Neros gäster


Nazistmöte 1936 och en ensam man visar att han har mod nog att inte hälsa på Fuhrern! Män av heder får oftast resten att se ut som en samling fågelholkar.

Människans förmåga att försvara brott emot mänskligheten och blunda för uppenbara orättvisor, om bara den statsstyrda propagandaapparaten är tillräckligt effektiv, ger mig kalla kårar! Människors oförmåga till ett eget kritiskt tänkande, har låtit tyranner skapa statsskick där miljontals människor dödats och förföljts. Människor som låter sig ledas i koppel av statsapparaten och som inte orkar tänka själva, utan hellre litar på lögner med hjälp av en upprepad propaganda, är också de som kuvade blir de som blir kapabla att utföra de största brotten emot andra människor.

I Sverige har press och TV i stort sätt varit rörande eniga kring lögnerna, om den Grekiska krisens orsaker och grunder! Då är också gubbarna på bygget, på puben och på fiket rörande överens om att det ligger till på det sätt som lyd-median beskriver! Den allmänna uppfattningen i Sverige i denna fråga bygger på en alldeles för ensidig och i många fall även felaktig information. Detta oavsett om det idag finns flertalet seriösa analytiker som visar en helt annan bild, oavsett om ekonomer, historiker och jurister förklarar att det rör sig om ett infekterat kreditfinansiellt system som strukturellt och i flera fall med ekonomisk utpressning, leds in i flera olika länders ekonomier, tar ett varv och lämnar därefter landet och lämnar efter sig enorma skulder i form av räntor och påtvingade affärsavtal. Oavsett detta så väljer trots allt vissa att älta på samma gamla refräng! Det stod ju i Metro, eller i DN eller i SvD tänker de. De sa så på TV, är en annan hjärnfis man möts av när man försöker vädja till folks sunda förnuft!

Efter Alexandras radioprogram i Tisdags i P1, dit jag var inbjuden för att svara på några frågor, lämnade jag radiohuset med en bitter eftersmak och inte p.g.a. programmet, utan p.g.a. den uppenbara okunskapen som ett par av de inbjudna visade kring Greklandsfrågan. De ensidiga ekonomiska analyserna och prognoserna som ständigt upprepas står mig upp i halsen, eftersom det inte är sådana analyser som saknas i debatten. Det som med råge saknas i debatten kring Grekland däremot, är den politiska, juridiska och den demokratiska analysen kring det mänskliga lidandet som tornar upp sig bakom siffrorna och diagrammen. Allmänheten saknar kunskap kring omfattningen av de grova övergrepp, enligt både Europeisk och Grekisk konstitution, man idag försöker genomföra i Grekland. Konstitutioner som alltså skulle garantera länders suveränitet och självständighet, förbises idag som om de vore obetydliga kladd-anteckningar. Den sanna kritiska analysen kring makthavarnas odemokratiska projekt och deras oligarkiska syften, är det som sannerligen saknas och därför ter sig debatten både i media, men också bland vanligt folk, endast som en mörk satir av det öppna och det demokratiska samhället.

Åsikter poppade upp i studion som mystiskt nog är skrämmande lika de propaganda-mantra som Merkel- och Zaskozy-regimen sprider. För mig är mitt lands framtid, och dess nuvarande svåra situation viktigare än mitt ego och därför ser jag till att vara ordentligt påläst när jag pratar om detta ämne! Det skrämmer mig att ingen tycks finna det störande, att man raserar demokratin från dess fundament i dagens Europa, och med demokratins födelseplats som ”offeraltare”, i denna diaboliska finanspolitiska kupp! Det skrämmer mig att utan att ens ha kastat ett öga på det 700-sidiga dokument som utgör ”åtstramningspaketets överenskommelseavtal”, kan människor ändå tycka sig ha kunskaper nog för att debattera om dagens Grekland. Detta är främst respektlöst emot det Grekiska folket, men också bevis på pöbelfasoner! Jag talar om dokumentet som röstades igenom förra Söndagen medans Athen brann, så att media skulle kunna koncentrera sig på något annat än de massiva fredliga protesterna emot detta slavkontrakt. Det ÄR nämligen ett slavkontrakt, där man alltså tydligt kräver att Grekland överlämnar suveränitet, självständighet och alla sina rikedomar och befolkning som säkerhet, för lån som ingen utom de 5% som har monopol på ”kakburken” haft eller kommer att ha någon nytta av! Denna uppenbara olaglighet och den skrämmande fräckheten i bortkollrandet av både Europeisk och Grekisk konstitution skrämmer mig! Den skamliga acceptansen med vilken de s.k. ”intellektuella” och de numera bekväma ”kulturella”, bemöter denna våldtäkt på demokratin och de mänskliga rättigheterna, placerar dem automatiskt i civilisationens rännsten!

Om man inte känner till innehållet i detta 700-sidiga åtstramningspaket, eller detaljerna kring Stormakternas betydande inblandning i den Grekiska Republikens utveckling de senaste 190 åren, har man helt enkelt inte kunskap nog för att uttala sig om huruvida grekerna är arga i onödan eller inte! Det chockar mig att fru Saijonmaa passionerat tyckte att greker inte skall häckla de tyska politikerna i Grekisk press, för så visar hon att hon lyckats missa två års rasistiska påhopp på grekerna i hela Europa. Snacka om att försvara förtyckaren och sparka på den förtryckta! Mig veterligen, så var det ingen som reagerade när Tyska tidningar och veckotidningar publicerade nidbilder och elaka karikatyrer på grekiska statyer, som visar fingret mot Europén, när man gör det till en fluga att dra ”roliga”, elaka historier om greker, när man i flera europeiska länder ständigt i media drar Greklandsvitsar, när man i Brittisk TV gör häcklande komediprogram som ”greek for a week”  och framförallt när man i Tyskland, Holland, Belgien och flera andra centraleuropeiska länder utsätter greker som bor i landet för utskällningar, attacker, vandalism, svordomar och ren mobbing! Vi pratar om människor som i de flesta fall bott i dessa länder 40-50 år och därför varit med och byggt deras industri och deras välfärdssamhälle. Snacka om otacksamhet! Ett intressant experiment i sammanhanget vore om man i dagens retorik kring greker bytte ut ordet ”grek” till ordet ”jude”. Skulle inte hela den intellektuella eliten få hysteriska sammanbrott och skulle inte de skyldiga hängas ut, straffas och bespottas? Skulle de inte stämplas som antisemiter för all framtid? Skulle inte dörrar, fönster och kloaksystem till TV-huset eller Radiohuset täppas igen för deras räkning?… Det judiska folket har välmotiverat sett till att ha en tajt försvarsmekanism, kring det de bittert fick uppleva i 30-talets Tyskland. Nu vet vi greker att det är dags för oss, att skapa mediala försvarsmekanismer för att hålla efter också antihellenisterna, för de har tagit sats med rasismen och den politiska propagandan som främsta vapen och en ny ”kristallnatt”, med oss som offer ter sig inte längre avlägsen.

Jag har insett att de allra flesta debattörerna i ämnet INTE har en aning om vad demokrati och mänskliga rättigheter innebär i sin essens, utan man använder lättvindigt orden som verbala trumfkort, inte för att man har förstått dess egentliga innebörd, utan för att man vill övertyga om sin politiska korrekthet och kredibilitet! Skulle man vara införstådd med den fundamentala andemeningen av demokrati och mänskliga rättigheter, skulle man på en gång sett, tolkat och förstått och därför ringt i alla varningsklockor man kunde, när rasismens förtecken börjar göra sig gällande, märkligt nog med samma riksörn som emblem, som dem som rest denna mörka människosyn, två gånger förut emot mänskligheten… Man skulle inte kunnat undvika att se det uppenbart kriminella i det man kräver av Grekland och grekerna idag, om man hade förmåga att förstå demokratins grundläggande fundament. De styrande i Europa och deras ”groupies” som får all sändningstid och alla spaltmetrar i pressen, tycks inte ha några problem med att man våldför sig på den redan skamfilade Europeiska demokratin, för att med kriminella metoder rädda en kriminell finansvärld!

Aldrig förr har jag så klart och tydligt sett de s.k. intellektuella och de folkvalda som sådana stackare! Aldrig förr har jag sett dem så klart, med ögon som ser igenom deras fasad och rakt in i deras veka och kuvade själar, som nu! Jag säger stackarna för de har inte förstått, att de förlorar all sin värdighet och heder när de accepterar det oacceptabla och ännu mer, när de försvarar det oförsvarbara. Jag misstänker dock att dessa människors värdighet och heder ligger kvar i ett gammalt skolskåp, i en korridor, i någon högstadieskola, för det var där de började att slicka uppåt och sparka nedåt!

I detta, de låtsas-intellektuellas Europeiska, själsliga ökenlandskap och förödmjukningskampanjer till trots, visar grekerna på gatan att de på allvar vill ta itu med hela det förgiftade politiska systemet, den euroamerikanska dumbom-kulturen som prackats på dem tillsammans med ”Europaiseringen” och de vill omdana sin egna roll som medborgare, greker och européer… Jag har förstått att om inte Europa ”helleniseras” mer istället för att kräva av grekerna att de skall ”germaniseras”, kommer aldrig vissa centraleuropeiska stammar att komma ifrån djurhudarnas, grottornas och lägereldens stamsamhälle i sina känsloliv! Centraleuropa lever i mångt och mycket kvar i imperialismens politiska rävspel, i maktkampernas gycklarmedia och Machiavellismens normer… De koloniala ovanorna, har inte lagts bort och den enväldiga viljan att pådyvla andra sin version av civilisation börjar ge folken i Europa ett stadigt illamående!

Det är inte de direkta förövarna som jag har svårt att förstå, utan de likgiltiga åskådarna!

Jag vill med anledning av denna de ”intellektuellas” stegrande dumhet och råhet, återge en historia som baserar sig på poeten och historikern Tacitus beskrivning av en specifik händelse i det antika Rom. Den historien beskriver på ett gripande sätt, sinnestillståndet och det mentala vakuum som tillåter att brott emot mänskligheten och folkmord genomförs av just dem vi lär oss att se som de civiliserade!

Kejsar Nero i Rom, gav en av dåtidens största fester i sitt kejserliga palats! Alla som var något i Rom var i Neros bankettgårdar för den här festen,… en morbid fest! Alla var där, senatorer, aristokratin, officerarna, de intellektuella, den tidens skvallerskribenter, ledarskribenterna, artisterna, poeterna,… alltså hela gräddan av Roms societet… Man hade dock ett störande problem under den gigantiska festen. Belysningen räckte inte till och man tyckte att det var för mörkt på sina håll. Hur skapar man tillräcklig belysning, för en sådan gigantisk fest i den gigantiska trädgården? Nero löste det hela! Han beordrade, att man hämtade ett stort antal kriminella och fångar och sedan brände han dem på bål. I den vackra prosan av Tacitus kan man läsa: ”de sändes in i flammorna, för att därmed förse festen med belysning under natten”!

För mig handlar det inte om Nero,…

Det handlar först och främst om Neros gäster!

Vilka var Neros gäster? Vilket sinnestillstånd krävs det för att man skall slänga in ytterligare en bit fikon i sin mun samtidigt som ännu en människa slukas av lågorna? Vilket sinnestillstånd krävs det för att man skall kunna sluka en handfull vinddruvor, samtidigt som en grupp människor korsfästs och bränns, för att förse balkongerna med belysning? Det här var ju den känsliga eliten i Rom, de var poeterna, sångarna, musikerna, artisterna, historikerna, de intellektuella! Hur många av dem reste sig för att protestera? Hur många av dem lyfte sin hand och sa ”detta är fel”, ”detta får inte ske”, ”det kan inte få fortsätta”? Så vitt vi vet genom Tacitus historiska beskrivning, ingen! Ingen gjorde detta! Jag har alltid undrat VILKA VAR NEROS GÄSTER? Efter nästan 20 års arbete med just det påstådda välfärdssamhällets generande och skamliga baksidor, tror jag att jag har fått mitt svar,… Jag vet vilka Neros gäster var då och jag vet vilka de är nu! Jag träffade ett par i Alexandras studio i Tisdags!

Låt mig avsluta med att säga en sak: Vi kan ha olika uppfattningar om hur vi löser våra problem, vi kan ha meningsskiljaktigheter om orsakerna och analyserna kring problemen, men vi kanske kan komma överrens om en gemensam punkt att utgå ifrån… Vi kan alla bestämma oss för att vi INTE kommer att vara NEROS GÄSTER!

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on February 24, 2012, in Artiklar på Svenska. Bookmark the permalink. 6 Comments.

 1. Du har helt rätt mannen, det var jag som skulle gått och lagt mig lite tidigare i lördags kväll, keep up the good work.

  mvh
  Lee

 2. Det finns inget jag kommer att skita i, i denna kamp man… Om jag så väcker en till med ett program så är det värt jävligt mycket!… kommentarerna på min blog visar att det är absolut värt detI Grekland och på grekiska är min kamp av en helt annan karaktär… Jag talade igen inför 2500 studenter i Athen för några veckor sedan… I Sverige är min kamp menad att vara informativ och inspirera till uppvaknande och aktion!

 3. Bra jobbat broshan, skit i att övertala svenska folket via sverigesradio, dom sover!

  vi syns snart.

 4. I will translate it into English after the weekend,.. monday or tuesday! Jan Erik this was not that much of an outrage, you should read an article I wrote a month ago in Greek… :))

 5. Bra skrivet. Känner verkligen din ilska och instämmer utan att ha läst de 700 sidorna.

 6. hej!

  any chance of getting this great outrage in english – for all those who are not as unfortunate as us to understand swedish 🙂 ?

  work 4 peace

  JE

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: