Monthly Archives: April 2012

Artikelserie: Krisen i Grekland inifrån – introduktion

Krisen i Grekland virvlar upp många frågor, inte sant? Vad ligger egentligen bakom? Lider hela grekiska folket av exceptionell lathet, oföretagsamhet och korrupt kynne – eller är förklaringen en annan? Vad händer i krisens fotspår och hur berörs människorna?

Text: Robin Nilsson

Dessa och många andra frågor med anknytning till den ekonomiska krisen i Grekland kommer att belysas i en artikelserie som publiceras här under en tid framöver. En ny artikel utkommer varje söndag morgon, kl. 00:00, med start söndagen den 29 april 2012.

Jag heter Robin Nilsson och är delvis bosatt i Aten, Grekland sedan ett antal år tillbaka i tiden. Artiklarna författas av mig och till skillnad från de flesta som uttalar sig angående krisen, vare sig det gäller politiker, så kallade ekonomiska experter eller förstå-sig-påare i TV-kanalernas morgonsoffor så finns här en nära anknytning till just Grekland. Grekiska språket talar jag flytande, är ofta i landet och har ett relativt stort socialt nätverk där.

Är du förresten beredd att eventuellt förändra din nuvarande syn på krisen samt ifrågasätta politikers och så kallade experters beskrivningar och förklaringar? Då har du förmodligen hamnat rätt. Har du däremot stor experttilltro och önskar få ”kunskaper” serverade, snarare än att själv kritiskt värdera information? Då ber jag dig vänligen knäppa på TV:n eller slå upp en vanlig dagstidning istället. Till alla er som redan är införstådda med ärlighetsproblematiken inom traditionell media, samt er som vågar ta steget ut i det okända: Varmt välkomna till denna informationskanal!

Innan ni dyker in i materialet vill jag bara göra er uppmärksamma på att artikelserien framställs med stöd av Liberty Silver AB. Företaget möjliggör bland annat resor och grundlig efterforskning samt publicering via deras webbservrar. Initiativet till artikelserien är emellertid helt och hållet mitt eget och innehållet styrs inte av företaget, så när som på en punkt: Jag har blivit ombedd att även inkludera artiklar som belyser gulds och silvers roll i kristider och grekernas förhållningssätt till dessa ädelmetaller. Själva innehållet i samtliga artiklar kommer emellertid inte vara påverkat av någon parts intressen.

Jag uppmuntrar hursomhelst att ni själva kritiskt värderar informationen, precis som med all annan information, oavsett källa. Med detta menar jag att informationen bör få tala för sig själv och inte enbart dömas utifrån källans framställda karaktäristik.

Det finns möjlighet att kommentera innehållet i varje artikel om så önskas. Det går dessutom bra att citera mindre delar av artiklarna, men jag behåller ensamrätten att publicera dem i sin helhet. Länkar till samtliga artiklar kommer efterhand läggas till nederst på denna sidan. Därför kan det vara fördelaktigt med ett bokmärke i webbläsaren för enkel översikt och åtkomst.

Nu ska jag inte uppehålla er längre utan bjuder in till läsning om krisen i Grekland varje söndag under en tid framöver. Det blir späckat med kontroversiell information, möten med människor och tankeväckande frågeställningar.

Advertisements

CATASTROIKA

Multilingual subtitles

The creators of Debtocracy, a documentary viewed by millions of people around the world, present their new production, entitled CATASTROIKA.

They analyse the shifting of state assets to private hands. They travel round the world gathering data on privatization in developed countries and search for clues on the day after Greece’s massive privatization program.

Meltdown – The men who crashed the world (all 4 parts)

The first of a four-part investigation into a world of greed and recklessness that led to financial collapse (the other three parts are displayed on this page, underneath this information).

In the first episode of Meltdown, we hear about four men who brought down the global economy: a billionaire mortgage-seller who fooled millions; a high-rolling banker with a fatal weakness; a ferocious Wall Street predator; and the power behind the throne.

The crash of September 2008 brought the largest bankruptcies in world history, pushing more than 30 million people into unemployment and bringing many countries to the edge of insolvency. Wall Street turned back the clock to 1929.

But how did it all go so wrong?

Lack of government regulation; easy lending in the US housing market meant anyone could qualify for a home loan with no government regulations in place.

Also, London was competing with New York as the banking capital of the world. Gordon Brown, the British finance minister at the time, introduced ‘light touch regulation’ – giving bankers a free hand in the marketplace.

All this, and with key players making the wrong financial decisions, saw the world’s biggest financial collapse.

See the other three parts underneath.

Beggared by Banks: ‘Greeks forced to kill themselves’

The recent suicide of a cash-strapped Greek pensioner is a sign of the dire situation Greece finds itself in. It can be solved only by extreme measures such as default and giving up the euro, believes financial advisor Patrick Young.

%d bloggers like this: