar på Svenska. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: