Rovdjuren ger pjäsen ”Rädda Grekland” och kör in kniven djupare!


First published by Kosmas Loumakis (athenianvoice) on facebook, Monday, November 7, 2011

 

Wall Street, de ledande EU nationerna och deras lydiga satellitstater, visar sitt rätta ansikte och vad deras egentliga plan var med hela EU-projektet. I Grekland säger vi att ”det är med osten som råttorna lockas fram”, d.v.s. via krisen ser vi nu klart, vilka som i verkligheten är mänsklighetens fiender… Nu, när Grekland ockuperas, plundras och döms till döden av Goldman Sachs och dess ekonomiska terrorister, tar några av de ledande EU-medlemmarna bödelns plats och kräver ”rätning i ledet” under avrättningen! De stackars missförstådda hjälparna tvingas att, emot sin vilja, ta till ”hårda tag” emot dem de egentligen älskar!… Snyft!… Man försöker ju bara rädda euron sägs det, ni vet, monopol-valutan som skapats för att underlätta slutspurten i århundradenas pyramidspel och inbilla er alla att vi egentligen behöver en världs-regering, för att ALDRIG MER hamna i sådana svårigheter. Känner ni igen retoriken?

Merkel och Sarkozy, kallade Papandreou och Samaras till Cannes för att ”ta dem i örat” och tala om för dem, att man i det grekiska parlamentet måste skaffa sig mandat för att rösta igenom hjälppaketets villkor till varje pris, annars är det Bye Bye från EU och valutaunionen! När grekerna ser efter ett år, att ”hjälpen” misslyckats som hjälp och istället utgör ett direkt HOT emot det grekiska folkets liv och hälsa, vill man naturligtvis att de som skall representera dem, INTE förespråkar pyromanens släckningsförslag! Mot denna kuliss, spelar bankster-eliten upp en pjäs som föreslår att Grekland kan uteslutas ur EU och detta är skrattretande, när man vet att det INTE ens kan komma på fråga! Man skall hålla i minnet under hela den här pjäsen att Grekland, INTE kan kastas ut ifrån EU, för det finns idag inget stöd för sådana åtgärder inom EU’s lagstiftning… Ett medlemsland måste skriftligen begära utträde, om de skall gå ur EU… Därför är hoten man idag basunerar ut tomma och ogenomförbara och endast till för att dirigera bort era medvetanden från huvudfrågan, till deras välregisserade pjäs, där Greklands undergång ter sig oundviklig! Man försöker skrämma både grekerna och européerna, till att tro att den grekiska krisen endast kan lösas av EU-trojkan, IMF och ECB, dvs. av dem  som skapade! De vill med andra ord, få oss att tro att pyromanerna är de som är bäst lämpade att släcka skogsbranden.

Gamarna från Bryssel kräver ett Yale-bröllop i Athen,… de kräver att ”hjälppaketets” helhet först garanteras av ett brett politiskt stöd i det grekiska parlamentet, också från oppositionen och de övriga partierna, innan man betalar ut nästa utbetalning. Det är samma evinnerliga tomma utpressningar, som alla i Grekland hotas med vid varje utbetalning. Grekerna FÅR alltså inte gå till nyval, eller folkomröstning, innan man spikat ”hjälppaketets” villkor…  Detta, för att ”hjälppaketet” och dess villkor, är det ENDA SÄTTET för de stackars grekerna att komma ur sin knipa, är mediernas mantra. Merkels och Sarkozys krav av genomröstning i det grekiska parlamentet av ”hjälppaketets” villkor, kan förstås inte ha något att göra med att EU-trojkan, IMF och ECB, vet att grekiska folket kan sparka ut dem från Grekland när som helst, med en regering och en opposition som INTE består av bankelitens betjänter, nejdå!… De är inte alls livrädda att en temporär folklig regering, skulle häva ALLA beslut kring ”hjälppaketet” som den nuvarande regeringen klubbat, sedan förra året i Maj! Den nuvarande regeringen har nämligen lämnat sådana möjligheter öppna, eftersom beslutet att acceptera ”hjälppaketet” i Maj förra året togs på ett okonstitutionellt sätt och alltså egentligen är olagligt… Detta talar man tyst om i den europeiska och den grekiska median naturligtvis! Mina vänner, det spelas upp en löjlig charader av medierna och politikerna nu och de framställer situationen i Grekland, som om ingen annan utväg fanns än att de politiska partierna, först MÅSTE samsas kring frågan och på så sätt garantera den 6:e utbetalningen av ”hjälppaketet”, innan några politiska förändringar sker i Grekland. Ni vet, ”hjälppaketet” som i själva verket sänkt Grekland, från att vara ett land med ett mediokert underskott år 2009 och inte i närheten av andra länders underskott (Tysklands, Frankrikes, Storbritanniens och USA’s underskott vid samma tidpunkt), till ett land färdigt att avlivas ekonomiskt, socialt och politiskt av ”livräddarna”! Med risk för att låta otacksamma, säger grekerna tack för hjälpen, men NEJ tack! Vi fruktar att ni medvetet för oss med raska steg till historiens kyrkogård!

Är det rimligt att fortfarande tro att frågan kring folkomröstning, nyval eller vem av de nuvarande politikerna som skall styra landet är av vikt för grekerna idag, när de sedan Maj ropat att för dem rör det sig om att TA BORT LAGLÖSHETEN bland topparna i samhället! De vill ta bort åtalsskyddet  som alla politiker har i Grekland och som gör det omöjligt att döma någon, för de återkommande skandalerna i mångmiljardklassen, som härjat Grekland de senaste 30 åren. Folk vill att de skyldiga skall dömas, de vill att Schweiz skall öppna de grekiska skattesmitarnas konton och de vill att åklagare och domare tar tag i saken NU! Dessa frågor är mycket mer aktuella och avgörande för grekerna, än pjäsen som EU och den politiska scenen i Grekland presenterar. De som med kraft och bestämdhet motsätter sig detta idag, är naturligtvis de allra rikaste i Grekland och de avgör också G. Papandreous eller oppositionens, vara eller icke vara, genom sina nyhetskanaler och sin press. Man skall veta att JUST DESSA RIKA i Grekland, har fullt stöd från de europeiska affärsmännen, bankirerna och bankernas parlamentariker i EU-parlamentet. De skulle inte vara rika, utan de korrupta tyska affärsmännens mutor och bankirernas stöd. DÄRFÖR GÅR DET INTE ATT FÅ RÄTSIDA PÅ GREKLAND, UTAN EN REVOLUTION SOM VÄNDER UT OCH IN PÅ DET INGRODDA, DET KORRUPTA! Men kom ihåg att det som krävs i Grekland, krävs också globalt!!

Se, hur hela västvärldens media analyserar och rapporterar,  som om vissa saker var alldeles självklara kring Greklandskrisen … Exempelvis, så är det enligt den samlade median ”självklart” att grekerna kommer att gå under, utan ”hjälppaketet”,… det är ”självklart” att de kommer att åka ut ur EU, om de INTE skulle ge sitt stöd till regeringens förslag och då går de under. Det är ”självklart” att skulden har uppstått på det sätt EU-trojkan påstår och att DET GREKISKA FOLKET, MÅSTE BETALA DEN. Det är ”självklart” att grekerna INTE kan vända sig någon annanstans, för att reda ut krisen. Median väljer att hålla hela rapporteringen och debatten i en sfär, som presenterar som givet, att det inte finns andra utvägar för grekerna. Detta stör mig något oerhört! Man ifrågasätter inte alls om det verkligen ÄR sant att grekerna INTE har något annat val. Beslutet att ta emot IMF’s och EU-troikan’s  ”hjälppaket” och dess villkor, som regeringen tog för 17 månader sedan, den 5/5 – 2010, har ifrågasatts starkt av det grekiska folket sedan dess och DETTA ÄR DEN ABSOLUT VIKTIGASTE FRÅGAN FÖR GREKERNA! – VARFÖR FRÅGADE MAN INTE OSS INNAN MAN INGICK I AVTAL MED BRYSSEL? DETTA, är i första hand det intressanta för grekerna, att folkomrösta om! Det är ju för fan det de skrikit om i 7 månader, på Syntagma torget och alla andra torg över hela Grekland. Beslutet om accepterandet av ”hjälppaketet”, är för närvarande olagligt enligt både den grekiska och den europeiska konstitutionen och kan därför utan vidare föras upp till folkomröstning, av en regering som i första hand ser till grekernas bästa… Genom att NU tvinga fram ett brett stöd över de politiska gränserna, försöker Merkel och Sarkozy ”legalisera” det olagliga beslutet i efterhand och i smyg! MAN VILL ALLTSÅ HINDRA DET GREKISKA FOLKETS MÖJLIGHET ATT RIVA UPP ”HJÄLPPAKETETS” VILLKOR MED HJÄLP AV EN REVOLUTIONS-REGERING… De flesta på gatorna och torgen säger att de vill se en temporär revolutions-regering med NYA individer på plats i makten. Sanningen är den att både oerhört erfarna och mycket kunniga sådana personer, finns idag i och utanför Grekland och med dem i makten, kunde hela ”hjälppaketets” vara eller icke vara folkomröstas om. Sedan kunde grekerna fortsätta på ett självständigt sätt, söka hjälpen från det håll de behagar. EU-trojkan, ”förbjöd” den grekiska regeringen att lösa sin ekonomiska situation, med hjälp från annat håll och regeringen dukade under för hoten… Det gjorde emellertid inte det grekiska folket! De stod i hundratusentals, ursinniga vid uppfarten till parlamentstrappan och skrek NEJ under massiva tårgasattacker. Folket accepterar helt enkelt INTE en regering, som blir utpressad och hunsad av EU och Wall Street-bankerna. Detta är numera grundinställningen hos både högersympatisörer och vänstersympatisörer och detta framkallar rännskitar och sömnlöshet, hos den politiska eliten i Grekland. När de gamla färgerna  börjar SE att de faktiskt har en gemensam fiende i politiker som arbetar EMOT grekiska intressen, får etablissemanget ”inspektör Dreyfuss-ryckningar”, för de fruktar ett politiskt läge där DE inte kan dirigera en koreograferad pseudo-revolution dit DE vill. De gynnas av partipolitiska tvister och motsättningar och därför gör de också ALLT för att sätta igång sådana!

Folket har vaknat dock och sedan högerextrema och vänsterradikala grupper, tillsammans vaktade revolutionsflaggan, som hissades på Lykavitos, på nationaldagen den 28 Oktober, vet de att de har HELA det grekiska folket emot sig! Nu står den politiska eliten, de rika, och bankeliten ensamma med sina 20 000 poliser som skyddar dem och ALLA andra är emot dem…

De politiska ronderna i EU och i Grekland är nu till stora delar en sannerligen bisarr och osmaklig pjäs, där politikerna spelar ”de som vet vad som behövs” och nyhetsankare och journalister spelar ”de förvånade och oroliga”… Ingen av skådisarna VÅGAR nämna att Grekland skulle kunna lösa sina problem, med hjälp från annat håll och med mycket förmånligare avtal… Varför är det självklart när ens liv och hälsa, suveränitet och självständighet, på ett okänsligt och ett illvilligt sätt riskeras av ens vänner , att man inte kan vända sig till andra vänner på detta jordklot? Ingen tycks vilja framföra folkets röst, som säger att de vill ha en revolutions-regering temporärt som lyssnar på folkets röst. Det finns brännheta potatisar som ingen politiker i eller utanför Grekland idag vill ta i med tång, men som det grekiska folket ständigt kastar i deras famn. Någon gång, kommer rättvisan att tvingas avkräva svar på följande frågor, av dem som tillfälligtvis ockuperar Grekland!

 • Varför vägrar man en öppen och grundlig översyn av VAD de grekiska lånen, sedan kriget och till dags datum egentligen består av och hur de uppstått?
 • Hur kan både grekiska och tyska politiker och affärsmän, som sänkt Grekland , fortfarande gå fria och fortfarande göra affärer för Tysklands och Greklands räkning?
 • Varför ställs inte de tyska ministrarna som gjorde illegala ”dealer” med grekiska affärsmän och politiker till svars i domstol? 
 • Varför har det grekiska folket  (som enda land) INTE fått krigsskadeståndet från Tyskland och varför betalar inte Tyskland tillbaka det lån, man tvingade grekiska regeringen att ge dem under ockupationen 1941 – 44? (skadeståndet och lånet utgör idag tillsammans ca 500 miljarder euro)
 • Varför tvingas Grekland ta lån för att köpa mer vapen än något annat EU-land, när medlemskapet i EU borde garantera suveränitet och säkerhet? Varför måste Grekland låna miljarder för att köpa vapen, som om de stod ensamma för försvaret av EU:s sydöstra gräns?
 • Vart är de 592 ton grekiskt guld, som herr Rothschild  TOG ifrån den grekiska banken, Banque d’Orient, där greker från Odessa till Alexandria , satt in i sina förmögenheter i Franska guld franc emot aktier, mellan åren 1904 till 1932? – (aktierna FINNS , men uppenbarligen INTE GULDET)
 • Varför kräver man inte, att den ”påstådda” grekiska skulden skall betalas, från de 1,3 triljoner euro som finns på grekiska, skattesmitares nummerkonton i Schweiz?  
 • Hur kan Merkel och Sarkozy undvika att veta att 100 miljoner euro i detta nu, lämnar Grekland varje månad till offshore-konton? Vore det inte på sin plats att EU-trojkan  och bankirerna krävde ordning i det getingboet , innan man väljer att sänka det grekiska folket? 
 • Hur kan ett land med den absolut största handelsflottan på jorden gå i konkurs?  
 • Hur kan ett land med de rikaste skeppsredarna på jorden vara i ekonomisk kris?
 • Hur kan ett land med den tredje största turismen i världen ha ofantliga skulder?
 • Hur kan ett land med enorma outnyttjade naturtillgångar gå under?

Uppenbarligen, så vill inte bankeliten att man talar om de verkliga orsakerna bakom ett uppror, i ett EU-land, och då håller “de duktiga” klaffen. Den tänkande europén, vet dock att grekernas anledning till uppror är rättvis och att det nu, tack vare grekernas revolt, kokar upp ett uppvaknande och ett europeiskt uppror, emot bankernas och regeringarnas nuvarande praxis och olagliga agendor. Därför är europeisk media, missledande kring de egentliga orsakerna till krisen i Grekland. Det är därför man nu ger pjäsen ”Rädda Grekland” på Europas teaterscener, dvs. de europeiska parlamenten. Media ackompanjerar och ser till, att inte någon förblir opåverkad av pjäsens budskap, vi måste sänka Grekland för att rädda världen!. Man försöker tysta ner den europeiska och globala revolutionen, som har blossat upp och nu växer sig allt starkare. Man försöker dölja att det faktiskt rör sig om ett globalt, samlat motstånd mot bankelitens, regeringarnas och storföretagens brutala och omänskliga agerande. Därför får du inte höra tillräckligt, av vad de protesterande på gatorna i Athen tycker! Vill du kalla dig upplyst, bör du ignorera de stora mediernas nyhetsrapportering och söka dig till de sociala mediernas bloggar och kanaler. De som INTE har stora vinstintressen, har heller inte råd att anställa psykologer, för att skräddarsy din mentala slöja!  När det gäller Greklands framtid, så är det för mig solklart att grekerna kommer att vinna till slut. Hur ont det kommer att göra i båda lägren, avgör EU’s ansvariga! När allt kommer omkring, så är det grekiska folket faktiskt den grekiska regeringens arbetsgivare och inte tvärtom. Och folket har, sedan maj 2011 avskedat dem på goda grunder och de vägrar gå!

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on November 16, 2011, in Artiklar på Svenska. Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. Artikeln skrevs natten innan den grekiska regeringen bytte kostym från politisk till banktjänstemannens! Förhållningssättet gentemot det grekiska folket är dock det samma!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: