Monthly Archives: March 2011

Svensk insats i Libyen

Den svenska insatsen i Libyen sätter slutlig punkt på Sveriges trovärdighet i rollen som ”beskyddare” av mänskliga rättigheter och som en internationell röst för fred och samförstånd – Svenska styrkor i Afghanistan är redan befläckade med ”skam” genom Amerikanarnas och Britternas agerande där.

Att delta i en militär insats vid sidan av USA och Storbritannien, innebär att man också stödjer dessa stormakters allmänna ”policy” vid sådana insatser. Just dessa två nationers meritlista är inte speciellt uppmuntrande, ur humanitär och mänsklig synpunkt. När dessa två nationer sätter igång med sina s.k. ”räddningsuppdrag”, så vet vi numera att hundratusentals civila riskerar att dö och miljontals att förlora sina hem. Vi vet att USA och Storbritannien numera tillåter tortyr som förhörsmetod, vi vet att man som gällande praxis öppnar eld godtyckligt mot folkmassor och civila. Vi känner också alltför väl till, att mediebevakningen av dessa krig aldrig visar krigets rätta ansikte. Vi vet också idag att det aldrig egentligen rör sig om humanitär hjälp, befrielsen av förtryckta grupper eller ens någon jakt av tyranner. För att bli ännu tydligare kan jag uttrycka mig med följande metafor. – Lika lite som farbror Yngve, med neddragen gylf, bara vill ge flickan godis, vill NATO hjälpa det Libyska folket. Tyvärr, vill inte europeisk eller svensk media erkänna att de vet, att NATO har dragit ner gylfen. De ädla och nobla orsakerna till bombningarna upprepas endast gång på gång, för att stilla de egna medborgarna inför ”våldtäkten”– Det handlar i grunden alltid om:

  1. Åtkomst av naturtillgångar
  2. Omstrukturering av maktbalansen i området till USA:s och de ”närmast lydigas” fördel
  3. Tillgång till andelar i återuppbyggnaden av landet och till landets naturtillgångar för vrakpriser
  4. Militär närvaro i ett geografiskt område som är intressant ur strategisk synpunkt (militärbaser)
  5. Inte allt för sällan, är det också ett effektivt sätt att hålla oliktänkande nationer och regeringar  på knä för att slippa politisk, ekonomisk och militär konkurrens.

Ett fulländat plutokratiskt (de rika styr) och oligarkiskt (en liten elit styr) imperium, en elitstyrd totalitär tyranni alltså. Exakt det som en potent, öppen och äkta Demokrati, kan stävja och förhindra. Om ni trodde att Sverige någonstans stod för en sådan Demokrati, måste jag göra er besvikna.

En sådan Demokrati kräver först och främst att medborgarna är upplysta och de blivit fostrade, tränade och skolade i kritiskt tänkande till sådan grad att politisk propaganda, ekonomisk propaganda, ”medial hjärntvätt” och tom retorik inte biter på dem. En viktig förutsättning för utvecklingen av kritiskt tänkande är att medborgaren inte är fastnaglad i en påtvingad ekonomisk beroendesituation till banker, myndigheter och näringsliv. För då uppstår oftast konflikt mellan SAMVETE och materiella behov och mellan RÄTTFÄRDIGHET och obligatorisk lojalitet till det styrande ”systemet”. I förhållandet mellan stat och medborgare bör beroendeförhållandet  vara balanserat, och ömsesidigt om man skall påstå att Demokrati existerar och att den är frisk. Detta beroendeförhållande skall inte bara synas när det ”fiskas” röster i valkampanjerna, utan även under den resterande mandatperioden. Älskade svenska bröder och systrar, det krävs mer än ett val vart 4:e år för att upprätthålla en vital Demokrati. En klen tröst må vara att Sverige åtminstone inte är ensam, om att upprätthålla denna form av diktatorisk pseudodemokrati. Idag existerar inte någon uppriktig Demokrati någonstans i världen.

Jag anser att det av etiska skäl, borde vara direkt otänkbart för Sverige att delta i militära insatser ihop med USA och Storbritannien, och jag anser att Sverige inte bara förlorar sin roll som respekterad aktör i världens fredssträvan, utan också riskerar att bli medskyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Sverige borde istället försöka få med sig fler nationer i sin neutrala hållning, och därmed öka möjligheterna till fredliga lösningar. Sverige skulle kunna ta på sig rollen som ”whistleblower” och hojta högt och tydligt, när mörka krafter inom världspolitiken hetsar till krig, på falska grunder. Hans Blixt handlade helt och hållet ”svenskt” när han sa ifrån sig sitt uppdrag som chef för FN:s vapeninspektion, när han insåg att USA och Storbritannien redan bestämt sig för att invadera Irak oavsett existensen av massförstörelsevapen eller ej. DEN ädla hållningen och DEN politiska integriteten borde svensken kräva av sin regering i utrikespolitiken. Sverige skulle kunna ha rollen som ifrågasättare av slutna internationella maktstrukturer, hemliga sällskap och dolda internationella agendor. Sverige skulle kunna fungera som en seriös och insiktsfull röst för sanning, fred, demokrati och mänskliga rättigheter – Men då krävs det att man pekar på storbovens brott först och främst och att man själv har ”rent mjöl i påsen”. Är man insyltad ihop med stormakterna och har blivit lovad en del av ”kakan”, så är det svårt att ha någon trovärdig hållning i moraliska frågor.

I en tid då ett antal internationellt aktiva jurister och politiker försöker ta fram riktlinjer till hur man skall kunna kriminalisera Krig, väljer Sverige att delta i denna smärtsamt beprövade och aldrig fungerande metod. Några aktade juridiska röster har höjts, kring frågan om det i dagens civilisation överhuvudtaget kan vara acceptabelt att fortfarande tillåta Krig, som en laglig utväg vid konflikter. Man menar att i en civilisation som så starkt hävdar vikten av att respektera varje enskilt människoliv, som pekar på mänskliga rättigheter och som talar om allas lika värde, blir det absurt att samtidigt skicka militär till ett annat land för att döda tusentals främmande människor. Speciellt när man numera vet att dessa krig i princip alltid startas, för att de avsevärt ökar några få skrupelfria sociopaters privata förmögenheter och för att man vill hålla vissa folk tillbaka i utvecklingen.

Vad Sverige skulle kunna bidra med om det hade funnits politiskt kurage och ädla ambitioner, vore att delta i arbetet för att ta fram effektiva redskap, så att krigstribunalen i Haag, kan hämta även västs krigsförbrytare och ställa dem till svars för sina handlingar. Henry Kissinger, Tony Blair och George W Bush är anmälda för krigsbrott i Haag, men det finns idag inga praktiska former eller effektiva redskap för att föra dem till rätten – Om inte jag minns fel så fanns det inga problem att få Milosevic att ”infinna sig”. Kan inte herr Reinfeldt berätta sanningen för oss, om varför Sverige idag inte kan ta sig an rollen som sann fredsmäklare och gå i täten för en NY väg? Varför kan inte statsministern tala om för oss att Sverige numera är allierat, med de som begår de största brotten mot mänskligheten, och med dem som driver världen mot en totalitär, global diktatur – Vilket är priset, kan man fråga sig, för den ökade moraliska impotensen i Sverige sedan slutet på 70-talet till dagens datum? Kan det vara, exporten av järnmalm till de största krigshetsarna, de enorma byggkontrakten för återuppbyggnaden av krigshärjade länder, kan det vara de svenska övervakningssystemen som säljs till flera i-länder. Har man kanske blivit lovad fördelar om man deltar i och premierar ”den lydiga vetenskapen” som alltid väldigt lämpligt kommer fram till rön som gynnar de multinationella företagens marknader? Varje tänkande människa i Sverige måste fråga sig hur rättvis och etisk, bror duktig är nuförtiden? Om inte svensken värnar om sitt internationella rykte som fredsälskande nation och börjar ställa adekvata krav på sin regering, blir man indragen och tvingad att ta aktiv del i en global ordning, som historien snart kommer att döma mycket hårt.

Advertisements
%d bloggers like this: