Statlig Undre Värld


kosmas-loumakisKosmas Loumakis – sociologisk analytiker och f.d konsult och fältoperatör i brottsförebyggande och socialpedagogiska projekt i Sverige

 


Några tänkande grekiska journalister, har infört uttrycket “Statlig Undre Värld” i det grekiska språket. Så har man döpt den Europeiska aristokratins odemokratiska, oligarkiska och aggressiva nätverk, som idag återuppstått i hela Europa och som agerar inifrån parlament, bolagsstyrelser och riksbanker under regeringarnas, militärens och ordningsmaktens skydd!

Bland rådgivarna, tanke-smedjorna och “experterna”, som agerar bakom de folkvalda existerar den ”statliga undre världen”. Atmosfären i vilken de känner sig bekväma, är INTE öppenhetens och demokratins miljöer. De trivs i det fördolda, i parlamentens skuggor och runt hemlighetsmakeriets konferensbord. Mentalt stryker de omkring i samvetets mörka hål, i själsliga skrymslen där andemeningen och syftet bakom demokratiska lagar och konstitutioner egentligen föraktas och där värderingarna och resonemangen som skapat dessa hånas. Iklädda oskuldsfulla, välputsade skyltningar där arrogansen är svårkamouflerad, utgör de unga rådgivarna, talskrivarna och advokaterna i parlamenten, storföretagen och storbankerna, ERÖVRARNA åt den “statliga undre världen”. I över 90% av fallen, i den västerländska civilisationen, har de gått på ett eller två av de fyra, fem “godkända” toppuniversiteten på planeten. Där har de blivit “skolade” och tränade i aristokratins traditioner, seder och bruk! Där har de svurits in i aristokratins ”väntrum” och efter tillbörlig visad lojalitet får de träda fram i offentligheten som folkvald politiker, multinationell företagsledare eller centralbanksbankir. Nog är det väl något imbecillt att tro att dessa individer skall kunna tillföra demokratin, nationerna och dess folk något av egentligt värde? Nog är det naivt att tro att dessa individer inte skulle använda sin sociala status, sin utbildning, sina edsvurna ”bröder” och sitt samvetsdränerade intellekt till att urholka, skada och försvaga demokratin? Nej,  Sverige är inte befriat från denna dimension av de internationella säkerhetstjänsternas spel på den globala scenen! Mitten av 70-talet till slutet av 80-talet var tiden då Bilderberggruppen ”bäddade klart” inför den europeiska aristokratins återtagande av makten genom de urholkade demokratierna.

Upptakten till en sådan skuggornas ”regim” i Sverige inleddes via “u-båtsaffärerna” som i svensk media och inom svensk politik, tafatt behandlades som en fråga där det var självklart att stormakterna först talade och sedan Sverige. Sverige lutade då sitt huvud emot Washingtons axel (oavsett om flera i makten visste att det var minst lika många NATO u-båtar som Sovjetiska, som kränkte svenskt territorialvatten) och Washington gned händerna och log. Självaste kuppen och den slutliga implementeringen av den ”statliga undre världen” i Sverige genomfördes fullt ut med statsministermordet 1986. Moderaterna och Socialisterna stuvades efter det ihop under samma ”säkerhetspolitiska agenda”, dikterad av Washington! De fick båda behålla sin ”nisch” till det yttre, för att hålla dess anhängare i schack, men numera så måste alla inrikesfrågor samstämma med Washingtons syn på de internationella frågorna.

I Grekland skedde samma introduktion genom en Washington stödd militärkupp, som återuppväckte inbördeskrigets motsättningar och banade vägen för kungahusets och den Europeiska aristokratins grekiska parti, Ny Demokrati. Angloamerikanska agenter “kidnappade” samtidigt den folkligt förankrade socialistiska utvecklingen i Grekland genom Andreas Papandreou, som i ett avtal med Rockefeller’s Chase Manhattan Bank fick pengar för att starta det grekiska socialistpartiet!? Valet för grekerna blev, antingen den Europeiska aristokratins Ny Demokrati med Karamanlis-klanen i täten eller bankirernas socialistparti PASOK, med Papandreou-klanen i täten! De två största partierna i Grekland i händerna på de Amerikanska och Brittiska säkerhetstjänsterna och den ”statliga undre världen” hade etablerat sig! Även här efter Washingtons och Londons agenda!

Dessa är endast två av dussintalet exempel, och jag tar upp just de här två för att de personligen berör mig mest, och de ger en bra bild av vad som skedde i princip i varje Europeisk stat, från mitten av 70-talet till mitten av 80-talet. Med specifikt anpassade metoder för varje stat naturligtvis! Resultatet var dock alltid detsamma; en Washington-dikterad utrikes och inrikespolitik ”för fredens skull”.

Den HÖGRA kulissen i detta skådespel, d.v.s. “aristokratins” återtagande av makten i Europa, utgjordes av ett konstruerat, stegrande ”immigrationsproblem” i hela Europa och en iscensatt ökad rasism och ett vulgär-nationalistiskt ”uppvaknande”. Islamofobin och behovet av en enad front emot terrorn planterades i våra samveten. Den VÄNSTRA kulissen till skådespelet var Gorbatjovs Perestrojka och Jeltsins ovanligt vältajmade otålighet till Sovjetunionens sammanbrott. Hela Östeuropa dreglade snart över ett sötsliskigt koncentrat av ”den Amerikanska drömmen”. DESSA TVÅ FENOMEN VAR INGET ANNAT ÄN DEN EUROPEISKA ARISTOKRATINS KROKBEN PÅ DEN EUROPEISKA DEMOKRATIN. Det var här som KGB tog CIA och MI6 i handen och delvis också slog ihop vissa påsar.

”Vänsterideologierna” beskylldes nu av den “statliga undre världens” budbärare, högerpartierna, för att vara förlegade och okunniga gällande “marknadskrafterna” (den skenande kapitalismen alltså) och den marknadsanpassade propagandaapparaten hakade på. Alla vänsterideologier likställdes och jämfördes med ”Sovjet-fasoner” oavsett om många av dessa ideologier har sitt egentliga ursprung, i vart fall under modern tid, i medborgarrättigheternas gryning under slutskedet av monarkiernas storhetstid i Europa, d.v.s. århundradet som inleddes i och med den Franska revolutionen.

Därför hatar naturligtvis också monarker, adel och dess hov varje yttring av en folkligt förankrad demokrati. När demoniseringen av vänsterideologierna och helig-förklaringen av marknadsfascismen var klar, marknadsförde den “statliga undre världen” det påstådda PROBLEMET (terrorhotet) – de lockade fram den önskade REAKTIONEN (övergivandet av mänskliga och civila rättigheter för ”säkerhetens” skull) – och de plockade fram den önskade LÖSNINGEN (centralisering och militarisering av makten). Detta är en känd psykosocial formel när oligarker vill få människorna att tro att de själva valt åtgärderna. I det här fallet var tyvärr åtgärderna, “att man måste ge upp sina civila och mänskliga rättigheter för trygghetens skull”! De talar förstås inte om, att det i själva verket är den “statliga undre världens” trygghet de åsyftar och inte medborgarnas.

Efter att denna ridå sänkts för Européns ögon började medelklassen i varje land, med egoismen och girigheten och INTE med anständigheten och medmänskligheten som ledstjärna, att rösta på högerpartier och nationalistpartier. De politiskt medvetna och medborgarrättsrörelserna svalde hotet som Bilderbergarna kavlat ut och började själva att agitera ”om den nya tidens krav”. Debatten fördes på en pinsam nivå. Individualismen förväxlades med Egoismen. Individualismen (individuell anpassning till omgivning och miljö) presenterades med egoismens förtecken (individens strävan att anpassa omgivningen och miljön efter egna, själviska syften) och i frihetens och öppenhetens namn begränsade lydigt de lättledda, just friheten och öppenheten. Så gjorde den Europeiska aristokratin sin entré i rampljuset igen, med sina springschasar förklädda till nytänkande marknadsgurus och nyliberala ekonomiska frälsare.

G8, d.v.s. Bilderberggruppens “exekutiva organ” är organet som “ser till” att nödvändiga internationella politiska förutsättningar skapas för marknadsföringen av “nödvändiga åtgärder”. Lämpliga “hot emot demokratin” och lämpliga ekonomiska eller sociala kriser marknadsförs av dem. När G8 via sitt NATO imponerat färdigt på de nya lydstaterna från östblocket och de svalt betet med hull och hår, kunde man påbörja det slutliga etablerandet av den europeiska aristokratins stat inom staten, i nästan varje “gammalt” europeiskt land. I det gamla Europa inopererade man den ”statliga undre världen” och i det nya Europa inopererade man den “skenande kapitalismen” paketerad i den Amerikanska drömmens sexigaste poser. Man var tvingad att marknadsföra den önskade “kapitalismens råa form” till de gamla öststaterna som hungrade efter den och inte i första hand till västeuropeiska länder, som börjat se baksidorna och de katastrofala sociala effekterna av det plutokratiskt styrda marknadssamhället.

Nedmonteringen av demokratin kunde ta fart och aristokraterna tog steget fullt ut i rampljuset efter att deras bankirer och bolagsstyrelser, ersatte folkvalda politiker i den egentliga makten! Snarare var det så att den egentliga makten flyttades gradvis över till bankirerna och bolagsstyrelserna.

Figuren “Demokrati” stod naturligtvis kvar i den politiska butikens fönster, men endast i form av en “nöjd” skyltdocka med ett falskt leende föreställandes “den fria medborgaren”, men inne i Demokratibutiken fanns det numera endast lydiga tjänstemän åt finanshusens och bankirernas Europa. Ni som tycker att det är magstarkt av mig att säga att vi inte har demokrati idag bör damma av skolböckerna och åter lära er vad demokrati är. Det vi har idag är ett oligarkiskt styrt samhälle med några demokratiska rättigheter kvar som prydnad, för att man skall komma undan med att kalla det för demokrati tills vidare!

Det är där, i den “statliga undre världen” man förslagsvis riktar sitt fokus och sina politiska och juridiska aktioner, om man på allvar vill störa de oligarkiska tendenserna och bankernas och de finansiella terroristernas obehindrade framfart idag! Det är nämligen där, i de mörka skrymslena, vi finner svaren på varför extremiströrelser, fasciströrelser och ny-naziströrelser alltid tycks hitta ideologiskt och finansiellt stöd och varför den organiserade brottsligheten aldrig ansätts på ett adekvat sätt. Det är där vi hittar de riktiga svaren på vilka som egentligen styr dagens parlament och det är där vi ser att utpressning, bedrägeri, förräderi, stöld, hot och mord är ”redskap” som den ”statliga undre världen” ivrigt använde.

Aristokratins återerövring av Europa gjordes således i tre betydelsefulla steg. Under mitten av 70-talet grundlades de falska demokratierna genom kirurgiskt inopererade infiltratörer i de politiska partierna. Under 80-talet marknadsförde man hårt den skenande kapitalismen tillsammans med den nya yuppie-livsstilen och bankerna servade gladeligen den drömmen. Under 90-talet marknadsförde man ”avundsjukan” emot vår överlägsna civilisation som skapade de sociala problemen, rasismen och våldet och till slut även terrorhotet. Detta var ett hot emot drömmen. 2000-talet inleddes med att bevisa att hoten emot vår ”fria” och ”öppna” värld var verkliga!

Det som idag framstår som oövervinneligt kan besegras med:

1) TVÅ PANEUROPEISKA FOLKOMRÖSTNINGAR (ex: Vill vi att bankerna skall fortsätta kunna skapa pengar ur luft, skapa privata förmögenheter ur offentliga skulder och p.g.a. offentliga skulder kräva nationers suveränitet, naturtillgångar och rikedomar som säkerhet, JA eller NEJ?… Vill vi att länders centralbanker skall vara statliga, alltså folkets, JA eller NEJ?

2) DE EUROPEISKA NATIONERNAS MOTSTÅNDS- OCH MEDBORGARRÄTTRÖRELSER RESER EN ENAD FRONT emot Eurogruppens Oligarki. SOM ENADE MEDBORGARE I DET LAND MAN LEVER, SKICKAR MAN ETT OFFICIELLT BUDSKAP TILL EUROPAPARLAMENTET där man förklarar att landets regering inte har folkets tillåtelse att ignorera landets konstitution och därför inte KAN ”pantsätta” sociala skyddsnät, försäkringar, suveränitet, självständighet, naturtillgångar, rikedomar, kulturminnen och historiska platser. De politiker som skriver under sådana fördrag och sedan genomför dem har inte folkets stöd i detta! MAN FÖRKLARAR REGERINGENS MANDAT OGILTLIGT OCH KRÄVER FOLKOMRÖSTNING (enligt ovan) kring politikers, ministrars och regeringars ANSVAR!

3) MEDBORGARNA I VARJE LAND OMBESÖRJER ATT KRÄVA EN HÖGSTA DOMSTOL SOM HAR SOM HÖGSTA PRIORITET ATT SE TILL ATT DEMOKRATIN RESPEKTERAS OCH KONSTITUTIONEN EFTERFÖLJS av Parlamentet!

Demokratin kan inte förväntas vara annat än en skyltdocka, om inte de som påstår sig vara demokrater företar sig att byta ut skyltdockorna i skyltfönstret med riktiga medborgare och butiksbiträdena med riktiga politiker! Kan inte ni se att vi behöver titta i en helt annan typ av rekryteringsbas, för att hitta dem vi hittills kallat makthavare? Jag säger hittills, eftersom det rätta uttrycket för deras förtroendeuppdrag är, ANSVARSHAVARE! Makten ligger nämligen hos folket i en sann Demokrati, därav namnet! Vad vi nu behöver, och det akut, är en direkt demokratiskt förankrad organisation bakom det vi kallar media, där det inte är självklart att partiernas eller storfinansens intressen dikterar nyhetsflödet och vinklingarna! Vi behöver NU kräva av våra folkvalda, en rättvisa som verkligen är blind och inte som nu döv!

Vår tids ”slutliga lösning” har redan utlysts emot det grekiska folket NU och jag hoppas verkligen att vi kan förmå att stoppa detta ekonomiska, mentala och fysiska folkmord, innan det är för sent. En av mina absoluta favoritsvenskar, den store Tage Danielsson, uttryckte det bäst av alla: ”Det är alltid bättre att tänka efter, före”!

Denna tabell visar delar av den globala ”statliga undre världens” finanspolitiska avdelning! Nyckelpersoner sitter samtidigt på flera stolar, statliga och privata.

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on March 1, 2012, in Artiklar på Svenska. Bookmark the permalink. 15 Comments.

 1. Thanks… do you read Swedish?… Check this one out as well for your friend. :)https://athenianvoice.wordpress.com/2012/07/13/sverige-sverige-fosterstallning/

 2. Hello there! This blog post could not be written any better!

  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’ll have a great read.
  Many thanks for sharing!

 3. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it tough to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 4. Elisabeth Sanderson

  Äntligen någon (några) som lägger ihop pusslet och ser en väg framåt. Nu gäller det att agera.

 5. USA är “torpeden” i dagens läge, men i själva verket är det som jag beskriver i artikeln, inte länder det handlar om utan en liten elit som jag kallar “statlig undre värld” från främst England, Tyskland, Frankrike, Israel och USA som drar åt det totalitära hållet! Om du tänker efter, så är det endast mer centralisering av makt och tillgångar som har varit det VERKLIGA resultatet av de båda världskrigen! Kan det vara så att detta var den EGENTLIGA målsättningen med båda krigen? Jag tror bestämt att det är så!

 6. Det stämmer med vad jag har sett och som gjort mig äcklad av systemskiftarna och deras reaktionära, samhällsfarliga verksamhet. Jag har bara en sak att tillägga: den här primitiva återgången till totalitära tider kommer ju ursprungligen från USA.Och det är också där baklängesmarschen har kommit längst. Deras överklass har redan påbörjat återgången till medeltidens religiösa terror!

 7. Det är sant att jag skaffat mig mycket specifik kunskap bakom krisen, men jag har sedan 1992 satt mig in i det internationella maktspelet, stormakternas influenser på planeten och deras politiska “fulspel”, eftersom jag då började ana att allt INTE stod riktigt rätt till! – Broder, jag har läst över 200 böcker kring internationell politik och ytterligare ca 100 kring ämnet dolda och hemliga maktstrukturer i världen!…Nu informerar jag mig dagligen i ämnet… Dessutom så pluggade jag Sociologi och Beteendevetenskap i Lund 1981-85 och Filosofi på Stockholms Universitet, de första två åren jag jobbade på Fryshuset (1993-95)… Nått fastnade,…hehehe

  Farsans politiska kamp under sitt liv, och hans passion för rättvisa har hållt mitt intresse levande för dessa frågor!… Nu är de dessutom livsviktiga för ALLA… T.ex så gissar jag att inom en vecka så har Israel attackerat Iran och att vi innan Jul har ett fullskaligt storkrig på halsen… D.v.s. om INTE folk i central och nordeuropa, äntligen vaknar och deltar i motståndet som idag växer i Sydeuropa!… Ha en bra helg broder!… Giffi-session snart! Krama Charlotte

 8. jag är med dig broshan, det jag menar är att du har fördjupat dig i krisen som vi lever i just nu och du dyker på mycket djupt vatten, sist jag dök under 20 meter så upplevde jag en metamorfos och blev lite snurrig och förstod att det krävs lite kunskap.
  Just nu läser jag scuba diver 1. 🙂 och du är säker på level 33. 🙂
  ha en trvlig helg mannen…
  peace.

 9. Klockren, Lee – O varför spelar inte du i den divisionen? Varje anständig själ behövs i den här kampen nu,,, Det jag beskriver här är inte helt utan intresse för Sveriges framtid!

 10. Jag spelar inte i den här divisionen men kan fylla på med Tage Danielsson sitat.
  Om man inte vågar se bakåt eller framåt så måste man se upp.

  peace….

 11. Folkomröstning ÄR demokrati och behöver alltså INTE vara populisternas tummelplats nr 1, såvida man inte accepterar att eliten dikterar frågan i folkomröstningen! Det är där allt går åt pipan! Om frågan uttrycker folkets dilemma, är det en ypperlig direkt demokratisk handling! Om du å andra sidan tror att folk är för dumma för att lämnas ansvar för statens affärer, är du ute och reser, för då utgår du från ett oligarkiskt styre! Medborgaren, är stöttepelaren i en demokrati och inte regeringen eller eliten… Du utgår från en oligarkisk ordning där man accepterar en maktelit och det gör inte de som förstått innebörden av sann demokrati!

  Man får inte glömma dock att i en demokrati så är medborgaren en aktiv medborgare med tillgång till insikt och upplysning, som är adekvat till de ställningstaganden han måste rösta om… När “medborgaren” däremot utgörs av egotrippade, själviska individer som inte ser till statskassans och statsangelägenheternas bästa, så haltar också självklart “demokratin”! Att en liten maktelit kidnappar ett folk och vill styra dem är inte en alldeles självklar världsordning för oss som slåss för människans frihet och sann demokrati som statsskick. Ett statsskick behövs inte alls om det inte skall gynna hela befolkningen och i synnerhet inte om det främst skall gynna en liten maktelit!!

 12. Anonymous, helt rätt angående internets roll, men helt fel i att det i alla samhällen är eliten som styr!… I alla andra samhällen utom i sann demokrati, som förmodas skyddas av konstitutioner och demokratiska lagar samt medborgarens DAGLIGA röst!… När detta inte efterföljs, då kan anarki eller fascism bryta ut!… Det finns klara och tydliga beskrivningar tillgängliga i demokratins allra första skrifter, i hur man skyddar demokratin från oligarki., tyranni- eller plutokrati-tendenser ! Läs Platon, Pericles, Aristoteles, Solon! Man måste förstå tänkandet bakom en sådan ide för att greppa behovet av skyddsmekanismernas befintlighet för att överhuvudtaget kunna kalla det demokrati! Sedan Rom vulgariserade den Athenska demokratin, har man inte haft dessa skyddsmenkanismer tillgängliga och därför har vi heller aldrig efter ca 100 f.Kr, haft någon äkta Demokrati någonstans i världen!

  Läs Pericles tal till Athen under begravningarna av de första stupade i det Peloponessiska kriget mellan Athen och Sparta! En briljant beskrivning av några av demokratins absolut djupaste fundament…

  http://www.stevenpressfield.com/2011/08/pericles-funeral-oration-2/

 13. Vi lever inte i tider där vi kan dela alla källor på fb eller över cyberrymden… Kan tyvärr inte dela med mig av källorna Erik,… men det är heller ingen objektiv artikel utan en tes utifrån min analys!…

 14. Kos, gillar det du skriver och skulle gärna läsa mer bakgrundsfakta. Vad har du för källor att dela med dig av?

  Btw, bilden på slutet kommer från en skämt-sida för memes….känns inte seriöst.

  mvh Erik

 15. Lösningen heter Internet! Det är naturligt i alla samhällen att eliterna stöder varandra. Dom har mycket att förlora, både pengar och inflytande. Det är också naturligt att samhället behöver eliterna. Motsatsen skulle ofrånkomligen leda till anarki. Det viktiga är att se till att så mycket som möjligt av deras maktutövning sker i så stor öppenhet som möjligt. Här kommer Internet att bli den i särklass största maktfaktorn. Allt som sker öppet kan diskuteras, angripas, förklaras och försvaras. Kom igen nu och glöm folkomröstningar, populisternas tummelplats n:o 1!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: